Nghiên cứu biện pháp canh tác ngô, lúa nương bền vững trên đất dốc tại xã ia dom huyện đức cơ tỉnh gia lai

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP CANH TÁC NGÔ, LÚA NƯƠNG BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI IA DOM HUYỆN ĐỨC TỈNH GIA LAI

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP CANH TÁC NGÔ, LÚA NƯƠNG BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI XÃ IA DOM HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI
... ng h i gìn gi môi trư ng, ti n tài: Nghiên c u bi n pháp canh tác Ngô, lúa nương b n v ng t d c t i Ia Dom huy n c t nh Gia Lai M c tiêu nghiên c u: - Xác nh bi n pháp k thu t canh tác ... NG I H C TÂY NGUYÊN - LƯƠNG C TRÍ NGHIÊN C U BI N PHÁP CANH TÁC NGÔ, LÚA NƯƠNG B N V NG TRÊN TD C T I XÃ IA DOM HUY N C CƠ T NH GIA LAI Chuyên ngành: TR NG TR T Mã s : 4.01.01 LU ... bi n pháp canh tác lúa nương phì nhiêu c a n sinh trư ng, su t t 3.1.1 nh hư ng c a bi n pháp canh tác n sinh trư ng c a lúa nương B ng 3.1: nh hư ng bi n pháp canh tác n t l m c chi u cao lúa...
 • 97
 • 371
 • 2

Xây Dựng Mô Hình Canh Tác Bền Vững Trên Đất Dốc Tại Ban Péo, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Xây Dựng Mô Hình Canh Tác Bền Vững Trên Đất Dốc Tại Xã Ban Péo, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang
... KH & CN TỈNH HÀ GIANG BÁO CÁO TỔNG KẾT D ự ÁN 'XÂY DỰNG MƠ HÌNH CANH TÁC BỂN VỮNG TRÊN ĐẤT Dốc TẠI XĂ BẢN PÉO HUYỆN HỒNG su PHÌ TỈNH HẰ GIANG" (2001-2002) Thuộc chương trình xây dựng hình ứng ... nơng thơn, miền núi giai đoạn 1998 -2 0 Đó là: ’ Dự án : Xây dựng hình canh tác bền vững đất dốc Xn minh, huyện Hồng Su Phì, tỉnh giang Tổng kinh phí 450 Triệu đồng Dự án : ủng dụng cơng ... khai dự án NTMN tỉnh giang Theo dề nghị Giám dốc sở KHCNMT giang - Chủ nhiệm dự án KHCN phát Iriển KTXH Bản péo, huyện Hàng Su phì tỉnh giang - Gọi tắt Dự án Bản péo Tại tờ trình số...
 • 101
 • 150
 • 0

Thực trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất sắn trên đất dốc tại bạch đằng huyện hòa an tỉnh cao bằng

Thực trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất sắn trên đất dốc tại xã bạch đằng  huyện hòa an  tỉnh cao bằng
... NÔNG LÂM LỤC TRIỆU NHẤT Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT SẮN TRÊN ĐẤT DỐC TẠI XÃ BẠCH ĐẰNG - HUYỆN HÒA AN - TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... hội Bạch Đằng huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng - Thực trạng sản xuất tiêu thụ sắn Bạch Đằng - Đánh giá hiệu kinh tế - thị trƣờng sắn cao sản Bạch Đằng huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng - ... Thực trạng đề xuất số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất sắn đất dốc Bạch Đằng - huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá đƣợc thực...
 • 78
 • 74
 • 0

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP tại Thanh Hải huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Thanh Hải huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
... tài nghiên cứu: "Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP Thanh Hải huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên ... chứng nhận…Do nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP Thanh Hải huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Tôi nghiên cứu đề tài với mục tiêu là: Trên ... quy trình sản xuất vải theo chương trình VietGAP nhân rộng số địa phương khác Thanh Hải, Quý Sơn….Điển hình việc sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP Huyện Lục Ngạn Thanh Hải Tuy nhiên,...
 • 137
 • 570
 • 6

nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu quả sản xuất cây gừng tại bắc kạn và hòa bình

nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu quả sản xuất cây gừng tại bắc kạn và hòa bình
... để nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu sản xuất gừng Nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu sản xuất: Đƣợc thực giống gừng tốt thông qua yếu tố canh tác thích hợp, ... gen gừng Bắc Kạn Hòa Bình ◦ Xây dựng đƣợc biện pháp canh tác tổng hợp, bao gồm canh tác đồng ruộng canh tác bao cho giống gừng triển vọng, góp phần xây dựng quy trình canh tác gừng Bắc Kạn Hòa Bình ... giá thành, hiệu canh tác, ảnh hƣởng đáng kể đến đời sống, thu nhập ngƣời dân trồng gừng Đề tài Nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu sản xuất gừng Bắc Kạn Hòa Bình giải pháp quan...
 • 216
 • 356
 • 3

nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu quả sản xuất cây gừng tại bắc kạn và hòa bình( thông tin đưa lên website)

nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu quả sản xuất cây gừng tại bắc kạn và hòa bình( thông tin đưa lên website)
... Đề tài Nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu sản xuất gừng Bắc Kạn Hòa Bình” giải pháp quan trọng để nâng cao suất, chất lượng hiệu kinh tế sản xuất gừng tỉnh Bắc Kạn Hòa Bình ... Nghiên cứu trạng sản xuất gừng Bắc Kạn Hòa Bình, nghiên cứu tập đoàn, khảo nghiệm giống, tuyển chọn giống triển vọng, nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp nâng cao hiệu sản xuất: 4.2 Phạm vi nghiên ... nghiên cứu: Nghiên cứu điều tra xác định yếu tố hạn chế sản xuất gừng, nghiên cứu tập đoàn, khảo nghiệm giống xác định giống gừng triển vọng, nghiên cứu biện pháp canh tác tổng hợp, đánh giá hiệu...
 • 27
 • 264
 • 1

TUYỂN CHỌN một số GIỐNG VỪNG ở THANH hóa và NGHIÊN cứu BIỆN PHÁP CANH tác THÍCH hợp

TUYỂN CHỌN một số GIỐNG VỪNG ở THANH hóa và NGHIÊN cứu BIỆN PHÁP CANH tác THÍCH hợp
... biện pháp canh tác cho giống vừng triển vọng 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Nghiên cứu đánh giá tuyển chọn giống vừng triển vọng 31 2.3.2 Nghiên cứu biện pháp canh tác cho giống vừng triển ... 3.2.5 Nghiên cứu khả chống chịu giống vừng 51 3.2.6 Nghiên cứu đánh giá chất lượng giống vừng triển vọng 60 3.2.7 Tóm tắt kết nghiên cứu tuyển chọn giống vừng V36 61 3.3 Kết nghiên cứu biện pháp canh ... Thanh Hóa 39 3.1.2 Diện tích, suất, sản lượng vừng Thanh Hóa 40 3.1.3 Hiệu kinh tế sản xuất vừng Thanh Hóa 41 3.1.4 Yếu tố hạn chế sản xuất vừng Thanh Hóa 42 3.2 Kết nghiên cứu tuyển chọn giống vừng...
 • 116
 • 285
 • 1

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẬU TƯƠNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG potx

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẬU TƯƠNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG potx
... suất đậu tương không cao Đề tài “N ghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật canh tác đậu tương hiệu bền vững đất dốc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thực nhằm lựa chọn giống thích hợp áp dụng biện pháp ... tốt Kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh đậu tương đạt hiệu cao đất dốc Cao Bằng 2.1 Sinh trưởng phát triển đậu tương công thức so sánh Ngoài nghiên cứu giống để tìm giống đậu tương tốt ... Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn giống đậu tương thích hợp biện pháp canh tác bền vững, hiệu đất dốc với nhiều thời vụ khác - Giới thiệu giống cấu sản xuất đậu tương Cao Bằng, giống đậu tương ĐT12...
 • 10
 • 369
 • 0

nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên đất mặn ở tỉnh bình định

nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên đất mặn ở tỉnh bình định
... cứu lạc đất mặn nước 26 1.4.2.1 Các nghiên cứu đất mặn 26 1.4.2.2 Kết nghiên cứu lạc đất mặn 28 1.5 NGHIÊN CỨU VỀ KỸ THUẬT TRỒNG LẠC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 29 1.5.1 Nghiên cứu kỹ thuật trồng lạc ... TRONG SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐẤT MẶN TỈNH BÌNH ĐỊNH 45 3.1.1 Đặc điểm khí hậu đất mặn tỉnh Bình Định 45 3.1.2 Hiện trạng canh tác lạc đất mặn tỉnh Bình Định 46 3.2 KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG LẠC MỚI TRIỂN ... TRÊN ĐẤT MẶN TỈNH BÌNH ĐỊNH 68 3.3.1 Xác định mật độ gieo trồng lạc hợp lý cho lạc đất mặn tỉnh Bình Định 68 3.3.1.1 Đặc điểm sinh trưởng giống lạc LDH.09 mật độ gieo trồng khác đất mặn Bình Định...
 • 142
 • 51
 • 0

nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại đak nhau, huyện bù đăng, tỉnh bình phước

nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đak nhau, huyện bù đăng, tỉnh bình phước
... nguy b nh s t rét 1.4.1 i tư ng nguy 1.4.2 Y u t nguy 1.5 Các nghiên c u liên quan n tài 10 1.5.1 Nghiên c u v d ch t s t rét 10 1.5.2 Nghiên c u vector truy n b nh s t rét 11 1.5.3 Nghiên c u v ... i tính c a i tư ng nghiên c u Thành ph n dân t c c a i tư ng nghiên c u B nh nhân s t rét t i nghiên c u tu i b nh nhân s t rét nghiên c u Gi i tính c a b nh nhân s t rét nghiên c u Ngh nghi ... phòng ch ng s t rét 54 K T LU N T l m c s t rét ngư i dân t i nghiên c u M t s y u t nguy KHUY N NGH Tài li u tham kh o Ph l c n m c s t rét nghiên c u 56 56 58 DANH M C CÁC B NG B ng N...
 • 80
 • 580
 • 2

nghiên cứu kết quả phòng chống sốt xuất huyết dengue dựa vào cộng đồng tại trường khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng năm 2009

nghiên cứu kết quả phòng chống sốt xuất huyết dengue dựa vào cộng đồng tại xã trường khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng năm 2009
... tục nghiên cứu cách hợp lý [42], [43], [44] Với lý trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu kết phòng chống sốt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng Trường Khánh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng năm 2009 ... dân phòng chống sốt xuất huyết Dengue Trường Khánh huyện Long Phú Đánh giá kết biện pháp dựa vào cộng đồng công tác phòng chống sốt xuất huyết Dengue 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Sốt xuất huyết ... đạo cấp uỷ - Ủy ban nhân dân huyện, Sở Y tế Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Sóc Trăng chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết từ đầu năm 2009 [43], [44] Trường Khánh Tân Hưng tập trung sinh...
 • 94
 • 675
 • 17

nghiên cứu đặc điểm của một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại ký phú, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm của một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại xã ký phú, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên
... Nghiên cứu đặc điểm số trạng thái thảm thực vật thứ sinh Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nhằm nghiên cứu thành phần loài, dạng sống thực vật trình tái sinh tự nhiên số trạng thái thảm ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -000 - NGUYỄN VĂN TƢỜNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ KÝ PHÖ, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ... tượng nghiên cứu luận văn 4.2 Đặc điểm trạng thái thảm thực vật thứ sinh KVNC 4.2.1 Sự phân bố taxon thực vật trạng thái nghiên cứu Từ kết điểm nghiên cứu điển hình cho trạng thái thảm thực vật thứ...
 • 105
 • 404
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biện pháp quản lý ruồi hại quả thanh long trên diện rộng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm quả xuất khẩu tại bình thuậnnghiên cứu các yếu tố hạn chế năng suất cây trồng trên đất dốc và biện pháp khắc phụctừ kết quả nghiên cứu đến xây dựng và triển khai mô hình canh tác bền vững trên đất dốctừ kết quả nghiên cứu đến xây dựng và triẻn khia mô hình canh tác bền vững trên đất dốckỹ thuật canh tác ngô bền vững trên đất dốccanh tác ngô bền vững trên đất dốccác giải pháp canh tác bền vững trên đất dốcmô hình canh tác bền vững trên đất dốccanh tác bền vững trên đất dốccanh tác sắn bền vững trên đất dốccanh tác bền vững trên đất dốc ở việt namkỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốcmột số biện pháp xây dựng hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững trên đất dốc ở tỉnh thái nguyênkỹ thuật canh táca bền vững trên đất dốcnghiên cứu biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho lúa trên mô hình quản lý cây trồng tổng hợp icm thuộc hệ canh tác lúa ngô và lúa đậu tương nguyễn văn tuấtĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHO BẠC NHÀ NƯỚC6 cách giúp bạn tăng cơ hội được phỏng vần và trúng tuyểnPhân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng với hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamNhững món đồ phải vứt để nhà cửa gọn gàngSử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dậpGiáo trình cơ bản NX11Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXGIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG trong chương trình giáo dục Mầm nonBÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG Mẫu giáoHướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Hướng dẫn thực hiện Quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm nonThiết kế kim loại tấm Sheetmetal Solidworks (demo)Mẫu 2 3 4 báo cáo trường học an toànNội dung 3 công khai trường Mẫu giáoNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển giống chè shan kinh doanh tại thuận châu, sơn laNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa trong vụ mùa năm 2015 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn LaKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016Tham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập