Khảo sát sư ảnh hưởng của NAA lên sự tạo rễ ở cây chuối Sứ

ẢNH HƯỞNG CỦA PROBIOTIC LÊN HỆ MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CÁ TRA KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ GÂY RA BỞI EDWARDSIELLA ICTALURI

ẢNH HƯỞNG CỦA PROBIOTIC LÊN HỆ MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CÁ TRA KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ GÂY RA BỞI EDWARDSIELLA ICTALURI
... tắt LA61, phân lập từ hệ tiêu hoá) Vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ Edwardsiella ictaluri Gly09M tra nhận từ Trung Tâm Quốc Gia Quan Trắc Cảnh Báo Môi Trường Phòng Ngừa Dịch Bệnh Thủy Sản Khu Vực ... 310-321 Thịnh, N H., and Loan, T T (2007) Phân lập khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra, Pangasianodon hypophthalmus, nuôi thâm canh Tạp chí KHKT Nông ... sống nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) tra (Pangasianodon hypophthalmus) với tỉ lệ bảo hộ ðạt 13,5%-15,2% ðối với nheo Mỹ 19,6% ðến 86,3% ðối với tra sau gây nhiễm với E ictaluri (Ran...
 • 11
 • 155
 • 2

khảo sát ảnh hưởng của naa, h3bo3 lên sự nẩy mầm của hạt phấn dâu hạ châu (baccaurea ramiflora), tại huyện phong điền thành phố cần thơ

khảo sát ảnh hưởng của naa, h3bo3 lên sự nẩy mầm của hạt phấn dâu hạ châu (baccaurea ramiflora), tại huyện phong điền thành phố cần thơ
... Hạt phấn 1.3.1 Cấu tạo hạt phấn 1.3.2 Sự sản sinh hạt phấn 1.3.3 Sự nẩy mầm hạt phấn 1.3.4 Kiểu nẩy mầm hạt phấn 1.3.5 Hạt phấn dâu Hạ Châu 1.4 Tầm quan trọng nảy mầm hạt phấn lên trình thụ phấn ... nhiên nẩy mầm hạt phấn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đậu trái Thí nghiệm Khảo sát ảnh hưởng NAA, H3BO3 lên nảy mầm hạt phấn dâu Hạ Châu (Baccaurea ramiflora), huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ... dung 1: Ảnh hưởng NAA đến nẩy mầm hạt phấn dâu Hạ Châu 13 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ NAA đến nẩy mầm hạt phấn dâu Hạ Châu 13 3.1.2 Sự tương quan nồng độ NAA tỷ lệ nảy mầm hạt phấn dâu Hạ Châu 15...
 • 55
 • 205
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
... KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY Fragaria vesca L TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ KÍNH TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả ... 2009 Sinh viên thực Lê Thị Mai ii TÓM TẮT Đề tài Khảo sát ảnh hưởng NAA GA3 lên khả sinh trưởng, phát triển dâu tây Fragaria vesca L trồng thủy canh nhà kính Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng ... sát ảnh hưởng NAA GA3 lên khả sinh trưởng, phát triển dâu tây Fragaria vesca L trồng thủy canh nhà kính Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng 1.2 Mục tiêu Mục tiêu đề tài tìm loại chất điều hòa sinh...
 • 50
 • 843
 • 6

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây dâu tây

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây dâu tây
... KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY Fragaria vesca L TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ KÍNH TẠI ... VÀ THẢO LUẬN .27 4.1 Ảnh hưởng NAA GA3 lên chiều cao đường kính thân dâu tây sau đợt thí nghiệm 27 4.2 Ảnh hưởng lên tăng trưởng 29 4.3 Ảnh hưởng NAA GA3 lên sinh ... Bảng 4.1 Ảnh hưởng NAA GA3 lên chiều cao đường kính thân dâu tây sau đợt thí nghiệm 27 Bảng 4.2: Ảnh hưởng NAA GA3 lên diện tích 29 Bảng 4.3: Ảnh hưỏng NAA GA3 lên sinh trưởng...
 • 50
 • 482
 • 2

Khảo sát ảnh hưởng của Phytase lên sự ta8ngn trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá Basa pot

Khảo sát ảnh hưởng của Phytase lên sự ta8ngn trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá Basa pot
... THUẬT ăn ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa sau thí nghiệm Vì chất lượng thức ăn ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa sau thí nghiệm từ ảnh hưởng đến phẩm chất thòt cá, loại thức ăn đạt ... phosphorus calcium xương ăn thức ăn bổ sung phytase cao với nghiệm thức đối chứng nghiệm thức bổ sung DCP Kết chứng tỏ hiệu sử dụng khoáng chất tăng lên cách đáng kể tác dụng enzyme phytase Điều phù ... vitamin khoáng chất thí nghiệm Ngoài ra, việc bổ sung phytase với nồng độ khác vào nghiệm thức thí nghiệm nhằm khảo sát tác 157 động phytase lên tăng trưởng thí nghiệm Phytase sử dụng công ty...
 • 6
 • 178
 • 1

khảo sát sự hình thành mầm hoa theo sự phát triển chồi mai vàng. ảnh hưởng gibberellic acid lên sự nở hoa trên mai giảo và ảnh hưởng của thiourea lên sự rụng lá của mai vàng, mai giảo

khảo sát sự hình thành mầm hoa theo sự phát triển chồi ở mai vàng. ảnh hưởng gibberellic acid lên sự nở hoa trên mai giảo và ảnh hưởng của thiourea lên sự rụng lá của mai vàng, mai giảo
... O SÁT S HÌNH THÀNH M M HOA THEO S PHÁT TRI N CH I MAI VÀNG (Ochna integerrima) NH HƯ NG GIBBERELLIC ACID (GA3) LÊN S N HOA TRÊN MAI GI O VÀ NH HƯ NG C A THIOUREA LÊN S R NG LÁ C A MAI VÀNG, MAI ... D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C C N THƠ NGUY N VĂN I KH O SÁT S HÌNH THÀNH M M HOA THEO S PHÁT TRI N CH I MAI VÀNG (Ochna integerrima) NH HƯ NG GIBBERELLIC ACID (GA3) LÊN S N HOA TRÊN MAI GI O VÀ NH ... mai châu, mai li u, mai chùm g i, mai thơm, mai hương, mai ng , mai cánh nh n, mai cánh tròn, mai cánh dún, mai r ng Cà Ná, mai r ng Bình Châu, mai Vĩnh H o, mai ch y Hóc Môn, mai qu n, mai vàng...
 • 81
 • 210
 • 0

Khào sát ảnh hưởng của phytohoocmone lên sự phát sinh hình thái từ chồi bên trong nuôi cấy in vitro của cây hoa cát tuong

Khào sát ảnh hưởng của phytohoocmone lên sự phát sinh hình thái từ chồi bên trong nuôi cấy in vitro của cây hoa cát tuong
... Khào sát ảnh hưởng Phytohoocmone lên phát sinh hình thái từ chồi bên nuôi cấy in vitro hoa Cát (Eustoma grandiflorum) 1.2 Mục tiêu - Cố đinh mẫu điều kiện invitro - Khảo sát ảnh hưởng auxin ... số mẫu nuôi cấy) x100 + Tỷ lệ phát sinh chồi trực tiếp: Tỷ lệ phát sinh chồi trực tiếp = (Σmẫu phát sinh chồi trực tiếp/tổng số mẫu nuôi cấy) x100 + Các hình thái khác Sau 45 ngày nuôi cấy tiến ... lệ số chồi/ mẫu : Số mẫu chồi = (Σmẫu phát sinh chồi/ tổng số mẫu nuôi cấy) x100 + Chiều cao: Đo từ điểm phát sinh chồi trở lên + Tỷ lệ hình thành mô sẹo: Tỷ lệ hình thành mô sẹo = (Σmẫu hình thành...
 • 22
 • 117
 • 1

khảo sát tính kháng khuẩn của nghệ (curcuma longa l ) đối với vi khuẩn escherichia coli và ảnh hưởng của nghệ lên sự tăng trưởng của

khảo sát tính kháng khuẩn của nghệ (curcuma longa l ) đối với vi khuẩn escherichia coli và ảnh hưởng của nghệ lên sự tăng trưởng của gà
... S M L. , 2010, Avian Colibacillosis and Salmonella: A Closer Look at Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, Control and Public Health Concerns Int j Environ Res Public Health, pp 89 114 29 Lukita-Atmadja ... t l cht nu b nhim E coli Cung cp khu phn cao m v giu vitamin A, E v selenium., cỏc men tiờu húa (Acidophilus lactobacillus hay Bacillus subtilis) cho gia cm giỳp hn ch s nh v ca vi khun E coli ... (àg/ml) 100 50 25 12,5 6,25 3,125 1,56 0,78 0,39 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 10 0.5 ml 0.5 ml dch chit c ngh hỳt b 0.5 ml dch ngh 0.5 ml NB 0.5 ml NB 0.5 ml NB 0.5 ml NB...
 • 62
 • 59
 • 0

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của NAA, BA và KINETINE đến sự HÌNH THÀNH mô sẹo và tái SINH NHÂN NHANH GIỐNG HOA cúc đại đóa IN VITRO

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của NAA, BA và KINETINE đến sự HÌNH THÀNH mô sẹo và tái SINH NHÂN NHANH GIỐNG HOA cúc đại đóa IN VITRO
... nghiệm 2: Ảnh hưởng phối hợp BA NAA đến khả tạo sẹo nụ hoa cúc Đại Đóa in vitro * Bảng 3.2: Ảnh hưởng kết hợp NAA BA đến trình hình thành sẹo TLhình hình TL NAA (mg/l) (mg/l) BA BA (mg/l) ... mg/l BA; F): MT bổ sung 0,2 mg/l NAA + mg/l BA. 4.3 * Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng Kinetine đến trình nhân nhanh chồ i củ a giống Bảng 3.3: NT cúc Đại Đóa in vitro Ảnh hưởng kinetine đến trình nhân nhanh ... (mg/l) (mg/l) BA BA (mg/l) (mg/l) thành Hình thái thànhmô sẹo sẹoĐK ĐK sẹo sẹo hình hình Hình NAA thái sẹo sẹo (%) (cm) thành( ngày) (%) (cm) thành( ngày) 0,0f 0,00f 00 00 0,0f 0,00f...
 • 36
 • 176
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus)

Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus)
... - Khảo sát ảnh hưởng Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng tra nhằm tìm liều tối ưu để áp dụng vào sản xuất - Khảo sát ảnh hưởng Flavomycin lên hiệu sử dụng thức ăn tra (Pangasius hypophthalmus) ... thích tăng trọng Để kiểm nghiệm lại điều tiến hành thí nghiệm sử dụng Flavomycin bổ sung vào thức ăn cho tra giống 4.1 Khảo Sát Ảnh Hưởng Flavomycin Lên Tốc Độ Tăng Trưởng Tra 4.1.1 Các thông ... Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA FLAVOMYCIN LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) Thực Trần Thò Thùy Dương Luận văn đệ trình...
 • 52
 • 281
 • 1

Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng của cá tra

Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng của cá tra
... Đề Tài - Khảo sát ảnh hưởng Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng tra nhằm tìm liều tối ưu để áp dụng vào sản xuất - Khảo sát ảnh hưởng Flavomycin lên hiệu sử dụng thức ăn tra (Pangasius hypophthalmus) ... thích tăng trọng Để kiểm nghiệm lại điều tiến hành thí nghiệm sử dụng Flavomycin bổ sung vào thức ăn cho tra giống 4.1 Khảo Sát Ảnh Hưởng Flavomycin Lên Tốc Độ Tăng Trưởng Tra 4.1.1 Các thông ... 4.2 4.2.1 4.2.2 Khảo Sát Ảnh Hưởng Flavomycin Lên Tốc Độ Tăng Trưởng Cá2 4 Các thông số môi trường theo dõi 24 Tỷ lệ sống tăng trưởng thí nghiệm 24 Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Thí Nghiệm 29...
 • 52
 • 182
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của cadmium lên kiểu phân loại và tần số sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho người chiếu bức xạ gamma

Khảo sát ảnh hưởng của cadmium lên kiểu phân loại và tần số sai hình nhiễm sắc thể ở tế bào lympho người chiếu bức xạ gamma
... chiếu xạ gamma4 4 3.2.2 Sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma 46 3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng cadmi (Cd2+) lên số phân bào nguyên nhiễm sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho người phơi nhiễm ... phụ thuộc số phân bào nguyên nhiễm vào liều xạ gamma Bảng 3.3: Tần số kiểu sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma Bảng 3.4: Số liệu khảo sát số phân bào nguyên nhiễm tế bào lympho xử ... nồng độ cadmi lên số phân bào nguyên nhiễm tế bào lympho nuôi cấy in vitro * Ảnh hưởng cadmi lên kiểu phân loại tần số sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN...
 • 76
 • 115
 • 0

ảnh hưởng của naa và ba lên sự tạo mô sẹo và khả năng phát triển của mô sẹo từ mẫu lá non cây cẩm tú cầu (hydrangea macrophylla (thun b.) ser. ex dc.) in vitro

ảnh hưởng của naa và ba lên sự tạo mô sẹo và khả năng phát triển của mô sẹo từ mẫu lá non cây cẩm tú cầu (hydrangea macrophylla (thun b.) ser. ex dc.) in vitro
... VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Hoa viên Cây cảnh ẢNH HƢỞNG CỦA NAA BA LÊN SỰ TẠO MÔ SẸO VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ NON CÂY CẨM TÚ CẦU (Hydrangea macrophylla ... 1.1 Cây hoa Cẩm cầu 2.1 Cây Cẩm cầu in vitro 16 3.1 Sự hình thành sẹo từ mẫu Cẩm cầu non môi trƣờng MS + NAA mg/l + BA 0,1 mg/l nuôi cấy in vitro 20 3.2 Sự hình thành sẹo từ mẫu Cẩm ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HOÁ Luận văn tốt nghiệp ngành Hoa Viên & Cây Cảnh với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA NAA BA LÊN SỰ MÔ SẸO VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ NON...
 • 55
 • 247
 • 0

ảnh hưởng của naa, 2,4 - d, tdz và hàm lượng đường lên sự tạo callus tre rồng (dendrocalamus giganteus wallich ex munro)

ảnh hưởng của naa, 2,4 - d, tdz và hàm lượng đường lên sự tạo callus tre rồng (dendrocalamus giganteus wallich ex munro)
... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Đại học Ngành HOA VIÊN & CÂY CẢNH Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NAA, 2, 4- D, TDZ VÀ HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG LÊN SỰ TẠO CALLUS TRE RỒNG (Dendrocalamus giganteus Wallich ... 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ 2, 4- D TRÊN SỰ TẠO CALLUS TRE RỒNG 18 18 3.1.1 Tỷ lệ (%) mẫu tạo callus 18 3.1.2 Tỷ lệ (%) mẫu tạo callus cứng 20 3.1.3 Đường kính callus 22 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA 2, 4- D VÀ ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG  Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Hoa viên & Cây cảnh với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NAA, 2, 4- D, TDZ VÀ HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG LÊN SỰ TẠO CALLUS TRE RỒNG (Dendrocalamus giganteus...
 • 56
 • 355
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm 3 khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian khi đồng hóa ở áp suất 250kg cm2 đến chất lượng sữa đóng chai thành phẩmphần này chúng tôi chọn chất tạo liên kết ngang là glyoxal để khảo sát ảnh hưởng của nó lên tính chất cơ học và khả năng hấp thụ nước của màng polyme phsh đi từ pva và tinh bộtảnh hưởng của paclobutralzol lên sự ra hoa của cây maiảnh hưởng của fructooligosaccharide lên sự hấp thu chất khoángthí nghiêm 3 khảo sát ảnh hưởng của các cation ca2 mg2 k na đến hiệu suất đông tụkhảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất tạo mixen sdsnghiên cứu ảnh hưởng của n lên sự sinh trưởng và tích lũy as của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 5ảnh hưởng của nước lên đời sống thực vậtề tài tư tưởng pháp trị của hàn phi tử và ảnh hưởng của nó lên đời sống xã hộnghiên cứu ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo đến sự biến đổi hàm lượng prolin và áp suất thẩm thấu trong lá một số giống cây khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của naa đến cây dược liệusự ảnh hưởng của phật giáo và nho giao ở việt namphân tích môi trường truyền dẫn và các ảnh hưởng của nó lên tín hiệu uwbảnh hưởng của uwb lên wlanảnh hưởng của tuổi lên chức năng tâm trương ở người bình thườngPersonal financial plainning10. LÝ LỊCH TRÍCH NGANGĐánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ XELOX trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn II, III (FULL TEXT)Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ XELOX trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn II, III (TT)Đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày giai đoạn IIB-III (T4, N0-3, M0) bằng hóa chất bổ trợ EOX sau phẫu thuật tại bệnh viện K (TT)Chuong 306. PII - KẾT CẤU05. PL KET CAU - 113. BÌA PL TL14. MÁY XÚC HITACHI ZX350LC16. CATALOG NEO SAMWOO VIỆT NAMPhuong phap tinh 1Phuong phap tinh 3Phuong phap tinh 5Phuong phap tinh 6Phuong phap tinh 7Phuong phap tinh 8Phuong phap tinh 1001a_Structural Steel_Engineering and Design01c_Structural Steel_Engineering and Design
Đăng ký
Đăng nhập