QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực THS TRẦN THỊ NGA

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực THS TRẦN THỊ NGA

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực  THS TRẦN THỊ NGA
... mục tiêu quản trị nhân (QTNNL) Một số khái niệm Tổ chức Là nhóm người hợp lại với nhau, nổ lực để đạt mục đích chung Các nguồn lực tổ chức Nguồn lực người (nguồn nhân lực) Nguồn lực vật chất ... thnh quản trị kinh doanh Nghệ thuật quản lý suy cho l nghệ thuật quản lý người Thuvientailieu.net.vn Sự cần thiết phải trọng đến việc quản lý người DN Quản trị tài Quản trị nhân lực Quản trị marketing ... chức Quản trị NNL tổ chức vừa có tính hệ thống vừa mang tính chất trình + Hệ thống + Quá trình 38 Thuvientailieu.net.vn Phân tích trạng nguồn nhân lực Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực - Nguồn nhân...
 • 171
 • 265
 • 0

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực ths huỳnh thị nga

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực  ths huỳnh thị nga
... thnh quản trị kinh doanh Nghệ thuật quản lý suy cho l nghệ thuật quản lý người Sự cần thiết phải trọng đến việc quản lý người DN Quản trị tài Quản trị nhân lực Quản trị marketing Quản trị sản xuất ... mục tiêu quản trị nhân (QTNNL) Một số khái niệm Tổ chức Là nhóm người hợp lại với nhau, nổ lực để đạt mục đích chung Các nguồn lực tổ chức Nguồn lực người (nguồn nhân lực) Nguồn lực vật chất ... chất trình + Hệ thống + Quá trình 38 Phân tích trạng nguồn nhân lực Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực - Nguồn nhân lực: số lượng, phẩm chất cá nhân - Cơ cấu tổ chức: loại hình tổ chức, chức năng,...
 • 171
 • 150
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - gv nguyễn thị kim phương

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - gv nguyễn thị kim phương
... ? Nhân lực? ? Nguồn nhân lực? ? QL nguồn nhân lực? 1.1 Khái niệm nhân lực NNL Nhân lực: sức mạnh người lao động tổ chức xác định, gồm sức mạnh thể lực trí lực Với cách hiểu này, khái niệm nhân ... trình kế hoạch hóa nhân lực - Bước 1: Dự báo cầu nhân lực - Bước 2: Xác định cung nhân lực - Bước 3: XĐ tương quan cung - cầu nhân lực - Bước 4: XD giải pháp cân đối cung- cầu NL - Bước 5: Kiểm tra, ... yếu tố thành phần chức (Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, trang 19) Thu hút nhân lực Mục tiêu QLNNL Đào tạo, phát triển nhân lực Duy trì nguồn nhân lực Hình 2: Các hoạt động...
 • 197
 • 359
 • 1

Luận văn Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại UBND thị xã long khánh đến năm 2020

Luận văn Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại UBND thị xã long khánh đến năm 2020
... quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực UBND thị Long Khánh - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực UBND thị Long Khánh đến năm 2020 -4- ... việc quản trị nguồn nhân lực UBND thị Long Khánh - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực UBND thị Long Khánh Đối tƣợng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân ... tài Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực UBND thị Long Khánh đến năm 2020 làm Luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý luận quản trị quản trị nguồn nhân lực -...
 • 70
 • 158
 • 3

bài giảng quản trị học chương 6 Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức - ths. bùi thị quỳnh ngọc

bài giảng quản trị học chương 6 Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức - ths. bùi thị quỳnh ngọc
... CHƯƠNG Quản trị nguồn nhân lực tổ chức Ho Chi Minh City Open University © 2011 by Faculty of Business Administration Nội dung chương Nội dung quản trị nguồn nhân lực Chức quản trị nguồn nhân ... nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực Xây dựng, trì & phát triển nguồn nhân lực Kỹ quản lý nhóm xử lý xung đột © 2011 by Faculty of Business Administration Quản trị nguồn nhân lực Thu hút lực lượng ... •Thu hút •Tuyển chọn Duy trì nguồn nhân lực •Thù lao lao động •Quan hệ lao động •Sa thải Phát triển nguồn nhân lực Đào tạo Đánh giá Phát triển Chức quản trị nguồn nhân lực Hoạch định Thu hút & tuyển...
 • 16
 • 412
 • 0

Đề thi môn quản trị nguồn nhân lực

Đề thi môn quản trị nguồn nhân lực
... VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho ngành (chuyên ngành): Khóa 44 Hệ qui Ca thi: Ngày thi: 22/12/2005 Đề ... VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho ngành (chuyên ngành): Khóa 44 Hệ qui Ca thi: Ngày thi: 22/12/2005 Đề ... VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho ngành (chuyên ngành): Khóa 44 Hệ qui Ca thi: Ngày thi: 22/12/2005 Đề...
 • 6
 • 6,117
 • 68

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Công trình đô thị Tân An - Thực trạng & giải pháp

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Công trình đô thị Tân An - Thực trạng & giải pháp
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LƯƠNG MINH NHỰT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TÂN AN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH ... N NHÂN L C T I CÔNG TY CÔNG TRÌNH Ô TH TÂN AN 2.1 Gi i thi u khái quát v Công ty công trình ô th Tân An 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n Công ty TNHH M t Thành Viên Công trình ô th Tân An ... chuy n i Công ty Công trình ô th Tân An thành Công ty TNHH M t Thành Viên Công trình ô th Tân An Công ty CT T Tân An v i kinh nghi m ho t ng 10 năm lĩnh v c d ch v môi trư ng ô th , công ty ã có...
 • 95
 • 956
 • 7

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Công trình đô thị Tân An - Thực trạng & giải pháp.pdf

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Công trình đô thị Tân An - Thực trạng & giải pháp.pdf
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LƯƠNG MINH NHỰT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TÂN AN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH ... N NHÂN L C T I CÔNG TY CÔNG TRÌNH Ô TH TÂN AN 2.1 Gi i thi u khái quát v Công ty công trình ô th Tân An 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n Công ty TNHH M t Thành Viên Công trình ô th Tân An ... chuy n i Công ty Công trình ô th Tân An thành Công ty TNHH M t Thành Viên Công trình ô th Tân An Công ty CT T Tân An v i kinh nghi m ho t ng 10 năm lĩnh v c d ch v môi trư ng ô th , công ty ã có...
 • 95
 • 563
 • 5

Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Du lịch Trần Việt

Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Du lịch Trần Việt
... hình thực tế công ty Nội dung nghiên cứu gồm chương: Chương I Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực kinh doanh du lịch ChươngII Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Du lịch Trần Việt ... tập tốt nghiệp 14 Trường ĐHKTQD CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DU LỊCH TRẦN VIỆT 2.1 Khái quát Công ty Du lịch Trần Việt( tên tiếng anh TransViet) 2.1.1 Giới ... doanh công ty Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng, chức năng, công tác quản trị nhân lực công ty, từ đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực công...
 • 24
 • 556
 • 10

Tài liệu Bài giảng Qủan trị nguồn nhân lực.PGS TS Trần Kim Dung ppt

Tài liệu Bài giảng Qủan trị nguồn nhân lực.PGS TS Trần Kim Dung ppt
... Thu hút nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu quản trò nguồn nhân lực Các mô hình quản trò nguồn nhân lực Luật pháp Tài Quản trò Nhân văn Khoa học hành vi Duy trì nguồn nhân ... quyền lực cho nhân viên • Mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp PGS .TS TRAN KIM DUNG PGS .TS TRAN KIM DUNG 23 PGS .TS TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 24 CHƯƠNG 2: Hoạch đònh nguồn nhân lực Cải tổ ... tuyển từ bên Trình giám đốc ký duyệt PGS .TS TRAN KIM DUNG PGS .TS TRAN KIM DUNG 59 PGS .TS TRAN KIM DUNG nhân ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 60 10 Tuyển chọn nhân viên cho nhiệm vụ quốc tế Yêu cầu nhà...
 • 23
 • 6,951
 • 74

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 3 phân tích công việc

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 3 phân tích công việc
... xuất công việc - Khi có thay đổi nội dung công việc Lưu ý:  Phân tích công việc phải dựa vào công việc, không dựa vào người thực công việc II Thực đơn phân tích công việc Nội dung công việc (job-content) ... phân tích công việc mở rộng bao gồm việc thu thập thông tin chế độ đãi ngộ gắn với công việc Sản phẩm phân tích công việc CÔNG TÁC CỤ THỂ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM NHIỆM VỤ MÔ TẢ CÔNG VIỆC ... nghĩa phân tích công việc  Đối với người lao động:  Đối với người quản lý:  Phân tích công việc quan trọng bắt buộc khi: - Doanh nghiệp thành lập việc phân tích công việc tiến hành lần đầu - Khi...
 • 33
 • 1,033
 • 2

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 4 tuyển dụng nhân sự

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 4 tuyển dụng nhân sự
... 3 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN (Con người) TỔ CHỨC (Công việc) Tuyển mộ (Tìm kiếm & Thu hút) Tuyển chọn ( o lường & Đánh giá) Ra định tuyển dụng II TUYỂN MỘ Khái niệm tuyển mộ Tuyển mộ trình ... trình tuyển mộ Tuyển mộ nội Tuyển mộ từ bên Phương pháp tuyển chọn nội Phương pháp tuyển chọn từ bên I KHÁI NIỆM, MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Khái niệm  Tuyển dụng (staffing): trình tuyển ... nghiệm lực (Aptitude test) lực học tập thực công việc       khả sử dụng ngôn ngữ (verbal ability) lực tính toán (numerical ability) tốc độ tri giác (perceptual speed) lực phân tích/lý luận (reasoning...
 • 40
 • 1,385
 • 2

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 5 đào tạo và phát triển nhân viên

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 5 đào tạo và phát triển nhân viên
... hướng cho nhân viên  Đánh giá nhu cầu đào tạo kế hoạch đào tạo  Thực đào tạo chỗ  Đảm bảo chuyển giao 6-4 5 PHÒNG NHÂN SỰ VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo định hướng cho nhân viên  ... việc 6-4 3 Phương pháp phát triển • • • • • Đào tạo lớp học Các trung tâm nguồn lực Luân chuyển Cố vấn Các dự án đặc biệt 6-4 4 QUẢN TRỊ VIÊN CHỨC NĂNG VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo ... 6-3 Sự khác đào tạo phát triển Đào tạo Phát triển Trọng tâm Phạm vi Thời gian Mục đích 6-4 THẢO LUẬN • Đào tạo đem lại lợi ích cho doanh nghiệp? • Khi doanh nghiệp cần tiến hành đào tạo? 6 -5 ...
 • 46
 • 1,449
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 1 tổng quan quản trị nguồn nhân lực

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 1 tổng quan quản trị nguồn nhân lực
...  Chương 1: Tổng quan quản trị NNL Chương 2: Quản trị NNL chiến lược hoạch định nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích thiết kế công việc Chương 4: Tuyển dụng Chương 5: Đào tạo phát triển nguồn nhân ...   Bản chất họat động Quản trị nguồn nhân lực Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Các chức Quản trị nguồn nhân lực Các vai trò QTNNL   Các doanh nghiệp thành công giới quan niệm người lao động ... nhân lực Chương 6: Quản trị thành tích Chương 7: Quản trị hệ thống đãi ngộ      Slide giảng Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự, NXB Lao động xã hội, 2007 Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, Quản...
 • 20
 • 725
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 6 quản trị thành tích

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 6 quản trị thành tích
... TIÊU: M - un giúp cho học viên: • Nắm cấu trúc hệ thống quản trị thành tích (HTQTTT) doanh nghiệp • Hiểu rõ mục đích hệ thống quản trị thành tích • Nhận biết hệ thống quản trị thành tích hiệu ... hành vi Quyết định nhân So sánh + + - - + /- ĐG phẩm chất + + - - - ĐG hành vi (BOS) - - + + + ĐG Kết + /- + /- + + + /- Lựa chọn người đánh giá Cấp trực tiếp Khách hàng Cấp Đánh giá nhân viên Tự đánh ... cấp thành tích hội học hỏi, phát triển họ nhằm cải thiện thành tích nhân • Hỗ trợ phát triển cá nhân • Truyền đạt tiêu chuẩn đánh giá thành tích MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH Kết MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN...
 • 46
 • 1,268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách quản trị nguồn nhân lực của trần kim dungdownload quan tri nguon nhan luc cua tran kim dungquản trị nguồn nhân lực trần thị kim dungthi quản trị nguồn nhân lựcđề thi và đáp án quản trị nguồn nhân lựcôn thi môn quản trị nguồn nhân lựctài liệu quản trị nguồn nhân lực trần kim dunggiáo trình quản trị nguồn nhân lực trần kim dungtài liệu ôn thi môn quản trị nguồn nhân lựcquản trị nguồn nhân lực trần kim dung ebookquản trị nguồn nhân lực trần kim dung pdfquản trị nguồn nhân lực trần kim dungcâu hỏi ôn thi quản trị nguồn nhân lựcđề thi quản trị nguồn nhân lực cao họcđề thi môn quản trị nguồn nhân lựcTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơPrescribing in Pregnancy, Fourth editionCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8practical process research and developmentỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCAdult General Passport ApplicationCOMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN để KIỂM TRA học kì 1 Có cột phát triển năng lựcNâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IIStatement for the Record Senate Select Committee on IntelligenceBìa sáng kiến kinh nghiệmbai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanbài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)Vở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1Câu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập