186KH UBND Đề án thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 1082014NĐCP tại UBND quận Hoàng Mai giai đoạn 20162021 KH186201601_signed

186KH UBND Đề án thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 1082014NĐCP tại UBND quận Hoàng Mai giai đoạn 20162021 KH186201601_signed

186KH UBND Đề án thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 1082014NĐCP tại UBND quận Hoàng Mai giai đoạn 20162021 KH186201601_signed
... định đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tinh giản biên chế theo quy định Nghị định 108/2014/NĐ-CP, UBND quận dự kiến Ke hoạch tinh giản biên chế theo biểu số (gửi kèm) Phấn đấu tiêu tinh giản biên ... triển khai thực Đe án - Tiếp nhận, thẩm định Đề án, danh sách đối tượng tinh giản biên chế, kinh phí thực tinh giản biên chế đơn vị thuộc quận định kỳ tháng lần; tổng hợp, tham mưu UBND quận xây ... khai thực kế hoạch tinh giản biên chế - Phối hợp với phòng Nội vụ thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế dự toán kinh phí thực tinh giản biên chế định kỳ tháng lần Lập danh sách dự toán...
 • 20
 • 64
 • 0

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP pps

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP pps
... chính); Quyết định nghỉ việc người sử dụng lao động (02 chính); Danh sách kinh phí chi trả cho người thuộc diện tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi theo mẫu số 1A ban hành kèm theo Thông tư số ... TTHC: Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng Các bước Mô tả bước Tên bước BHXH cấp huyện BHXH tỉnh, TP (theo phân cấp thu Bước 1: BHXH để thực Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ; Người ... động - BHXH tỉnh, TP tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện từ người sử dụng lao động; giải quyết; trả hồ sơ giải cho BHXH huyện người sử dụng lao động (BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP có quy định riêng)...
 • 4
 • 166
 • 0

Đề tài “Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại ngành Thuế Thừa Thiên Huế” pot

Đề tài “Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại ngành Thuế Thừa Thiên Huế” pot
... giải tinh giản biên chế theo quy định Nghị định số 132/2007/NĐ-CP Cụ thể đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế tháng đầu năm 2008 sau: DỰ KIẾN SỐ BIÊN CHẾ GIẢM DO THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ ... tổ chức, biên chế để thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức, biên chế tài theo quy định pháp luật Phân tích tìm giải pháp tối ưu để thực tinh giản biên chế sách, chế độ, ... định chọn đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm thực tốt sách tinh giản biên chế ngành Thuế Thừa Thiên Huế” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1 Mục đích: Trên sở thực trạng cán không hoàn thành...
 • 21
 • 471
 • 2

Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại ngành Thuế Thừa Thiên Huế

Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại ngành Thuế Thừa Thiên Huế
... nước trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tình hình thực tế nhu cầu công việc định chọn đề tài nghiên cứu Một số giải pháp nhằm thực tốt sách tinh giản biên chế ngành Thuế Thừa Thiên Huế Mục đích ... cần thiết Các giải pháp tinh giản biên chế: Để xây dựng ngành thuế bước quy đại, hiệu quả, sạch, vững mạnh; thực nghiêm Nghị Đảng Nhà nước việc thực sách tinh giản biên chế ngành thuế; tiến hành ... KIẾN SỐ BIÊN CHẾ GIẢM DO THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ ST T Nội dung Năm 2008 I VP Cục Thuế II Chi cục thuế CCT Quảng Điền CCT Tp Huế Dự kiến tổng số biên chế giả 13 13 12 Dự kiến số biên chế Trong...
 • 19
 • 460
 • 2

Đề án tinh giản biên chế

Đề án tinh giản biên chế
... nhiệm vụ giao: Không Phần thứ ba: KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Trên sở phương án xếp cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Mai Sao Tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP thực từ ... 2.1 Số biên chế giao: 14 2.2 Số cán bộ, viên chức có lực, phẩm chất đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch ổn định, lâu dài: 14 2.3 Số cán bộ, công chức dự kiến tinh giản biên chế: ... Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không Trên đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường Tiểu học Mai Sao đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng...
 • 5
 • 11,503
 • 72

Đề án tinh giản biên chế 2010 - 2011

Đề án tinh giản biên chế 2010 - 2011
... 01/01 /2011 đến 30/6 /2011 : (Không có) * Từ 01/7 /2011 đến 31/12 /2011: (Không có) * Dự kiến các năm tiếp theo : (Không có) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nơi nhận : - Phòng GD&ĐT; - HT, PHT; - TTCM; - ... tượng tinh giản biên chế và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định Chính sách tinh giản biên chế : Chính sách tinh giản ... áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với những người vì lý cá nhân xin được vận dụng chính sách tinh giản biên chế Trình tự thực hiện tinh giản biên chế : Thủ trưởng...
 • 5
 • 728
 • 7

Đề án thực hiện giảm thất thoát nước trên hệ thống cấp nước TP. HỒ CHÍ MINH giai đoạn 2015 - 2020

Đề án thực hiện giảm thất thoát nước trên hệ thống cấp nước TP. HỒ CHÍ MINH giai đoạn 2015 - 2020
... -oOo - ĐỀ ÁN THỰC HIỆN GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC TRÊN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TP HỒ CHÍ MINH Giai đoạn 2015 - 2020 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2015 Mục lục Mục lục ... tiêu đề án số 4255/ĐA-TCT-KTCN trước 05 năm Phần Tổng quan hệ thống cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Thực trạng công tác quản lý vận hành hệ thống cấp nước Đặc thù Hệ thống cấp nước TP .Hồ Chí Minh ... lập - Tự - Hạnh phúc TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN _ -Số:832/ĐA-TCT-KTCN TP .Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2015 ĐỀ ÁN THỰC HIỆN GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC TRÊN HỆ THỐNG CẤP...
 • 42
 • 144
 • 3

Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế

Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế
... nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; thực tinh giản máy biên chế làm sở khoa học nhằm định hướng đổi toàn diện phương thức lãnh đạo cấp uỷ Đảng từ huyện đến sở, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến ... khai thực nội dung liên quan đến vấn đề mà đề án nghiên cứu PHẦN II THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC, SỨC CHIẾN ĐẤU; PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ I- NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ... BTV Tỉnh ủy có nhiều Nghị lãnh đạo xây dựng hệ thống trị, nâng cao lực lãnh đạo, đổi phương thức lãnh đạo Đảng, tinh giản máy biên chế đáp ứng với yêu cầu tình hình mới, phát triển kinh tế xã...
 • 102
 • 128
 • 1

Đảng bộ huyện nghi lộc ( tỉnh nghệ an) thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 2000 đến năm 2013

Đảng bộ huyện nghi lộc ( tỉnh nghệ an) thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 2000 đến năm 2013
... Lộc (Tỉnh Nghệ An) nhiệm vụ xây dựng tổ chức sở đảng từ năm 2000 đến năm 2005 Chƣơng 2: Đảng huyện Nghi Lộc (Tỉnh Nghệ An) thực nhiệm vụ xây dựng tổ chức sở đảng từ năm 2006 đến năm 2013 Chƣơng ... xét kinh nghi m CHƢƠNG ĐẢNG BỘ HUYỆN NGHI LỘC (TỈNH NGHỆ AN) THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2005 1.1 Những yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng huyện Nghi Lộc 1.1.1.Đặc ... *********** NGUYỄN THỊ KIM PHONG ĐẢNG BỘ HUYỆN NGHI LỘC (TỈNH NGHỆ AN) THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2013 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số:...
 • 108
 • 122
 • 0

Đảng bộ huyện nghi lộc ( tỉnh nghệ an) thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 2000 đến năm 2013

Đảng bộ huyện nghi lộc ( tỉnh nghệ an) thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 2000 đến năm 2013
... Lộc (Tỉnh Nghệ An) nhiệm vụ xây dựng tổ chức sở đảng từ năm 2000 đến năm 2005 Chƣơng 2: Đảng huyện Nghi Lộc (Tỉnh Nghệ An) thực nhiệm vụ xây dựng tổ chức sở đảng từ năm 2006 đến năm 2013 Chƣơng ... *********** NGUYỄN THỊ KIM PHONG ĐẢNG BỘ HUYỆN NGHI LỘC (TỈNH NGHỆ AN) THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2013 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: ... MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƢƠNG ĐẢNG BỘ HUYỆN NGHI LỘC (TỈNH NGHỆ AN) THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2005...
 • 15
 • 31
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp – xây dựng ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp – xây dựng ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005
... nghiệp xây dựng giai đoạn 2001 2005 Kết thực kế hoạch chuyển dịch cấu ngành công nghiệp xây dựng Nhằm thực mục tiêu mà Đảng Nhà nước đề kế hoạch năm 2001 2005, ngành công nghiệp thực nhiều ... trở thành nước công nghiệp Do em lựa chọn đề tài: Đánh giá tình hình thực kế hoạch chuyển dịch cấu ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam giai đoạn 2001 2005 NỘI DUNG I Mục tiêu chuyển dịch ... trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế nói chung cấu ngành công nghiệp xây dựng nói riêng Bùi Thị Thu Hương Kế hoạch 44 - KTQD 15 Thực trạng chuyển dịch cấu ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001...
 • 21
 • 307
 • 0

Thực trạng tình hình huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Thực trạng tình hình huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí ở Việt Nam giai đoạn hiện nay
... môi trường đầu Việt Nam, làm giảm nhà đầu vào Việt Nam Một hạn chế lớn vấn đề huy động vốn vào ngành dầu khí là: Giá dầu biến động nên khiến nhà đầu nước thường trọng đầu vào lĩnh vực ... ngành dầu khí Đánh giá thực trạng huy động vốn đầu vào ngành dầu khí Việt Nam thời gian qua 2.1 Những kết đạt Như nỗ lực không nhỏ để huy động vốn đầu vào ngành Dầu khí nhờ tiếp xúc thường ... thành lập, Tập đoàn dầu khí Việt Nam đưa ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam phát triển ng xứng với tiềm Ta xem xét tình hình phát triển ngành dầu khí Việt Nam năm qua: hoạt động tìm kiếm thăm...
 • 27
 • 321
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và thời gian biến thái của ấu trùng tu hài (lutraria philippinarum reeve, 1858) từ giai đoạn veliger đến đầu spat luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và thời gian biến thái của ấu trùng tu hài (lutraria philippinarum reeve, 1858) từ giai đoạn veliger đến đầu spat luận văn tốt nghiệp đại học
... n sinh trng, t l sng v thi gian bin thỏi ca u trựng Tu hi (Lutraria philippinarum Reeve, 1858) t giai on veliger n u spat Mc tiờu ca ti: Xỏc nh ngng mn v cụng thc thc n phự hp cho u trựng Tu ... mn n sinh trng, t l sng v thi gian bin thỏi ca u trựng Tu hi giai on Veliger n u u trựng spat - Nghiờn cu nh hng ca thc n n sinh trng, t l sng v thi gian bin thỏi ca u trựng Tu hi giai on giai ... hi giai on t u trựng veliger n u spat nhm gúp phn hon thin quy trỡnh sn xut ging Tu hi iu kin nhõn to Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Vi nột v c im sinh hc ca Tu hi (Lutraria philippinarum Reeve, 1858)...
 • 81
 • 391
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề án tinh giản biên chế năm 2013đề án tinh giản biên chế 2013đề án tinh giản biên chế 2012đề án tinh giản biên chế năm 2014giáo án thực hiện tính toán trên trang tínhđề án thực hiện bảo hiểm y tế toàn dânxây dựng đề án tinh giản biên chếphân tích một số thực trạng của các đơn vị khác khi thực hiện chính sách tinh giản biên chếthực hiện tốt các chủ trương về tinh giản biên chếthực trạng tình hình huy động vốn đầu tư vào ngành dầu khí ở việt nam giai đoạn hiện nayphương án tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2008tinh giản biên chếtinh giản biên chế 2014tinh giản biên chế 2013tinh giản biên chế năm 2014Khảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài huy động vốn trong công ty cổ phần, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase in vitro của cây nở ngày đất (gomphrena celosiodes mart )Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng (LA tiến sĩ)Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiChiết xuất và đánh giá tác dụng của cao sâm ngọc linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực nghiệmChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn QuốcQuản lý công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục mầm non ở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập