Tài liệu về : “Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)
... đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của pháp luật lao động. - Hợp đồng lao động đợc làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, cụng ty giữ hai bản và ngi lao ... 200. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị nh các nội dung của bản hợp đồng lao động này. Hợp đồng này làm tại Cụng ty ABC, ... Ngh AnSố sổ lao động (nếu có) cấp ngày tạiThoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng- Loại hợp đồng lao động: ...
 • 3
 • 24,323
 • 564

Mẫu Hợp đồng lao động không thời hạn

Mẫu Hợp đồng lao động không thời hạn
... đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của pháp luật lao động. - Hợp đồng lao động đợc làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, cụng ty giữ hai bản và ngi lao ... ni Số sổ lao động (nếu có) cấp ngày tại Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng - Loại hợp đồng lao động: Khụng ... năm 200. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị nh các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 3/ 4 ...
 • 4
 • 28,162
 • 751

Mẫu Hợp đồng lao động (từ 3 tháng đến dưới 1 năm)

Mẫu Hợp đồng lao động (từ 3 tháng đến dưới 1 năm)
... hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị nh các nội dung của bản hợp đồng lao động này. Hợp đồng này làm tại Cụng ty ABC, ngày 1 tháng 8 năm 200 73/ 4Ngêi ... đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của pháp luật lao động. - Hợp đồng lao động đợc làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, cụng ty giữ hai bản và ngi lao ... H NiSố sổ lao động (nếu có) cấp ngày tạiThoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng- Loại hợp đồng lao động: ...
 • 4
 • 2,978
 • 89

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
... Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ - Căn cứ bộ luật thương mại số: 10/2005/L-CTN của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa ... tôi gồm: Bên A: ( Bên sử dụng lao động) Công ty Trụ sở: Website: Đại diện là: ……………….Chức vụ: ………………. Điện thoại: ………………. MST:……………… Fax:……………. Bên B: ( Bên lao động) Ông:………………………… Sinh ngày……………………………………………………. ... cùng thống nhất những điều khoản sau: Điều 1: Bên B sẽ làm việc cho bên A. Theo hình thức hợp đồng thời vụ. Tại địa điểm: ………………………………… Phương tiện đi lại làm việc: Ông (bà):………………………………………… .có...
 • 2
 • 1,164
 • 41

Tài liệu Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày ppt

Tài liệu Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày ppt
... Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Thông tin Lĩnh vực thống kê :Lao động ngoài nướcCơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và ... 8/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phần hồ sơ 2. Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt 3. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm ... hiện - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho doanh nghiệp trong vòng 10 ngày Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ...
 • 4
 • 167
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị xác nhận ề thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị xác nhận ề thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội docx
... cử đi hợp tác lao động : ………………………… …… … Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : ….………………………… ……… Nước đến hợp tác lao động : ………………………… …… ……… Tên đơn vị, nhà máy đến làm việc: ………………………… … … Thời ... lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội ( Đối với người đi lao động thời hạn ở nước ngoài, kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng) Kính gửi : Cục Quản lý lao động ... Mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH (Dành cho người lao động) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về thời gian đi hợp tác lao...
 • 2
 • 223
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP