Gióng hàng văn bản song ngữ anh việt luận văn ths công nghệ thông tin

Gióng hàng văn bản song ngữ anh việt luận văn ths công nghệ thông tin

Gióng hàng văn bản song ngữ anh việt luận văn ths công nghệ thông tin
... gióng hàng văn bản) Gióng hàng văn song ngữ việc xếp từ, cụm từ câu ngôn ngữ ngồn vớibản dịch tương đương ngôn ngữ khác Các tập văn thường gióng hàng mức cụm từ mức câu Bài toán gióng hàng song ... pháp đề nghị luận văn tổng quát, nhiên luận văn tập trung vào gióng hàng đoạn văn văn song ngữ 4.1 Bài toán gióng hàng đoạn văn Cho tập văn dịch ngôn ngữ khác, nhiệm vụ gióng hàng văn bao gồm việc ... trị tối ưu gióng hàng Hình 4.4: Gióng hàng đoạn 39 Vì vậy, toán gióng hàng văn song ngữ việc gióng hàng mức đoạn quy toán xây dựng đồ thị nhị phân có đỉnh đoạn văn văn viết hai ngôn ngữ tương...
 • 61
 • 256
 • 1

Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng việt luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng việt  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ THỊ LÝ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN THÔNG TIN THỜI TIẾT TỪ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC ... trọng thông tin thời tiết, việc nghiên cứu phương pháp để trích chọn thông tin thời tiết, từ văn bản, trang tin tức hàng ngày giúp ích cho nhiều người Phạm vi luận văn nghiên cứu phương pháp trích ... pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản, trang tin tức tiếng Việt Các thông tin thời tiết có sẵn nhiều trang tin tức tiếng Việt, trình bày với nhiều dạng khác [4] Thông tin thời tiết dạng...
 • 81
 • 99
 • 0

Phát hiện kế thừa văn bản đa ngôn ngữ luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Phát hiện kế thừa văn bản đa ngôn ngữ luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ DUNG PHÁT HIỆN KẾ THỪA VĂN BẢN ĐA NGÔN NGỮ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số : 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG ... phát kế thừa văn văn tiếng Việt toán khó Bởi lý này, luận văn giới thiệu khái quát phát kế thừa văn đơn ngônngữ đa ngôn ngữ, sau đó, đề xuất mô hình phát kế thừa văn đa ngôn ngữtrên cặp câu văn ... phát kế thừa văn đa ngôn ngữ 1.4 Tóm tắt chương Trong chương một, luận văn trình bày số nội dung liên quan đến kế thừa văn khái niệm phát kế thừa văn bản, khái niệm phát kế thừa văn đa ngôn ngữ...
 • 50
 • 104
 • 0

Nhận dạng chữ cho ảnh màu thương hiệu luận văn ths công nghệ thông tin

Nhận dạng chữ cho ảnh màu thương hiệu luận văn ths công nghệ thông tin
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN NGỌC TUẤN NHẬN DẠNG CHỮ CHO ẢNH MÀU THƯƠNG HIỆU Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính Mã số: 60480101 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI ... đoạn ảnh cải tiến, dựa khác biệt màu sắc cảm nhận mắt người, nguyên tắc thường thấy thiết kế ảnh màu thương hiệu Bài toán nhận dạng chữ in ảnh màu gồm ba công đoạn chủ yếu: tiền xử lý, nhận dạng ... hoàn chỉnh Trong phần thực nghiệm luận văn, tiến hành nhận dạng chữ in ảnh màu thương hiệu với nhiều kích cỡ chữ, font chữ màu sắc khác Kết sau hệ thống nhận dạng chữ in cải thiện rõ rệt so sánh...
 • 58
 • 182
 • 1

Trích chọn và xếp hạng đặc trưng sản phẩm trong phân tích quan điểm luận văn ths công nghệ thông tin

Trích chọn và xếp hạng đặc trưng sản phẩm trong phân tích quan điểm luận văn ths công nghệ thông tin
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ BÍCH NHẬT TRÍCH CHỌN VÀ XẾP HẠNG ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM TRONG PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số:60480101 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người ... tính sản phẩm môi trường internet cần thiết Trích chọn đặc trưng sản phẩm toán quan trọng khai phá phân tích quan điểm Một câu nhận xét có nhiều đặc trưng, giới hạn luận văn tập trung vào việc trích ... từ quan điểm, trích chọn thuộc tính dựa vào từ quan điểm, trích chọn từ quan điểm sử dụng thuộc tính, trích chọn thuộc tính sử dụng thuộc tính Trong có ba mối quan hệ sử dụng thực để trích chọn: ...
 • 43
 • 158
 • 0

Về tính hiệu quả của các thuật toán tối ưu tiến hóa cho phân cụm mờ và ứng dụng trong phân tích nhu cầu khách hàng luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Về tính hiệu quả của các thuật toán tối ưu tiến hóa cho phân cụm mờ và ứng dụng trong phân tích nhu cầu khách hàng luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ NHƯ NA VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU TIẾN HÓA CHO PHÂN CỤM MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH NHU CẦU KHÁCH HÀNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: ... toán tối ưu tiến hóa cho toán phân cụm mờ Chương 2: Các thuật toán tối ưu tiến hóa cho phân cụm mờ Trong chương này, khái niệm tối ưu tiến hóa nhắc lại đầu chương Tiếp theo, trình bày thuật toán ... toán phân cụm mờ thuật toán kinh điển FCM Trong chương luận văn trình bày thuật toán tối ưu tiến hóa cho toán phân cụm mờ xuất phát từ sở lý thuyết chương 24 CHƯƠNG 2: CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU TIẾN...
 • 90
 • 120
 • 0

Các phương pháp xác định mối quan hệ đa nhãn và ứng dụng trong phân lớp đa nhãn tiếng việt luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Các phương pháp xác định mối quan hệ đa nhãn và ứng dụng trong phân lớp đa nhãn tiếng việt luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... CÔNG NGHỆ ĐỖ THỊ NƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ ĐA NHÃN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LỚP ĐA NHÃN TIẾNG VIỆT Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Mã số: 604 8010 4 LUẬN ... lớp đa nhãn văn tiếng Việt 27 CHƯƠNG MÔ HÌNH PHÂN LỚP ĐA NHÃN CHO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG MỐI QUAN HỆ CÁC NHÃN 3.1 Mô tả phương pháp Luận văn đề xuất giải pháp phân lớp đa nhãn văn tiếng Việt ... tận dụng mối quan hệ nhãn phân lớp đa nhãn Chương tiếp theo, luận văn giới thiệu phương pháp xác định độ gần nhãn, số phương pháp phân lớp đa đề xuất cho việc tích hợp độ gần nhãn vào phương pháp...
 • 55
 • 163
 • 4

Một phương pháp phi tập trung cho cân bằng tải trong các mạng ngang hàng có cấu trúc luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Một phương pháp phi tập trung cho cân bằng tải trong các mạng ngang hàng có cấu trúc luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN MỘT PHƯƠNG PHÁP PHI TẬP TRUNG CHO CÂN BẰNG TẢI TRONG CÁC MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin Mã số: 604 8010 4 ... dụng năm…Hệ thống mạng ngang hàng đời mạng ngang hàng cấu trúc, sau đời mạng ngang hàng cấu trúc khắc phục nhược điểm mạng ngang hàng cấu trúc Các hệ thống mạng ngang hàng cấu trúc hạn chế định ... quan mạng ngang hàng, mạng ngang hàng cấu trúc, bảng băm phân tán, Chord, vấn đề gây cân tải mạng ngang hàng cấu trúc giới thiệu phương pháp cân tải di chuyển server ảo Chương Phương pháp cân...
 • 46
 • 59
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của storage engine đến hiệu năng các ứng dụng kho dữ liệu luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 05 pdf

Nghiên cứu ảnh hưởng của storage engine đến hiệu năng các ứng dụng kho dữ liệu  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 05 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN ĐỨC HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA STORAGE ENGINE ĐẾN HIỆU NĂNG CÁC ỨNG DỤNG KHO DỮ LIỆU Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Mã số: 60 48 50 LUẬN VĂN ... So sánh hiệu với hàm thƣờng dùng kho liệu 54 ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA STORAGE ENGINE ĐẾN HIỆU NĂNG CÁC ỨNG DỤNG KHO DỮ LIỆU Học ... dựng ứng dụng kho liệu phục vụ cho việc kinh doanh định doanh nghiệp Mục tiêu phạm vi luận văn: Mục tiêu đề tài luận văn hướng đến - Nghiên cứu kiến trúc tổng quan hệ quản trị sở liệu MySQL Nghiên...
 • 6
 • 51
 • 0

Nghiên cứu kiểm soát truy cập dựa trên phân vai và ứng dụng vào hệ thống quản lý nhân hộ khẩu việt nam luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu kiểm soát truy cập dựa trên phân vai và ứng dụng vào hệ thống quản lý nhân hộ khẩu việt nam  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN ĐÌNH TUẤN NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT TRUY CẬP DỰA TRÊN PHÂN VAI ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU VIỆT NAM Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Hệ thống thông tin ... ỨNG DỤNG RBAC VÀO QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU VIỆT NAM 41 3.1 Đặc điểm phân hệ liệu hệ thống quản nhân hộ 42 3.2 Đánh giá chung kiểm soát truy cập chế phân quyền phân hệ liệu nhân hộ ... nhân hộ Việt nam nghiên cứu nhằm phân tích ưu điểm khó khăn gặp phải ứng dụng chế phân quyền vào kiểm soát truy cập phân hệ liệu nhân hộ khâu Việt Nam Mục đích nghiên cứu Kiểm soát truy cập...
 • 84
 • 144
 • 1

Nghiên cứu phép toán hình thái trong xử lý ảnh và ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh nhị phân luận văn ths công nghệ thông tin pdf

Nghiên cứu phép toán hình thái trong xử lý ảnh và ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh nhị phân  luận văn ths công nghệ thông tin pdf
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LƯU THỊ LIỄU NGHIÊN CỨU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI TRONG XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH NHỊ PHÂN Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu ... đầu xử ảnh, kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh Chương Phép toán hình thái học ảnh: Chương trình bày phép co – giãn-đóng – mở ảnh ảnh nhị phân, ảnh đa cấp xám thuật toán ứng dụng dựa phép toán hình ... Còn nâng cao chất lượng ảnh mục tiêu làm cho ảnh sau xử chất lượng tốt chưa xử Như ảnh không bị nhiễu xử kỹ thuật khôi phục ảnh ảnh xử kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh Nhưng ảnh...
 • 63
 • 141
 • 0

Phân cụm dữ liệu địa lý và áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế xã hội của các địa phương ở việt nam luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 01 pdf

Phân cụm dữ liệu địa lý và áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế xã hội của các địa phương ở việt nam  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 01 pdf
... thuật toán phân cụm 10 CHƯƠNG 1: DỮ LIỆU ĐỊA LÝ VÀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 1.1 GIS liệu địa 1.1.1 GIS Từ lâu đồ công cụ thông tin quen thuộc loài người Trong trình phát triển kinh tế kĩ thuật, ... sử dụng liệu số tiêu kinh tế - hội địa phương Việt Nam lấy từ nguồn website Tổng cục thống kê Việt Nam Các chuyên đề chia theo nhóm, phản ánh nội dung kinh tế - hội cụ thể Những địa phương ... nhật địa mô hình SIM vào vòng lặp thuật toán Đầu vào: - Số cụm c tham số m,  cho hàm mục tiêu J ; - Tập liệu đầu vào X , số mờ m - Số điểm liệu N , số cụm C , số chiều r - Các tham số địa lý...
 • 64
 • 104
 • 0

Song song hoá bước biểu diễn cây bát phân trong thuật toán nhanh giải bài toán n body và tính toán thử nghiệm trên PC cluster luận văn ths công nghệ thông tin pdf

Song song hoá bước biểu diễn cây bát phân trong thuật toán nhanh giải bài toán n  body và tính toán thử nghiệm trên PC  cluster  luận văn ths công nghệ thông tin pdf
... gồm có thuật to n nhanh, ph n cứng tính to n nhanh chuy n dụng áp dụng phương pháp tính to n song song Một số thuật to n giải to n mô đề xuất để giảm thời gian tính to n thuật to n Barnes-Hut [8][15] ... cho tính to n song song trình bày Lu n v n giới thiệu số v n đề mô hình MPI Linux PC Cluster dùng để cài đặt thử nghiệm thuật to n lu n v n Chương trình bày thuật to n FMM sở cho thuật to n lu n ... nhanh chóng nay, thông tin kết tính to n đưa nhanh tốt tất nhi n phải xác Để mô nhanh xác h n, số phương thức để giải v n đề đưa ra: ph n cứng đặc biệt, thuật to n nhanh, tính to n song song 1.2.1...
 • 69
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng tin học văn phòng công nghệ thông tinvận dụng công nghệ thông tinmẹo phỏng vấn trong công nghệ thông tinluận văn ngành công nghệ thông tinluận văn về công nghệ thông tinảnh hưởng tiêu cực của công nghệ thông tincác vấn đề công nghệ thông tintham luan ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thưbao cao tham luan ung dung cong nghe thong tin trong cong tac van thutham luan ve viec cong nghe thong tin voi cong tac van thu luu trutham luan ve viec cong nghe thong tin voi cong tac van thucác nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ thông tin1 1 bảng tổng hợp giả thiết nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo ở trường cđn du lịch thương mại nghệ anphân tích yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo tại trường cđn du lịch thương mại nghệ anphân tích hồi quy về yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo trường cđ nghề du lịch nghệ anNghiên cứu mối liên quan giữa vị trí khởi phát của rối loạn nhịp thất từ thất phải với điện tâm đồ bề mặt (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chi phí – hiệu quả trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối bằng thận nhân tạo tại bệnh viện và lọc màng bụng ngoại trú (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGONghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát (LA tiến sĩ)Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị của Peginterferon alpha2a kết hợp Ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút C mạn tính (LA tiến sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUNghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Bài 2 vấn đề ý thức trong triết học mácTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTuan lam viec 4 gio timothy ferrissĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ kháng thể kháng thụ thể acetylcholin trong bệnh nhược cơ (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạch1479 qđ UIBND tinh Quang Ngaiđề cương luận văn tiến sĩ nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi KH, nguy cơ tổn thương và đề xuất ứng phó tại thành phố quy nhơn
Đăng ký
Đăng nhập