Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu VIETTEL

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng tại công ty Thương mại Xuất nhập khẩu VIETTEL

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu VIETTEL
... CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG ... thực trạng đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương mại Xuất nhập VIETTEL Chương 4: Các kết luận giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương mại Xuất nhập VIETTEL ... thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương mại Xuất nhập VIETTEL Nhận thức tính cấp thiết, em định chọn đề tài luận văn là: “ Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương...
 • 70
 • 577
 • 4

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng tại công ty Thương mại Xuất nhập khẩu VIETTEL

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu VIETTEL
... thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương mại Xuất nhập VIETTEL Nhận thức tính cấp thiết, em định chọn đề tài luận văn là: “ Hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương ... thực trạng đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương mại Xuất nhập VIETTEL Chương 4: Các kết luận giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương mại Xuất nhập VIETTEL ... phần vào việc hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng công ty Thương mại Xuất nhập VIETTEL 2.4 PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2.4.1 Nội dung đào...
 • 69
 • 178
 • 0

Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Viettel

Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
... TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL I Giới thiệu chung công ty Thương mại Xuất nhập Viettel : 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Thương mại & Xuất ... Giá dự thầu cho gói thầu 89,15 tỷ đồng Đây công trình mà công ty trúng thầu PHẦN II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL ... lực làm việc cán 2.2 Hoàn thiện kỹ xây dựng hồ sơ dự thầu, đặc biệt công tác xác định giá chào thầu Hoàn thiện kỹ xây dựng hồ sơ dự thầu điều cần thiết công ty Hồ sơ dự thầu có chuẩn bị kỹ mặt...
 • 50
 • 443
 • 5

3 Hoàn thiện công tác Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Viettel

3 Hoàn thiện công tác Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel
... trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty thương mại XNK Viettel 2.1 Đặc điểm phương thức tiêu thụ hàng hoá công ty TM & XNK Viettel 2.1.1 Phương pháp xác định hàng hoá tiêu thụ ... Nguyễn Minh Phương em lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá công ty Thương mại Xuất nhập Viettel Chuyên đề tốt nghiệp Nội dung ... quan công ty thương mại XNK Viettel PhầnII: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty thương mại XNK Viettel Phần III: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện công tác...
 • 88
 • 260
 • 0

217 Hoàn thiện công tác Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Viettel

217 Hoàn thiện công tác Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel
... Nguyễn Minh Phương em lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá công ty Thương mại Xuất nhập Viettel Chuyên đề tốt nghiệp Nội dung ... quan công ty thương mại XNK Viettel PhầnII: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty thương mại XNK Viettel Phần III: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện công tác ... nước vào năm 2010 1.2.2.2 Đặc điểm hàng hoá tiêu thụ công ty TM & XNK Viettel ảnh hưởng tới công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá Số lượng hàng hoá chủng loại hàng hoá tiêu thụ công ty TM XNK Viettel...
 • 88
 • 222
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL
... xác định kết tiêu thụ Công ty , trình thực tập Phòng Tài – Kế toán Công ty, em xin đưa vài đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán công ty nói chung công tác hạch toán kế toán ... khách hàng tham gia vào kênh lưu thông hàng hóa Công ty Nhưng công ty chưa có phát sinh khoản chi phí bảo hành 3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty ... doanh này, Công ty phải ngày hoàn thiện máy quản lý máy kế toán 3.1.2 Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công ty TM&XNK Viettel Bất kỳ doanh nghiệp nào,...
 • 27
 • 176
 • 0

Luận văn:Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Viettel potx

Luận văn:Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel potx
... tác tham dự thầu công ty thương mại xuất nhập Viettel PHẦN I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL I Giới thiệu chung công ty Thương mại Xuất nhập Viettel ... Giá dự thầu cho gói thầu 89,15 tỷ đồng Đây công trình mà công ty trúng thầu 39 PHẦN II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL ... Phương Luật đấu thầu (2005) Hồ sơ lực dự thầu công ty 2006 50 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL I...
 • 53
 • 138
 • 0

Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty thương mại xuất nhập khẩu viettel

Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty thương mại và xuất nhập khẩu viettel
... tác tham dự thầu công ty thương mại xuất nhập Viettel PHẦN I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL I Giới thiệu chung công ty Thương mại Xuất nhập Viettel ... thấy công tác đấu thầu nhân tố quan trọng định thành công Công ty Tuy nhiên hoạt động nhiều hạn chế cần khắc phục Chính em lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác tham dự thầu công ty Thương mại Xuất ... Xuất nhập chuyển đổi thành Công ty Thương mại Xuất nhập Viettel thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Tháng 04/2006 Công ty thức tách thực chế độ hạch toán, có tên giao dịch địa sau : Công ty...
 • 70
 • 118
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viettel

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Viettel
... VP Đại diện MN Lờ Bớch Huyn Lúp K toỏn 46A Công ty TM & XNK Viettel Công ty bưu viettel Công ty công trình Viettel Công ty tư vấn khảo sát VIETTEL Công ty VTC Chuyờn thc Lờ Bớch Huyn 19 Khoa k ... Cụng ty TM&XNK Viettel tng lai 1.3.4.1 Kt qu kinh doanh ca Tng cụng ty Vin Thụng Quõn i v ca Cụng ty TM&XNK Viettel Mc dự l n v i sau lnh vc vin thụng, nhng Tng Cụng ty Vin thụng Quõn i Viettel ... viettel Công ty thu cước dịch vụ Viettel Trung tâm Đào tạo viettel Trung tâm Nghiên cứu KHKT&CN Viettel Công ty tài Viettel Công ty địa ốc Công ty VAS Trung tâm tư vấn đầu tư nước p csBCVT - Ban Thanh...
 • 130
 • 425
 • 3

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viettel”

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Viettel”
... lý luận kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công ty Thương mại Xuất nhập Viettel ... Phòng Tài – Kế toán Công ty, em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp mang đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viettel” Nội ... Kế toán 46A Luận văn tốt nghiệp toán Khoa Kế 39 K/c lãi Sơ đồ 16: Kế toán xác định kết tiêu thụ hàng hóa Vận dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu...
 • 133
 • 290
 • 1

Hoàn thiện hệ thống bán lẻ Điện thoại di động của Trung tâm bán lẻ thuộc Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Viettel

Hoàn thiện hệ thống bán lẻ Điện thoại di động của Trung tâm bán lẻ thuộc Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
... Phũng o to, Trung tõm XNK, Trung tõm kinh doanh D ỏn, Trung tõm Kinh Nguyn Kim Th Thng mi 47C Chuyờn tt nghip 25 doanh in thoi di ng (T nm 2009 l Trung tõm Bỏn l) (*),Vp i din Cty Nam Trung tõm ... 2.2.2.2 Chớnh sỏch phõn phi bỏn l ca Trung tõm Cụng ty TM v XNK Viettel nhp in thoi di ng t cỏc trung gian bỏn buụn T cụng ty hng húa c chuyn n trung tõm bỏn l v trung tõm chuyn n cỏc siờu th , ca ... THC TRNG H THNG BN L TD CA TRUNG TM BN L THUC CễNG TY THNG MI V XUT NHP KHU VIETTEL 2.1 Tng quan v Trung tõm bỏn l thuc Cụng ty Thng Mi v Xut nhp khu Viettel (TM & XNK Viettel) 2.1.1 Quỏ trỡnh...
 • 75
 • 669
 • 8

Hoàn thiện những giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của công ty thương mại xuất nhập khẩu Viettel

Hoàn thiện những giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel
... giá trị gia tăng doanh nghiệp thương mại dịch vụ phải tác động vào khâu Giá trị gia tăng nội sinh 1.1 Khái niệm giá trị gia tăng nội sinh Giá trị gia tăng nội sinh :Giá trị gia tăng nội sinh giá ... III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETTEL I Mục tiêu quan điểm phát triển công ty năm tới Quan điểm phát triển (nguồn kế hoạch sản xuất ... hưởng tới giá trị gia tăng doanh nghiệp II Lý luận chung giá trị gia tăng nội sinh giá trị gia tăng ngoại sinh Giá trị gia tăng nội sinh .4 1.1 Khái niệm giá trị gia tăng nội...
 • 52
 • 254
 • 3

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trung tâm bán lẻ thuộc công ty thương mại xuất nhập khẩu Viettel

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trung tâm bán lẻ thuộc công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel
... tâm - trung tâm - chi phí cho trung tâm trung tâm trung tâm - Công ty - 34 - N : Công ty - - m: 11 Phòng kinh doanh, Phòng Marketing, khách hàng 06 Ban : m 10 2.2 2004 , phòng ban trung tâm, ... m KSNB QTRR, QTRR QTRR Công ty TM & XNK Viettel 31 : Công ty & 2.1.1 Quá trình Viettel ngày 1999 32 Tháng Ngày 21 tháng X : kênh phân anh ngày gay trung tâm th trung tâm 33 mà trung tâm ... ng, Công ty Công ty TM & XNK Viettel GDP cao (kh - mà ; , a hàng, Trung tâm phòng ban, trung tâm II sau: inh Công Chính : - n, t Tuy nhiên c Long An t Tuy nhiên l : : t Tuy nhiên t quan t soát...
 • 107
 • 128
 • 1

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THUỶ

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THUỶ
... kinh doanh Trung tâm thương mại xuất nhập thiết bị thuỷ 3.2.1 Hoàn thiện phân công máy kế toán Phòng kế toán Trung Tâm gồm người, với trình độ cao kinh nghiệm lâu năm thực lợi Trung tâm việc bố ... tính vào công tác hạch toán kế toán, Trung tâm cài đặt số phần mềm kế toán phục vụ công tác phục vụ công tác nhập - xuất - tồn hàng hoá, quản lý quỹ ngân hàng … thu kết đáng kể Nhưng đặc thù kế toán ... vụ Trung tâm đồng thời tạo thuận lợi cho công tác kế toán hàng bán bị trả lại 3.3 Định hướng nhằm nâng cao công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Trung tâm TM & XNK thiết bị...
 • 13
 • 164
 • 0

06 một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá tới hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông của công ty thương mại xuất nhập khẩu viettel

06 một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá tới hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông của công ty thương mại và xuất nhập khẩu viettel
... Trường ĐH Thương mại Khoa Thương mại quốc tế LỜI CẢM ƠN “ Một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng biến động tỷ giá tới hoạt động xuất nhập thiết bị viễn thông Công ty Thương mại Xuất nhập Viettel ... ĐH Thương mại Khoa Thương mại quốc tế CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng biến động tỷ giá tới hoạt động xuất nhập thiết bị viễn thông Công ty Thương mại Xuất ... thiết vấn đề với kiến thức học trường kinh nghiệm thực tập công ty em xin chọn đề tài : Một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng biến động tỷ giá tới hoạt động xuất nhập thiết bị viễn thông Công ty...
 • 7
 • 329
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: công ty thương mại và xuất nhập khẩu viettel tphcmcông ty thương mại và xuất nhập khẩu thanh lễgiải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên bán hàng gắn với văn minh thương mại tại siêu thị mê linh công ty cổ phần phân phối mê linhphân tích thực trạng công tác đào tạo nhân viên bán hàng gắn với văn minh thương mại tại siêu thị mê linh plaza công ty cổ phần phân phối mê linhphân tích công tác đào tạo nhân viên bán hàng của siêu thị mê linh plaza 2007 2009đào tao nhân viên bán hàng tại trần anhcông ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettelcông ty tnhh thương mại và xuất nhập khẩu viettelcông tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàngđào tạo nhân viên bán hàngxây dựng chương trình đào tạo nhân viên bán hàngnhu cầu đào tạo nhân viên bán hàngkế hoạch đào tạo nhân viên bán hàngquy trình đào tạo nhân viên ban hangquy trình đào tạo nhân viên bán hàngCh2 may thu hinh trang denChg 3 co so vat ly va thiet lap he truyen hinh mauChg 5 he mau PALThông tin cổ động công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong việc đưa thông tin về cơ sơ tại tỉnh hải dương hiện nay tiểu luận cao họctiểu luận cao học QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về PHÁT TRIỂN văn HOÁ TRONG GIAI đoạn mớiChế độ pháp lý về hợp đồng tín dụng ngắn hạn và thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam (VPBank)Cambridge english for scientists Teachers BookHạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty CPTM vật liệu điện nam hà nộiBáo báo thực tập lễ tân tại nhà hàng an đôngGiáo trình XML tiếng việtchuong 5 NHTW va CSTTphụ lục kinh tế học sản xuất (2)Operation management 12th stevenson 1chuong 2 HTTC TTTCIntroduction to probability strategics 4th mendelhall 1Managerment 11th griffin 1Các dạng bài tập toán thường gặp ở lớp 3(có đáp án)Dạng đồ thị trong hóa học trong trường THPTPháp luật thừa kế thời kỳ nhà lê, nhà nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở việt namNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập