Đề Tài Gian Lận Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Luận văn thạc sĩ Một số giải pháp hạn chế hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại quận 5

Luận văn thạc sĩ Một số giải pháp hạn chế hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại quận 5
... KT1 150 thu khai thác qua KT 23. 750 truy thu KT 132 truy thu KT 12.317 truy thu KT KT 1.346 1 35 13.663 90% truy thu + 58 % 40 KT2 150 KT3 150 KT4 90 54 0 151 100.000 1. 454 152 26.9 15 101% 103% 35. 611 ... thêm qua 44 truy thu vi VPHC 11 54 2 181 723 409 / 409 07 1.236 / 1.236 53 1.682 45 1.727 59 / 157 157 148 - 1 .52 1 - / 17 - 1 .52 1 5. 390 383 5. 773 - - - : - 45 n -KD, an - 2.3.2 Các -CCT-KT3 ngày ... 100.000 1. 454 152 26.9 15 101% 103% 35. 611 8 35 162 36.446 108% 127% 10. 355 456 91 10.811 101% 55 % 53 4 21. 250 90 28. 750 25. 461 161 26. 250 83.744 4.091 54 0 87.8 35 100% 89% Ngoài s - - - - ban - : 41 -...
 • 80
 • 79
 • 2

hậu quả pháp lý của hành vi gian lận thuế thu nhấp doanh nghiệp

hậu quả pháp lý của hành vi gian lận thuế thu nhấp doanh nghiệp
... khoản thu , bị truy cứu trách nhiệm hình xử phạt hành hành vi gian lận 11 CHƯƠNG III HẬU QUẢ PHÁP LÍ CỦA HÀNH VI GIAN LẬN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP Để hạn chế hành vi gian lận thu thu nhập doanh ... PHÁP LÍ CỦA HÀNH VI GIAN LẬN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP a Xử lí hành b Xử lí hình CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH VI GIAN LẬN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THU THU ... NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ GIAN LẬN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thu thu nhập doanh nghiệp gì? a Khái niệm Căn vào Điều Điều Luật thu thu nhập doanh nghiệp năm 2008 đưa khái niệm sau: Thu thu nhập doanh...
 • 26
 • 852
 • 3

Giải pháp hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang luận văn thạc sĩ 2015

Giải pháp hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang luận văn thạc sĩ 2015
... THỰC TRẠNG GIAN LẬN THU TNDN CỦA CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 2.4.1 Hình thức gian lận thu TNDN DN địa bàn tỉnh Kiên Giang Thực trạng gian lận thu TNDN DN xảy địa bàn tỉnh Kiên Giang chủ ... trạng gian lận thu TNDN DN địa bàn tỉnh Kiên Giang Trên sở nêu lên kết đạt tồn việc hạn chế gian lận thu TNDN từ đề x xuất giải pháp nhằm hạn chế gian lận thu TNDN DN địa bàn tỉnh Kiên Giang ... tính thu thu suất Số thu TNDN phải nộp kỳ tính thu tính thu nhập tính thu nhân với thu suất - Thu nhập tính thu : Thu nhập tính thu kỳ tính thu xác định thu nhập chịu thu trừ thu nhập...
 • 98
 • 150
 • 1

Tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp MALAYSIA

Tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp MALAYSIA
... mức thu suất 22% áp dụng triệu Yên thu nhập chịu thu Các loại thu thu nhập địa phương gồm thu cư dân địa phương thu doanh nghiệp, tính thu nhập doanh nghiệp Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp ... Thu đánh thu nhapạ doanh nghiệp thu nhập từ chuyển nhượng tài sản Thu thu nhập doanh nghiệp Các doanh nghiệp nước bị đánh thu thu nhập chịu thu ròng toàn cầu Các doanh nghiệp nước doanh nghiệp ... kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp khoản thu thu nhập doanh nghiệp tối thiểu số thu vượt số thu tính theo cách tính thu thông thường Số thu thu nhập doanh nghiệp tối thiểu 2% lãi gộp Thu nhập...
 • 22
 • 296
 • 0

Tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp
... mức thu suất 22% áp dụng triệu Yên thu nhập chịu thu Các loại thu thu nhập địa phương gồm thu cư dân địa phương thu doanh nghiệp, tính thu nhập doanh nghiệp Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp ... Thu đánh thu nhapạ doanh nghiệp thu nhập từ chuyển nhượng tài sản Thu thu nhập doanh nghiệp Các doanh nghiệp nước bị đánh thu thu nhập chịu thu ròng toàn cầu Các doanh nghiệp nước doanh nghiệp ... kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp khoản thu thu nhập doanh nghiệp tối thiểu số thu vượt số thu tính theo cách tính thu thông thường Số thu thu nhập doanh nghiệp tối thiểu 2% lãi gộp Thu nhập...
 • 22
 • 213
 • 0

Tài liệu Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý doc

Tài liệu Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý doc
... vụ thu  Cơ quan thu tiếp nhận hồ sơ, xử lý theo dõi nghĩa vụ thu người nộp thu  Người nộp thu tự nộp tiền thu vào Ngân sách Nhà nước theo số thu khai Hồ sơ Thành phần hồ sơ  Tờ khai ...  Tờ khai thu TNDN mẫu số 01A/TNDN trường hợp người nộp thu khai chi phí thực tế phát sinh kỳ tính thu  Tờ khai thu TNDN mẫu số 01B/TNDN trường hợp người nộp thu không kê khai chi phí ... khai chi phí thực tế phát sinh kỳ tính thu  Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thu đất mẫu 01-1/TNDN (trường hợp người nộp thu khai thu TNDN từ hoạt động Thành phần...
 • 3
 • 163
 • 0

Tài liệu luat thue thu nhap doanh nghiep pptx

Tài liệu luat thue thu nhap doanh nghiep pptx
... Căn tính thu thu nhập chịu thu thu suất Điều Thu nhập chịu thu Thu nhập chịu thu bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu nhập khác, kể thu nhập thu từ hoạt ... ngoại tệ Điều 10 Thu suất Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp sở kinh doanh 28% Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí tài nguyên quí ... thực toán thu hàng năm với quan thu Quyết toán thu phải thể đúng, đầy đủ khoản sau đây: a) Doanh thu; b) Chi phí hợp lý; c) Thu nhập chịu thu ; d) Số thu thu nhập phải nộp; đ) Số thu thu nhập...
 • 12
 • 168
 • 0

Đề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp thuế xuất nhập khẩu

Đề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp thuế xuất nhập khẩu
... nước miễn thu xuất b Được miễn thu nhập phải trả thu xuất xuất trả sản phẩm cho phía nước c Không miễn thu nhập xuất trả sản phẩm cho phí nước phải nộp thu xuất d Được miễn thu nhập xuất trả ... Biết thu suất thu nhập nguyên liệu 10%, thu suất thu xuất thành phẩm 2%, trị giá tính thu nhập xác định theo phương pháp thứ Công ty ABC nộp loại thu : a Thu NK 50.000kg nguyên liệu b Thu ... a b Thu XNK –bài tập Câu 1: Máy điều hoà nhiệt độ công suất 90.000BTU nhập vào Việt Nam có giá tính thu nhập trđ, thu suất thu nhập 20% thu suất thu tiêu thụ đặc biệt 15% Vậy thu nhập...
 • 6
 • 70
 • 0

Đề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp
... tính thu doanh nghiệp thu suất d Thu nhập ròng doanh nghiệp thu suất Đáp án: b) Câu 50 Doanh thu để tính thu thu nhập chịu thu sở nộp thu theo phương pháp khấu trừ thu là: a Là doanh thu ... phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp hưởng Đáp án: d) Câu 31 Theo luật thu TNDN tính thu Thu nhập doanh nghiệp là: a Lợi nhuận trước thu doanh nghiệp thu suất b Thu nhập tính thu thu suất c Doanh ... nhập chịu thu tỷ, khoản chi phí hợp lý dược trừ tính thu nhập chịu thu tỷ, khoản thu nhập chịu thu khác 200 triệu đồng Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp 25%, thu thu nhập doanh nghiệp công...
 • 21
 • 48
 • 1

Tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp
... niệm Thu thu nhập doanh nghiệp (thu TNDN) loại thu trực thu đánh vào thu nhập chòu thu sở sản xuất kinh doanh kỳ Đặc điểm • Thu TNDN loại thu trực thu Thu TNDN đánh vào thu nhập chòu thu ... lòch THU NHẬP TÍNH THU Thu nhập tính thu = Thu nhập chòu thu - Thu nhập miễn thu Prepared by Pham Cong Do Các khoản lỗ kết + chuyển theo quy đònh II CĂN CỨ TÍNH THU TNDN Thu nhập tính thu từ ... TÍNH THU TNDN THU NHẬP CHỊU THU (TNCT) Thu nhập chòu thu = Doanh thu - Chi phí trừ Prepared by Pham Cong Do + Các khoản thu nhập khác 11 II CĂN CỨ TÍNH THU TNDN DOANH THU 3.1 Doanh thu để...
 • 28
 • 54
 • 0

đề tài thuế thu nhập doanh nghiệp và một số vấn đề liên quan.

đề tài thuế thu nhập doanh nghiệp và một số vấn đề liên quan.
... sau: Số thu TNDN phải = nộp Thu nhập tính thu x Thu suất 5.1 .Thu nhập tính thu Căn điều 7,Luật thu TNDN2008 Ðiều Xác định thu nhập tính thu Thu nhập tính thu kỳ tính thu xác định thu nhập ... Nam Lưu ý: Doanh thu để tính thu nhập chịu thu sở kinh doanh nộp thu GTGT theo phương pháp khấu trừ thu doanh thu thu GTGT Doanh thu để tính thu nhập chịu thu sở kinh doanh nộp thu GTGT ... nộp thu 10 Thu nhập tính thu = Thu nhập chịu thu - Thu nhập chịu thu = Doanh thu - Thu nhập miễn - Các khoản lỗ thu kết chuyển từ năm trước chi phí hợp lý trừ + Thu nhập khác Trong đó: a.Doanh...
 • 41
 • 231
 • 1

Đề Tài: Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp docx

Đề Tài: Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp docx
... tính thu thu nhập doanh nghiệp Khi xác định số thu thu nhập năm trừ số thu thu nhập nộp nước số thu trừ không vượt qúa số thu thu nhập tính theo Luật thu thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu ... Thu nhập chịu thu Thu nhập chịu thu bao gồm thu nhập chịu thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể thu nhập chịu thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nước thu nhập chịu thu ... kinh doanh nhận thu nhập sở kinh doanh nhận góp vốn cổ phần, liên doanh liên kết kinh tế chia cho (sau nộp thu ) nộp thu thu nhập doanh nghiệp khoản thu nhập phải gộp vào phần thu nhập sau thu ...
 • 10
 • 216
 • 0

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN -Đề tài: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN -Đề tài: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”
... liên quan tới thu thu nhập doanh nghiệp 2.Đối tượng chịu thu : Thu thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn số thu thu nhập tính thu nhập chịu thu thu nhập doanh nghiệp, kể khoản thu nhập nhận từ ... thu thu nhập doanh nghiệp hành chi phí thu nhập hoãn lại(hoặc thu nhập thu thu nhập hành thu nhập thu thu nhập hoãn lại) xác định lợi nhuận lỗ kỳ ─ Thu thu nhập hành: Là số thu thu nhập doanh ... tài chính, kế toán phải xác định số ghi nhận thu thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp năm sở tổng thu nhập chịu thu năm thu suất thu thu nhập doanh nghiệp hành Thu thu nhập doanh nghiệp thực...
 • 49
 • 447
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực phòng, chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của thành phần kinh tế dân doanh tại Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc-tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011 đến năm 2013

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực phòng, chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của thành phần kinh tế dân doanh tại Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc-tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011 đến năm 2013
... phát từ vấn đề nêu trên, em xin chọn đề tài Giải pháp nâng cao lực phòng, chống thất thu thuế giá trị gia tăng thu thu nhập doanh nghiệp thành phần kinh tế dân doanh Chi cục Thu thành phố Sa Đéc-tỉnh ... doanh nghiệp từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực phòng, chống thất thu thuế giá trị gia tăng thu thu nhập doanh nghiệp thành phần kinh tế dân doanh Chi cục Thu thành phố Sa Đéc PHƯƠNG PHÁP ... nhập doanh nghiệp thành phần kinh tế dân doanh Chi cục Thu thành phố Sa Đéc từ năm 2011 đến năm 2013 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực phòng, chống thất thu thuế giá trị gia tăng thu ...
 • 73
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệpgiãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2013giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2012giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011tài liệu luật thuế thu nhập doanh nghiệptài liệu môn thuế thu nhập doanh nghiệptài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệpđề cương kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpthời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệpthời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệpđề thi kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpthời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tínhbáo cáo tài chính và thuế thu nhập doanh nghiệpđề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệpChuyên Đề Cực Trị Chuyển ĐộngA Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaBảo Tạng Tùng ThưNghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu radarSKKN Phương Pháp Giải Bài Toán Về Đa ThứcSKKN Hướng dẫn học sinh THPT tiếp cận và giải bài toán xác suấtPhương pháp tính ( Nội suy )GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONGBài Giảng Cấu Trúc Máy TínhMBA international marketing local marketingA guide to effective human resources managementHiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngCKBVMT Trung tâm ứng dụngHệ thống sấy thùng quayHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2 hải thượng lãn ông lê hữu trác và bộ hải thượng y tông tâm lĩnhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê đầu tư và xây dựngCHIẾT TÁCH PROTEIN từ bã hạt đậu PHỘNG và ỨNG DỤNG làm CHẤT KEO tụ xử lý nước đụcBiotechnology for agro industrial residues utilisationGiúp học sinh lớp 4 học tốt phần so sánh phân số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập