Hệ thấu kính

Bài 30_Tiết 60 Bài tập về hệ thấu kính 11CB

Bài 30_Tiết 60 Bài tập về hệ thấu kính 11CB
... BÀI TẬP VỀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11-Cơ I MỤC TIÊU * Phân tích trình bày trình tạo ảnh qua hệ thấu kính Viết sơ đồ tạo ảnh * Giải tập đơn giản hệ hai thấu kính BÀI TẬP VỀ HỆ THẤU KÍNH - ... c¸ch O2 mét ®o¹n 20 (cm) BÀI TẬPVỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11 Đáp án P1 (D); P2 (D); P3 (A); P4 (D); P5 (C) BÀI TẬPVỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11 Bài trang 195 Sơ đồ tạo ảnh: ... hai thÊu kÝnh lµ A a = 25 (cm) B a = 20 (cm) C a = 10 (cm) D a = (cm) BÀI TẬPVỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11 Bài tập trắc nghiệm P5: HƯ ®ång trơc gåm hai thÊu kÝnh O1 vµ O2 cã tiªu cù...
 • 11
 • 5,593
 • 19

Bài tập tự luận-hệ thấu kính ghép cách quãng

Bài tập tự luận-hệ thấu kính ghép cách quãng
... Dạng 3: Hệ thấu kính ghép cách quãng Xác định tiêu cự f1 thấu kính O1 L1 L2 '→ ' → HD: Sơ đồ tạo ảnh: AB  A1 B1  A2 B2 d1 ; d1...
 • 2
 • 2,345
 • 79

GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH pps

GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH pps
... Hứong dẫn học sinh cách lập sơ đồ tạo ảnh qua quang hệ, giải toán hệ kính đồng trục ghép cách khoảng Hoạt động Học sinh - Đọc đề bài, tìm cách giải - Theo dõi vận dụngvào theo hướng dẫn Trợ giúp ... trả lời câu hỏi PC1 - Trả lời C.6 Hoạt động ( phút: Xây dựng công thức tính độ tụ tương đương hệ kính ghép sát Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Trả lời câu hỏi PC2 - Nêu câu hỏi PC2 - ... quang cụ, vai trò ảnh vật A1' B1' Hoạt động ( phút):Xây dựng công thức xác định số phóng đại ảnh hệ Hoạt động Học sinh Vận dụng hoàn thành tập1 Trợ giúp Giáo viên - Dùng phiếu PC1 nêu câu hỏi -...
 • 4
 • 404
 • 0

Quang sai ở hệ thấu kính pptx

Quang sai ở hệ thấu kính pptx
... phơi sáng vùng rìa thấu kính chắn, sử dụng mặt thấu kính dạng cầu bên quang hệ Các vật kính kính hiển vi đại chất lượng cao sử dụng cầu sai số cách, gồm kĩ thuật mài thấu kính đặc biệt, công ... thường tìm thấy thiết kế quang sử dụng hệ thấu kính phức hợp (chụp ảnh xa, mắt đỏ, phóng to/thu nhỏ) chứa thấu kính khum, lõm, bán cầu thấu kính lồi dày Các hệ thấu kính phức tạp, ống phóng to/thu ... tán sắc cho phép ghép đôi hệ đôi thấu kính với nguyên tố thấu kính thủy tihn flint để tạo hệ đôi thấu kính tiêu sắc làm hội tụ bước sóng lam đỏ mặt phẳng ảnh Một quang hệ có công thức thủy tinh...
 • 8
 • 201
 • 1

Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH pdf

Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH pdf
... d1 d f1 f Hệ thấu kính tương đương với thấu kính có độ tụ D = D1 + D Độ tụ hệ hai thấu kính mỏng đồng trục ghép sát tổng đại số độ tụ thấu kính ghép thành hệ Hoạt động (20 phút) : Giải tập ví ... Vẽ hình ảnh Hệ hai thấu kính đồng trục Thực tính toán Thực ghép cách C2 Sơ đồ tạo ảnh: L1 Vẽ hình 30.2 Theo dõi L2 tính toán để AB  xác định d2 A1B1  k A2B2 d1 Thực tính toán d2 Yêu cầu ... tính toán d2 Yêu cầu học sinh rút kết luận độ tụ hệ thấu kính ghép sát Vẽ hình d 1’ d 2’ Với: d2 = O1O2 – d1’; k = k1k2 = ' d1' d d1 d 2 Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát Sơ đồ tạo ảnh: L1 Thực...
 • 8
 • 410
 • 1

Bài 30. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH doc

Bài 30. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH doc
... điều cần thiết cho họ: Bài 30 Giải toán hệ thấu kính I Lập sơ đồ tạo ảnh Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách khoảng… Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát… II Thực toán Quan hệ hai vai trò ảnh vật ... cuối A thật cách kính hai 120 cm C thật cách kính hai 40 cm B ảo cách kính hai 120 cm D ảo cách kính hai 40 cm 6 Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) ... đồng trục với thấu kính có tiêu cự để thu kính tương đương có độ tụ dp? A Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm B Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm D thấu kính phân...
 • 5
 • 636
 • 2

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 30. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH potx

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 30. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH potx
... thiết cho họ: Bài 30 Giải toán hệ thấu kính I Lập sơ đồ tạo ảnh Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách khoảng… Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát… II Thực toán Quan hệ hai vai trò ảnh vật A’1B’1… ... cuối A thật cách kính hai 120 cm B ảo cách kính hai 120 cm C thật cách kính hai 40 cm D ảo cách kính hai 40 cm Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) ... đồng trục với thấu kính có tiêu cự để thu kính tương đương có độ tụ dp? A Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm B Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm D thấu kính phân...
 • 8
 • 2,453
 • 7

30 BÀI TOÁN TIÊU BIỂU HAY VÀ LẠ VỀ HỆ THẤU KÍNH

30 BÀI TOÁN TIÊU BIỂU HAY VÀ LẠ VỀ HỆ THẤU KÍNH
... ) A' B'2 2/ Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau: B d΄ B F' F' A'1 A A L1 L2 B'1 d L A' B' + Hệ hai thấu kính L1 L2 tiêu cự f1 f2 tương đương với thấu kính L có tiêu cự f: 1 hay D = D1 + ... D = D1 + D2 + = f1 f2 f + Vật AB qua hệ cho ảnh qua thấu kính L: AB L(L1L2) (d,d΄) A΄B΄ II.THỰC HIỆN TÍNH TOÁN: Gọi ℓ khoảng cách từ thấu kính L1 đến thấu kính L2 d1.f1 d'1= d1 – f1 d2 = ℓ - d'1 ... d'2= d2 – f2 + Khoảng cách từ ảnh A'1B'1 đến thấu kính L1: + Khoảng cách từ A'1B'1(xem vật) đến thấu kính L2: + Khoảng cách từ ảnh A'2B'2 đến thấu kính L2: + Số phóng đại ảnh sau cùng: A'2B'2...
 • 5
 • 301
 • 4

Bài tập về hệ thấu kính gương

Bài tập về hệ thấu kính gương
... sáng S trước gương cách gương 40cm Khi dịch chuyển thấu kính khoảng điểm sáng gương ta tìm vị trí thấu kính cho ảnh S trùng với S Tìm tiêu cự thấu kính? Vẽ ảnh? Bài 7: Một thấu kính phân kì có ... sau qua thấu kính phân kì cho ảnh thật O2 O phải vật ảo nằm khoảng thấu kính gương Như hệ thấu kính gương trường hợp thay gương cầu tương đương có tâm C1 có đỉnh O Để ảnh cuối ảnh ảo vật gương ... thay gương phẳng Như tâm C1 phải vô cực Khi C trùng với tiêu điểm ảnh F’ thấu kính (tức cách thấu kính 20cm) Khi dịch chuyển gương xa thấu kính 4cm tâm C cách thấu kính 16 cm Vì C ảnh ảo C1 qua thấu...
 • 7
 • 3,147
 • 17

SKKN PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số bài TOÁN về hệ thấu kinh

SKKN PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số bài TOÁN về hệ thấu kinh
... trờng THPT số huyện Văn Bàn IV Nhiệm vụ đề tài: - Đa hệ thống sở lí thuyết gii bi toỏn h thu kớnh - Đa cách giải số tập v h thu kớnh - Đa mt s bi dng thờm v ỏp dng phng phỏp V Phơng pháp nghiên ... thun tin hn Bng kin thc v kinh nghim ging dy v luyn thi hc sinh gii nhiu nm tụi mnh dn trao i vi ng nghip chuyờn ny II Mục đích nghiên cứu: Đi sâu vào nghiên cứu gii toán v h thu kớnh III Đối ... chỳng ta thy u cú mt phng phỏp chung tip cn v gii quyt Vỡ vy vic cỏc giỏo viờn suy ngh, ỳc rỳt kinh nghim, trao i v hc cỏc ng nghip s giỳp cho vic truyn th kin thc ca ngi thy vi hc sinh khoa...
 • 19
 • 116
 • 0

BÀI TẬP QUANG HÌNH CÁC BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH ĐỒNG TRỤC

BÀI TẬP QUANG HÌNH CÁC BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH ĐỒNG TRỤC
... A B B F A F A A OO B CHUYấN : BI TP QUANG HèNH CC BI TON V H THU KNH NG TRC I C s lý thuyt: Cụng thc thu kớnh: Vt nh AB cú nh AÂBÂqua mt thu kớnh cú quang tõm O, tiờu c f Ta t: OF =OFÂ=f ; ... Tiờu c ca thu kớnh L2: f = =- 0,5m =- 50cm D2 F Tiờu im nh ca L1 trựng vi quang tõm O2 ca L2 Tiờu im vt F2 ca L2 trựng vi quang tõm O1 ca L1 S to nh: (L2) (L1) A1B1 A2B2 AB d1 d d2 d df d1Â= 1 ... - d (7) k vi OkOk+1> S phúng i nh i vi c h: k =k1k k n (8) Vi h thu kớnh mng ghộp sỏt, ta coi quang tõm ca cỏc thu kớnh trựng (OkOk+1 = 0), ta cú t tng ng ca h l: D = D1 + D2 + + Dn(9) 1 =...
 • 25
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Project Unit : Inventions _ tiếng anh thí điểm 10Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập