HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHCN ĐỀ TÀI KHXHNV

huong dan viet bao cao khoa hoc

huong dan viet bao cao khoa hoc
... Nhiều báo cáo khoa học trở nên trừu tượng, diễn giả trình bày hết slide tới slide kia, không đưa ví dụ minh hoạ cho vấn đề nói, hiệu thu không cao Ví dụ phần quan trọng báo cáo khoa học để minh ... bày chi tiết, mà có tác dụng trình bày đại thể thuyết phục người nghe đọc viết Một buổi báo cáo khoa học lại lúc để diễn giả thể uyên thâm hay trình độ Sử dụng ví dụ minh hoạ báo cáo mục đích ... toán/ công nghệ minh hoạ rõ ràng ví dụ chưa?” 2.2 Không nên nói nhiều Cần lưu ý trình bày báo cáo khoa học không nên tập trung nhiều vào chi tiết hay vấn đề đó, nên nói vừa đủ, cho toát lên ý vấn...
 • 6
 • 238
 • 1

Slide Hướng dẫn Viết Báo cáo khoa học

Slide Hướng dẫn Viết Báo cáo khoa học
... cho đề tài khác slide. tailieu.vn Logo Mục tiêu  Mục tiêu: Bao gồm mục tiêu kết mà đề tài bạn muốn hướng đến slide. tailieu.vn Logo Nhiệm vụ  Nhiệm vụ bạn cần thực để đề tài có kết slide. tailieu.vn ... Logo Nội dung báo cáo Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ Phạm vi nghiên cứu Nội dung đề tài Kết luận Nội dung Đề xuất Thảo luận – Ý kiến bổ sung Tài liệu tham khảo slide. tailieu.vn Logo ... slide. tailieu.vn Logo Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi Đối tượng slide. tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài Tiêu chí chọn đề tài slide. tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài  Hình thành...
 • 15
 • 358
 • 2

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài I173: Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật khi đấu nối nguồn điện phân tán vào lưới điện trung áp

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài I173: Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật khi đấu nối nguồn điện phân tán vào lưới điện trung áp
... Từ kết nghiên cứu đề tài, đề xuất số hướng nghiên cứu sau: - Nghiên cứu giải pháp điều khi n điện áp lưới phân phối trung áp nguồn điện phân tán - Nghiên cứu yêu cầu thuật đấu nối nguồn điện ... nhu cầu bổ sung yêu cầu vào quy định hành Kết tính toán nghiên cứu ảnh hưởng có nhiều nguồn điện phân tán đấu nối vào lưới điện trung áp Đấu nối nguồn điện phân tán vào lưới điện trung áp gây điện ... Từ đề tài đưa số đề xuất, kiến nghị sau: - Yêu cầu điện áp: Một số nguồn điện phân tán đấu nối vào lưới điện trung áp tua-bin gió hay thủy điện nhỏ đặc tính kĩ thuật nên khó để trì dải điện áp...
 • 5
 • 162
 • 0

hướng dẫn làm báo cáo khoa học( phục vụ làm luận văn, bảo vệ tốt nghiệp, thạc sĩ... )

hướng dẫn làm báo cáo khoa học( phục vụ làm luận văn, bảo vệ tốt nghiệp, thạc sĩ... )
... ngăn cách) - (năm xu t b n), ( t ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn) - tên sách, lu n văn, lu n án ho c báo cáo, (in nghiên, d u ph y cu i tên) - nhà xu t b n, (d u ph y cu i tên nhà xu t b n) - nơi ... thái làm vi c: chăm ch , c n cù, nghiêm túc tinh th n t l p làm vi c Kh c sách ngo i ng tham kh o Kh t ng h p ki n th c, vi t báo cáo Hình th c trình bày báo cáo Th i h n hoàn thành n p báo cáo ... tham kh o) (Ph l c 5) Tài li u tham kh o báo t p chí, m t cu n sách … ghi y thông tin sau: - tên tác gi (không có d u ngăn cách) - (năm công b ), ( t ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn) - “tên báo ,...
 • 26
 • 133
 • 0

Báo cáo khoa học: "TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP (1998 - 2008)" pptx

Báo cáo khoa học:
... Với học vậy, mục tiêu hoạt động phát triển nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Khoa Điện- Điện tử năm tới sau: Xây dựng khoa Điện- Điện tử trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh khoa học ... KHCN, 10 năm qua cán giáo viên khoa Điện Điện tử công bố khoảng 200 báo báo cáo tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành Đặc biệt, khoa quan tâm động viên việc đăng tải công trình khoa học ... thuyết) lẫn khoa học công nghệ Việt nam lĩnh vực Tự động hoá, Thông tin - Viễn thông Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐT Tập trung phát triển KHCN ngành Tự động hoá kỹ thuật Điện - Điện tử, đưa khoa thành đơn...
 • 10
 • 302
 • 0

Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ

Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ
... hai: Kết thực đề tài Tuỳ theo đề tài thu c khoa học kỹ thu t hay xã hội nhân văn mà bố cục phần thứ hai có khác nhau: II.1 Đối với đề tài thu c nhóm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thu t (bao gồm ... đề tài cần nêu rõ bước triển khai thực đề tài theo thời gian cụ thể, rõ ràng I.15 HIệu đề tài: I.15.1 Về khoa học: Cần phân tích rõ kết nghiên cứu đề tài có đóng góp mặt khoa học bổ sung lý thuyết, ... đến phần trình bày quan thực đề tài Chủ nhiệm đề tài Chủ nhiệm đề tài, ký tên, Thủ trưởng quan thực đề tài ký tên, đóng dấu - Cuối ghi tên địa danh, năm báo cáo đề tài (Xem ví dụ minh hoạ trang...
 • 11
 • 1,171
 • 6

Báo cáo khoa học: "TỔNG QUAN VỀ SỰ CỐ LÚN ĐƯỜNG DẪN SAU MỐ CẦU TẠI VIỆT NAM" pps

Báo cáo khoa học:
... hổng lớn dẫn đất đắp tiền đề cho sụt lún đường dẫn tương lai III BÀI HỌC RÚT RA TỪ VIỆC PHÂN TÍCH SỰ CỐ LÚN ĐƯỜNG DẪN SAU MỐ Từ kết phân tích nguyên nhân 20 cầu gặp cố lún đường dẫn sau mố Việt nam ... chờ lún dẫn đến đường sau mố tiếp tục bị lún sau đưa công trình vào sử dụng Đây nguyên nhân quan trọng gây nên cố lún đường dẫn sau mố Việt nam (6/20 trường hợp) trường hợp cầu Đà rằng, cầu Vĩnh ... việc giảm thiểu cố tương lai II NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ LÚN ĐƯỜNG DẪN SAU MỐ TẠI VIỆT NAM Thông qua việc phân tích tài liệu thu thập 20 trường hợp cầu gặp cố lún đường dẫn sau mố khoảng 15 năm...
 • 5
 • 405
 • 5

Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá Trường học

Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá Trường học
... n⇷ ⇣t ) ₹nêỰ 21 Nêu kh qu t chung công t c tổ ch c, ch đạo thực h n công t c tự đ nh g c nh tr ờng theo qu tr nh tự đ nh g 24 25 26 27 T êỰ h đ⇝t h⇱ s⇵ đ⇭Ự đ⇝tₐ h⇱ s⇵ đ⇝t t⇟t ⇞ thông tin ἂêỰ...
 • 47
 • 417
 • 1

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN NTMN CẤP TỈNH ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ A. TÓM TẮT THÔNG TIN DỰ ÁN pot

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN NTMN CẤP TỈNH ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ A. TÓM TẮT THÔNG TIN DỰ ÁN pot
... trường dự án) Khả trì nhân rộng kết dự án (phương án trì nhân rộng mô hình dự án vào địa bàn tương tự) C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận (đánh giá chung kết đạt tồn trình triển khai thực dự án) Kiến ... (kinh phí dự án sử dụng mục đích chi theo quy định Nhà nước, huy động nguồn kinh phí đối ứng cho dự án ) Hiệu kinh tế - xã hội môi trường dự án (tính toán phân tích hiệu trực tiếp từ kết dự án hiệu ... trì dự án, quan chuyển giao công nghệ địa bàn triển khai dự án, phương pháp tổ chức triển khai thực dự án ) Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huy động kinh phí đối ứng để thực dự án...
 • 3
 • 679
 • 2

Báo cáo khoa học: Tổng hợp một số dẫn chất Flavone và 4-Thioflavone có tiềm năng kháng khuẩn potx

Báo cáo khoa học: Tổng hợp một số dẫn chất Flavone và 4-Thioflavone có tiềm năng kháng khuẩn potx
... 2.1.Qui trình tổng hợp dẫn chất flavone Dẫn chất flavone tổng hợp theo sơ đồ thông qua dẫn chất trung gian chalcone8, mô tả tổng quát sau: 2’-hydroxyacetophenone phản ứng với dẫn chất benzaldehyde ... Cl Sơ đồ Sơ đồ tổng hợp dẫn chất flavone i: dẫn xuất benzaldehyde, KOH, methanol, nhiệt độ phòng ii: iod, DMSO, 120 oC 2.2.Qui trình tổng hợp dẫn chất 4-thioflavone Tổng quát, flavone phân tán ... qui trình tổng hợp đơn giản, phù hợp với qui mô phòng thí nghiệm để điều chế hàng loạt dẫn chất flavone 4-thioflavone với hiệu suất cao, dễ tinh chế Tổng cộng thu được 15 dẫn chất 11 dẫn chất cấu...
 • 7
 • 228
 • 0

Hướng dẫn viết báo cáo dựa theo tài liệu của trường đại học quản lý Henley

Hướng dẫn viết báo cáo dựa theo tài liệu của trường đại học quản lý Henley
... TRUNG TÂM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC DỰ ÁN PTĐTĐH  4. Viết báo cáo Tháng 11, 2003  Dựa theo tài liệu của Trường Đại học Quản Henley     Trung tâm phổ biến kiến thức ­ dự án PTĐTĐH: 4 .Viết báo cáo VIẾT BÁO CÁO  Khi một người có năng khiếu bẩm sinh về viết,  người đó có thể trở  ... bạn sẽ trở thành một người viết giỏi.  Trong tài liệu này, bạn sẽ học được cách tư duy về một báo cáo,   viết báo cáo như thế nào cho hiệu quả và cách trình bày hoặc "bán"  sản phẩm của mình.  1. Báo cáo Báo cáo và Truyện  ... Trung tâm phổ biến kiến thức ­ dự án PTĐTĐH: 4 .Viết báo cáo • “Mục tiêu của báo cáo này là xác định rõ những do kỹ  thuật và quản gây chậm trễ trong việc cập nhật các bản  đồ địa chính.”  Mục tiêu của báo cáo nên được đề cập rõ ràng trong phần mở ...
 • 36
 • 229
 • 0

Hướng dẫn viết Báo cáo tốt nghiệp đại học

Hướng dẫn viết Báo cáo tốt nghiệp đại học
... II HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP III MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG MẪU IV MẤU CÁC TRANG TRÌNH BÀY TRƯỚC VÀ SAU NỘI DUNG BCTTTN I HƯỚNG DẪN ... Không trích dẫn nguồn sử dụng báo cáo thực tập Báo cáo thực tập có dấu hiệu việc đạo văn bị hủy kết BCTTTN Đánh giá kết báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp trực ... KẾT LUẬN Tóm tắt kết báo cáo thực tập khoảng 1-2 trang * PHỤ LỤC 3.6.2 Hình thức trình bày báo cáo thực tập a Độ dài báo cáo thực tập tốt nghiệp Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp (từ « Mở đầu...
 • 25
 • 253
 • 0

báo cáo khoa học kinh tế đề tài Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

báo cáo khoa học kinh tế đề tài Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
... quan trọng kinh tế quốc dân 4.3 - Đối với chủ thể kinh tế nông nghiệp Nhiều biện pháp hoàn thiện thể chế kinh tế cho chủ thể kinh tế nông thôn đợc thực hiện: - Các cải cách thể chế kinh tế lĩnh ... bày ngắn gọn thực trạng trình hình thành hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam năm gần Thực tiễn trình hình thành hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế 2.1 - Những ... xây dựng hoàn thiện khung thể chế cho kinh tế thị trờng định hớng XHCN tiếp tục đợc coi nhiệm vụ hàng đầu Chính phủ Việt Nam Mục tiêu nhiệm vụ tạo kinh tế thị trờng khác, mà sử dụng u kinh tế thị...
 • 26
 • 155
 • 0

báo cáo khoa học kinh tế đề tài Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam

báo cáo khoa học kinh tế đề tài Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam
... nhập kinh tế quốc tế thiếu hụt nguồn vốn cho phát triển Việt Nam, việc huy động nguồn lực thành phần kinh tế chiến lợc phát triển phù hợp Các thành phần kinh tế nh kinh tế t t nhân, kinh tế có ... manh mún trình độ phát triển thấp kinh tế Việt Nam Cùng với chủ trơng sách ngày cởi mở Nhà nớc, khu vực kinh tế t t nhân Việt Nam xu t ngày khẳng định vai trò trình phát triển kinh tế Hiện nay, Khu ... nớc thành phần kinh tế khác có xu hớng phát triển Ngoài hai khu vực kinh tế nói trên, khu vực kinh tế khác có vị trí định kinh tế Khu vực kinh tế cá thể có qui mô lớn đóng vai trò quan trọng phát...
 • 11
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn viết báo cáo thực tập tổng hợphướng dẫn viết báo cáo đề tài khoa họchướng dẫn viết báo cáo tổng kết công tác đoànhướng dẫn viết báo cáo đồ án môn họchướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tàihướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp đại họchướng dẫn viết báo cáo thực tập và đề cương luận khóa luận tốt nghiệphướng dẫn viết báo cáo thực tậphướng dẫn viết báo cáo y tếphuong phap viet bao cao khoa hochướng dẫn viết báo cáo chuyên đềhướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệphướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệphướng dẫn viết báo cáo thành tích tập thểhướng dẫn viết báo cáo tự đánh giáPhát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)MỘT SỐ BÀI THƠ VĂN CÁCH MẠNG 1945 ĐẾN 1975cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dĐồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôibáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngthiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaKinh doanh quốc tế (bài giảng)Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngPháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)cam nghi ve mai truongKHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁIBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập