Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Past Số 4 có đáp án

Đề KT 1 tiết lop 8 lần 4(có đáp án)

Đề KT 1 tiết lop 8 lần 4(có đáp án)
... Tokyo dry, windy 15 22 London humid, - Bangkok Warm, dry 24 32 New York windy, cloudy 15 Paris cool, 10 16 The answer: I Language focus: (2,5ms) a c b c b d a c d 10 b II Read:(2.5ms) ... windy dry, windy humid, cold Warm, dry windy, cloudy Cool, dry Temperature Low 20 15 -3 24 10 High 26 22 32 15 16 Tape transcription And here is today’s weather forecast for the international ... 1 .The New Year of Vietnam is celebrated according to the Lunar calendar .Vietnam’s New Year is...
 • 4
 • 114
 • 1

bài tập anh 12 Unit 4- đáp án

bài tập anh 12 Unit 4- có đáp án
... computer 120 A property activity 121 A business militant 122 A scholarship outnumber 123 A encounter tendency 124 A different fertilizer 125 A obstacle disappoint 126 A satisfied expected 127 A ... D plan 122 We want the kids to have the best _ education A probable B possible C possibly D probably 123 Watching TV can be very _ A education B educated C educate D educational 124 The ... D afford D B change C direction D VI Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C D) tương ứng với từ dấu trọng âm vị trí khác câu sau đây: 10 11 12 13 14 15 16 17 A attraction disappointment A irrigate...
 • 56
 • 3,498
 • 62

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 UNIT 4 ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 UNIT 4 CÓ ĐÁP ÁN
... following questions: Page THE FIRST SEMESTER Grade 12 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM The American education system requires that students complete 12 years of primary and secondary education prior ... in 18 42 A B C D 39 The major goals of primary education is to achieve basic literacy and numeracy among all students A B C D 40 This lake is feed by more than thirty mountain streams A B C D 41 ... than 12 years for primary and secondary education D needn't take primary and secondary education 44 The writer _ the US education A appreciates B underestimates C overstates D dislikes 45 Which...
 • 3
 • 4,637
 • 41

Bài tập môn thuế thuế xuất nhập khẩu tiêu thụ đặc biệt (có đáp án)

Bài tập môn thuế thuế xuất nhập khẩu  tiêu thụ đặc biệt (có đáp án)
... (đ) CHƯƠNG : THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Bài 1: Cửa hàng Nam Hải chuyên sản xuất A mặt hàng chịu thuế TTĐB Năm 2009 sản xuất 1.500 sp với giá bán chưa có thuế GTGT 1.200.000đ/sp Hãy tính thuế TTĐB phải ... nước xuất 300 USD/chiếc, chi phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế cho toàn lô hàng 1.200 USD Trong kỳ đơn vị bán 120 với giá 12tr đồng/ Yêu Cầu: Tính thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt biết Thuế ... 2% BÀI 1: Số thuế mà doanh nghiệp phải nộp là: -NV1: xuất 500 sp A Số thuế phải nộp = - NV2: Nhập lô hàng B Số thuế phải nộp = -NV3: Nhập 5000sp C Số thuế phải nộp = NV4: Xuất 10000 sp D Số thuế...
 • 46
 • 10,959
 • 36

De giao luu HSG lop 2,3,4 co dap an

De giao luu HSG lop 2,3,4 co dap an
... đông đến sớm Gió thổi lạnh buốt Đã tuần nay, Lan thấy Hoà có áo len màu vàng thật đẹp áo có dây kéo giữa, lại có mũ để đội có gió lạnh ma lất phất Lan mặc thử, ấm ấm Câu 5:(3 điểm) - Khổ thơ tác ... trình bày cho 1đ Phòng GD&ĐT Hậu Lộc Trờng Tiểu học Thịnh Lộc Đề giao lu học sinh giỏi lớp Năm học 2009- 2010 Môn: Tiếng Việt Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Hãy xếp từ sau vào nhóm: Từ ... trình bày cho 1đ Phòng GD&ĐT Hậu Lộc Trờng Tiểu học Thịnh Lộc Đề giao lu học sinh giỏi lớp Năm học 2009- 2010 Môn: Tiếng Việt Thời gian làm bài: 60 phút Họ tên: SBD: I Phần kỹ Tiếng Việt Câu 1:(1.5...
 • 8
 • 216
 • 0

Câu hỏi và bài tập môn lý luận nhà nước và pháp luật VIÊT NAM đáp án rõ ràng

Câu hỏi và bài tập môn lý luận nhà nước và pháp luật VIÊT NAM có đáp án rõ ràng
... dụng pháp luật 12.Tiền lệ pháp hình thức pháp luật thể ý chí nhà nước Đúng 13.Chỉ pháp luật bảo đảm biện pháp cưỡng chế nhà nước Sai trị 14.Chỉ pháp luật tính quy phạm Sai đạo đức, tập quán, ... thực pháp luật quan nhà nước thẩm quyền Sai nhà chức trách nhà nước tổ chức nhà nước trao quyền Chủ thể quyền áp dụng pháp luật, không thiết phải tuân thủ giai đoạn áp dụng pháp luật ... pháp luật chủ thể Sai hiểu biết pháp luật cá nhân 41 Tình cảm người pháp luật biểu hệ tư tưởng pháp luật Sai tâm pháp luật 42 Quan niệm người pháp luật biểu ý thức pháp luật mang tính luận...
 • 39
 • 37,185
 • 421

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (đại học kinh tế ) - đáp án

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (đại học kinh tế ) - có đáp án
... bỡnh AC bng: A 30Q 3-8 Q+20 +500 /Q B 10Q 2-8 Q+20 +500 /Q C 10Q 2-4 Q+20 +500 /Q D C ba cõu u sai Cõu 23: Hm chi phớ cn biờn MC bng A 30Q 3-8 Q+20 +500 /Q B 30Q 2-8 Q+20 C C ba cõu u sai D 10Q 2-4 Q+20 Cõu 24: Giỏ ... Hóng hũa Cõu 37: Hàm sản xuất Cobb-Douglas Q = A.K L R (0 < , > > 0) là hàm sản xuất a) tăng theo quy b) giảm theo quy c) cố định (không đổi) theo quy d) tất câu Cõu 38: ti a húa li ... c u sai C 50. 000 D 88.000 Cõu 16: ti a húa li nhun, doanh nghip s sn xut mc sn lng: A 100 B Tt c u sai C 150 D 500 C 125.000 D Tt c u sai Cõu 17: Doanh thu ti a s bng A 150. 000 B 250. 000 Cõu...
 • 7
 • 792
 • 7

Bài tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đáp án

Bài tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có đáp án
... 15.000.000 Nợ 133 1.500.000 331 16.500.000 Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm : 10 Nợ 154 135.600.000 621 39.900.000 622 49.800.000 627 45.900.000 Chi phí nguyên vật liệu ... 1.400.000 331 15.400.000 Kết chuyển chi phí sản xuất để tinhs giá thành sản phẩm : 12 Nợ 154 655.600.000 621 411.000.000 622 146.000.000 627 98.200.000 Chi phí nguyên vật liệu dở dang ... phụ sản xuất sản phẩm Mua nhiên liệu đưa vào chạy máy sản xuất sản phẩm trị giá 6.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa toán cho khách hàng Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm...
 • 11
 • 311
 • 1

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU ÔN THI HSG ÔN THI VÀO 10 (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU ÔN THI HSG ÔN THI VÀO 10 (CÓ ĐÁP ÁN)
... ………………………………………………………………… I would anything for you There’s ………………………………………………………………… 10 Given fair warning, I could have avoided that date If you had told me ………………………………………………………………… ĐÁP ÁN Exercise 1: The ... performance made …………………………………………………………… When are the council going to something about the city’s traffic problems? It’s high time something …………………………………………………………… I didn’t realise who he was until later ... just as good as we had expected The certainly lived ………………………………………………………………… 10 Even though I admire his courage, I think he is foolish Much ………………………………………………………………… Exercise 5: Would you mind...
 • 8
 • 4,967
 • 76

Bài tập tổng hợp phương trình mũ hay, khó qua các năm. đáp án

Bài tập tổng hợp phương trình mũ hay, khó qua các năm. có đáp án
... n = n n Bài 5: Giải biện luận phơng trình: a (m 2).2 x + m.2 x + m = b m.3x + m.3 x = Bài 6: Tìm m để phơng trình nghiệm: (m 4).9 x 2(m 2).3x + m = Bài 7: Giải bất phơng trình sau: ... 9: Giải bất phơng trình sau: 2x Bài 10: Cho bất phơng trình: x m.(2 x + 1) > 16 a Giải bất phơng trình m= b Định m để bất phơng trình thỏa x R +2 Bài 11: a Giải bất phơng trình: x + x ... x = ơng trình Bài 24: Tìm m để hệ bất phơng trình nghiệm: lg2 x m lg x + m + x > Giải bất ph4 Bài 25: Cho bất phơng trình: x ( m + ) x + 3m < ( x m ) log x a Giải bất phơng trình m =...
 • 9
 • 142
 • 0

Bài tập kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm đáp án

Bài tập kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm có đáp án
... Trong 1l dung dòch X chứa 9,85 gam hỗn hợp gồm muối clorua hiđroxit kim loại kiềm pH dung dòch 13 điện phân 1lit dung dòch X hết khí Cl2 thu 1,12l khí Cl2 00C atm Kim loại kiềm là: A K B Cs C ... 4,48 lít D 3,36 lít Câu 51 Cho 1,5g hỗn hợp Na kim loại kiềm A tác dụng với H2O thu 1,12 lít H2 (đktc A là: A Li B Na C K D Rb Câu 52 X, Y, Z hợp chất kim loại, đốt nóng nhiệt độ cao cho lửa màu ... Câu 62 .Cho natri dư vào dd AlCl3 xảy tượng: A kết tủa keo B khí thoát ra, kết tủa keo C khí thoát D .có khí thoát ra, kết tủa keo, sau dd suốt trở lại Câu 63 .có dung dòch nhãn:...
 • 5
 • 204
 • 3

Đề thi violympic toán lớp 7 vòng 4 đáp án(năm học 2015 2016)

Đề thi violympic toán lớp 7 vòng 4 có đáp án(năm học 2015  2016)
... 1 .75 (Nhập kết dạng số (Nhập kết dạng số thập Câu hỏi 4: Số tự nhiên Câu hỏi 5: thỏa mãn 0.26 Kết rút gọn biểu thức phân) Câu hỏi 6: Một hình chữ nhật tỉ số hai cạnh diện tích 1 24 Câu hỏi 7: ... Tìm biết: Kết x,y,z (Nhập đáp số theo kết x, y, z, kết cách dấu ";") Câu hỏi 4: Giá trị tỉ lệ thức Câu hỏi 5: 5;8 ;7 -3/8 Số hữu tỉ âm thỏa mãn (Nhập kết dạng số thập ... hữu tỉ âm thỏa mãn (Nhập kết dạng số thập phân) Câu hỏi 6: Kết rút gọn biểu thức phân) Câu hỏi 7: -0.25 Tập số nguyên thỏa mãn theo giá trị tăng dần, ngăn cách dấu “;”) Câu hỏi 8: Tìm , biết∶...
 • 3
 • 3,904
 • 9

2 Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 8 chương 1(ma trận đề thi đáp án)

2 Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 8 chương 1(ma trận đề thi có đáp án)
... – = (2, 0đ) (4x -1 )2 0 ,2532 =0 b (4x -1- 3)(4x -1+ 3) = 0 ,25 (1, 0đ) (4x – 4)(4x + 2) = 0 ,25 4x-4 = 4x + = 0 ,25 X = x = -1 /2 Vậy x ∈ {1; -1 /2} 0 ,25 0,5 a a) 3x2 – 18 x + 27 (2, 5đ) (1, 0đ) = 3( x2 – 6x ... – 3) IV Đáp án đề kiểm tra tiết lớp Môn Toán Đại số chương Đề chẵn: Bài Phần (1, 0đ) Nội dung Điểm (x +2) 2 = x2 + 4x + 2x2 ( 3x – 5x3) +10 x5 – 5x3 a) 2. a 0,5 =6x3 – 10 x5 + 10 x5 – 5x3 (1, 0đ) =x3 ... (x2 – 1) p(x) (1) 0 ,25 Thay x = vào vế (1) ta f (1) = 1- 3+b+a+b=0 a =>a+2b = (0,5đ) Thay x = -1 vào vế (1) ta f( -1) = 1+ 3+ b – a+b=0 0 ,25 => – a+2b = -4 0 ,25 Từ giải a = 3; b = -1 /2 0 ,25 ...
 • 5
 • 262
 • 3

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh trường THCS Hoa Lư đáp án chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh trường THCS Hoa Lư có đáp án chi tiết
... cácbonic chất thải từ tế bào đến quan để tiết (0,5) Hệ hô hấp -Cung cấp khí oxi cho tế bào thải bỏ khí cácbonic (0,5) Hệ tiết -Thải bỏ nước tiểu mồ hôi qua quan tiết nước tiểu tuyến mồ hôi (0,5) Câu ... bảo vệ hệ hô hấp Bụi Đeo trang chống bụi làm việc hay hoạt động nơi nhiều bụi (0,5) Khí độc Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông, lắp đặt thiết bị lọc khí trước thải môi trường (0,5) Chất độc ... (0,5) Chất độc Không hút thuốc (0,5) VSV gây bệnh Không xả rác bừa bãi, xây dựng môi trường sống (0,5) Câu (1 ) + Vai trò gan – Cân nồng độ chất dinh dưỡng máu (0,25) – Khử độc (0,25) + Để bảo...
 • 4
 • 131
 • 0

Bài tập về nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học đáp án_bài tập hay nhất nên xem

Bài tập về nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học có đáp án_bài tập hay nhất nên xem
... Đôn – lần Độ âm điện Al Cl 1,6 3,0 Liên kết hóa học nguyên tử phân tử AlCl3 A liên kết ion C liên kết cộng hóa trị cực B liên kết kim loại D liên kết cộng hóa trị không cực Câu 26 (21.26) Đề ... Chương Dương Nguyên tử nguyên tố X cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử nguyên tố Y cấu hình electron 1s22s22p5 Liên kết hoá học nguyên tử X nguyên tử Y thuộc loại liên kết A kim ... 81 Vì X Y nguyên tố liên tiếp nên dễ px = 16 py = 17 (Oxi Clo) => Đáp án C Câu 82 Liên kết kim loại với phi kim điển hình => Liên kết ion => Đáp án C Câu 83 M2+ lớp 2p6 => M lớp 3s2...
 • 18
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap tieng anh lop 11 unit 4 co dap anbai tap tieng anh lop 6 unit 4 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 4 co dap anbài tập tiếng anh 11 unit 4 có đáp ántieng anh lop 8 unit 4 getting started and listen and readbài tập word form lớp 8 unit 9bài tập hóa học lớp 8 chương 4bài tập tiếng việt lớp 8 kì 2bt tieng anh 8 unit 3 cua mai lan huong co dap antiếng anh 12 unit 4 có đáp ánbài tập trắc nghiệm sinh học phần các quy luật di truyền có đáp ánbài tập về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ có đáp ánbài tập ôn thi hết môn nguyên lí thống kê kinh tế có đáp ánbài tập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật có dáp ánbài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn co dap anPhương pháp xác định chất hữu cơTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Half-Blood PrinceKinh tế học cac nuocAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12LUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCInternational Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationCOMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSSoạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020GIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCNỘI DUNG SKKN TAM THUC BAC 2Giáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinhChuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc gia