C 4 hopdong BH (280115 sv)

Sáng kiến kinh nghiệm LT&C 4

Sáng kiến kinh nghiệm LT&C 4
... ''Từ đơn - từ ghép'' kết thu sau: Lớp Sĩ số Xếp loại Giỏi Khá TB Yếu 4A 38 12 15 4B 35 10 16 4C 39 15 19 Tổng số 112 24( 21 ,4% ) 41 (36,6%) 35(31,2%) 12(10,8%) Sau KT khảo sát chất lượng học sinh TB ... Tính từ đoạn văn Kết cho thấy Lớp Xếp loại Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu 4A 38 15 12 4B 35 11 13 10 4C 39 21 15 Tổng số 112 41 (36,6%) 43 (38 ,4% ) 25(22,3%) 3(2,7%) * Kết khảo sát cho thấy chất lượng học sinh ... dạy học phân môn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp, chuyên đề hoàn thành dạy thực nghiệm tất khối Những chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót Chúng mong đóng góp ý kiến đồng chí lãnh đạo...
 • 18
 • 195
 • 2

c 4 co ban

c 4 co ban
... CH3-CH2-COOH C CH3 -CO- CH3 D CH3-CH2-CH2-OH 7/ Chất sau phân tử c liên kết đơn? A CH4 B C2 H4 C C6H6 D CH3COOH 8/ Cho phản ứng: C2 H6 + Cl2   → C2 H5Cl + HCl C6 H6 + 3Cl2   → C6 H6Cl6 C6 H6 + Br2 ... A TR C NGHIỆM (4 iểm) Chọn đáp án 1/ C c chất c c ng th c sau đây: CaCO3(1) ; CHCl3 (2) ; C2 H4O2 (3) ; (NH4) 2CO3 (4) ; Chất số dãy chấttrên hợp chất hữu c ? A (1), (2) B (1), (3) C (2), (3) ... hợp chất X? A CH3O B C2 H6O2 C C2H6O D C3 H9O3 5/ Chất sau đồng đẳng nhau? (1) A 1 ,4 (2) B 1,2,3 (3) C 1 ,4, 5 (4) D 1,2,3 ,4, 5 (5) 6/ Chất sau đâylà đồng phân CH3COOCH3 ? A CH3-CH2-O-CH3 B CH3-CH2-COOH...
 • 5
 • 86
 • 0

Đề KT C. 4 Đại số 9 khá hay

Đề KT C. 4 Đại số 9 khá hay
... tạo đường thẳng y = - 2x với trục hoành ? Câu 12: Cho hàm số y = (m2 -2m + 3).x + a) Chứng minh hàm số tròn hàm số bậc b) Hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì ? ... đường thẳng song song c) Hai đường thẳng trùng Câu 11: Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x y = - 2x tròn mặt phẳng toạ độ Xác định hệ số góc hai đường thẳng tròn a) tính độ lớn góc α tạo đường thẳng y =...
 • 2
 • 204
 • 0

LT&C 4 _ Tu ghep - Tu lay

LT&C 4 _ Tu ghep - Tu lay
... Trung Thông Gợi ý: -S/38 c tiếng có nghóa tạo Từ phứ thành ? - Từ phức tiếng có âm đầu vần lặp lại tạo thành ? - Từ phức tiếng có nghóa tạo thành: Truyện cổ, ông cha, lặng im - Từ phức tiếng có ... cáp II Luyện tập: S /40 Tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng sau đây: a Ngay b Thẳng c Thật II Luyện tập: S /40 a) TỪ GHÉP đơ, thẳng , thật , lưng , hàng TỪ LÁY ngắn II Luyện tập: S /40 b) TỪ GHÉP thẳng ... thẳng góc , thẳng tay, thẳng đuột , thẳng cánh, … TỪ LÁY thẳng thắng , thẳng thớm II Luyện tập: S /40 c) TỪ GHÉP thành thật , chân thật , thật tình , thật tâm TỪ LÁY thật Ghi nhớ: Có cách để tạo...
 • 13
 • 324
 • 0

U 4 C 4-8

U 4 C 4-8
... sentences about you What you every day? What time you get up? Cardinal numbers Tuesday, October 12th, 2010 Unit 4: BIG or SMALL? C: Getting Ready For School (C4 -8) Vocabulary Late (adj) : Trễ, muộn ... ten o’clock It’s CD Read Ba gets up at six o’clock He has breakfast at six thirty He goes to school at seven fifteen Answer Then write a.What time you get up? I get up at… a.What time you have ... is it?_It’s + time What time you get up? I get up at six What time does Ba get up? He gets up at six What time is it,Ba? It’s eight o’clock We’re late for school CD Listen and repeat It’s ten...
 • 12
 • 204
 • 0

KTĐK CKI Khoa học 4

KTĐK CKI Khoa học 4
... phải tiết kiệm nước vì: Phải tốn nhiều công sức, tiền có nước để dùng Vì không lãng phí nước Câu 4. ( điểm) Mây Mưa Bay Nước ...
 • 3
 • 123
 • 0

B/C 4 năm thực hiện "hai không" của Bộ

B/C 4 năm thực hiện
... mang tính nể nang đồng nghiệp 4/ Phương hướng đến thân: -Tiếp tục thực Chỉ thị số 06-CT/TW Bộ Chính trị vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ... qua năm thực vận động Bản thân tiếp tục phấn đấu để thực tốt vận “Nói không với tiêu cực bệnh thành tích giáo dục” nhằm góp phần xây dựng nghiệp giáo dục ngày vững mạnh Cam Chính, ngày 14 tháng ... nhau; biết quan tâm đến người xung quanh; thực nếp sống văn hoá nơi công cộng * Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo Không lợi dụng quyền hạn để thực hành vi trái pháp luật, quy chế, quy...
 • 4
 • 133
 • 0

Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình Part C++ 4 ppt

Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình Part C++ 4 ppt
... max = a[i] ; i++; } return max; } Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 44 Mảng chiều II.2 Bài tập a Nhập xuất mảng chiều Phương pháp Viết chương trình nhập xuất mảng chiều số nguyên #include ... nguyên âm Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng chiều số nguyên cho mảng có thứ tự tăng dần (Không xếp) Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 45 Mảng chiều Viết chương trình nhập mảng số ... nó) Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 48 Mảng chiều Ví dụ : 152635186 40 Viết hàm tính tổng phần tử cực tiểu mảng số nguyên ( phần tử cực tiểu phần tử nhỏ phần tử xung quanh ) 642 9537158...
 • 16
 • 656
 • 11

Tài liệu LINQ TO OBJECTS - USING C# 4.0 docx

Tài liệu LINQ TO OBJECTS - USING C# 4.0 docx
... LINQ TO OBJECTS USING C# 4.0 USING OBJECTS AND AND EXTENDING LINQ TO PARALLEL LINQ (PLINQ) Troy Magennis Upper Saddle River, NJ • Boston • Indianapolis • San Francisco New York • Toronto • ... informit.com/aw Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Magennis, Troy, 197 0LINQ to objects using C# 4.0 : using and extending LINQ to objects and parallel LINQ (PLINQ) / Troy Magennis p cm Includes ... permissions, write to: Pearson Education, Inc Rights and Contracts Department 501 Boylston Street, Suite 900 Boston, MA 02116 Fax (617) 671 3447 ISBN-13: 97 8-0 -3 2 1-6 370 0-0 ISBN-10: 0-3 2 1-6 370 0-3 Text printed...
 • 331
 • 389
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập