Xác thực sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật mã khóa công khai

xác thực sự toàn vẹn của sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật khóa công khai

xác thực sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật mã khóa công khai
... thực toàn vẹn sở liệu quan hệ kỹ thuật thủy vân dựa vào hệ mật khóa công khai Trình bày chi tiết kỹ thuật thủy vân số Đó kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai Kỹ thuật bao gồm hai giai ... chế xác thực công khai, nội dung phần trình bày chi tiết kỹ thuật 2.2 Kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai Kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai kỹ thuật kết hợp thủy vân số ... đổi liệu sở liệu quan hệ việc phát liệu giả mạo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 32 CHƢƠNG II XÁC THỰC SỰ TOÀN VẸN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG KĨ THUẬT THỦY VÂN DỰA VÀO HỆ...
 • 71
 • 217
 • 2

Bảo vệ sự toàn vẹn của sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân

Bảo vệ sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân
... nghiên cứu trình bày kỹ thuật thủy vân mà không làm thay đổi liệu sở liệu quan hệ việc phát liệu giả mạo 25 CHƢƠNG 2: KỸ THUẬT THỦY VÂN BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI CƠ CHẾ XÁC THỰC CÔNG ... trung nghiên cứu kỹ thuật thủy vân đƣợc ứng dụng sở liệu quan hệ để phát liệu giả mạo bảo vệ toàn vẹn sở liệu Kỹ thuật kỹ thuật thủy vân với chế xác thực công khai 2.2 Kỹ thuật thủy vân với chế xác ... quan hệ Lớp thứ hai lƣợc đồ thủy vân dùng để bảo vệ toàn vẹn cho sở liệu quan hệ Từ thực tế trên, em chọn đề tài nghiên cứu thuộc lớp thứ hai: Bảo vệ toàn vẹn sở liệu quan hệ kỹ thuật thủy vân ...
 • 58
 • 190
 • 1

Bảo vệ sự toàn vẹn của sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân

Bảo vệ sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân
... Tng quan v k thut thy võn cho c s d liu quan h Chng 2: K thut thy võn bo v s ton ca c s d liu vi c ch xỏc thc cụng khai Chng 3: Ci t v th nghim CHNG 1: TNG QUAN V K THUT THY VN CHO C S D LIU QUAN ... liu quan h T thc t trờn, em chn ti nghiờn cu thuc lp th hai: Bo v s ton ca c s d liu quan h bng k thut thy võn Mc ớch nghiờn cu - Nghiờn cu k thut thy võn bo v s ton cho cỏc c s d liu quan ... ó qua mt c cc tỡnh bỏo trung ng M CIA v cỏc c quan an ninh quc t Chc chn sau v vic ny, vic nghiờn cu cỏc liờn quan n giu thụng tin ong nh s rt c quan tõm I.I.3.2 Giu tin õm (audio) Giu thụng...
 • 56
 • 149
 • 1

Một số thuật toán số học và hệ mật khoá công khai

Một số thuật toán số học và hệ mật mã khoá công khai
... Các hệ mật khoá công khai Trong tất hệ trình bày trên, khoá lập phải đợc giữ bí mật, bị lộ khoá lập ta tìm đợc khoá giải thời gian tơng đối ngắn nội dung văn mật bị lộ Hệ mà ... bảo mật văn mật Tính bảo mật văn mật đợc mã khối tăng lên rõ rệt so với Cesar Tuy vậy, lập mã, khối n chữ đợc hoá , n nhỏ tìm khoá giải nhờ nghiên cứu tần suất xuất khối Đ Hệ ... I số Thuật toán số học Đ1 Thuật toán Euclide thuật toán Euclide mở rộng vành số nguyên Z Cho hai số nguyên a, b tìm ớc chung lớn a b Ta có (a,b) =( a , b ) nên ta tìm cách tìm ớc chung lớn số...
 • 56
 • 535
 • 2

Nghiên cứu hóa bản tin và phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật khoá công khai RSA

Nghiên cứu mã hóa bản tin và phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật mã khoá công khai RSA
... đây: Xác thực tin sử dụng hàm Hash, xác thực tin dùng mật mật, xác thực tin dùng mật khoá công khai, xác thực tin dùng hàm Hash kết hợp với mạt khoá công khai Quá trình xác thực sử ... Hình 1.18 Sơ đồ xác thực sử dụng sử dụng hệ mật khoá công khai Xác thực hàm Hash hệ mật khoá công khai: Hình 1.19 sơ đồ xác thực sử dụng hàm Hash kết hợp với mật khoá công khai, nguyên ... bày sơ đồ xác thực sử dụng sử dụng hệ mật khoá công khai: 43 A Bản tin M B Chữ ký số S Bản tin M M Chữ ký số S M hoá công khai So sánh hoá Công khai Sai Ks bí mật A Đúng Kp công khai A...
 • 108
 • 202
 • 0

Nghiên cứu và phát triển hệ mật khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệuxác thực các giao dịch điện tử

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN ĐĂNG HIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI ỨNG DỤNG TRONG BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ XÁC THỰC CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống ... đƣợc Một hệ hóa khóa phi đối xứng có tính chất nói trên, khóa lập K’ ngƣời tham gia đƣợc công bố công khai, đƣợc gọi hệ hóa khóa công khai Khái niệm hóa khóa công khai đƣợc đời vào năm ... Chƣơng “Một số hệ hóa khóa công khai cải tiến hệ hóa Rabin” trình bày lịch sử đời, số toán tảng xây dựng hệ hóa khóa công khai Trong chƣơng trình bày số hệ hóa khóa công khai RSA, ElGamal,...
 • 91
 • 370
 • 0

Nghiên cứu những phương pháp tấn công giao thức yếu sử dụng hệ mật khoá công khai

Nghiên cứu những phương pháp tấn công giao thức yếu sử dụng hệ mật mã khoá công khai
... Trang 2.2.5 Giao thc modal chung v cỏc phng phỏp tn cụng 25 2.2.6 Giao thc s m cụng khai nh 31 2.2.7 Giao thc s m mt n h o 33 2.2.8 Giao thc entropy thp 36 2.2.9 Giao thc ... Mễ PHONG PHNG PHP TN CễNG GIAO THC s' DNG H MT M KHO CễNG KHAI RSA c ú MODUL CHUNG Ph lc l cỏc chng trỡnh mụ phng phng phỏp tn cụng giao thc s dng h mt mó khoỏ cụng khai RSA cú modul chunR Cui ... CễNG GIAO THC YẫU Khi mt thut toỏn mt mó c s dng bao mt hay xỏc thc d liu, nú số nm khuụn kh mt giao thc xỏc nh, thớch hp x ý d liu Chớnh vỡ vy, t h mt mó khoỏ cụng khai i ó cú rt nhiu giao thc...
 • 104
 • 170
 • 0

Nghiên cứu và phát triển hệ mật khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệuxác thực các giao dịch điện tử

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử
... Chương “Một số hệ hóa khóa công khai cải tiến hệ hóa Rabin” trình bày lịch sử đời, số toán tảng xây dựng hệ hóa khóa công khai Trong chương trình bày số hệ hóa khóa công khai RSA, ElGamal, ... giáo trình báo công bố hội nghị khoa học nước Luận văn thực nhằm mục đích nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin Luận văn tập trung sâu vào nghiên cứu phát triển hệ hóa khóa công khai vấn đề liên ... xuất số nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin như: đề tài hoá bảo mật thông tin điện tử - Viện Toán học thực năm 2002, 2003, nhóm nghiên cứu Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, nhóm nghiên cứu Đại...
 • 7
 • 146
 • 3

Nghiên cứu hóa bản tin và phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật khoá công khai RSA

Nghiên cứu mã hóa bản tin và phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật mã khoá công khai RSA
... trình bày đề tài “ Nghiên cứu hoá tin phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật khoá công khai RSA nhằm tổng quát hoá giải pháp triển khai ứng dụng hệ thống xác thực RSA dùng cho quan, xí ... Giải pháp tóm lược tin - Tính toán tóm lược tin hàm Hash SHA - Xây dựng chương trình mô - Kết luận Hệ mật khoá công khai triển khai giải pháp xác thực RSA: - Tổng quan hệ mật khoá công khai RSA ... biện pháp sử dụng mật khoá công khai, đặc biệt hệ mật RSA (do Rivest, Shamir Adleman phát minh) Hiện giới có nhiều dự án nghiên cứu giải pháp xác thực - hóa thông tin như: NESSIE nước...
 • 5
 • 65
 • 0

vấn đề an toàn cảu các hệ mật khóa công khai

vấn đề an toàn cảu các hệ mật mã khóa công khai
... mó khoỏ cụng khai Hỡnh 1.2 Tng quan v mt mó 17 1.3.3 an ton ca h mt mó khoỏ cụng khai - an ton tớnh toỏn Quan im v tớnh hon thin v mt ó trỡnh by phn trờn cũn c gi l quan im v an ton khụng ... sau: tớnh an ton ca cỏc h mt mó khoỏ cụng khai v nhng nhõn t lm suy gim tớnh an ton ca cỏc h mt mó khoỏ cụng khai T ú, chỳng tụi a cỏc gii phỏp xõy dng c cỏc h mt mó khoỏ cụng khai an ton nhm ... v trớ quan trng, v thc s ó cú nhng úng gúp khụng nh vic bo m an ninh cho cỏc quc gia, an ton cho thụng tin kinh t xó hi Nh chỳng ta ó bit, nm 1949, c Shannon ó a mụ hỡnh h mt mó i xng an ton vụ...
 • 76
 • 149
 • 0

Tìm hiểu một số phương pháp thám hệ mật khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu

Tìm hiểu một số phương pháp thám mã hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu
... ii đại học thái nguyên Tr-ờng đại học CÔNG NGHệ THÔNG TIN Và TRUYềN THÔNG V QUC THNH TèM HIU MT S PHNG PHP THM M H MT M KHểA CễNG KHAI NG DNG TRONG BO MT D LIU LUN VN THC S KHOA HC MY TNH ... khúa cụng khai khú c dựng mt cỏch c lp Mt na ny sinh s dng cỏc h mt mó khúa cụng khai l vic xỏc thc m mụ hỡnh h mt mó i xng khụng t Do cỏc khúa mó cụng khai c cụng b mt cỏch cụng khai trờn mng ... cụng khai hay truyn khúa mt Phõn phi khúa mt thỡ chi phớ s cao hn so vi cỏc h mt cú khúa cụng khai Vỡ vy õy cng l mt tiờu la chn h mt mó 1.5 H mt mó RSA Cú nhiu h thng khúa cụng khai c trin khai...
 • 71
 • 199
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC MẬT VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU XÁC THỰC TÍNH TOÀN VẸN CỦA DỮ LIỆU BẰNG “CHỮ SỐ”

TIỂU LUẬN MÔN HỌC MẬT MÃ VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU XÁC THỰC TÍNH TOÀN VẸN CỦA DỮ LIỆU BẰNG “CHỮ KÝ SỐ”
... Như số” “tài liệu số” bit tài liệu Kẻ gian khó thể giả mạo “chữ số” “khóa lập Để kiểm tra “chữ số” thuộc “tài liệu số”, người ta giải “chữ số” “khóa giải ., so sánh ... học phát minh “chữ số” để chứng thực “tài liệu số” Đó “bản xâu bít tài liệu Người ta tạo “chữ số” (chữ điện tử) “tài liệu số” giống tạo “bản tài liệu với “khóa lập Như ... LỤC XÁC THỰC TÍNH TOÀN VẸN CỦA DỮ LIỆU BẰNG “CHỮ KÝ SỐ” Họ tên : Vũ Minh Đức Ngày sinh : 22/12/1988 học viên : 12025209 Email : ducvm.mi12@vnu.edu.vn Điện thoại : 0975645716 Khái niệm chữ ký...
 • 7
 • 302
 • 2

Xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu bằng chữ số

Xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu bằng chữ ký số
... niệm chữ số  Đại diện thông điệp hàm băm  Quy trình số kiểm tra chữ số Tính toàn vẹn đảm bảo  Demo Khái niệm chữ số  Là trường hợp chữ điện tử  Phát sinh nhu cầu lên tài liệu ... liệu số số bit tài liệu số số đại diện thông điệp tài liệu số  Nền tảng khóa công khai PKI Đại diện tài liệu hàm băm  trực tiếp vào tài liệu có nhược điểm lớn  Đại diện tài liệu ... tạo hàm băm  Các hàm băm thông dụng: MD5, SHA1, SHA256,  Mỗi tài liệu lý thuyết có đại diện Quy trình số kiểm tra số Demo ...
 • 6
 • 240
 • 1

Tìm hiểu sở hạ tầng mật khoá công khai và ứng dụng

Tìm hiểu cơ sở hạ tầng mật mã khoá công khai và ứng dụng
... chung mật mã, phần B (Chƣơng 3, 4, 5) sở hạ tầng mật khoá công khai ứng dụng Chương 1: LÝ THUYẾT MẬT MÃ Giới thiệu lịch sử hình thành cảm mật mã; khái niệm mật mã; đồng thời trình bày hệ mật ... có chuẩn chung, đƣợc ứng dụng nhiều không ngừng phát triển Những PKI thành công tới phiên phủ số nƣớc thực 3.2 CƠ SỞ HẠ TẦNG MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI sở hạ tầng khóa công khai viết tắt PKI (Public ... bí mật giải đƣợc tin Mật khóa công khai (Public key) hay gọi mật bất đối xứng mô hình hóa chiều sử dụng cặp khóa khóa riêng (Private key) khóa công khai (Public key) Khóa công khai...
 • 65
 • 478
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc trưng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệbiết khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệđặc điểm của mật mã khóa công khaithanh phan cua mo hinh dữ liệu quan hệtoán học hóa mô hình dữ liệu quan hệsử dụng mã khóa bí mật mã khóa công khaivì tranh thủ thời gian để cứu cả mẹ và con nên không kịp phẫu tích bọng đái niệu quản cũng như kiểm tra sự toàn vẹn của hai cơ quan sau mổphát huy sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệuquyền sử dụng đất của cơ sở tôn giáoràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệuxác thực tính toàn vẹnví dụ liên quan sự tác đọng của cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầngsự bất cập của cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và các ngành dịch vụ của khu vực nhà nước trong hỗ trợ đầu vào đầu ra cho kinh tế nông thôn phát triểnsự phát triển của cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính ngân hàngsự phát triển của cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế và chưa tạo điều kiện tốt để dòng vốn fdi phát huy hiệu quảbáo cáo quầy quỳnh giaoProject Unit : Inventions _ tiếng anh thí điểm 10Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập