CHỨNG MINH ĐỊNH lý BHD5 CHI TIẾT ví dụ

Đổi mới phương pháp dạy học: Suy luận và chứng minh định

Đổi mới phương pháp dạy học: Suy luận và chứng minh định lý
... đề đổi phương pháp giảng dạy : Vận dụng phương tiện truyền thống phương tiện đại giảng dạy SUY LUẬN VÀ CHỨNG MINH TOÁN HỌC A /Suy luận chứng minh I/ Hiểu thuật ngữ: 1)Thế lập luận ? 2) Thế suy luận? ... Chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy : Vận dụng phương tiện truyền thống phương tiện đại giảng dạy SUY LUẬN VÀ CHỨNG MINH TOÁN HỌC PHẦN 1: SUY LUẬN VÀ CHỨNG MINH TOÁN HỌC PHẦN 2: GIỚI THIỆU PHƯƠNG ... 4./ Chứng minh định 5./ Củng cố định 6./ Vận dụng định tập đơn giản 7./ Vận dụng định tập tổng hợp KẾT LUẬN PHẦN I Trong dạy học toán chủ đề suy luận chứng minh toán họcmà cụ thể chứng...
 • 34
 • 760
 • 13

mot so cach chung minh dinh ly pitago

mot so cach chung minh dinh ly pitago
... giác lớn hơn( DBK) Nếu bạn chứng minh điều , bạn liên hệ từ diện tích Với diện tích hình vuông, bạn chưngd minh định lý Pitago Sau bước gợi ý để giúp bạn chứng minh định lý Các tam giác DCG, DCF, ... vừa khít với miền diện tích cạnh b Cách 2: Chứng minh Ann Condit Đây cách chứng minh giới thiệu sách Elisha Scott Loomis Ann Condit nghĩ cách chứng minh vào năm 1938 cô 16 tuổi sinh viên trường ... DCF DCG Chỉ dt DCG + dt DCF = dt DBK So sánh DCF, DCG, DBK theo thứ với diện tích hình vuông CFEB, CAHG, BAGK ? Nếu bạn làm yêu cầu bạn chứng minh định lý Pitago ...
 • 3
 • 1,422
 • 9

Một số cách chứng minh định Pitago

Một số cách chứng minh định lý Pitago
... chứng minh Cách 5: Chứng minh định Pitago Perigal - Có nhiều cách chứng minh định Pitagocó nguồn gốc từ cổ xưa, lại chứng minh lại người đến nguồn gốc cổ xưa Đây cách chứng minh mà ’ khám phá’ ... đổi) Đây cách chứng minh định daVinci Cách 4: Chứng minh tổng thống James A Garfield khám phá cách chứng minh định Pitago vào năm 1876, vài năm trước ông ta trở tổng thống Hoa Kỳ Một điều ... CAHG, BAGK ? Nếu bạn làm yêu cầu bạn chứng minh định Pitago (Theo Tạp chí Tin học Nhà trường Một số cách chứng minh định Pitago - Phần Cách 3: Chứng minh Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci...
 • 10
 • 1,196
 • 25

20 cách chứng minh định py ta go

20 cách chứng minh định lý py ta go
... toỏn THCS Chuyờn 20 cỏch chng minh nh Py- ta- go 20 cách chứng minh định Py- ta- go A GHẫP HèNH Cách C B a c b Nb A P M E D Xếp tam giác vuông hình vẽ Ta có: SBCDE = SAMPN + 4.SABC => a2 = ... SCKLM + SBDLM = SBCKD AC2 + AB2 = BC2 Chuyờn 20 cỏch chng minh nh Py- ta- go C- KT LUN V KIN NGH Trờn õy l 20 cỏch chng minh nh Py- ta- go, ngoi cũn nhiu cỏch khỏc mong cỏc ng nghip b sung ... (*) ta được: AB (AB2/AC) + AB.AC = BC (AB.DC/BC) AB2/AC + AC = DC Chuyờn 20 cỏch chng minh nh Py- ta- go AB2 + AC2 = DC.AC = BC2 Cách 11 D a c C a b b c B E F A Dựng tam giác EDF = tam...
 • 18
 • 1,792
 • 4

Chuyên đề “20 cách chứng minh định Py-ta-go” docx

Chuyên đề “20 cách chứng minh định lý Py-ta-go” docx
... chng minh Trong chuyờn ny tụi xin a 20 cỏch chng minh ch yu chung vo hai cỏch l ghộp hỡnh v suy lun toỏn hc, gii hn chng trỡnh toỏn THCS Chuyờn 20 cỏch chng minh nh Py-ta-go 20 cách chứng minh ... chng minh nh Py-ta-go B Dựng hình-suy luận Cách A C H B Kẻ AH vuông góc với BC Ta có tam giác vuông ABC, HAC, HBA đồng dạng => AB2 = BC.BH Và AC2 = BC.HC => AB2 + AC2 = BC.( BH + HC ) = BC2 Cách ... SCKLM + SBDLM = SBCKD AC2 + AB2 = BC2 Chuyờn 20 cỏch chng minh nh Py-ta-go C- KT LUN V KIN NGH Trờn õy l 20 cỏch chng minh nh Py-ta-go, ngoi cũn nhiu cỏch khỏc mong cỏc ng nghip b sung...
 • 18
 • 373
 • 4

chuyên đề “20 cách chứng minh định py-ta-go”

chuyên đề “20 cách chứng minh định lý py-ta-go”
... vo hai cỏch l ghộp hỡnh v suy lun toỏn hc, gii hn chng trỡnh toỏn THCS 20 cách chứng minh định lí Py-ta-go A GHẫP HèNH Cách Xếp tam giác vuông hình vẽ Ta có: SBCDE = SAMPN + 4.SABC => a2 = ( c ... chựa, miu mo Thi ú, ngi ta chng minh nh Pythagore bng cỏch ghộp hỡnh n nay, ngi ta ó su c khong 367 cỏch chng minh Trong chuyờn ny tụi xin a 20 cỏch chng minh ch yu chung vo hai cỏch l ghộp ... khoa hc khỏc, thc t m vic khai thỏc cỏc bi toỏn xung quanh nh ny cng úng gúp cho Toỏn hc núi chung nhiu kt qu quan trng Tuy nh mang tờn ụng , nhng trc ú ngn nm ngi Trung Quc v ngi n cng...
 • 22
 • 450
 • 0

các cách chứng minh định đường trung bình của hình thang

các cách chứng minh định lý đường trung bình của hình thang
... // CD => EF = EI + IF = + = Cách 6: A B I E D F C Gọi I trung điểm AC Ta có: AI = IC BF = FC => IF đường trung bình ΔABC => IF // AB IF = Tương tự EI đường trung bình ΔACD (vì AE = ED AI = IC) ... EF đường trung bình tam giác BCI => EF // IB (tức EF // DC EF // AB) EF = BI Mặt khác BI = AB + AI = AB + CD => EF = Cách 5: A E D Gọi I trung điểm BD Ta có: BI = ID BF = FC B I F C => IF đường ... => EF = EI + IF = + = Cách 7: A B I F E C D Giả thiết Kết luận Cho tứ giác ABCD có: AE = ED; BF = FC; AI = IC Chứng minh EF Ta có AE = ED AI = IC => EI la đường trung bình tam giác ADC => EI...
 • 3
 • 477
 • 0

Chung minh dinh Pyta go

Chung minh dinh lý Pyta go
... lớn hơn( DBK) Nếu bạn chứng minh điều , bạn liên hệ từ diện tích Với diện tích hình vuông, bạn chưngd minh định Pitago Sau bước gợi ý để giúp bạn chứng minh định Các tam giác DCG, DCF, DBK ... vừa khít với miền diện tích cạnh b Cách 2: Chứng minh Ann Condit Đây cách chứng minh giới thiệu sách Elisha Scott Loomis Ann Condit nghĩ cách chứng minh vào năm 1938 cô 16 tuổi sinh viên trường ... DBK theo thứ với diện tích hình vuông CFEB, CAHG, BAGK ? Nếu bạn làm yêu cầu bạn chứng minh định Pitago (Theo Tạp chí Tin học Nhà trường) ...
 • 4
 • 36
 • 0

Cơ sở Groebner và chứng minh định hình học bằng máy tính

Cơ sở Groebner và chứng minh định lý hình học bằng máy tính
... biến định (hay trường hợp mà định không đúng) 3.2 QUY TRÌNH CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ BẰNG MÁY TÍNH 3.2.1 Các bƣớc chứng minh định hình học máy tính Để chứng minh định hình học sở Groebner ... 3: CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ HÌNH HỌC BẰNG MÁY TÍNH 16 3.1 Đại số hóa giả thiết kết luận định 16 3.2 Quy trình chứng minh định hình học máy tính 20 3.3 Chứng minh số định hình học ... pháp chứng minh số định hình học sơ cấp máy tính Phần mềm Maple đưa kết luận tính sai định hình học Sau có kết từ máy tính, chứng minh định toán học phát triển thêm toán khác 25 Định lý...
 • 60
 • 88
 • 0

khóa luận chứng minh định cơ bản của đại số

khóa luận chứng minh định lý cơ bản của đại số
... ủ số ế trớ ú t r ứ ị ý ủ số ó ề ự ế tứ tí ề số tì t ể s ệ tế ế tứ số ề tr ứ ị ý ủ số ứ ế ọ trờ số ứ C r trờ ó số tì ệ ó ũ t t ể ủ ị ý ủ số ột số ế ... tứ < ứ ụ ứ số , e số s ệt t ứ ợ tồ t ủ số s ệt ỉ r số = j! j=1 10 số s ệt ó rt ứ ợ ứ ợ số e số s ệt 1882 1844 r ò 1873 r ó ó tể ó ệ ỉ r ột số t ì ó số s ệt ự ì ó ... ủ số ó ứ ứ t ự số ó ết ợ ủ ề ế tứ q tr t ọ ệ ết ợ ế tứ q tr t ọ ể ứ ị ý ủ số tế ọ ề ó tì tr ó trì ột số ứ ị ý ủ số ết ợ ữ số tí ột số ế tứ q ó ó ủ số...
 • 35
 • 21
 • 0

Trình bày, chứng minh định Frank - Wolfe và địnhlý Eaves, đưa ra các hệ quả và một số kết luận về sự tồn tại nghiệmđịa phương của các quy hoạch toàn phương

Trình bày, chứng minh định lý Frank - Wolfe và địnhlý Eaves, đưa ra các hệ quả và một số kết luận về sự tồn tại nghiệmđịa phương của các quy hoạch toàn phương
... Trình bày, chứng minh định Frank - Wolfe định Eaves, đưa hệ số kết luận tồn nghiệm địa phương quy hoạch toàn phương Chương 3: Trình bày số ứng dụng khác định tồn nghiệm chứng minh tồn ... Chương trình bày hai định tồn nghiệm quy hoạch toàn phương định Frank - Wolfe định Eaves Ở đưa chứng minh chi tiết hai định với hệ chúng, đồng thời minh họa ứng dụng định để kiểm tra ... ta không đưa chứng minh đầy đủ định này, chứng minh điều kiện đủ trình bày [3, p 266] Dưới chứng minh điều kiện cần Chứng minh sử dụng kết định Frank- Wolfe định Eaves Chứng minh Điều...
 • 54
 • 41
 • 1

Thủ tục thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
... Đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết gửi Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc gửi công văn đề nghị thẩm định kèm theo Hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định Phòng Quy hoạch, Xây dựng Môi trường ... Nếu quy hoạch chi tiết/ điều chỉnh quy hoạch chi tiết chấp thuận, Trưởng Ban ký ban hành văn Kết thẩm định sở đề xuất Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Trưởng phòng Quy hoạch, Xây dựng ... hình; tỷ lệ 1/2000 tỷ lệ thích hợp b Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Các đồ quy định với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 thể đến công trình theo tỷ lệ 1/500 Báo cáo tổng...
 • 5
 • 294
 • 0

Thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Mã số hồ sơ 022659 doc

Thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Mã số hồ sơ 022659 doc
... quan có thẩm quy n định: UBND huyện - Cơ quan người có thẩm quy n uỷ quy n phân cấp thực : Phòng Kinh tế Hạ tầng - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Kinh tế Hạ tầng - Cơ quan phối hợp : UBND xã, ... trương cho thực - Số lượng hồ sơ: 01(bộ) d) Thời hạn giải quy t: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ e) Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực thủ tục hành chính: ... Thuyết minh tổng hợp (có đồ, vẽ màu thu nhỏ khổ A3) phụ lục tính toán kèm theo - Các vẽ màu đen trắng tỷ lệ theo quy định - Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch - Các văn pháp lý có...
 • 3
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chứng minh định lý sin trong tam giácchứng minh định lý ăn khớpchung minh định lý lớn fermatcách chứng minh định lý lớn fermatchứng minh định lý thặng dư trung hoachứng minh định lý hàm số sinchứng minh định lý talet đảo trong không gianchứng minh định lý fermat nhỏchứng minh định lý fermat lớnchứng minh định lý pitago đảochứng minh định lý cosinchứng minh định lý menelauschứng minh định lý cevachứng minh định lý taletchứng minh định lý ptolemexây dựng báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại công ty tnhh thương mại nam cườngGiáo án tiếng việt lớp 3 theo VNEN học kì 1CHỦ đề SINH sản ở THỰC vậtTăng cường cho vay khách hàng doanh nghiệp tại PG bank chi nhánh hà nộiThiết kế hệ thống thu hồi nhiệt thải để cung cấp nước lạnh bằng máy lạnh hấp thụ tại công ty Tae Kwang VinaCHỦ đề cảm ỨNG ở THỰC vậtTư duy khoa học sáng tạo giải OxySKKN CHỦ NHIỆM năm học 20162017An analysis of the roles of rural industryin Van Truong commune, Tien Hai district, Thai Binh provinceAn sinh xã hội đối với lao động khu vực phi kết cấu ở Việt NamAn Toàn Lương Thực của các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam dưới tác động của yếu tố xã hội và văn hóaDOI MOI TO CHUC VA HOAT DONG CUA UBND XAẢNH HƯỞNG CỦA PHONON GIAM CẦM LÊN HIỆU ỨNG RADIO - ĐIỆN TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP VỚI CƠCHẾ TÁN XẠ ĐIỆN TỬ - PHONON ÂMÁp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghịBA NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRƯỜNG SƠN - TÂY NGUYÊNhình vẽ trong hóa cập nhật xu thế đề thi mới nhất10 đề thi thử thpt môn tiếng anhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sảnNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê đất đai, khí hậuBẢN SẮC VĂN HÓA VÀ TRI THỨC ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập