Nghiên cứu, tách chiết và tinh sạch enzyme acety esterase từ nấm aureobasidium pullulans vả, namibiae

Nghiên cứu tách chiết tinh sạch enzym luciferase từ vi khuẩn tái tổ hợp E. Coli MC 1061 (pT 0031)

Nghiên cứu tách chiết và tinh sạch enzym luciferase từ vi khuẩn tái tổ hợp E. Coli MC 1061 (pT 0031)
... cỏc mụi trng khỏc 3.3.2 Tỏch v tinh sch luciferase t E .coli MC 1061 (pT 0031) 3.3.2.1 Tỏch luciferase t sinh chng vi khun E coli MC 1061 (pT 0031) 3.3.2.2 Tinh sch luciferase bng sc ký lc gel kt ... tớch hot tớnh luciferase 4.3 Nghiờn cu tỏch chit, tinh sch luciferase ti E .coli MC 1061 (pT 0031) 4.3.1 Tỏch chit luciferase t sinh chng vi khun E coli MC 1061 (pT 0031) Thu nhn luciferase t dch ... tớnh luciferase 3.4 Phng phỏp nghiờn cu 3.4.1 Nuụi cy vi sinh vt Chng vi khun E coli MC 1061 (pT 0031) phũng thớ nghim Sinh hc, Vin Húa hc Vt liu cung cp di dng ụng khụ Hot húa E coli MC 1061 (pT...
 • 10
 • 51
 • 0

nghiên cứu tách chiết tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại Thái Nguyên

 nghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại Thái Nguyên
... vàng An Giang Như vậy, hợp chất sterol cô lập từ Lược vàng phù hợp với kết nghiên cứu tác giả trước Hỗn hợp Stigmasterol -Sitosterol Lược vàng số tác dụng sinh học như: tác dụng chống oxi hóa, ... học hợp chất MC5, kết cho thấy tương đồng với chất -sitosterol stigmasterol Vậy hợp chất MC5 cô lập từ cao clorofom hỗn hợp stigmasterol -sitosterol Đây hợp chất Sterol khảo sát Lược vàng An ... cholesterol máu làm tăng hàm lượng chất HDL-C thành phần quan trọng để bảo vệ tim mạch, phòng chống xơ vữa động mạch, tăng sức đề kháng cho thể, nghiên cứu stigmasterol chất tác dụng phòng chống ung...
 • 3
 • 765
 • 16

Nghiên cứu tách chiết ứng dụng enzyme protease từ tôm sú Penaeus monodon vào chế biến thủy sản

Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ tôm sú Penaeus monodon vào chế biến thủy sản
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Nguyễn Lệ Hà NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ ỨNG DỤNG ENZYME PROTEASE TỪ TÔM SÚ PENAEUS MONODON VÀO CHẾ BIẾN THỦY SẢN Chuyên ngành: Công nghệ Chế biến Thủy sản ... Đề tài “ Nghiên cứu tách chiết ứng dụng enzyme protease từ tôm Penaeus monodon vào chế biến thủy sản tiến hành với mong muốn kiếm tìm hiểu biết đầy đủ enzyme protease tôm nhằm đáp ứng nhu ... Mục đích chung đề tài nghiên cứu tách chiết protease từ tôm nuôi Penaeus monodon tính chất nó, nghiên cứu ứng dụng enzyme thuỷ phân protein vài phế liệu chế biến thuỷ sản (máu gan cá basa Pangasiadon...
 • 247
 • 560
 • 0

nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của hỗn hợp các chất chuyển hóa thứ cấp trong một số loài rong nâu phổ biến ở tỉnh khánh hòa

nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của hỗn hợp các chất chuyển hóa thứ cấp trong một số loài rong nâu phổ biến ở tỉnh khánh hòa
... ethanol t rong nõu v rong lc xp x khong 14.8-14.9g/50g rong Riờng rong hm lng cht chit ethanol cao hn khong 17.5g/50g rong Hm lng cht chuyn húa th cp t rong cú ln hn so vi rong lc v rong nõu ... 11.3g Tin hnh xỏc nh hm lng cht chit ethanol t c ngnh rong bin : rong nõu, rong , rong lc l mun so sỏnh hm lng cỏc cht chuyn húa th cp c ngnh rong, nhm cú nh hng s dng cỏc nghiờn cu v sau nu cú ... vi khun cn th nghim - Chun b dch chit rong: t 36 loi rong chn loi rong nõu ph bin tnh Khỏnh Hũa v tin hnh theo qui trỡnh 2.1 thu c dch chit rong t loi rong khỏc 2.3.3.2 Tin hnh - Dựng mụi trng...
 • 49
 • 869
 • 3

Nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh long

Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh long
... gian chiết 60 phút dịch chiết từ vỏ long hoạt tính chống oxy hóa cao 3.7 Ảnh hưởng nhiệt độ ngâm chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long Màu sắc hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết ... đến khả chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long - 33 Kết thu tiến hành chiết chất chống oxy hóa từ vỏ long phương pháp ngâm chiết dung môi khác Màu sắc hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long ... (v/w) cho dịch chiết có khả chống oxy hóa cao 3.6 Ảnh hưởng thời gian ngâm chiết đến khả chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long Màu sắc hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long thời gian chiết...
 • 69
 • 1,169
 • 8

Nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính kháng khuẩn – chống oxi hoá của cao dịch chiết từ củ hành tăm allium schoenoprasum

Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn – chống oxi hoá của cao dịch chiết từ củ hành tăm allium schoenoprasum
... B GIÁO VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C NHA TRANG LÊ TH HƯƠNG HÀ NGHIÊN C U TÁCH CHI T VÀ KH O SÁT HO T TÍNH KHÁNG KHU N - CH NG OXI HOÁ C A CAO D CH CHI T T C HÀNH TĂM (Allium schoenoprasum) ... kháng khu n ch ng oxi hoá c a cao d ch chi t t c hành tăm Allium schoenoprasum là m t hư ng nghiên c u c n thi t M c ích c a Tách chi t schoenoprasum tài: c ch t có ho t tính sinh h c t c hành ... Cây hoa vào -6- 1.1.3 Các thành ph n có hành tăm công d ng c a hành tăm 1.1.3.1 Các thành ph n có hành tăm Thành ph n ch y u hành tăm nư c, chi m kho ng 86,8% Ngoài hành tăm ch a m t lư ng v a ph...
 • 113
 • 1,585
 • 9

nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ cây lá bỏng

nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ cây lá bỏng
... đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ bỏng 41 3.5.Ảnh hƣởng thời gian chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ bỏng 42 3.6.Ảnh hƣởng nhiệt độ đến hoạt tính chống ... chống oxy hóa dịch chiết từ bỏng 44 3.7 Ảnh hƣởng số lần chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ bỏng 45 3.8 Đề xuất quy trình chiết rút chất chống oxy hóa từ ... thành nội dung sau: - Khảo sát ảnh hƣởng dung môi chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ bỏng - Ảnh hƣởng nhiệt độ thời gian chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết bỏng Do điều kiện...
 • 69
 • 1,163
 • 13

nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ tim sen

nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ tim sen
... “ Nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ tim sen - ix - Nội dung thực đề tài Khảo sát ảnh hưởng dung môi chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ tim sen ... chống oxy hóa dịch chiết tim sen 43 3.5 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết tim sen 46 3.6 Đề xuất quy trình chiết hoạt chất chống oxy hóa từ tim sen 48 3.6.1 ... dịch chiết từ tim sen Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ thời gian chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ tim sen Đề xuất quy trình chiết tách chất chống oxy hóa từ tim sen Với cố gắng để hoàn...
 • 73
 • 974
 • 1

Nghiên cứu tách chiết ứng dụng enzyme protease từ tôm sú penaeus monodon vào chế biến thủy sản

Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ tôm sú penaeus monodon vào chế biến thủy sản
... Các nghiên cứu nước protease từ động vật thủy sản ứng dụng chúng Ở Việt nam, nghiên cứu hệ protease từ động vật thủy sản thực chủ yếu đối tượng tôm biển, loại cá thu, ngừ mực ống Các ứng dụng protease ... tập trung vào việc tận dụng enzyme protease có sẵn nguyên liệu để chế biến nước mắm, mắm cá, mắm tôm chua… Các ứng dụng khác thu nhận enzyme dùng vào công nghệ chế biến dừng số nghiên cứu với qui ... động khác 3.3 Nghiên cứu trình thủy phân hỗn hợp máu gan cá basa chế phẩm enzyme protease tách chiết từ đầu tôm Hỗn hợp máu gan cá basa thủy phân chế phẩm enzyme protease tôm với thông số...
 • 24
 • 166
 • 0

Nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ hạt tiêu

Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ hạt tiêu
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - o0o - HỒ THỊ ÁNH NHƯ NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT TỪ HẠT TIÊU ĐỒ ÁN TỐT...
 • 0
 • 212
 • 1

Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây hồng bì (Clausena lansium Lour.) (LV00294)

Nghiên cứu tách chiết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây hồng bì (Clausena lansium Lour.) (LV00294)
... tài : Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh dược học số hợp chất tự nhiên từ Hồng ( Clausena lansium Lour.) Mục đích nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thành phần hóa học Hồng (Clausena ... trình tách chiết phân đoạn từ vỏ Hồng 35 3.2 Kết khảo sát thành phần hợp chất tự nhiên có phân đoạn dịch chiết từ vỏ Hồng 36 3.2.1 Định tính số hợp chất tự nhiên có vỏ Hồng 36 ... nghiên cứu Dựa mục tiêu nghiên cứu xác định nhiệm vụ cụ thể luận văn sau: Đưa quy trình tách chiết hợp chất từ Hồng (Clausena lansium Lour.) 12 Khảo sát thành phần hợp chất tự nhiên có vỏ Hồng Bì...
 • 89
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại thái nguyênnghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh longnghiên cứu tách triết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây măng cụt garcinia mangostana lnghiên cứu tách chiết lá cây cúc tầnnghiên cứu mô phỏng và thiết kế sợi quang tinh thể pcfs lõi chiết suất cao cấu trúc 6 cạnhluận văn tách chiểt và tịnh sạch protein từ đậu vántách chiết và tinh sạch protein từ chủng bacillus xl62tách chiết và tinh chế enzymephương pháp nghiên cứu phương pháp định tính thống kê lọc và làm sạch số liệu phân tích so sánh tổng hợpquá trình tách chiết và tinh sạch proteinviện nghiên cứu chiến lược và chính sách môi trườngviện nghiên cứu kinh tế và chính sáchviện nghiên cứu chiến lược và chính sách y tếviện nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệpviện nghiên cứu chiến lược và chính sách nông nghiệpGiáo án lớp mầm tuần 25 chủ đề tết và mùa xuânĐặc trưng cơ bản của bộ dân luật bắc kì 1931 (tóm tắt)GIÁO ÁN Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 8Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh hội nhập TPP (tóm tắt)Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng (tóm tắt)EBOOK Heat Convection Nhiệt lượng (Latif M. Jiji)Giáo trình kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu họcKẾ HOẠCH GIẢN dạy PHÂN mônAnh 49 chung _Ngày làm số 49_Kỹ sư hư hỏng_Ôn THPT Quốc gia 2017kế hoạch bồi dường thường xuyên 2015kế hoạch bồi dường thường xuyên 2016kế hoạch bồi dường thường xuyênToán 51 giải Ôn THPT Quốc gia 2017Tin học ứng dụng CHUONG4Báo cáo thực tập kế toán (mẫu)WPA wireless security for home networksHướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân chi tiết đầy đủ có ví dụ cụ thểGhi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặngChia sẻ kinh nghiệm xử lý sai sót khi viết sai hoá đơn đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuếGIÁO TRÌNH CORE JAVA 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập