Giáo án Hóa học 8 Bài 2: Chất

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 2 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 2 pptx
... hóa trị? - Hợp chất : AxBy ? Nêu qui tắc hóa trị, Ghi biểu thức qui - Qui tắc hóa trị: tắc hóa trị? a x = b y ? Qui tắc hóa trị áp dụng để làm tập nào? Hoạt động 2: Bài tập: GV: Đưa tập Bài tập ... CT X2O X có hóa trị I - Trong CT YH2 Y có hóa trị II - Công thức hợp chất X, Y X2Y chọn phương án B - NTK X, Y X = ( 62 - 16): = 23 Y = 34 - = 32 Vậy X : Na Y : S Công thức H/c là: Na2S Bài tập ... với oxi X2O CTHH nguyên tố Y với hidro YH2 Hãy chọn công thức cho hợp chất X, Y hợp chất đây: A XY2 C XY B X2Y D X2Y3 - Xác định X, Y biết rằng: - Hợp chất X2O có PTK = 62 - Hợp chất YH2 có PYK...
 • 5
 • 340
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 pptx
... Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm: - GV: Kiểm tra dụng cụ hóa chất thực hành thí nghiệm - GV: Nêu mục tiêu thực hành - Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Hòa tan đun nóng ... củng cố kiến thức nào? Hoạt động 2: Viết tường trình STT Tên thí nghiệm Hiện tượng quan sát Kết luận C, Công việc cuối buổi thực hành: Thu dọn lau chùi phòng thực hành dụng cụ thí nghiệm PT chữ ... đổi tượng vât lý hay tượng hóa học? Giải thích? Thí nghiệm 2: Dùng ống hút thổi vào ống nghiệm đựng nước cất ống đựng nước vôi ? Trong ống nghiệm trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra? Giải thích?...
 • 4
 • 793
 • 0

Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước
... K tan Để biểu thị khối lượng chất tan khối lượng dung môi, người ta dùng độ tan Hoạt động 2: Độ tan chất nước II Độ tan chất nước Định nghĩa - GV: Thông báo định nghĩa độ tan: Độ tan chất nước ... Hoạt động dạy học Nội dung I Chất tan chất không tan Hoạt động GV, HS Hoạt động 1: Chất tan chất không tan Thí nghiệm tính tan chất GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm hoàn Kết luận: Có chất tan, chất ... clorua tan nước GV: Có chất tan, chất không tan nước, chất tan nhiều, có chất tan Ví dụ: Khí amoniăc tan nhiều nước, khí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí oxi tan nước...
 • 4
 • 79
 • 0

Giáo án Hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5 Điều chế - Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro

Giáo án Hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5 Điều chế - Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro
... không khí GV: Hướng dẫn HS thay ống vuốt nhọn ống dẫn khí tiến hành thu khí H2 cách đẩy không khí đẩy nước HS làm thí nghiệm theo hướng dẫn giáo viên - Vì lại thu khí hai cách này? Vì khí H2 ... ……………………… ………………… ……………………… ………………………… ………………………… - GV nhận xét tinh thần thái độ, ý thức học tập HS - Thu dọn, vệ sinh nơi thực hành Hoạt động Bài tập nhà - Học ôn tập lại toàn kiến thức luyện tập sau ... dẫn GV quan sát thí nghiệm GV: Hướng dẫn HS dẫn khí H2 qua ống chữ V có chứa CuO nung nóng - chất rắn màu đỏ gạch tạo thành Cu nước tạo thành - Quan sát nhận xét viết phương trình phản ứng?...
 • 3
 • 112
 • 0

gIAO AN HOA HOC 8 KI 2 MOI NHAT

gIAO AN HOA HOC 8 KI 2 MOI NHAT
... Thể tích khí oxi 20 lọ: 20 .100 = 20 00 ml = lít hao hụt 2 2 0, 08 0,0 125 〉 = 0, 089 3mol 22 ,4 nO2 = a KMnO4  K2MnO4 + O2 + MnO2 n KMnO = 2. 0, 089 3 = 0,1 786 mol m KMnO4 ( pu ) = 28 , 22 g mKMnO4 ( hao ... HgO  2Hg + O2 02 Fe + 3Cl2  FeCl3 03 Fe + HCl  FeCl2 + H2 04 CaCO3  CaO + CO2 05 CO2 + 2Mg  2MgO + C 06 C + O2  CO2 07 2KClO3  2KCl + 3O2 08 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O Câu III: (4 điểm) 24 Giáo ... chất khí điều ki n (t0, P) tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol nH2 = VH 22 ,4 = 2 ,8 = 0, 125 ( mol ) 22 ,4 PTHH: t0 2H2 + O2  → a.Theo PTHH: nO2 = 2H2O n H = 0,0 625 (mol ) 2 VO2 = 1,4(l ) mO2 = 2( g ) b Theo...
 • 82
 • 1,194
 • 9

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 1 pps

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 1 pps
... C T R O N P R O T O N N G U Y Ê N T Ô Từ chìa khóa: PHÂN TỬ Hoạt động 2: Bài tập 1- Bài tập 1b - Dùng nam châm hút sắt GV yêu cầu học sinh đọc đề 1b - Hỗn hợp lại: Nhôm vụn gỗ ta cho HS chuẩn ... - 16 = 46 ? KLượng ntử (NTK) là? - Khối lượng ntử ntố X là: 46 : = 23 ? Vậy Nguyên tố là: Na - Ntố : Na 3- Bài tập GV treo bảng phụ tập Đáp án D HS chọn đáp án D ? Sửa câu ntử để chọn đáp án ... tích -1. Từ chìa khóa: N + Hàng ngang 5: Gồm chữ Hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử mang điện tích +1. Từ chìa khóa: P + Hàng ngang 6: chũa Từ tập hợp nguyên tử loại (có proton).Từ chìa khóa: T...
 • 7
 • 342
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 3 pdf

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 3 pdf
... Trong 280 kg đá vôi chứa 250 kg mCaCO3 CaCO3 = 250 kg 250 mCaCO3 % CaCO3 = 100% % CaCO3 = 100% = 89 ,3% 280 m đá vôi Bài tập 4: C2H4 cháy tạo thành CO2 H2O HS đọc tập tóm tắt đề a lập PTHH GV: Gọi ... HS lên dán vào chỗ khuyết Cụ thể: ?Al + 3O2 2Al2O3 2Cu 2CuO + ? Mg + ?HCl MgCl2 + H2 CaO + ? HNO3 Ca(NO3)2 + ? Al + ? HCl 2AlCl3 + ?H2 ? + 5O2 2P2O5 O2 + ? 2H2O P2O5 + 3H2O Cu(OH)2 t ?H3PO4 CuO ... 2H2, 2, H2O, - Mỗi miếng bìa 1đ, nhóm chấm công khai lẫn nhau? Hoạt động 2: Bài tập : HS đọc dề số 3, tóm tắt đề Bài tập 3: Cho sơ đồ: Canxi cacbonat Canxi oxit + cacbonđioxit m đá vôi = 280 kg...
 • 5
 • 341
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 4 potx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 4 potx
... nhẹ không khí Giải: CH4 + 2O2 CO2 + H2O mol mol 2l xl x = 4l b Theo PT: n CH4 = nCO2 = 0,15 mol VCO2 = 0,15 22 ,4 = 3,36l c MCH4 = 16g 16 = 0,6 lần 29 d CH / kk = Bài tập 4: Cho sơ đồ : CaCO3 ... %O = 48 100% = 138 Bài tập 3: Cho sơ đồ phản ứng: CH4 + O2 CO2 + H2O a V CH4 = 2l Tính V O2 = ? HS đọc đề, tóm tắt đề HS lên bảng làm tập GV sửa sai có b nCH = 0,15 mol tính VCO2 = ? c CH4 nặng ... chất khí B Của chất khí MA A so với không khí d A/ B = MA dA/ kk = MB 29 Hoạt động 2: Bài tập: GV: Đưa đề Bài tập 1: Hãy chọn câu trả lời Gọi Hs lên bảng làm câu sau: HS 1: làm câu 1 Chất khí A...
 • 5
 • 228
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 5 ppt

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 5 ppt
... GV: Yêu cầu HS làm tập SGK Gọi HS lên bảng làm GV: Sửa sai có Bài tập tiếp theo: GV tổ chức hình thức trò chơi Phát cho nhóm bìa có ghi công thức hóa học sau: CaCO3, CaO, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3, ... phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp? Cho Vd Thành phần không khí Đại diện nhóm báo cáo kết GV: chốt kiến thức Hoạt động 2: Bài tập vận dụng : GV: Yêu cầu học sinh làm tập số 1SGK HS lên bảng làm ... nhân, thực hành hóa học IV Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra cũ: B Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức cũ: GV: Đưa hệ thống câu hỏi vào bảng phụ HS thảo luận nhóm: Nêu tính chất hóa học oxi? Viết...
 • 6
 • 493
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 6 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 6 pptx
... chất oxi hóa, khử, oxi hóa? ? Thế phản ứng oxi hóa – khử? Lấy ví dụ? HS nhóm làm việc vòng 7’ Đại diện nhóm báo cáo Điều chế GV: Chuẩn kiến thức Hoạt động 2: Luyện tập: Bài tập 1: SGK Bài tập 1: ... 0,05 80 = 4g nH2 = nCu = 0,1 mol mCu = 0,1 64 = 6, 4 g a = mCu + mCuO dư = 6, 4 + = 10,4g C Củng cố - luyện tập: Nhắc lại nội dung Chuẩn bị thực hành Bài tập nhà 1,2, 3, 4, 5, ... oxi hóa Các phản ứng thuộc loại c KClO3 (r) t KCl(r) + phản ứng gì? O2 (k) Bài tập 3: Phân biệt lọ đựng Phản ứng phân hủy O2, H2, không khí d 2Mg (r) + O2 (k) t 2MgO(r) Phản ứng hóa hợp Bài tập...
 • 6
 • 516
 • 1

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 7 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 7 pptx
... động 2: Bài tập Làm tập số 1- 131 Bài tập 1: PTHH GV: Gọi HS lên bảng làm 2Na + 2H2O tập H2 GV: Chấm số Ca + 2H2O HS 2NaOH + Ca(OH)2 + H2 Các phản ứng thuộc loại phản ứng GV: Đưa tập số Bài tập 2: ... muối làm tập số SGK B Bài mới: Hoạt động 1: Các kiến thức cần nhớ: GV: Phát phiếu học tập Thành phần nước: Gồm H HS hoạt động theo nhóm O * Nhóm 1: Thảo luận thành Tính chất: phần tính chất hóa học ... MR = 16 Vậy R O GV: Đưa tập số CT sai HS đọc tóm tắt đề - Nếu x = MR = 10,3 Gọi HS lên bảng làm tập sai GV xem học sinh khác Vậy CT hợp chất là: SO2 làm chấm cần Bài tập 3: Cho 9,2 g Na vào nước...
 • 7
 • 1,970
 • 3

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 8 pps

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 8 pps
... mddNaOH = mNa2O + mH2O mddNaOH = 50 + 3,1 = 53,1g C% = 53,1 100% = 7,53% Bài tập 2: Tóm tắt: CM = 2M VH2 = 6,72l Bài tập 2: Hòa tan a g nhôm a Viết PTHH thể tích dung dịch vừa đủ HCl b Tính a ... 100% 100 mH2O = mdd - mct = 100 - 20 = 80 g Pha chế: - Cân 20g NaCl vào cốc - Cân 80 g H2O cho vào nưiớc khuấy tan hết ta 100g dd NaCl 20% C Củng cố - luyện tập: Chuẩn bị cho thực hành BTVN: 1, 2, ... KNO3 biết độ tan 31,6g B Bài mới: Hoạt động 1: Nồng độ dung dịch: ? Nồng độ % dung dịch? Biểu thức tính? ? Nồng độ mol vủa dung dịch? mct C% = Biểu thức tính? 100% mdd Bài tập áp dụng : CM = n V...
 • 5
 • 977
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 docx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 docx
... toàn PTN) - Giáo viên giới thiệu số dụng cụ thường gặp ống nghiệm, kẹp gỗ, giá ống nghiệm - Giáo viên giới thiệu với HS số ký hiệu nhã đặc biệt ghi lọ hóa chất: độc, dễ nổ, dễ cháy - Giáo viên ... sát tượng xảy So sánh chất rắn thu vào muối ban đầu So sánh chất giữ lại giấy lọc với cát ban đầu A Công việc cuối buổi thực hành GV hướng dẫn HS làm từơng trình sau tiết thực hành theo mẫu sau: ... dễ cháy - Giáo viên giới thiệu số thao tác lấy hóa chất (bột, lỏng) từ lọ vào ống nghiệm, châm tắt đèn cồn, đun hóa chất lỏng đựng ống nghiệm Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm GV hướng...
 • 4
 • 1,380
 • 2

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2I potx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2I potx
... xuống không chạm vào iot - Đun nóng ống nghiệm HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm ? Quan sát miếng giấy tẩm tinh bột C.Công việc cuối buổi thực hành: Thu dọn viết tường trình theo mẫu: STT Tên thí ... B Bài mới:Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Sự lan tỏa amoniac: GV: Hướng dẫn HS bước làm thí nghiệm: - ... đáy ống nghiệm - Đặt miếng tẩm amoniac miệng ống nghiệm - Đậy nút ống nghiệm HS : Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm ? Quan sát tượng rút kết luận? Giải thích tượng? 2.Thí nghiệm 2: Sự lan tỏa...
 • 4
 • 437
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập