ĐỒ án ĐỘNG học của QUÁ TRÌNH sấy TẦNG sôi

Động học của quá trình sấy tầng sôi

Động học của quá trình sấy tầng sôi
... cứu động học trình sấy tầng sôi 18 Nhiệt độ VL sấy I II III Thời gian sấy Độ ẩm vật liệu sấy I II III Thời gian sấy Tốc độ sấy Thời gian sấy Hình I.5: Mô tả giai đoạn sấy Nghiên cứu động học trình ... cho trình sấy yêu cầu thực tế Trong đồ án điều kiện nghiên cứu có nhiều hạn chế nên em xin trình bày Động học trình sấy tầng sôi Phần Tổng quan I.Thủy động lực học trình tầng sôi Nghiên cứu động ... cứu động học trình sấy tầng sôi 36 áp dụng vào tính toán dựa đặc điểm lớp hạt có tính chất khác với lớp hạt nghiên cứu II.Kết thực nghiệm trình sấy Mục đích nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi...
 • 62
 • 1,349
 • 6

Nghiên Cứu Động Học Của Quá Trình Sấy Tầng Sôi

Nghiên Cứu Động Học Của Quá Trình Sấy Tầng Sôi
... nghiên cứu có nhiều hạn chế nên em xin trình bày Động học trình sấy tầng sôi Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi Đinh Tiến Hải QT - TB K45 Phần Tổng quan I.Thủy động lực học trình tầng sôi 1.Cơ ... chiều cao lớp hạt sôi , m Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi 18 Đinh Tiến Hải QT - TB K45 Phần Phơng pháp nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi ,tìm hiểu ... lợng gió trở lực lớp hạt ) -Ghi số liệu *Nghiên cứu chế độ sấy hạt : Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi 23 Đinh Tiến Hải QT - TB K45 Quá trình sấy tầng sôi có khả cấp nhiệt mạnh lớp hạt đợc...
 • 52
 • 173
 • 0

Động học của quá trình sấy tầng sôi

Động học của quá trình sấy tầng sôi
... ứng cho trình sấy yêu cầu thực tế Trong đồ án điều kiện nghiên cứu có nhiều hạn chế nên em xin trình bày “ Động học trình sấy tầng sôi PHẦN TỔNG QUAN Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi Đinh ... VL sấy I II III Thời gian sấy Độ ẩm vật liệu sấy Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi 19 Đinh Tiến Hải QT - TB K45 I II III Thời gian sấy Tốc độ sấy Thời gian sấy Hình I.5: Mô tả giai đoạn sấy ... lên, sấy khô co lại.Phần lớn, vật xốp mao dẫn sấy kho co lại, trở nên dòn bánh mỳ, rau xanh, Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi 17 Đinh Tiến Hải QT - TB K45 Cơ chế tách ẩm hạt Trong trình sấy...
 • 20
 • 180
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng (Cu2+, Cd 2+) trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonit.

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng (Cu2+, Cd 2+) trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonit.
... nghiệm với đề tài "Nghiên cứu động học trình hấp phụ số ion kim loại nặng (Cu2+, Cd 2+) vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan montmorillonit" Đồ án chia thành chương sau: Chương Tổng quan Chương ... phương pháp nghiên cứu Chương Kết thảo luận Mục tiêu đề tài Xây dựng mô hình động học, nhiệt động học trình hấp phụ số ion kim loại nặng (Cu2+, Cd 2+) từ vật liệu tổng hợp từ nguồn chitosan montmorillonit ... gọi chất bị hấp phụ Hấp phụ trình thuận nghịch Khi tốc độ hấp phụ tốc độ giải hấp trình hấp phụ đạt cân Người ta phân làm hai loại hấp phụ: hấp phụ vật hấp phụ hóa học b Hấp phụ vật lý [7] Các...
 • 79
 • 569
 • 1

Động học của quá trình ăn mòn điện hóa :Tiểu luận Môn Học ĂN MÒN, CHỐNG ĂN MÒN TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BiẾN DẦU KHÍ

Động học của quá trình ăn mòn điện hóa :Tiểu luận Môn Học ĂN MÒN, CHỐNG ĂN MÒN TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BiẾN DẦU KHÍ
... Cơ chế trình ăn mòn điện hóa • Giản đồ E-pH ứng dụng: giản đồ bền nước, giản đồ E-pH sắt, nhôm, kẽm • Các khái niệm ăn mòn • Các trình phân cực oxy, hydro Cơ chế trình ăn mòn điện hóa Ăn mòn ... dòng điện Quá trình ăn mòn điện hoá xảy tương tự hoạt động pin điện bị khép kín mạch Cơ chế trình ăn mòn điện hóa • Vùng anot xảy trình oxi hoá tức kim loại bị hoà tan: Ion kim loại bề mặt điện ... chậm khống chế động học toàn trình Trong điện hoá trình ăn mòn điện hoá, động học trình thường khống chế hai giai đoạn chậm nhất: – Sự trao đổi electron phần tử tích điện bề mặt điện cực xảy...
 • 36
 • 779
 • 0

ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TẠO BIOGAS VÀ QUẦN THỂ METHANOGEN TRONG BỂ LÊN MEN KỴ KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ CAO XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN THẢI VÀ RÁC HỮU CƠ

ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TẠO BIOGAS VÀ QUẦN THỂ METHANOGEN TRONG BỂ LÊN MEN KỴ KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ CAO XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN THẢI VÀ RÁC HỮU CƠ
... Methanothrix) giai đoạn sau trình xử Những kết thu có ý nghĩa, cho thấy khả kiểm soát trình xử lý, triển vọng áp dụng công nghệ lên men kỵ khí nhiệt độ cao vào xử bùn cặn rác hữu cơ, vấn đề nan giải ... tố thị để theo dõi trình vận hành bể KẾT LUẬN Lên men kỵ khí nhiệt độ cao thử nghiệm thành công bể phản ứng 1000 lít hỗn hợp bùn bể tự hoại rác thải hữu nghiền nhỏ (theo tỷ lệ thể tích 1:1), với ... trường hợp nước bổ sung thêm vào hỗn hợp để đạt độ ẩm 97% Từ bể phối trộn, hỗn hợp bùn rác bơm vào bể phản ứng, bể kỵ khí, có cánh khuấy hệ thống gia nhiệt, ổn định nhiệt độ 55oC (±0,5oC) Chế độ...
 • 16
 • 211
 • 0

Động học của quá trình tạo BIOGAS và quần thể METHANOGEN trong bể lên men kỵ khí ở nhiệt độ cao xử lý kết hợp bùn thải và rác hữu cơ

Động học của quá trình tạo BIOGAS và quần thể METHANOGEN trong bể lên men kỵ khí ở nhiệt độ cao xử lý kết hợp bùn thải và rác hữu cơ
... Methanothrix) giai đoạn sau trình xử Những kết thu có ý nghĩa, cho thấy khả kiểm soát trình xử lý, triển vọng áp dụng công nghệ lên men kỵ khí nhiệt độ cao vào xử bùn cặn rác hữu cơ, vấn đề nan giải ... tố thị để theo dõi trình vận hành bể KẾT LUẬN Lên men kỵ khí nhiệt độ cao thử nghiệm thành công bể phản ứng 1000 lít hỗn hợp bùn bể tự hoại rác thải hữu nghiền nhỏ (theo tỷ lệ thể tích 1:1), với ... trường hợp nước bổ sung thêm vào hỗn hợp để đạt độ ẩm 97% Từ bể phối trộn, hỗn hợp bùn rác bơm vào bể phản ứng, bể kỵ khí, có cánh khuấy hệ thống gia nhiệt, ổn định nhiệt độ 55oC (±0,5oC) Chế độ...
 • 16
 • 344
 • 0

Động học của quá trình ăn mòn điện hóa

Động học của quá trình ăn mòn điện hóa
... chế trình ăn mòn điện hóa • Giản đồ E-pH ứng dụng: giản đồ bền nước, giản đồ E-pH sắt, nhôm, kẽm • Các khái niệm ăn mòn • Các trình phân cực oxy, hydro Cơ chế trình ăn mòn điện hóa Ăn mòn điện ... dòng điện Quá trình ăn mòn điện hoá xảy tương tự hoạt động pin điện bị khép kín mạch Cơ chế trình ăn mòn điện hóa • Vùng anot xảy trình oxi hoá tức kim loại bị hoà tan: Ion kim loại bề mặt điện ... ăn mòn kim loại kèm theo giải phóng hiđro  Nếu môi trường ăn mòn có mặt ion H+ oxi xảy phản ứng tiêu thụ oxi Cơ chế trình ăn mòn điện hóa • Phản ứng điện hoá xảy mặt giới hạn pha trình ăn mòn...
 • 36
 • 125
 • 0

Nghiên cứu động học của quá trình tạo màng trong lọc sinh học áp dụng cho xử lý nước thải

Nghiên cứu động học của quá trình tạo màng trong lọc sinh học áp dụng cho xử lý nước thải
... thành: Quá trình hoạt động vi sinh vật điều kiện yếm khí Nghiên cứu động học trình tạo màng lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải Quá trình hoạt động vi sinh vật điều kiện hiếu khí Quá trình ... 27 Nghiên cứu động học trình tạo màng lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải Thực nghiệm cho thấy, tính chất vật lý, sinh học trình lên men xử nớc thải đợc cho bảng II.3 dới đây: Các nghiên ... trình sinh học diễn phức tạp & phụ thuộc nhiều yếu tố Để nghiên cứu động học trình tạo màng thiết bị lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải, ta không tìm hiểu thuyết màng thuyết màng lọc: ...
 • 62
 • 523
 • 2

Đồ án môn học: Các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường_Tính toán thiết kế hệ thống hấp thụ khí SO2 potx

Đồ án môn học: Các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường_Tính toán thiết kế hệ thống hấp thụ khí SO2 potx
... giảm khả hấp thụ II .Thiết kế đồ án môn học Đầu đề thiết kế: Thiết kế hệ thống hấp thụ khí thải áp dụng công nghiệp Các số liệu ban đầu - Hỗn hợp khí cần tách: SO2 không khí - Dung môi: nước ... VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC Họ tên Sinh viên: Mai Thị Hiền Lớp: Kỹ thuật môi trường Khóa: 52 I Đầu đề thiết kế: Thiết kế hệ thống hấp thụ khí SO2 II Các số liệu ban đầu: - Hỗn hợp khí cần tách: SO2 ... III Các phần thuyết minh tính toán: Mở đầu Tính toán thiết kế tháp hấp thụ (đường kính, chiều cao, trở lực) Tính toán thiết bị phụ - Tính bơm - Tính máy nén khí Tính toán khí Kết luận IV Các...
 • 40
 • 315
 • 0

ỨNG DỤNG CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH HẤP THU VÀ PHÂN PHỐI THUỐC

ỨNG DỤNG CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH HẤP THU VÀ PHÂN PHỐI THUỐC
... t1/2) Sự hấp thu thuốc phụ thu c vào yếu tố nào? Phân tích, so sánh đặc điểm đường hấp thu thuốc: đường tiêu hóa, đường tiêm, đường hô hấp đường qua da, niêm mạc Trình bày vận chuyển thu c vào thần ... lâm Sinh khả dụng thu c gì? ý nghĩa Trình bày thể tích phân phối (Vd) ý nghĩa lâm sàng? Sự gắn thu c vào protein huyết tương ý nghĩa? Kể tên phản ứng (không viết công thức) chuyển hóa thu c pha ... thức) chuyển hóa thu c pha I, kết ý nghĩa? Kể tên phản ứng (không viết công t hức) chuyển hóa thu c pha II, kết ý nghĩa? Trình bày cách thải trừ thu c qua thận, qua gan, qua sữa ý nghĩa lâm sàng 10...
 • 23
 • 1,003
 • 1

Nghiên cứu cấu trúc và một số đặc trưng động học của quá trình phân li của CLUSTER Bạc Agn (n=28) bằng phương pháp hóa học tính toán

Nghiên cứu cấu trúc và một số đặc trưng động học của quá trình phân li của CLUSTER Bạc Agn (n=28) bằng phương pháp hóa học tính toán
... tính đặc trưng nhiệt động động học trình phân li cluster bạc Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn dãy cluster bạc khiết phân tán môi trường khí Agn (n = – 8) Các đặc trưng cấu trúc ... phân li, lượng hoạt động hóa, … chưa rõ cần nghiên cứu Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài để nghiên cứu : Nghiên cứu cấu trúc số đặc trưng động học trình phân li CLUSTER Bạc Agn (n=2-8) phương ... hóa học phương pháp toán học kết hợp với định luật vật lý để nghiên cứu vấn đề hóa học Hiện nhóm nghiên cứu hóa học tính toán tập trung vào giải vấn đề hóa học với phương pháp tính toán hóa lượng...
 • 84
 • 325
 • 3

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA XYLEN TRÊN VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TẨM OXIT COBAN

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA XYLEN TRÊN VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TẨM OXIT COBAN
... tổng hợp vật liệu than hoạt tính, sử dụng than hoạt tính chất hấp phụ, chất mang xúc tác cho trình oxi hóa hợp chất BTX như… Trong nước, than hoạt tính bắt đầu nghiên cứu viện Hóa học Quân từ ... suất chuyển hóa xylen kỹ thuật oxi hóa bề mặt cao 3.2.2 Động học phản ứng oxi hóa xúc tác bề mặt Theo hiểu biết chúng tôi, việc nghiên cứu động học phản ứng oxi hóa xúc tác bề mặt vật liệu hấp phụ-xúc ... Phụ thuộc vào tác nhân hoạt hóa, người ta phân chia trình hoạt hóa thành loại: + Hoạt hóa hóa học: tác nhân hoạt hóa thường chất ZnCl 2, H3PO4,HCl, NaOH, KOH Hoạt hóa hóa học thường được sử dụng...
 • 51
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: động lực học của quá trình sấyháy trình bày một quá trình công nghệ sản xuất và đánh giá mức độ tự động hóa của quá trình công nghệ đó trong môm tự động hóa quá trình sản xuấtđộng học của quá trình tiêu diệt vi sinh vật bằng nhiệtđộng học của quá trình lọc nhanhđộng học của qúa trình cracking xúc tác 1 1154 18 các hệ số động học của quá trình bùn hoạt tínhxác định phương trình động học của quá trình phyk sinh mêtanphương trình động học của quá trình phân hủy yếm khí sinh mêtandong hoc cua qua trinhđộng học của quá trình kết tinh đườngđể tính toán được động học của quá trình cần phải chú ý đến các yếu tốtĩnh lực học của quá trình sấyđộng học của quá trình cracking xúc tácđộng học của quá trình hình thành pvccơ cấu kinh tế của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là cơ cấu tiến bộ đó là sản phẩm của quá trình phát triển phân công lao động xã hội và hợp tác theo ngành vùngNâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Huyện ủy Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020Bài 31. Xé dán giấy lọ hoa và quảNâng cao hiệu quả tín dụng cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóaPhát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế (tt)Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước từ năm 2007 đến năm 2015Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 2020”Hoàn thành các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Lay Nưa thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 2020“Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016 2020”Nâng cao hiệu quả cung cấp điện cho huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 2020Phát triển tiểu thủ công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnhĐánh giá tác động của chính sách giao đất lâm nghiệp đến phát triển kinh tế lâm nghiệp tại huyện lộc bình, tỉnh lạng sơnGiải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lâm sản tại tổng công ty lâm sản việt namThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại tại huyện thạch thành, tỉnh thanh hóaNghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại tại huyện nho quan, tỉnh ninh bìnhPosterb presentations Đề tài nghiên cứu về cây lúaTONG HOP LOI BAI HAT NHAC VANG SUU TAM MANGPhân tích vai trò của yếu tố giáo dục đối với sự hình thành phát triển nhân cáchBài giảng Thiết kế kiến trúc chương 6Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách NSNN cấp huyện tại thị xã quảng trị, tỉnh quảng trịNâng cao hiệu quả kinh tế trồng rừng sản xuất ở huyện minh hóa, tỉnh quảng bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập