ĐỒ án đề XUẤT PHƯƠNG án THIẾT kế cải tạo và tổ CHỨC GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG TƯƠNG MAI GIẢI PHÓNG

Đề xuất phương án thiết kế cải tạo tổ chức giao thông tại nút giao thông Giảng Võ – Cát Linh. Kết luận kiến nghị

Đề xuất phương án thiết kế cải tạo và tổ chức giao thông tại nút giao thông Giảng Võ – Cát Linh. Kết luận và kiến nghị
... lun v thit k v t chc giao thụng ti nỳt giao thụng ng mc CHNG I : C s lý lun v thit k v t chc giao thụng ti nỳt giao thụng ng mc 1.1 Khỏi nim nỳt giao thụng Nỳt giao thụng l ni giao gia cỏc ng ụtụ, ... ton giao thụng CSGT: Cnh sỏt giao thụng CSHT: C s h tng CKTH: Chu k ốn tớn hiu TH: ốn tớn hiu GTT: Giao thụng ụ th GTVT: Giao thụng ti GTVTT: Giao thụng ti ụ th LLBH: Lu lng bóo hũa NGT: Nỳt giao ... khin giao thụng ti nỳt giao Ti nhng nỳt giao thụng cú: Dũng giao thụng trờn ng chớnh ln cỏc xe trờn ng ph khụng th ct qua m phi ch lõu; Lu lng giao thụng cỏc hng khỏc khụng ln v thnh phn giao...
 • 86
 • 956
 • 3

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 1 ppsx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 1 ppsx
... Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang quát nói robot sản phẩm chế tạo theo kỹ thuật mới, chúng vừa giải phóng người khỏi công việc lao động chân tay nặng nhọc, vừa có ... TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang bò hệ thống thu nhận hình ảnh điều khiển (vision-controlled robots) cho phép nhìn thấy nhận ... nhận từ cảm biến + Bộ điều khiển phải có nhớ tương đối lớn để giải toán tối ưu với điều kiện biên không xác đònh trước Kết toán tập hợp tín hiệu điều khiển đáp ứng robot 1. 2.5 Robot hệ thứ năm...
 • 4
 • 176
 • 2

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 3-4 pps

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 3-4 pps
... điều khiển tay máy Trang 16 THIẾT KẾ TAY MÁY 4.1 GIỚI THIỆU Chương giới thiệu việc tính toán thiết kế tay máy Với lý thuyết trình bày chương trước, áp dụng để tính toán động học cho tay máy Tay ... toán động học cho tay máy dựa lý thuyết này, chương sau tiến hành việc tính toán cụ thể cho tay máy chế tạo GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều ... Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 17 Hệ trục tọa độ khâu minh họa hình 4.2, ta so sánh cách bố trí hệ trục tọa độ với tay máy thực vẽ kế bên Hình 4.2 Tay máy hệ trục...
 • 20
 • 287
 • 1

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 5 pps

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 5 pps
... tín hiệu điều khiển (màu vàng/trắng) Hình 5. 4 Cấu tạo bên RC Servo GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 29 Hình 5. 5 Chốt nhựa ... chia nhỏ khoảng 2µs khoảng 50 0µs ta thu GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 30 255 vò trí góc động cơ, điều có nghóa vò trí góc ... khoảng 50 0µs đó, ta thu 50 0 vò trí góc động cơ, tức vò trí góc 0, 350 Điều có ý nghóa lớn đến độ xác điều khiển tay máy Trong luận văn này, độ chia đạt đến 0,320, tức 56 0 vò trí góc động 5. 4 KẾT...
 • 5
 • 208
 • 4

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 6 pptx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 6 pptx
... Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy BRCS k Trang 43 ( -64 ≤ k ≤ 63 ) Hoạt động If C=1 then PC← PC+k+1, else PC ← PC+1 CP – So sánh So sánh nội dung ghi Rd Rr Lệnh không ... trước thực việc xoá nạp chương trình Hình 6. 8 Sơ đồ mạch đổ chương trình cho chip GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 49 Đối ... Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 33 clock Điều có nghóa thời gian xung clock, đơn vò số học ALU (Arithmetic Logic Unit) thực thi lệnh, kết lưu ngược lại vào ghi ALU hỗ...
 • 20
 • 191
 • 0

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 7 pdf

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 7 pdf
... Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy LM7805 GND IN OUT Trang 54 5V 100uF VIN ADJ V1 VOUT VPP 10uF R7 Q2 1k 10uF R5 BASE1 15V 10k R1 1k Q2N2906A R8 R6 1k 1k 0 BASE2 Q1 2N1069 Hình 7. 3 Sơ đồ ... dùng để đưa tín hiệu điều khiển để lập trình cho chip o RST GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 53 Ngõ vào reset AT89C2051 ... SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Bảng 7. 1 Bảng mode lập trình RST/VPP P3.2/nPROG P3.3 P3.4 P3.5 P3 .7 12V L H H H Chế độ Ghi mã Đọc mã Ghi khóa Trang 55...
 • 5
 • 192
 • 1

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 8 ppsx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 8 ppsx
... Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 61 Bảng 8. 3 Đòa CG RAM GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 62 8. 3 SƠ ĐỒ KHỐI ... Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 57 Hình 8. 2 Các thông số kích thước ô chữ LCD + Sơ đồ khối LCD Hình 8. 3 Sơ đồ khối LCD Bảng 8. 1 Các chân LCD (pinout) Chân ... Điều khiển hiển thò RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 -B GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 65 B Chờ 39µs Điều khiển...
 • 11
 • 239
 • 2

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 9 ppsx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 9 ppsx
... Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 74 MOV SBUF,{byte thấp data} JNB TI,$ CLR TI JB BUSY,$ MOV SBUF,#13 RET Cờ Busy set lên AT90S2313 chip vào chương trình phục vụ ngắt để điều khiển ... Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 73 Byte “255”: gửi nhằm đồng hóa liệu gửi Khi nhận byte chip AT90S2313 gửi vò trí tới động cơ, không vò trí lưu nhớ chip AT90S2313 9. 3 GIAO ... SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 69 Bảng tất đường dẫn nối với chân DB9 DB25 Bảng 9. 1 Các chân chức DB25 DB9 - 3 Tên gọi FG Frame ground (đất vỏ...
 • 8
 • 225
 • 13

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 10 docx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 10 docx
... sáng ta không chỉnh biến trở Dùng đồng hồ đo ta đo tần số lọc cảm biến GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 82 10. 3.1.2 Sơ đồ ... TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 79 10. 2.6 Sơ đồ khối truyền byte liệu (10 bit) Truyền Header Flag =0 For i=0 to If Data.i = then ... Đúng Data = 102 4 – data Flag = Stop bit GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 80 10. 3 NHẬN DỮ LIỆU BẰNG HỒNG NGOẠI 10. 3.1 Cảm...
 • 10
 • 106
 • 2

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 11 ppsx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 11 ppsx
... Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Pin DIN KBD Clock KBD Data N/C GND +5V (VCC) Trang 88 PS/2 KBD Clock GND KBD Data N/C +5V (VCC) N/C Hình 11. 3 Sơ đồ chân đầu nối bàn phím 11. 5 LẬP ... Mã báo lỗi đệm bò tràn 11. 3 CÁC MÃ QUÉT CỦA BÀN PHÍM AT GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 87 Hình 11. 1 cho biết mã quét phím ... Hình 11. 4 Khung truyền liệu từ bàn phím tới điều khiển Xung chân KBD Clock bàn phím tự tạo ra, xung có tần số khoảng 20-30KHz 11. 5.2 Lập trình gửi lệnh từ điều khiển đến bàn phím Khi điều khiển...
 • 5
 • 94
 • 1

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 12 docx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 12 docx
... Alternate Status BSY =0 ? Kết thúc 12. 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỀU KHIỂN Chương trình điều khiển đồ nguyên lý mạch điều khiển in phần phụ lục trang 12. 4 KẾT LUẬN Như ta nghiên ... Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 92 Hình 12. 2 Các Cylinder, Track, Sector HardDisk Đóa từ sau đònh dạng chia thành Track Sector hình 12. 3 Hình 12. 3 Các Sector Track Track hình vành ... Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 96 A Ghi đường dẫn cho ghi Sector, Cylinder, Device Ghi lệnh vào ghi Command DRQ =1 ? Đưa liệu vào/Đọc liệu Đọc ghi Status...
 • 7
 • 83
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế chế tạo robot leo cầu thangđồ án thiết kế đường dây và trạm biến ápđồ án thiết kế chế tạo máy trục vít bánh vítđồ án thiết kế đường dây và trạm biến áp 35kvđồ án thiết kế công nghệ và dây chuyền công vải dệt kimđồ án thiết kế kỹ thuật và lập dự toán quan trắc lún chung cư cao tầng công trình ct14a khu đô thị nam thăng longđồ án thiết kế kĩ thuật và lập dự toán quan trắc lún chung cư cao tầng công trình ct14 khu đô thị nam thăng longđồ án thiết kế đường dây và trạm biến ap 22 0 4kvthiết kế cải tạo ô tôđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất thức ăn gia súc luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpđồ án thiết kế sản xuất malt đenđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất bia hơi 64 triệu lít nămđồ án thiết kế nhà máy sản xuất rượu vangđồ án thiết kế đê biểnđồ án thiết kế nhà máy sản xuất biaKC BTCT UNG LUC TRUOC CANG SAU NHA NHIEU TANGKinh doanh facebook hiệu quảKinh nghiệm chạy quảng cáo facebook ads tôi là QUẢN TRỊ BLOGĐỀ CƯƠNG KHỐI 11Gia đình ông A, ông B mỗi người đều có quyền sử dụng thừa đất diện tích 100m2, ở giữa 2 phần đất của 2 gia đình là 1 thửa đất bỏ hoang có diện tích 100m2. Từ năm 1970 đến năm 1990, 2 gia đình sử dụng chung để trồng rau và khai thác, chăm sóc cùng nhau. ĐếCác kỹ thuật giải bài toán ra quyết địnhCông nghệ agent thông minh và ứng dụngGameguard hệ thống phần mềm bảo vệ trò chơi trực tuyến trên nền windows chống lại các hackerKhai phá luật kết hợp mờ và áp dụng vào bài toán đầu tư chứng khoánLọc kalman ứng dụng hệ thống dò vết đối tượng trong chuỗi videoMô phỏng chuyển động của con người cho robot sử dụng hệ thống bắt chuyển động theo thời gian thựcNghiên cứu các cách tiếp cận trong tóm tắt văn bản và thử nghiệmNghiên cứu chuẩn EPP và áp dụng vào các quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền tại trung tâm internet tại việt namNghiên cứu giải pháp hệ thống truyền dòng video qua kênh vệ tinh VSATBản vẽ thiết kế BTCT lắp ghép sàn ứng lực trướcNghiên cứu tìm hiểu ứng dụng sóng đệ qui phân tánNghiên cứu thuật toán tương quan và lọc trong bài toán bám quỹ đạo đa mục tiêuNghiên cứu và tìm hiểu về kỹ thuật xoá nền ảnh chụp mạch số trong máy chụp mạchNghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungNghiên cứu ứng dụng CPLD9500 thiết kế modul điều khiển vị trí
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập