BÀI GIẢNG tâm lý QUẢN lý HVBC VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG tâm QUẢN HVBC VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG tâm lý QUẢN lý  HVBC VIỄN THÔNG
... Tổng quan tâm tâm học quản CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ I TÂM LÝ HỌC Khái niệm tâm học Tâm học khoa học nghiên cứu tâm người, vừa nghiên cứu chung tâm tư ... nghĩa tâm học quản 3.1 Vai trò tâm học quản Về mặt thuyết tâm học quản giúp nhà quản có hệ thống luận nhận thức quy luật chung việc quản người đối nhân xử quản lãnh ... học sản xuất, tâm học thể thao, tâm học quản Muốn quản lý, lãnh đạo tốt cần phải nắm vững tâm lý, tâm cá nhân tâm tập thể Nhưng để nắm vững tâm tập thể tâm cá nhân cần...
 • 132
 • 47
 • 1

Bài giảng tâm quản học viện bưu chính viễn thông

Bài giảng tâm lý quản lý học viện bưu chính viễn thông
... ng quan v tâm tâm h c qu n CH NG I T NG QUAN V TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ H C QU N LÝ I TÂM LÝ H C Khái ni m tâm h c Tâm h c khoa h c nghiên c u tâm ng i, v a nghiên c u chung tâm t c a ... k thu t, tâm h c s n xu t, tâm h c th thao, tâm h c qu n Mu n qu n lý, lãnh o t t c n ph i n m v ng tâm lý, tâm cá nhân tâm t p th Nh ng n m v ng tâm t p th tâm cá nhân ... tâm h c lao ng, tâm h c tr em, tâm h c quân s …là s hình thành phát tri n m t l at ngành tâm h c thuy t, th c nghi m ng d ng nh : tâm h c nhân cách, tâm h c xã h i, tâm lý...
 • 133
 • 193
 • 0

Bài giảng Tâm học nhận thức ThS. Quản Thị

Bài giảng Tâm lý học nhận thức ThS. Quản Thị Lý
... Đời sống tâm Nhận thức Tình cảm Hành động ý chí - Nhận thức ba mặt đời sống tâm người - Nhận thức trình, ngườiquá trình thường gắn với mục đích định, nên nhận thức hoạt động - Đặc ... quan hệ chặt chẽ với Nhận thức cảm tính sở cho nhận thức tính, ngược lại nhận thức tính chi phối lại nhận thức cảm tính - Ngoài hai giai đoạn trên, hoạt động nhận thức có trình trí nhớ ... biên), Tâm học, tập 1, sách dùng cho trường ĐHSP, NXB Giáo dục Bùi Văn Huệ - Giáo trình tâm học – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Bài tập thực hành tâm học, NXB...
 • 177
 • 594
 • 1

Bài giảng tâm quản

Bài giảng tâm lý quản lý
... Ths Bùi Th Tâm qu Là môn khoa h vào vi hi Nghiên c quy lu ch c Nghiên c nh m tho Ths Bùi Th S - ngh hoá DN, th M h - ngh t S không khí t t Tâm tiêu dùng Tâm qu v khoa, tâm h - Ths ... nghiên c ti Ths Bùi Th m Là hi c Là hi Tâm ng ti Có tính ch Là k Có s Ths Bùi Th Phân lo Phân theo th bi Các trình tâm lý: HTTL di Các tr ò làm n tính tâm bi thúc (t Các thu v h Các HTTL nhau, ... Th Tâm s c làm ch ánh mang tính ch ch -l Ths Bùi Th Tâm h ngành khoa h nghiên c hành vi, tinh th c (c th ch , tr lên hành vi tinh th T c Là "khoa nghiên c ti Ths Bùi Th m Là hi c Là hi Tâm...
 • 86
 • 96
 • 1

Bài giảng tâm quản khoa học lãnh đạo PGS TS nguyễn bá dương

Bài giảng tâm lý quản lý khoa học lãnh đạo  PGS TS nguyễn bá dương
... nhà lãnh đạo giỏi NXB VHTT, H,2003, sách dịch PGS. TS Nguyễn Dương chủ biên Tâm học quản dành cho người lãnh đạo NXB CTQG H 1999 PGS. TS Nguyễn Dương chủ biên Những vấn đề khoa học ... khác quản lý, rõ quy trình hành động quản lý- quy trình quản 2.Các định nghĩa lãnh đạo • • • • • • • Việc làm rõ khái niệm lãnh đạo cần thiết khoa học lãnh đạo, mặt khác nhằm phân biệt lãnh đạo ... Quản nguồn nhân lực NXB CTQG, H, 1995.Sách dịch CHUYÊN ĐỀ luận lãnh đạo, quản đặc chưng LĐ, QL * Khái quát hình thành phát triển * Các thuyết lãnh đạo * Phân biệt lãnh đạo quản lý...
 • 151
 • 1,250
 • 3

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÂM HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM HỌC SƯ PHẠM (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN)
... ngành tâm học phát triển + Tâm học đời sống thai nhi bụng mẹ + Tâm học hài nhi + Tâm học tuổi mầm non + Tâm học học sinh tiểu học + Tâm học tuổi thiếu niên + Tâm học tuổi thiếu ... lứa tuổi tâm học phạm: 1.2.1 Đối tượng tâm học lứa tuổi tâm học phạm 1.2.1.1Đối tượng tâm học lứa tuổi: Tâm học lứa tuổi khoa học nghiên cứu đặc điểm tâm lí, quy luật, điều ... vụ hệ thống phương pháp nghiên cứu ý nghĩa Tâm học lứa tuổi Tâm học phạm - Vận dụng hiểu biết Tâm học lứa tuổi Tâm học phạm vào việc giải thích tượng tâm lí nảy sinh thể học sinh...
 • 49
 • 3,664
 • 12

Bài giảng tâm quản khoa học lãnh đạo

Bài giảng tâm lý quản lý khoa học lãnh đạo
... khác quản lý, rõ quy trình hành động quản lý- quy trình quản 2.Các định nghĩa lãnh đạo • Việc làm rõ khái niệm lãnh đạo cần thiết khoa học lãnh đạo, mặt khác nhằm phân biệt lãnh đạo quản ... Quản nguồn nhân lực NXB CTQG, H, 1995.Sách dịch CHUYÊN ĐỀ luận lãnh đạo, quản đặc chưng LĐ, QL * Khái quát hình thành phát triển * Các thuyết lãnh đạo * Phân biệt lãnh đạo quản ... 2000) • Lãnh đạo trình tác động người lãnh đạo người lãnh đạo nhằm đạt tới mục tiêu tổ chức thông qua thay đổi (Lussier Achua, 2001) • Lãnh đạo mối quan hệ tác động người lãnh đạo người lãnh đạo- ...
 • 151
 • 107
 • 0

bài giảng TÂM QUẢN

bài giảng TÂM LÝ QUẢN LÝ
... dưới, tạo động lực LĐ… • Tâm tiêu dùng Tâm quản thuộc mảng tâm ứng dụng, có mối quan hệ với khoa học tâm ứng dụng khác tâm học y khoa, tâm học sư phạm tâm học tra… Nhiệm vụ ... mẹ) + HTTL sáng 4 Tâm quản • Là môn khoa học vận dụng kiến thức tâm vào việc quản tập thể quyền để đạt hiệu quản cao • Nghiên cứu quy luật biểu quy luật tâm để ứng dụng vào ... biện pháp quản phù hợp • Đặc điểm tâm số tầng lớp người tập thể để quản • Vai trò lãnh đạo đặc điểm tâm lãnh đạo III Phương pháp nghiên cứu Các nguyên tắc nghiên cứu tâm người...
 • 84
 • 67
 • 1

BÀI GIẢNG TÂM HỌC QUẢN

BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
... không cần thiết - Các lónh vực quản Quản tự nhiên Quản khoa học kỹ thuật Quản xã hội 1.3 Tâm học quản - Tâm học lãnh đạo, quản môn khoa học nghiên cứu nguồn gốc, chất, ... môn Tâm học lãnh đạo -quản - Thứ nhất, Tâm học lãnh đạo -quản giúp người lãnh đạo -quản nắm vững hệ thống tri thức khoa học tâm qua để vận dụng, ứng dụng vào việc chuẩn đoán tâm ... lãnh đạo -quản có môn Tâm học lãnh đạo -quản có sức sống-mãi ý nghóa với thực tiễn xã hội, góp phần nâng cao hiệu hoạt động lãnh đạo -quản xã hội BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ GVHD: TS...
 • 47
 • 109
 • 0

Đề cương bài giảng tâm học nhận thức phần 2 quản thị

Đề cương bài giảng tâm lý học nhận thức phần 2  quản thị lý
... 2. 1.3 C s sinh ca tri giỏc 15 2. 1.4 Vai trũ ca tri giỏc 16 2. 2 Phõn loi tri giỏc 16 2. 2.1 Tri giỏc khụng gian 17 2. 2 .2 Tri giỏc thi gian 17 2. 2.3 ... 19 2. 4 .2 Quy lut v tớnh la chn ca tri giỏc 20 2. 4.3 Quy lut v tớnh cú ý ngha ca tri giỏc 20 2. 4.4 Quy lut v tớnh n nh ca tri giỏc 21 2. 4.5 Quy lut tng giỏc 21 2. 4.6 ... 22 TI LIU HC TP 22 TRANG THIT B PHC V GING DY V HC TP 23 PHNG PHP NH GI 23 HNG DN HC TP 23 Chng 3: T DUY 24 3.1 Khỏi nim chung v t 24 3.1.1...
 • 46
 • 192
 • 0

Bài giảng tâm học quản TS trần minh hằng

Bài giảng tâm lý học quản lý  TS trần minh hằng
... Mc tiờu mụn hc Tõm hc qun cung cp nhng tri thc k nng v ph ph ng ng phỏp tõm c bn phõn tớch tớch,, tỏc ng tõm i vi ng ng i v cỏc nhúm xó hi khỏc nhm tng ... hiu qu cụng tỏc lónh o o,, qun Phõn tớch nhõn cỏh ca ng ng i cỏn b lónh o o,, qun lý, , uy tớn v xõy dng nhõn cỏh ca ng ng i cỏn b giai on hin Nhng yu t tõm cụng tỏc t tng v f chc cỏn ... Nhng hin t ng ng TL H qun lónh o Ch Ch ng ng 3: Nhõn cỏch ng ng i lónh o o,, qun Ch Ch ng4: ng4: Uy tớn ng ng i lónh o o,, qun Ch Ch ng5: ng5: Nhng yu t tõm cụng tỏc t tng v t chc...
 • 134
 • 161
 • 1

BÀI GIẢNG TÂM HỌC GIAO TIẾP

BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP
... cứu TL 10 Bài TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ CÁ NHÂN 1.Khái niệm tâm 2.Khái niệm tâm học I.Khái quát tâm lý, tâm I.Khái quát tâm lý, tâm học ý nghĩa nghiên học ý nghĩa nghiên cứu tượng tâm lý: cứu ... ngày để giao 26 tiếp, tức làm việc 45 phút dành cho giao tiếp BÀI CẤU TRÚC VÀ CƠ SỞ TÂM LÝ XÃ HỘI CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 27 I.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI GIAO TIẾP 1.Khái niệm giao tiếp Giao tiếp Mối ... DẠY VÀ HỌC MÔN TLH GIAO TIẾP SV Tài liệu HT Tâm học giao tiếp GV Kiểm tra Đánh giá Phương pháp Tại SV ngành ngoại thương cần học TLH giao tiếp? Yêu cầu công việc NV XNK...
 • 98
 • 1,285
 • 15

bài giảng tâm học

bài giảng tâm lý học
... dục cho học sinh tính tự học, thiết nghĩ cần biết tự học }Học với sách thầy bên cạnh thường hiểu tự học Nhưng hiểu hẹp Ngay có thầy bên cạnh thầy giảng giải, uốn nắn thầy đâu có học hộ học trò ... cố gắng tự học~ ( Nguyễn Cảnh Toàn – Bàn giáo dục Việc Nam) Đối với học sinh tiểu học lứa tuổi nhỏ, tư độc lập hạn chế nên khả tự học chưa cao chưa bền vững Mà tự học có nghĩa tự giác học, chủ ... chưa quan tâm mức đến việc tự học em mình, chưa nhận thấy tầm quan trọng việc Không đôn đốc em học tập nhà Giáo viên có thông tin liên quan đến vấn đề giáo dục cho học sinh tính tự học II.NỘI...
 • 3
 • 479
 • 0

Bài giảng Tâm học lao động docx

Bài giảng Tâm lý học lao động docx
... nghiệp, tâm học nông nghiệp, tâm học kinh doanh, tâm học giao thông, tâm học hành chính, tâm học quản lý, trường học … Dù lĩnh vực hoạt động đối tượng nghiên cứu tâm học lao động ... tượng Tâm học lao động: Tâm học lao động đề cập tới hoạt động lao động nói chung, mà hoạt động người diễn nhiều lĩnh vực khác nên tâm học lao động bao hàm phạm vi rộng lớn, gồm : Tâm học ... với lao động Người lao động, kể người lao động đơn giản, đặc biệt người quản tổ chức lao động cần kiến thức tâm học cần biết vận dụng yếu tố tâm vào lao động Chính xuất tâm học lao động...
 • 115
 • 2,528
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tâm lý học quản lýbài giảng tâm lý quản lýbài giảng tâm lý học quản trị kinh doanhbài giảng tâm lý học lãnh đạo quản lýbài giảng tâm lý quản trị kinh doanhbài giảng tâm lý quản trịtập bài giảng tâm lý học quản lýbài giảng tâm lý học đại cương¸ lý thuyết tâm lý học đại cươngbài giảng tâm lý và đạo đức kinh doanhbài giảng tâm lý kinh tếbài giảng tâm lý học trẻ embài giảng tâm lý học lứa tuổi mầm nonbài giảng tâm lý học sư phạm và lứa tuổitài liệu bài giảng tâm lý học trẻ embài giảng tâm lý học tư phápQuản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuẢnh hưởng của thỏa mãn công việc đến gắn kết với tổ chức và dự định nghỉ việc của nhân viên – trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp tại tỉnh bến treTruy cập trái phép vào mạng giải pháp và cách ngăn chặnxây dựng mạng giám sát s7 200 PC accessNền kinh tế phi chính thức ước tính qui mô và hàm ý về tiềm năng thuế của việt namNâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh thừa thiên huếCác nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần nam áXây dựng bảng cân bằng điểm để đo lường thành quả hoạt động tại trường đại học quy nhơnCHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC c ổ đạixây dựng giao tiếp computer thông qua cổng RS232Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến giá cổ phiếu của các công ty cổ phần niêm yếtXây dựng mô hình XHTD nội bộ doanh nghiệp chế biến thủy sản tại ngân hàng kỹ thương việt namBài Tập tiếng anh 9 Mai lan Hương unit 34bài tập tiếng anh 9 thí điểmNhật ký thực tập, thực hành môn công tác xã hội cá nhânCHUYÊN đề 18 19 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ va QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG(HOÁ) CHUYÊN đề TỔNG ôn tập lí THUYẾThợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệuTạo hình và trang trí trên bàn thờ Phật bằng đá (chùa Việt Nam cuối thế kỷ XIV)QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập