Tài liệu về : “Bài tập về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài tập về hệ thức giữa cạnh góc trong tam giác vuông

Bài tập về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
... BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1: Cho tam giác vuông cạnh huyền là 5 đường cao ứng với cạnh huyền là 2. Hãy tính cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông này. Bài 2: Cho một tan giác vuông. Biết tỉ số giữa ... tan giác vuông. Biết tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 3 : 4 cạnh huyền là 125 cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông hình chiếu của các cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. DƯƠNG THÁI HƯNG TRƯỜNG ... CHỌN TOÁN 9 NĂM HỌC 2008-2009 TIẾT 9: VẬN DỤNG CÁC HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG ĐỂ GIẢI TOÁN I) ÔN TẬP LÝ THUYẾT Các hệ thức cần nhớ 1) b 2 = a.b ' , c 2 = a.c '...
 • 3
 • 10,807
 • 89

he thuc giua canh va goc trong tam giac vuong

he thuc giua canh va goc trong tam giac vuong
... c cotgC b) HÖ thøc: Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: a) Cạnh huyền nhân với.................................. ... .......................................................................... . b) Cạnh góc vuông kia nhân với ................... .......................................................................... . sin góc đối hoặc cos góc kề tg góc đối hoặc cotg góc kề 2. ... thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng B A C E 0 30 0 30 0 30 H·y ®i tõ C ®Õn B theo con ®­ êng ng¾n nhÊt 10 2 0 m 10m H­íng dÉn vÒ nhµ  Häc thuéc c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh trong tam gi¸c vu«ng ...
 • 9
 • 5,909
 • 63

Chương I - Bài 4: Hệ thức lượng về cạnh góc trong tam giác vuông

Chương I - Bài 4: Hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông
... c = b. tgC = b. cotgB. *Các kết quả suy ra : ?/ Hãy tính các cạnh góc vuông b, c theo cạnh huyền tỉ số lượng giác của góc B góc C. Kiểm tra Giáo án thi huyện Ngô Đức Hà - THCS Phù Cừ 1.C¸c ... ?/Cho tam giác ABC vuông tại A, Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc B Góc C c b a A B C b = a. sinB = a. cosC. c = a. sinC = a. cosB. ... một góc an toàn 65 0 ( tức đảm bảo thang không bị đổ ) * Luyện tập Bài1 Cho ABC vuông tại A có AB = 21 cm, C = 40 0 . Hãy tính độ dài các đoạn thẳng: a) AC b) BC c) Phân giác trong BD của B. Bài...
 • 7
 • 2,257
 • 6

Bài giảng: Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông (Hình học 9)

Bài giảng: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (Hình học 9)
... lợng giác của góc B góc C. Từ đó, hãy tính mỗi cạnh góc vuông theo: a. Cạnh huyền các tỉ số lợng giác của góc B góc C. b. Cạnh góc vuông còn lại các tỉ số lợng giác của góc B góc ... mắc − Đăng kí “Học tập từ xa”. BÀI GIẢNG QUA MẠNG HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG §3 Bảng lượng giác §4 Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông  Các em học ... dụng giải tam giác vuông Trong tam giác vuông, nếu cho biết trớc hai cạnh hoặc một cạnh một góc nhọn thì sẽ tìm đợc tất cả các cạnh góc còn lại của nó. Bài toán đặt ra nh thế gọi là bài toán...
 • 13
 • 2,540
 • 1

Chương I - Bài 4: Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông

Chương I - Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
... b.cotgB Tiết 11: Tiết 11: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG VUÔNG 1 1 . . Các hệ thức: Các hệ thức:  b = a. sinB = a.cosC b = a. ... 3m Tính AC, biết AB = 3m = = 0 ˆ 65BAC = A B C 65 0 Bài giải Bài giải Theo hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông Theo hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông ABC ta có: ABC ta ... dẫn về nhà: Hướng dẫn về nhà:  Học thuộc, nắm vững định lí về cạnh góc Học thuộc, nắm vững định lí về cạnh góc trong tam giác. trong tam giác. Bài tập về nhà: bài 26 tr 88 SGK, bài 52,54...
 • 17
 • 822
 • 3

Bai 4 He thuc luong ve canh va goc trong tam giac vuong1

Bai 4 He thuc luong ve canh va goc trong tam giac vuong1
... một góc an toàn 65 0 ( tức đảm bảo thang không bị đổ ) * Luyện tập Bài1 Cho ABC vuông tại A có AB = 21 cm, C = 40 0 . Hãy tính độ dài các đoạn thẳng: a) AC b) BC c) Phân giác trong BD của B. Bài ... cotgB. TiÕt 11 Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng c b a A B C B H A *VD1. sgk tr 86. Ph©n tÝch/ AB lµ ®o¹n ®­êng m¸y bay bay lªn trong 1,2 phót th× BH chÝnh lµ ®é cao mµ m¸y bay ... cao mµ m¸y bay ®¹t ®­îc sau 1,2 phót ®ã C c B b a sinsin == *VD2. sgk tr 86. 3m B C A HD/ Với bài toán trên thì chân chiếc thang cần phải đặt cách chân tường một khoảng là: m27,165cos.3 0 Một...
 • 7
 • 284
 • 1

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông (tiết 1)

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (tiết 1)
... Thø 4 ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2010 TiÕt 11 §4. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG ( tiết 1) 1. CÁC HỆ THỨC BÀI TẬP Bài 1: Xác định hệ thức đúng ,sai 1. b=a sin B a. Đúng b. Sai 2. b=a ... Định lí: Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: a. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề; b. Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề. ... trên em hãy phát biểu thành lời các hệ thức đó? Thø 4 ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2010 TiÕt 11 §4. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG ( tiết 1) 1. CÁC HỆ THỨC b = a.sinB = c.cos C c = a.cosB...
 • 9
 • 360
 • 6

Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
... lượng giác của góc B góc C. Từ đó hãy tính mỗi cạnh góc vuông theo: a/ Cạnh huyền các tỉ số lượng giác của góc B góc C. b/ Cạnh góc vuông kia các tỉ số lượng giác của góc B góc C. ... các tỉ số lượng giác của góc B góc C. b/ Cạnh góc vuông kia các tỉ số lượng giác của góc B góc C. ? Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền a các cạnh góc vuông b, c (hình 25) ?1 ... Định lý: Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: a/ Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề. b/ Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề....
 • 31
 • 2,095
 • 2

Mot so he thuc ve canh va goc trong tam giac vuong

Mot so he thuc ve canh va goc trong tam giac vuong
... I-Các hệ thức: ?1 Hãy viết tỉ số lượng giác của góc B góc C Hoạt động nhóm:Tính mỗi cạnh góc vuông theo: a )Cạnh huyền tỉ số lượng giác của góc B góc C. b) Cạnh góc vuông còn lại các ... một góc nhọn, từ đó suy ra góc nhọn đó . *Bài tập 29:Tính cos từ đó suy ra *Bài 3:a)Xét tam giác vuông ABC. b) Kẻ AH vuông góc với CD.Tính AH trong tam giác vuông AHC.Tính SinD,suy ra góc D. *Bài ... lượng giác của góc B C. b = a.Sin B = a.Cos C c = a.Sin C = a.Cos B b = c.Tang B =c.CotangB c = b.Tang C = c.Cotang C A B C II-ĐỊNH LÝ : Trong tam giác vuông ,mỗi cạnh góc vuông bằng : a) Cạnh...
 • 9
 • 1,012
 • 17

Tiết 11: Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông

Tiết 11: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
... cạnh còn lại Tiết 11: Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông 1. Các hệ thức bACBac Tam giác ABC vuông tại A(như hình vẽ)Ta có các hệ thức sau:b = a.sinB = a.cosCc = a. ... tgC.Dựa vào các hệ thức trên em hãy diễn đạt bằng lời hệ thứ đó? Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề;b) Cạnh góc vuông ... p.cotgPHoặc n = m.sinN Tiết 11: Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông 1. Các hệ thức bACBac Tam giác ABC vuông tại A(như hình vẽ)Ta có các hệ thức sau:b = a.sinB = a.cosCc = a....
 • 8
 • 1,471
 • 10

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP