Phương pháp sắc kí Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến con người và môi trường sống.

Ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn đối với con người định hướng cân bằng sức khỏe cho học sinh THPT

Ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn đối với con người và định hướng cân bằng sức khỏe cho học sinh THPT
... quy định giới hạn tiếng ồn cho phép để tránh ảnh hưởng tiếng ồn gây Định hướng cân sức khỏe cho học sinh trung học phổ thông 3.1 Đánh giá hiểu biết học sinh trung học phổ thông ô nhiễm tiếng ồn ... thức học sinh trung học phổ thông ô nhiễm tiếng ồn hạn chế, cần phải đưa định hướng để giúp em có cách hiểu sâu vấn đề này, từ đưa định hướng cân sức khỏe cho thân 3.2 Định hướng cân sức khỏe cho ... môi trường sống Việc đảm bảo sức khỏe, tránh tác hại ô nhiễm tiếng ồn cho học sinh trung học phổ thông - hệ tương lai đất nước, công việc cần thiết Muốn học sinh tự định hướng cân sức khỏe cho...
 • 13
 • 824
 • 4

xác định lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khí

xác định dư lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khí
... DUNG Định nghĩa sắc Tổng quan sắc khí Một số chất họ clo họ phốt Chỉ tiêu xác định lượng thuốc trừ sâu họ clo họ phốt phương pháp sắc khí Tài liệu tham khảo Định nghĩa sắc Sắc ... quan sắc khí  Nguyên tắc sắc khí  Pha động sử dụng sắc khí  Pha tĩnh sử dụng sắc khí  Nguyên tắc hoạt động máy  Cột sắc khí  Detector máy sắc khí Nguyên tắc sắc khí Sắc ... động máy sắc khí Các phận máy sắc khí Bộ ghi nhận tín hiệu Bộ tiêm mẫu tự động Bình khí Cột mao quản Bộ phận hóa Máy sắc GC ECD Cột sắc khí Cột sắc khí Cột mao quản Cột mao quản Phim...
 • 32
 • 4,537
 • 12

tìm hiểu quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu họ carbamate bằng phương pháp sắc

tìm hiểu quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ carbamate bằng phương pháp sắc ký
... Hóa học CHƢƠNG SƠ LƢỢC LÝ THUYẾT VỀ PHƢƠNG PHÁP SẮC K 2.1 Giới thiệu phƣơng pháp sắc 2.1.1 Khái niệm Phương pháp sắc phương pháp phân tích ứng dụng rộng rãi phương pháp có độ nhạy khả định lượng ... Hóa học CHƢƠNG QUI TRÌNH ÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU HỌ CARBAMATE 3.1 ác định đồng thời carbofuran, carbosulfan chè, cà phê 3.1.1.Nguyên tắc lượng thuốc trừ sâu mẫu chiết dung môi axeton xác ... tác dụng trừ số thuộc nhóm mà không trừ nhóm sâu khác Một số thuốc nhóm có tác dụng trừ tuyến trùng Về chế tác động thuốc trừ sâu carbamate tương tự thuốc trừ sâu lân hữu Các thuốc carbamate...
 • 54
 • 339
 • 4

Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong đất nông nghiệp ở huyện châu phú an giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong đất nông nghiệp ở huyện châu phú  an giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... tài: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu gốc Clo hữu đất nông nghiệp huyện Châu Phú An Giang phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp ... MAI THỊ HỒNG NGÂN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO HỮU CƠ TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHÂU PHÚ – AN GIANG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC/ MS) Chuyên ngành: HÓA ... Thủy, huyện Châu Phú, 30 phút tỉnh An Giang Hộ ông Nguy n Văn Cƣờng, xã Bình Chánh, huyện Châu 00 phút Phú, tỉnh An Giang Hộ ông Nguy n Văn Độ, xã 10 Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 30 phút tỉnh An Giang...
 • 89
 • 355
 • 4

Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... lý chọn t i: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu v cúc tổng hợp số rau tươi Th nh phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Phương ph p sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) nghiên c u v ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN THOẠI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU NHÓM LÂN HỮU CƠ VÀ CÚC TỔNG HỢP TRONG MỘT SỐ RAU QUẢ TƢƠI TẠI TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP ... cyhalothrin, cyfluthrin Một s hợp ch t nhóm cúc tổng hợp nghiên c u bày bảng 1.2: t i ược trình 11 Bảng 1.2: T n, công thức cấu t o dung môi hòa tan Một số hợp chất nhóm cúc tổng hợp [15], [17] Tên...
 • 62
 • 169
 • 0

Bài thuyết trình xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp sắc ký khí

Bài thuyết trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp sắc ký khí
... hấp thụ phân tử Phương pháp sắc lỏng hiệu cao Phương pháp sắc khí PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Cấu tử phân tích Pha tĩnh SẮC KÝ KHÍ Pha động Chất khí Detector Cổng tiêm mẫu Injector Khí mang Bộ phận ... THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (BVTV) TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) - Là chất có nguồn gốc từ tự nhiên hay tổng hợp đường hóa học - Có tác dụng bảo ... hại cho người vật nuôi sử dụng • TCVN5624-1_2009 Xây dựng hệ thống biện pháp hạn chế tác hại thuốc BVTV MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV Phương pháp cực phổ Phương pháp quang phổ...
 • 23
 • 1,120
 • 0

Nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng ra khảo sát sự phân bố, hành vi của nó trong môi trường biển

Nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng ra và khảo sát sự phân bố, hành vi của nó trong môi trường biển
... Bản luận án với tiêu đề: Nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng 226 Ra khảo sát phân bố, hành vi môi trường biển tập trung vào nghiên cứu 226 Ra - đồng vị phóng xạ tự ... sò,…) Phương pháp nghiên cứu luận án sử dụng phương pháp phân tích phổ alpha kết hợp tách hóa phóng xạ phương pháp phổ gamma để xác định hoạt độ 22 6Ra hợp phần môi trường biển Phạm vi nghiên cứu ... tâm tiến hành số chương trình điều tra, khảo sát đánh giá chất lượng môi trường biển Trong vi c nghiên cứu phóng xạ môi trường biển quan tâm thực Nghiên cứu phóng xạ môi trường biển Vi t Nam...
 • 161
 • 570
 • 0

Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri clorat - TCVN 3798 - 83 potx

Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri clorat - TCVN 3798 - 83 potx
... tính ml; V2 - lượng dung dịch natri thiosunfat 0,1 N 0,01 N tiêu tốn chuẩn mẫu trắng, tính ml; M- khối lượng mẫu thử, tính g; 0,000177 4- lượng natri clorat tương ứng với ml dung dịch natri thiosunfat ... natri thiosunfat 0,01 N để chuẩn độ Nếu hàm lượng natri clorat lớn 0,1 % dùng natri thiosunfat 0,1 N để chuẩn độ Song song với mẫu thử tiến hành mẫu trắng có lượng thuốc thử điều kiện trên, thay ... dung dịch natri thiosunfat chuẩn iot giải phóng lúc thu màu vàng nhạt, thêm ml thị tinh bột tiếp tục chuẩn độ dung dịch màu tím xanh Trường hợp hàm lượng natri clorat nhỏ 01, % dùng natri thiosunfat...
 • 3
 • 464
 • 2

Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri sunfat TCVN 3799 - 83 pot

Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri sunfat TCVN 3799 - 83 pot
... mẫu, tính mg; M- khối lượng mẫu thử, tính g; 1,497 1- hệ số chuyển từ sunfat sang natri sunfat 5.2 Kết cuối trung bình cộng hai kết xác định song song, chênh lệch không vượt % so với kết nhỏ ... giờ, đem so độ đục với dãy dung dịch tiêu chuẩn TÍNH TOÁN KẾT QUẢ 5.1 Hàm lượng natri sunfat ( X) tính phần trăm theo công thức: X= a 1,4791 10 = a.3,6977 10 M 100 M 250 : a- lượng sunfat ống ... dịch sunfat tiêu chuẩn, chuẩn bị theo TCVN 105 6-7 1, chứa 0,1 mg SO4 -2 ml TIẾN HÀNH THỬ 4.1 Chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn Cho vào ống so độ đục loại dung tích 50 ml lần lượt: 10 ml nước, ml natri...
 • 3
 • 255
 • 0

Phương pháp so màu xác định hàm lượng axit silixic - TCVN 3802 - 83 pdf

Phương pháp so màu xác định hàm lượng axit silixic - TCVN 3802 - 83 pdf
... mãu thử, tính g; M 1- Hàm lượng axit silixic xác định theo đường cong chuẩn, tính mg; V- Lượng dung dịch thử, tính ml 4.2 Kết cuối trung bình cộng hai giá trị xác định song song, chênh lệch giá ... để xác định hàm lượng axit silixic mẫu thử, tính mg TÍNH TOÁN KẾT QUẢ 4.1 Hàm lượng axit silixic ( X) tính phần trăm theo công thức: M1 1000 100 X1 = M1 100 = M V 1000 M V Trong đó: M – Khối lượng ... sử dụng tốt ngày đêm; Axit dung dịch ( 1) chứa mg SiO2 ml dung dịch; Axit silixic dung dịch ( ) so sánh có 0,01 mg SiO2, ml dung dịch; lấy 10 ml dung dịch cho vào bình định mức dung dịch lit,...
 • 4
 • 192
 • 0

Phương pháp so màu xác định hàm lượng nhôm - TCVN 3803 - 83 pdf

Phương pháp so màu xác định hàm lượng nhôm - TCVN 3803 - 83 pdf
... TOÁN KẾT QUẢ 5.1 Hàm lượng nhôm, tính theo nhôm oxit Al2O3 ( X) tính phần trăm theo công thức: a 100 X= M 10 a 10000 = M 1000 Trong : a- lượng nhôm oxit dung dịch tiêu chuẩn có màu tương ứng với ... thời gian bảo quản ngày; phèn nhôm kali KAl( SO4 )2 12 H2O tiêu chuẩn, chuẩn bị sau: Cân 4,6516 g phèn nhôm- kali K2 Al2 (SO4 ) xác tới 0,0001 g chuyển hết sang bình định mức dung tích 500 ml, hoà ... HÀNH THỬ 4.1 Chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn Dùng pipet hút xác 0.0; 8,0; 12,0; 16,0 20 ml dung dịch tiêu chuẩn nhôm cho vào ống so màu dung tích 100 ml, thêm ml axit clohdric 0,1 N, ml dung dịch...
 • 3
 • 882
 • 2

Phương pháp so màu xác định hàm lượng thuỷ ngân - TCVN 3804 - 83 potx

Phương pháp so màu xác định hàm lượng thuỷ ngân - TCVN 3804 - 83 potx
... QUẢ 5.1 Hàm lượng thuỷ ngân ( X ), tính phần trăm theo công thức : a 100 X1 = M.5 a 1000 = M 500 : M – lượng mẫu thử, tính g; a- lượng thuỷ ngân dung dịch tiêu chuẩn có màu tương ứng với màu dung ... sạch, để lâu 2.NGUYÊN TẮC Tiến hành tạo phức thuỷ ngân với ditizon chiết phức thuỷ ngân clorofooc, cacbon tetraclorua, đem so màu với dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn 3.DUNG DỊCH VÀ THUỐC THỬ Natri ... chiết thuỷ ngân hai lần, lần cho vào dung dịch mẫu ml dung dịch dithizon clorofooc, lắc 2-3 phút Để yên cho dung dịch phân lớp, tách lớp clorofooc vào ống so màu có dung tích 25 ml, tiến hành so màu...
 • 5
 • 286
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng 226ra khảo sát sự phân bố, hành vi của nó trong môi trường biển

Tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng 226ra và khảo sát sự phân bố, hành vi của nó trong môi trường biển
... góp luận án (1) Nghiên cứu phát triển phương pháp tách làm giàu để định lượng 226Ra đối tượng môi trường biển (nước biển, trầm tích sinh vật biển) Kiểm tra độ tin cậy phương pháp xác lập Đây nghiên ... giàu để định lượng 226Ra đối tượng môi trường biển, tạo tiền đề phân tích nguyên tố đối tượng môi trường khác (3) Cung cấp sở liệu hàm lượng phân bố 226Ra đối tượng môi trường biển vùng biển Ninh ... phương pháp thu góp, xử lý, bảo quản định lượng 226Ra phương pháp phổ alpha kết hợp với phổ gamma mẫu môi trường biển Chương ba kết thảo luận Chương tập trung xây dựng phát triển phương pháp tách...
 • 24
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíxác định dư lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khícác phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc phosphatxác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc kí khínghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh để xác định dư lượng thuốc trừ sâu độc tố nấmxác định dư lượng thuốc kháng sinhnghien cuu phuong phap trac quang xac dinh asen bang thuoc thu agdietyldithiocacbamatnghiên cứu phương pháp trắc quang xác định sắt bằng thuốc thử h2ssalxac dinh du luong thuocngầm định về quan hệ giữa con người với môi trườngquả xác định dư lượng cymoxanil phương pháp sắc kí khíxác định dư lượng carbamate trong mẫu rau và gừng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áptiểu luận phương pháp xác định dư lượng aflatoxin trong thủy sản bằng sắc ký lỏng cao áp hplxác định hàm lượng clenbuterol có trong thịt băng phương pháp sắc kí khối phổxác định hàm lượng nitrat trong rau củ quả bằng phương pháp sắc kí lỏng cao ápXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (tt)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực quảng lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánGiải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngHoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện đại từ, tỉnh thái nguyênPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Mô tả tác động tới kinh tế, xã hội và sử dụng dịch vụ y tế của mô hình câu lạc bộ phụ nữ nhiễm HIV tại quận long biên, thành phố hà nội năm 2016Nghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016câu nói hay về tình bạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập