TÁC ĐỘNG của hệ VI SINH vật đến NHỮNG BIẾN đổi của sản PHẨM súc sản

Ảnh hưởng của việc ủ phân gà bằng các hệ vi sinh vật bản địa (IMO) và bằng chế phẩm Bioplant đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của rau cải xanh (Brassica juncea (L)) trong điều kiện canh tác hữu cơ tại Gia Lâm – Hà Nội

Ảnh hưởng của việc ủ phân gà bằng các hệ vi sinh vật bản địa (IMO) và bằng chế phẩm Bioplant đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của rau cải xanh (Brassica juncea (L)) trong điều kiện canh tác hữu cơ tại Gia Lâm – Hà Nội
... suất rau cải xanh (Brassica juncea (L)) điều kiện canh tác hữu Gia Lâm Nội 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Từ vi c tạo hệ vi sinh vật địa (IMO) để phân so với vi c chế phẩm thương ... pháp hữu ngày quan tâm Xuất phát tử nhu cầu thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng vi c phân hệ vi sinh vật địa (IMO) chế phẩm Bio-plant đến sinh trưởng, phát triển, suất rau cải ... vi c phân hệ vi sinh vật địa (IMO) chế phẩm Bio-plant đến sinh trưởng, phát triển suất chất lượng cải xanh (Brassica juncea (L)) điều kiện canh tác hữu Gia Lâm Nội “ rút số kết luận...
 • 50
 • 685
 • 1

Chuyên đề sinh học 10 Chủ đề:Vi sinh vậtnhững vận dụng trong sản xuất đời sống

Chuyên đề sinh học 10 Chủ đề:Vi sinh vật và những vận dụng trong sản xuất đời sống
... II Sinh sản vi sinh vật nhân thực Sinh Sản Bằng Bào Tử  Sinh sản vơ tính bào tử kín: nấm Mucor hay bào tử trần nấm Penicillium  Sinh sản hữu tính bào tử qua giảm phân II Sinh sản vi sinh vật ... sử dụng loại vi sinh vật khơng? Đạm tương nước mắm từ đâu ??? PHẦN III SINH HỌC VI SINH VẬT Chương I BÀI 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HỐ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT I Khái niệm vi sinh vật ... Kh¸ng sinh) Corynebacterium.glutamic I Sinh sản vi sinh vật nhân sơ Hình 26.1:Hạt Mêzơxơm vi khuẩn kính hiển vi I Sinh sản vi sinh vật nhân sơ Hình thức sinh sản Đặc điểm Đại diện - Tăng sinh...
 • 47
 • 578
 • 0

THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT DNA TRONG ĐẤT NHẰM KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ VI SINH VẬT TRONG MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TRÙN ĐẤT Pheretima sp.VÀ THỰC VẬT SIÊU HẤP THỤ KIM LOẠI NẶNG CÂY THƠM ỔI (Lantana Camara L.)

THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT DNA TRONG ĐẤT NHẰM KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ VI SINH VẬT TRONG MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TRÙN ĐẤT Pheretima sp.VÀ THỰC VẬT SIÊU HẤP THỤ KIM LOẠI NẶNG CÂY THƠM ỔI (Lantana Camara L.)
... nhằm khảo sát tính đa dạng hệ vi sinh vật mối quan hệ tương tác trùn đất Pheretima sp thực vật siêu hấp thụ kim loại nặng thơm ổi (Lantana Camara L.) 1.1 Mục đích Khảo sát khả hấp thụ thơm ổi ... cứu đất cho thích hợp với suất trồng bỏ qua yếu tố sinh học đất 2.8 Mối quan hệ vi sinh vật, thực vật trùn đất 2.8.1 Mối quan hệ vi sinh vật Để giải thích rõ mối quan hệ phức tạo vi sinh vật thực ... vật siêu hấp thụ: loại có khả hấp thu kim loại nhiều gấp trăm lần loại thực vật thông thường Qua khảo sát cho thấy có 400 loài phân bố 45 họ thực vật cho thực vật siêu hấp thu Các loài loài thực...
 • 79
 • 874
 • 0

Ảnh hưởng của một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá đến khu hệ vi sinh vật nước tại trại nuôi ba ba lý thanh sắc thị xã hà tĩnh

Ảnh hưởng của một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá đến khu hệ vi sinh vật nước tại trại nuôi ba ba lý thanh sắc  thị xã hà tĩnh
... nớc thành phần vi sinh vật số ao trại nuôi ba ba sắc I Một số đặc điểm Trại nuôi ba ba Thanh Sắc - Thị Tĩnh Trại nuôi ba ba Thanh Sắc Thị Tĩnh đợc thành lập vào 6/2001 với ... thấy số lợng vi khu n ao nghiên cứu cao nhiều lần 18 Khoá luận tốt nghiệp Lê Thị Nhung Chơng II nghiên cứu ảnh hởng số tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá đến khu hệ vi sinh vật I Mối quan hệ số lợng khu n ... vật tồn vật chủ động vật, thực vật vi sinh vật khác [31] Vi sinh vật môi trờng tự nhiên đợc chia thành nhóm lớn là: virus, vi sinh vật cổ, vi khu n, xạ khu n, nấm mốc, nấm men, vi tảo động vật nguyên...
 • 33
 • 218
 • 0

TIỂU LUẬN AN TOÀN SINH HỌC : Phân tích khả năng chuyển đoạn DNA tái tổ hợp của sinh vật chuyển gen ( Động vật, thực vậtvi sinh vật) sang hệ vi sinh vật ở người và vật nuôi

TIỂU LUẬN AN TOÀN SINH HỌC : Phân tích khả năng chuyển đoạn DNA tái tổ hợp của sinh vật chuyển gen ( Động vật, thực vật và vi sinh vật) sang hệ vi sinh vật ở người và vật nuôi
... nhiệt để thúc đẩy DNA vào tế bào Đặc điểm hệ vi sinh vật người và vật nuôi Hệ vi sinh vật người và động vật có chủ yếu hệ tiêu hóa khoang miệng, dày, ruột Một số vi sinh vật có các lớp ... vào hệ vi sinh vật hay không? động vật 4.1 Phân tích khả chuyển gen vào hệ vi sinh vật đường ruột người và Lượng DNA đường tiêu hóa Con người thường tiêu thụ tối thiểu là 0.1 đến g DNA/ ngày ... tán gene vào hệ vi sinh vật người và gia súc Sự phổ biến các gen chọn lọc là gen kháng kháng sinh tự nhiên từ vi khuẩn làm nảy sinh mối quan ngại liên quan đến vi c chuyển các gen...
 • 12
 • 310
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐỘNG THÁI CỦA HỆ VI SINH VẬT ĐẤT TẠI XÃ ĐIỆN THẮNG NAM - ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tiêu chuẩn AOAC 2000 Kết nghiên cứu 3.1 Sự phân bố hệ vi sinh vật đất theo thành phần giới Từ 105 mẫu đất loại lấy thôn Điện Thắng Nam, thu kết phân bố hệ vi sinh vật đất theo thành phần giới ... luận sau: 4.1 Từ 105 mẫu đất loại thôn Điện Thắng Nam - Điện Bàn 75 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 Quảng Nam, sau nghiên cứu phân bố hệ VSV theo thành phần giới ... CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 miền Nam, miền Trung có tỉnh Quảng Nam Vì vậy, nghiên cứu góp thêm vào sở liệu tính đa dạng hệ vi sinh vật đất vùng nghiên cứu làm sở khoa...
 • 7
 • 173
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy và bệnh viện đến khu hệ vi sinh vật đất tt

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy và bệnh viện đến khu hệ vi sinh vật đất tt
... trường chất thải bệnh vi n chưa sử lý triệt để Đê kháo sát mức độ tính chất ô nhiễm đất xung quanh nhà máy bệnh vi n, vi c nghiên cứu ảnh hưỡng chất thải nhà máy bệnh vi n đến khu hệ vi sinh vật đất ... lượng vi sinh vật theo phương pháp Koch 1000m Đất khảo sát thuộc khu vực: bậnh vi n Bach Mai bệnh vi n Quân...
 • 41
 • 119
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy và bệnh viện đến khu hệ vi sinh vật đất

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy và bệnh viện đến khu hệ vi sinh vật đất
... trường chất thải bệnh vi n chưa sử lý triệt để Đê kháo sát mức độ tính chất ô nhiễm đất xung quanh nhà máy bệnh vi n, vi c nghiên cứu ảnh hưỡng chất thải nhà máy bệnh vi n đến khu hệ vi sinh vật đất ... lượng vi sinh vật theo phương pháp Koch 1000m Đất khảo sát thuộc khu vực: bậnh vi n Bach Mai bệnh vi n Quân...
 • 5
 • 80
 • 0

Ảnh hưởng của lá dâu dạng viên (MUP) bổ sung đến quá trình lên men và hệ vi sinh vật dạ cỏ ở bò

Ảnh hưởng của lá dâu dạng viên (MUP) bổ sung đến quá trình lên men và hệ vi sinh vật dạ cỏ ở bò
... c a cỏc m c b sung b t lỏ dõu d ng vi n (MUP) n l ng th c n n vo, s l ng cỏc loi vi khu n v s a d ng c a h vi sinh v t d c 2.4 Phng phỏp nghiờn c u B ng Cụng th c v thnh ph n húa h c c a cỏc ... by b ng t ng s vi khu n, vi khu n amulolytic, vi khu n proteolytic v vi khu n cellulolytic thu c qua phng phỏp roll-tube ó tng lờn theo cỏc m c b sung MUP v cao nh t cú ý ngha b sung 400 v 600 ... a vi c b sung protein thụ Nh k t qu b ng 2, b sung MUP cỏc m c khỏc ó cú nh h ng y n t ng n vi c thu nh n th c n c a bũ thớ nghi m nh h n MUP ủ n pH, nhi t ủ v NH3-N d c K t qu v trung bỡnh cỏc...
 • 15
 • 78
 • 0

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN HỆ VI SINH VẬT ĐẤT

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN HỆ VI SINH VẬT ĐẤT
... hủy dài Lượng thuốc bảo vệ thực vật ngấm vào đất ảnh hưởng lớn đến hệ vi sinh vật đất Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho trồng có khoảng 50% lượng thuốc tác dụng đến sinh vật gây hại khoảng ... thông dụng thường tác động xấu đến quần thể vi sinh vật đất, nhiều liều này, thuốc kích thích vi sinh vật đất phát triển Nhưng liều lượng cao, thuốc trừ sâu ảnh hưởng xấu đến vi sinh vật đất, ... nhóm sinh vật Một số thuốc trừ cỏ tác động xấu đến số nhóm vi sinh vật này, lại ảnh hưởng đến các nhóm vi sinh vật khác Thuốc trừ cỏ tác động chọn lọc thường kìm hãm tạm thời đến vi sinh vật đất...
 • 18
 • 364
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến hàm lượng dễ tiêu của các kim loại nặng cu, zn, pb trong đất bị ô nhiễm

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến hàm lượng dễ tiêu của các kim loại nặng cu, zn, pb trong đất bị ô nhiễm
... trăm hàm lư ng d tiêu c a KLN Cu, Pb, Zn so v i t ng s c a CT4 4.10 53 Xu hư ng tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu ñ t ô nhi m KLN ng p nư c nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t 4.9 51 T l ph n trăm hàm ... tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu sau b sung ch ph m VSV l n c a ñ t ô nhi m KLN không ng p nư c (CT3) 4.15 64 Xu hư ng tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu sau b sung ch ph m VSV l n c a ñ t ô nhi ... m vi sinh v t ñ n s thay ñ i c a pHH2O ñ t ô nhi m KLN ng p nư c 4.7 42 50 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t ñ n s thay ñ i hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu ñ t ô nhi m ng p nư c Trư ng ð i h c Nông...
 • 110
 • 306
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến khả năng tích luỹ kim loại nặng cu pb zn của hướng dương và mương đứng

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến khả năng tích luỹ kim loại nặng cu pb zn của hướng dương và mương đứng
... tài: Nghiên c u nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t ñ n kh tích lũy kim lo i n ng Cu, Pb, Zn c a Hư ng dương Mương ñ ng” M c tiêu nghiên c u Nghiên c u nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t ñ n kh tích ... lũy kim lo i n ng Cu, Pb, Zn c a Hư ng dương Mương ñ ng làm s cho bi n pháp sinh h c x lý ñ t ô nhi m kim lo i n ng Yêu c u ð nh lư ng ñư c lư ng kim lo i n ng Cu, Pb, Zn tích lũy Hư ng dương Mương ... c có kh tích lũy Cu, Zn, Pb l n, ñ c bi t tích lũy Zn Pb Vì v y ñ t nông nghi p b ô nhi m Cu, Zn, Pb ng p nư c có th tr ng D a Nư c ñ làm gi m thi u n ng ñ kim lo i ñ t Nghiên c u ch Mương ð...
 • 129
 • 411
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng ảnh hưởng của EDTA, phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh vật đến khả năng hấp thụ kim loại nặng của cây hướng dương

Nghiên cứu ảnh hưởng ảnh hưởng của EDTA, phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh vật đến khả năng hấp thụ kim loại nặng của cây hướng dương
... kim lo i n ng ñ t ð làm rõ v n ñ ti n hành th c hi n ñ tài Nghiên c u nh hư ng c a EDTA, phân h u ch ph m vi sinh v t ñ n kh h p th kim lo i n ng c a Hư ng dương 1.2 M c tiêu nghiên c u - Nghiên ... Pb, Zn c a ñ t nghiên c u 3.2.2 ð c ñi m sinh v t h c c a Hư ng dương 3.2.3 Nghiên c u kh hút Cu, Pb, Zn c a Hư ng dương 3.2.4 Nghiên c u nh hư ng c a EDTA, phân h u ch ph m vi sinh v t ñ n kh ... t bao g m: vi khu n, vi n m, x khu n, virus, t o, nguyên sinh ñ ng v t, ñó vi khu n nhóm chi m nhi u nh t v s lư ng Chúng bao g m vi khu n h o khí, vi khu n k khí, vi khu n t dư ng, vi khu n d...
 • 106
 • 466
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm em boklash đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa chất thải và một số chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi gàảnh hưởng của sự bổ sung prebiotic vào khẩu phần ăn 15 g người ngày đến hệ vi sinh vật đường ruột trong kết tràng phải và tráihệ vi sinh vật của thịtảnh hưởng của vi sinh vật đến đời sống con ngườihệ vi sinh vật của cáảnh hưởng của vi sinh vât đến sữahệ vi sinh vật bình thường của sữa và các sản phẩm từ sữasự thay đổi hệ vi sinh vật của sữa trong quá trinh bảo quảnảnh hưởng của fructooligosaccharide lên hệ vi sinh vật đường ruộthệ vi sinh vật của sữahệ vi sinh vật bình thường của sữahệ vi sinh vật của trứnghệ vi sinh vật của một số sản phẩm rau quảhệ vi sinh vật của một số sản phẩm kháchệ vi sinh vật trên động vật nhuyễn thểNguyễn văn bảo toánMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp giải các bài toán về modun số phứcMột số thu thuật giải quyết nhanh chóng và chính xác câu hỏi trắc nghiệm phần đại số và giải tích trong chương trình toán lớp 11 2Một vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh khi học môn giải tích 12 thông qua việc tăng cường các bài toán liên hệ thực tếMột vài kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễnPhát hiện, sửa chữa các sai lầm và xây dựng hệ thống công thức để giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần cực trị của hàm sốPhương pháp nhân liên hợp nhằm giúp học sinh giải nhanh một số phương trình vô tỉ phức tạp ở lớp 10Rèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 kĩ năng sử dụng tích phân để tính diện tích hình phẳngRèn luyện cho học sinh lớp 12 kỹ năng tính một số tích phân đặc biệtRèn luyện cho học sinh lớp 12 một số kĩ thuật sử dụng số phức liên hợpĐa dạng thành phần loài và đăc điểm phân bố của bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở khu vực Đại Lải và vùng phụ cận (Khóa luận tốt nghiệp)Bài Tập Tổng Hợp 100 Bài Tập Polime – Vật Liệu Polime Có Giải Chi TiếtRèn luyện kỹ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc baSử dụng kiến thức hình học để giải một số bài toán liên qua đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của môđun số phứcTìm cách giải tối ưu cho bài toán cực trị trong mặt phẳng tọa độ nhằm giúp học sinh lớp 10 vận dụng vào thi trắc nghiệm hiện nay 2Ứng dụng của tỉ số thể tích trong một số bài toán hình học không gianỨng dụng đạo hàm giải một số bài toán thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh lớp 12Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tế 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập