Mẫu Hợp đồng lao động (từ 3 tháng đến dưới 1 năm)

4 3,004 89 Gửi tin nhắn cho Lưu Thị Quỳnh
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 09:34

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là ỄNG: Quốc tịch: VIỆT NAMChức vụ: Giám đốc điều hành Hợp đồng lao động Chúng tôi, một bên là ễng: Quốc tịch: Vit NamChức vụ: Giỏm c iu hnh Đại diện cho : Cụng ty ABC ( sau õy gi tt l cụng ty) Địa chỉ: Điện thoại: Và một bên là B: Quc tch: Vit Nam Sinh ngày tháng năm tại H ni Nghề nghiệp: Địa chỉ thờng trú: Số CMTND: cấp ngày tại H NiSố sổ lao động (nếu có) cấp ngày tạiThoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng- Loại hợp đồng lao động: Nm thỏng - Từ ngày tháng năm 200 n ngy 31 thỏng 12 nm 2007 - Thử việc từ ngày tháng năm 2007 đến ngày tháng năm 2007- Địa điểm làm việc : - Chức danh chuyên môn: Ph trỏch nhúm D ỏn ABC Chức vụ (nếu có): - Công việc phải làm: Theo bản tóm tắt công việc Điều 2: Chế độ làm việc- Thời giờ làm việc: 8 gi/ngy hoc 40 gi/ tun - Đợc cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Ph thuc vo cụng vic c giaoĐiều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của ngời lao động1. Quyền lợi:1/4Cụng ty ABCS: /HL 200CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMC LP - T DO - HNH PHC- Phơng tiện đi lại, làm việc: Cỏ nhõn t tỳc- Mức lơng chính hoặc tiền công: o Lng c bn: 2,100,000 (Hai triu mt trm ngn) ng/ thỏng. o Lng theo hiu qu kinh doanh v hiu qu cụng vic: 3,500,000 ( Ba triu nm trm ngn ng/ thỏng. Mc lng ny cú th thay i hng thỏng ph thuc vo hiu qu cụng vic ca Ngi lao ng v tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty. Nu cú thay i Cụng ty s thụng bỏo cho Ngi lao ng bng vn bn.o Ngi lao ng úng thu thu nhp theo Phỏp lut thu thu nhp cỏ nhõn.- Hình thức trả lơng: Theo khi lng v cht lng cụng vic - Phụ cấp gồm: - Đợc trả lơng hàng tháng: vo ngy cui mi thỏng, trc tip qua ti khon cỏ nhõn. Nu ngy cui thỏng ri vo ngy Th By, Ch Nht hoc ngy l, thỡ lng s c tr vo ngy lm vic tip ngay sau ú. - Tiền thởng: Theo kt qu SXKD ca cụng ty v mc úng gúp ca ngi lao ng - Chế độ nâng lơng: Nõng lng ph thuc vo mc hon thnh cụng vic ca ngi lao ng v tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty.- Đợc trang bị bảo hộ lao động gồm: Ph thuc vo cụng vic. Ngi lao ng phi tuõn th cỏc qui nh v an ton lao ng. - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, lễ tết): Theo lut lao ng - Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo lut bo him, sau khi np y giy t theo yờu cu ca c quan bo him gm: S yu lý lch cú úng du ca chớnh quyn a phng, giy khỏm sc kho cú úng du trũn ca bnh vin c phộp cp giy, bn sao giy khai sinh v cỏc giy t khỏc nu c quan bo him yờu cu thờm.- Chế độ đào tạo: Trong thời gian đơn vị cử đi học ngời lao động phải hoàn thành khoá học, đợc hởng nguyên lơng và các quyền lợi khác nh ngời đi làm việc.Những thoả thuận khác:- Chịu sự điều hành trực tiếp của: Giỏm c iu hnh - Trang phục: T tỳc và theo qui định của công ty.- Ngh phộp: theo thi gian lm vic tng ng, mi thỏng mt ngy phộp- Bảo mật: Trong thời gian làm việc tại công ty hoặc sau khi kết thúc hợp đồng với công ty mọi bí mật về công ty không đợc trực tiếp hay gián tiếp tiết lộ ra bên ngoài, hay sử dụng nó có lợi cho bản thân cá nhân:o Bất kỳ thông tin nào về công ty hay về khách của công ty mà cha đợc phép tiết lộ bằng văn bản thì không đợc phép tiết lộ hay quảng bá.o Bất kỳ thông tin về các công ty khác mà công ty đã thỏa thuận giữ kín.Nhng yờu cu bo mt ny khụng k n cỏc thụng tin ó c mi ngi bit n khụng do li ca ngi lao ng. 2/42. Nghĩa vụ:- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động v tuõn th theo Sổ tay nhân viên.- Bỏo cỏo vi cụng ty bng vn bn nu tham gia gúp vn, u t vo bt c i tỏc no ca cụng ty hoc i tỏc ca cỏc cụng ty con.- Khụng tit l mc lng ca bn thõn ngay c khi thụi khụng cũn lm vic ti cụng ty.- Khụng c i din cho bt k cỏ nhõn, doanh nghip khỏc lụi kộo cỏc nhõn viờn, khỏch hng ca Cụng ty hoc cú nhng hnh ng, phỏt ngụn lm phng hi n uy tớn, hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty.- Bồi thờng vi phạm và vật chất o Sau khi đợc cử đi đào tạo mà không làm việc cho cụng ty thì phải bồi thờng toàn bộ chi phí đào tạo.o Ngi lao ng phi bi thng thit hi vt cht i vi nhng cụng c lao ng hoc ti sn c giao cho cỏ nhõn s dng m xy ra mt mỏt, h hng do li ch quan.Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của ngời sử dụng lao động1. Nghĩa vụ:- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho ngời lao động theo hợp đồng lao động.2. Quyền hạn:- Điều hành ngời lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật ngời lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.Điều 5: Điều khoản thi hành- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của pháp luật lao động.- Hợp đồng lao động đợc làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, cụng ty giữ hai bản và ngi lao ng gi mt bn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2007. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị nh các nội dung của bản hợp đồng lao động này. Hợp đồng này làm tại Cụng ty ABC, ngày 1 tháng 8 năm 20073/4Ngêi lao ®éng Ngêi sö dông lao ®éng (Ký và ghi rõ Họ và Tên) (Ký tªn, ®ãng dÊu) 4/4 . Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của pháp luật lao động. - Hợp đồng lao động đợc làm thành 03 bản có giá. ngi lao ng gi mt bn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2007. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Hợp đồng lao động (từ 3 tháng đến dưới 1 năm), Mẫu Hợp đồng lao động (từ 3 tháng đến dưới 1 năm), Mẫu Hợp đồng lao động (từ 3 tháng đến dưới 1 năm)

Bình luận về tài liệu mau-hop-dong-lao-dong-tu-3-thang-den-duoi-1-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP