BẢN tóm tắt LUẬN án TIẾN sĩ BẰNG TIẾNG ANH SAI từ CHÍNH tả tới văn PHONG

BẢN tóm tắt LUẬN án TIẾN BẰNG TIẾNG ANH SAI từ CHÍNH tả tới văn PHONG

BẢN tóm tắt LUẬN án TIẾN sĩ BẰNG TIẾNG ANH SAI từ CHÍNH tả tới văn PHONG
... trung tâm tiếng Anh Hà Nội, “trình độ tiếng Anh tóm tắt luận án tiến tương đương viết học sinh cấp 3, cao trình độ viết sinh viên vào đại học nước nói tiếng Anh" Đấy xét mặt văn phong, "tạm ... Bản tóm tắt tiếng Anh luận án tiến với chủ đề “Giao tiếp chủ tịch xã với dân” Theo tiến Ben Williams (tiến tâm lý học người Canada nhà giáo dục ... Càng đọc vào tóm tắt, lỗi dùng sai cụm từ, chia sai động từ lặp lại nhiều, cộng với lỗi ghép từ sơ đẳng (word-by-word) người tập viết tiếng Anh Cũng lỗi ghép từ mà tiêu đề luận án “Communication...
 • 5
 • 495
 • 0

tóm tắt luận án tiến bằng tiếng anh nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa

tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa
... 1 27 52 10 16 33 30 16 194 Survived after thawing Percentag Quantit Percentage e (%) y (%) 0 ,5 0,6 0 ,5 0,6 13,9 27 15, 6 26,8 50 28,9 5, 2 10 5, 8 8,2 11 6,4 17,1 33 19,0 15, 5 24 13,8 4,1 3 ,5 8,2 ... > 0, 05) ; Day 5: 13,6 0 ± 1 ,50 µm and 12,40 ± 1,30 µm (p > 0, 05) The diameter of embryos before freezing and after thawing: Day 3: 147,2 ± 7,82 µm and 147 ,5 ± 8,14 µm (p > 0, 05) ; Day 5: 1 53 ,5 ± ... 100 95, 1 34,9 32 ,5 20 2,41 (1,10 – 5, 36) p= 0,016 3,1 7 (1,88 – 5, 36) p= 0,001 0,86 (0,48 – 1 ,54 ) p = 0,6 p = 0,11 1,11 (0 ,55 – 2, 25) p = 0,74 Accumulated pregnancy rate (%) 34,2 32,4 1,08 (0 ,52 ...
 • 31
 • 386
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh Mondulkiri-Campuchia

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh Mondulkiri-Campuchia
... h nh sách quy hoạch sau c uật ất đai n m ề q q b b q ề bả q q q L 2001 ( ề q ề ề L ề q ề L q ả hà ề 6 ề ề D ề L 3.3.3 nh hưởng ch nh sách đất đai đến việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Mondulkiri ... t tr nh l p quy hoạch 11 c a t nh on ul iri K q ả ả ả ẩ bả D tiên, th q q bề ữ ắ ữ ắ ắ b q bả ữ q ả ả ẩ ả ề b nh hưởng ch nh sách đất đai đến việc th c quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Mondulkiri ... ả ẩ ẽ bả q 3.3.3.2 Quy tr nh lập quy hoạch sử dụng đất cấp q ả ả phư ng ampuchia D ả X XD q b ( q 6) b b nh 6: đ tr nh lập quy hoạch sử dụng đất cấp phư ng Nguồn: ng l p quy hoạch cấp /phường...
 • 24
 • 78
 • 0

so sánh văn xuôi tự sự của lỗ tấn và nam cao bản tóm tắt luận án tiến tiếng anh

so sánh văn xuôi tự sự của lỗ tấn và nam cao bản tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh
... Xun and Aunt of Nam Cao also has a similar special 12 13 Chapter 3: SOME CHARACTERISTICS OF THE ART OF SELF PROSE LU XUN AND NAM CAO 3.1 Plot and Structure in Lu Xun and Nam Cao' s narrative ... a "name the short story world" (Phadeep) 1.3.2 Nam Cao' s position in the modern Vietnamese literature in the genre of short stories Nam Cao writer more modern literary contributions in Vietnam ... writing career of Lu Xun and Nam Cao Lu Xun and Nam Cao were born in the Middle of period that China and Vietnam were under extremely brutal feudal tyranny decay Nam Cao and Lu Xun's life is an...
 • 19
 • 196
 • 0

tóm tắt luận án tiến kinh tế nghiên cứu mô hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các thành phố việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu mô hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các thành phố việt nam
... số dạng hình gồm: hình Hội đồng hình quản tập quyền Về thuyết tồn số dạng hình quản như: hình trực tuyến; hình chức năng; hình trực tuyến - chức năng; hình trực ... đô thị này, luận án luận đề xuất nâng tầm Trung tâm Quản Điều hành VTHKCC mở rộng chức quản quan thành Sở Vận tải công cộng trực thuộc UBND thành phố 18 hình tổ chức quản VTHKCC đô ... Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VTHKCC TRONG CÁC THÀNH PHỐ VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng phát triển đô thị GTĐT Thành phố Việt Nam 3.1.1 Chính sách phát triển đô thị Việt Nam Để hướng...
 • 27
 • 377
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam
... chỉnh hoa thuốc giống K.326 Chính mà thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng hoa giống thuốc K.326 trồng miền Bắc Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Xác định ảnh hưởng ... hưởng đến hoa giống thuốc K.326 Kết phù hợp với vai trò sinh lý auxin không ảnh hưởng điều chỉnh đến hoa thực vật 3.3.1.2 Ảnh hưởng GA3 đến sinh trưởng hoa giống thuốc K.326 Kết nghiên cứu ảnh hưởng ... Kết nghiên cứu đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học có giá trị ảnh hưởng số tác nhân nông sinh học đến mối quan hệ tương quan ức chế trình sinh trưởng thân hoa thuốc giống K.326 trồng miền Bắc Việt...
 • 27
 • 311
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật đến các chỉtiêu sinh lý và nông sinh học của cây bông trồng tại duyên hải nam trung bộ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật đến các chỉtiêu sinh lý và nông sinh học của cây bông trồng tại duyên hải nam trung bộ
... gieo trồng đến tiêu sinh lý, nông sinh học suất giống VN35KS VN04-4 Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng PIX đến tiêu sinh lý, nông sinh học suất giống VN35KS VN04-4 Nghiên cứu ảnh hưởng ... chiều cao cây, làm tăng khả quang hợp tăng đậu 2.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu xác định tiêu sinh nông sinh học số giống điều kiện thâm canh Duyên hải Nam Trung Bộ Nghiên cứu ảnh hưởng mật ... độ gieo trồng đến tiêu sinh lý, nông sinh học suất giống VN35KS VN04-4 điều kiện phun chất điều hòa sinh trưởng PIX Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón đến tiêu sinh lý, nông sinh học suất...
 • 24
 • 251
 • 0

tóm tắt luận án tiến thu hồi đất hiếm từ bã thải tuyển quặng đồng sin quyền ứng dụng làm phân bón cho cây chè và một số loại rau tại đà lạt, lâm đồng

tóm tắt luận án tiến sĩ thu hồi đất hiếm từ bã thải tuyển quặng đồng sin quyền ứng dụng làm phân bón cho cây chè và một số loại rau tại đà lạt, lâm đồng
... kích thích sinh trưởng cho chè số loại rau Đà Lạt, Lâm Đồng Mục đích luận án - Nghiên cứu làm giàu đất từ thải tuyển quặng đồng Sin Quyền; - Nghiên cứu thu hồi tổng oxit đất Sin Quyền phương ... KẾT LUẬN Lần khảo sát khả thu hồi đất từ thải tuyển quặng đồng Sin Quyền với trình tuyển khoáng, thủy luyện, chiết đất áp dụng phức chất lactat đất cho chè số loại rau phổ biến Đà lạt, Lâm Đồng: ... lactat đất đến suất chè số loại rau phổ biến Đà lạt, Lâm Đồng Những đóng góp luận án Lần khảo sát khả thu hồi đất từ thải tuyển quặng đồng Sin Quyền với trình tuyển khoáng, thủy luyện, chiết đất...
 • 26
 • 294
 • 0

tóm tắt luận án tiến giải quyết khiếu kiện hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ giải quyết khiếu kiện hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam
... KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM 4.1 Quan điểm nâng cao hiệu GQKKHC điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thứ nhất, bảo đảm quán ... bảo đảm quyền tự do, dân chủ nhân dân công lý” [23] Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ... Luận án; Chương 2: Những vấn đề lý luận GQKKHC điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Chương 3: Thực trạng GQKKHC điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Chương 4: Quan điểm giải...
 • 27
 • 276
 • 0

tóm tắt luận án tiên truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)

tóm tắt luận án tiên sĩ truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)
... gii i sng th loi truyn ngn t sau 1986 1.3 Din trỡnh truyn ngn thi k i mi 1.3.1 Giai on t 1986 n 2000 vi vai trũ ch o ca th h nh th h th ba, th h th t Giai on t 1986 n nhng nm cui th k XX, lc lng ... h ca i sng hụm nay, nhm tỏi hin mt trng thỏi hn mang ca cuc sng hin i, nh ó s dng nhng cõu trỳc cõu di khụng tng hp ng phỏp truyn thng ( Tiệm may Sài Gòn, Truyện thày A.K, kẻ Hà Thành ca ... to nờn thnh tu ca hc giai on ny Qua kho sỏt truyn ngn Vit Nam t 1986 n t gúc t th loi, lun ỏn ó ch rng cựng vi nhng chuyn ng ca hc Vit Nam thi k i mi, truyn ngn ó cú nhng bin i sõu sc trờn phng...
 • 24
 • 253
 • 0

tóm tắt luận án tiến thơ dân tộc tày từ 1945 đến nay

tóm tắt luận án tiến sĩ thơ dân tộc tày từ 1945 đến nay
... văn học, văn hóa dân tộc Chương HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG TRONG THƠ DÂN TỘC TÀY TỪ 1945 ĐẾN NAY 2.1 Hai giai đoạn phát triển thơ dân tộc Tày sau 1945 Từ 1945 đến 1975, thơ dân tộc Tày hình thành phát ... cách sáng tạo thơ dân tộc Tày từ 1945 đến Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu thơ dân tộc Tày từ 1945 đến 1.1.1 Tình hình nghiên cứu thơ dân tộc thiểu số từ 1945 đến ... dân tộc thiểu số/ dân tộc Tày không ngoại lệ Luận án tập trung nghiên cứu tác phẩm thơ tác giả dân tộc Tày từ năm 1945 đến nay; bên cạnh số tác phẩm thơ dân tộc Tày trước năm 1945, kho tàng thơ...
 • 25
 • 187
 • 0

tóm tắt luận án tiến giao thoa nghệ thuật giữa hai khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực thời kì 1932 - 1945

tóm tắt luận án tiến sĩ giao thoa nghệ thuật giữa hai khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực thời kì 1932 - 1945
... nghệ thuật nhà văn Luận án hướng tới tìm hiểu, chứng minh khẳng định giao thoa nghệ thuật hai khuynh hướng lãng mạn thực văn học Việt Nam thời 193 2- 1945 Song tất yếu tố tư tưởng tới nghệ thuật ... thực thời 193 2- 1945 Mỗi tượng văn học xuất phải có tiền đề Hiện tượng giao thoa nghệ thuật hai khuynh hướng văn xuôi lãng mạn thực thời có sở, tiền đề mang tính quy luật Đó biến động mạnh mẽ ... 3.2 Giao thoa quan niệm nghệ thuật người 3.2.1 Quan niệm nghệ thuật người cá nhân Con người cá nhân yếu tố bật quan niệm nghệ thuật người văn xuôi lãng mạn văn xuôi thực phê phán thời 193 2- 1945...
 • 35
 • 182
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu sự tích tụ một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sự tích tụ một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt
... động phân bố hàm lư ng OCPs PC s môi trường bi n Việt Nam ch ng đ lựa chọn thực đề tài Nghiên cứu tích tụ số chất ô nhiễm hữu bền môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam” Ý n ĩ ủ ềt ủ đề tài: ... bờ Việt Nam Trong công cụ quản l , tiêu chuẩn môi trường bi n ven bờ Việt Nam m i xây dựng đư c gi i hạn số chất thuộc nhóm OCPs môi trường nư c, số chất thuộc nhóm PC s PAHs môi trường trầm ... đến môi trường Canada (TEL) [36] Từ năm 1998 đến 2008, nghiên cứu môi trường khu vực bi n ven bờ ph a c Việt Nam khảo sát OCPs PC s môi trường nư c, trầm t ch khu vực V nh Hạ Long, đồng sông...
 • 27
 • 87
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sử dụng và kết cấu đến tính chất chuyển động vòng của máy kéo bánh dùng trong nông nghiệp

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sử dụng và kết cấu đến tính chất chuyển động vòng của máy kéo bánh dùng trong nông nghiệp
... thực tiễn trên, tác giả luận án chọn đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố sử dụng kết cấu đến tính chất chuyển động vòng máy kéo bánh dùng nông nghiệp làm đề tài nghiên cứu với mong muốn góp ... phá luận án nghiên cứu tính chất chuyển động MKNN 18 - Thí nghiệm chuyển động vòng máy kéo MTZ-80 đất gốc rạ nhằm kiểm chứng đánh giá kết tính chất chuyển động vòng máy kéo bánh dùng nông nghiệp ... đề tài luận án Mục tiêu đề tài luận án xây dựng chương trình mô động lực học quay vòng MK, cho phép khảo sát ảnh hưởng số yếu tố sử dụng kết cấu đến tính chất chuyển động vòng máy kéo bánh điều...
 • 27
 • 117
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng rau mầm họ hoa thập tự (Brassicaceace)

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng rau mầm họ hoa thập tự (Brassicaceace)
... Xuân: t ngày tháng ñ n ngày tháng V Hè: t ngày tháng ñ n ngày tháng V Thu: t ngày tháng ñ n ngày tháng 10 V ðông: t ngày tháng 11 ñ n ngày tháng 2.3.2 Các ch tiêu theo dõi phương pháp xác ñ nh ... hoá ch t hay thu c b o v th c v t Rau m m ñư c chia thành lo i: Rau m m tr ng: h t phát tri n ñi u ki n ánh sáng, rau m m xanh: h t phát tri n ñi u ki n có ánh sáng S d ng d ng h t gi ng n y m ... rau m m h hoa th p t có ch t lư ng cao Gi i h n nghiên c u c a ñ tài - ð i tư ng nghiên c u M t s h t gi ng rau thu c h hoa th p t (Brassicaceae) phía B c (c i c tr ng, c i xanh ng t, c i b vàng)...
 • 24
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậthướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiễn sĩtóm tắt luạn án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấntóm tắt luận án tiến sĩ y họctóm tắt luân án tiến sĩ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt namtóm tắt luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namtóm tắt luận án tiến sĩ kinh tếtóm tắt luận án tiến sĩ hóa họctóm tắt luận án tiến sĩ hoá họcMỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànbí kíp ôn thi đại họcMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSinvestment analysis and portfolio management relly brownMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi1Bài dịch môn tài chính doanh nghiệp một cái nhìn khái quát về tài trợ doanh nghiệpKẾ HOẠCH CÔNG tác GIÁM đốc TRUNG tâmTổng hợp các tình huống sư phạm hay cho các bạn sắp hay đã là giáo viênĐề và đán án thi học sinh giỏi bắc giang môn địa lí 12thiet ke bao ve chong set cho tram bien apMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết cho trẻ mẫu giáo 56 tuổiMột số biện pháp dạy trẻ 56 tuổi ở trường mầm Nga Tiến định hướng về thời gian