trắc nghiệm môn hoá sinh về phần glucide, acid amin, enzym, hemoglobin, vitamin (có đáp án)

trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Ngôi mặt, ngôi trán, ngôi ngang… có đáp án

trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Ngôi mặt, ngôi trán, ngôi ngang… có đáp án
... đoán Nguy sa dây rốn giảm Sang chấn thao tác sản khoa thường xảy Tất câu sai Đáp án 1b 2a 3e 4d Bài số: 23 Tên bài: Ngôi mặt, trán, ngang… Trường thứ hai: NGÔI MẶT, NGÔI TRÁN NGÔI THÓP TRƯỚC, NGÔI ... Chẩm - Trán D Chẩm - Cằm Bài số: 23 Tên bài: Ngôi mặt, trán, ngang… E Thượng chẩm - Cằm Hãy khoanh vào chữ tương ứng với ý (câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Đáp án: E Câu 26 : Ngôi trán, chuyển ... Ngôi đâứu, đầu ngửa thật tốt Ngôi đầu, đầu không cúi tốt không ngửa tốt Ngôi ngược Ngôi ngang Đáp án 1a 2c 3c 4d 5d 6c Bài số: 23 Tên bài: Ngôi mặt, trán, ngang… NGÔI NGANG CÂU HỏI KIểM TRA Chọn...
 • 25
 • 403
 • 5

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 11 năm học 2011 - 2012 tỉnh vĩnh phúc(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 11 năm học 2011 - 2012 tỉnh vĩnh phúc(có đáp án)
... SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC Bài (1) 1,5 đ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 NĂM HỌC 2 01 1- 2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC (Dành cho học sinh THPT ) Nếu ankin có dạng RC≡CH : ... 1,0đ A1: CH3-CH2-CH2-CH3 A2: CH 3- CH=CH2 A3: C6H5-CH(CH3)2 (Cumen) A4: CH3-CH(OH)-CH3 A5: CH3-CO-CH3 * Các phản ứng: Crackinh CH3-CH=CH2 + CH4 CH3-CH2-CH2-CH3 (A2) CH(CH3)2 (A1) H2SO4 CH3-CH=CH2 ... CH3-CO-CH3 (A5) H+ CH3-CH=CH2 + H2O CH3-CH(OH)-CH3 + 1/2O2 Cu,t0 0,25 CH3-CH(OH)-CH3 (A4) CH3-CO-CH3 (A5) + H2O Ghi chú: Khi chấm học sinh giải theo phương pháp khác, cho đủ số điểm Trong thí sinh...
 • 4
 • 1,800
 • 12

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 12 năm học 2012 - 2013 tỉnh vĩnh phúc(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 12 năm học 2012 - 2013 tỉnh vĩnh phúc(có đáp án)
... Thí sinh sử dụng bảng tuần hoàn Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH VĨNH PHÚC LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: HÓA HỌC - THPT ... gọi tên A, B, C, D, E, F? Đáp án: Các chất là: A: but-1-en ; B: cis-but-2-en D: 2-metylpropen ; E: metyl xiclopropan ; ; C: trans-but-2-en F: xiclobutan Giải thích: - A, B, C phản ứng với H2 ... B: Ala - Phe Phe – Ala 165 + 89 – 18 = 236 C: Gly - Phe Phe – Gly 165 + 75 – 18 = 222 => CTCT A là: Ala-Phe-Gly H2NCH(CH3)CO-NHCH(CH2C6H5)CO-NHCH2COOH Gly-Phe-Ala H2NCH2CO-NHCH(CH2-C6H5)CO-HNCH(CH3)COOH...
 • 8
 • 2,062
 • 11

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn hóa học 10 của một số trường trên toàn quốc có đáp án

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn hóa học 10 của một số trường trên toàn quốc có đáp án
... www.nbkqna.edu.vn Tổng hợp số đề thi học sinh giỏi mơn Hóa học 10 số trường tồn quốc- đáp án SỞ GDĐT THỪA THI N HUẾ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THPT CHUN QUỐC THPT CHUN – DUN HẢI BẮC BỘ NĂM HỌC 2013 ... www.nbkqna.edu.vn 31 Tổng hợp số đề thi học sinh giỏi mơn Hóa học 10 số trường tồn quốc- đáp án SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUN HẢI ... 640  ÷ 2 www.nbkqna.edu.vn = 1,54 .10- 15 µCi Tổng hợp số đề thi học sinh giỏi mơn Hóa học 10 số trường tồn quốc- đáp án = 1,54 .10- 15x3,7 .104 Bq = 5,7 .10- 11 Bq ...
 • 186
 • 1,103
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học • Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh…………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC ... …………………………………………Số báo danh…………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015- 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HÓA HỌC - THPT (Gồm 06 trang) CÂU Câu 1,0đ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 1.a Khi cho từ từ đến ... 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 ↓ + 3CO2 + 6NaCl (X5) (X9) Thí sinh chọn chất khác phù hợp cho điểm bình thường 1,0 8pt*0 ,125 Câu 1,5đ 1.a 0,5 HO H3C CHO H3CO CH CHO CHO H3C H3CO 4-hiđroxi-3-metoxibenzandehit...
 • 8
 • 1,579
 • 20

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học 9 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học 9 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2015- 2016 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu NỘI DUNG a.Hiện tượng: Sắt ... quỳ tím hóa đỏ, nhung nhanh chóng bị màu tác dụng oxi hóa mạnh HClO 2 Tính toán: - Trong 460 ml dd H2SO4 0,5M có 0,5.0,46 .98 = 22,54 gam H2SO4 - Khối lượng dd H2SO4 98 % cần lấy: 22,54.100 /98 = 23 ... (7) (8) (9) (PVC) (10) Vì A + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O A là: Fe , FeO; Fe3O4; Fe(NO3)2; Fe(OH)2 Gọi nA = x ; nNO = 0,02 (mol); đề cho n Fe(NO3 )3 = 14,52 = 0,06 (mol) 242 Gọi a số oxi hóa Fe...
 • 6
 • 130
 • 0

Bài tập trắc nghiệm vật lý theo chuyên đề qua các đề thi đại học (có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm vật lý theo chuyên đề qua các đề thi đại học (có đáp án)
... dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị A không vật đứng yên quay B không đổi khác không làm vật quay C dương làm vật quay nhanh dần D âm làm vật quay chậm dần Câu 33(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) ... Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật ... Câu 2(CĐ 2007): Một vật rắn có momen quán tính trục quay ∆ cố định xuyên qua vật 5.10 -3 kg.m2 Vật quay quanh trục quay ∆ với vận tốc góc 600 vòng/phút Lấy π2 =10, động quay vật A 20 J B 10 J C...
 • 41
 • 348
 • 0

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 12 năm học 2014 - 2015 tỉnh vĩnh phúc(có đáp án)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 12 năm học 2014 - 2015 tỉnh vĩnh phúc(có đáp án)
... lo i polime thi n nhiên? A Poli(vinyl clorua) B Tơ nilon -6 ,6 C Tơ tằm D Tơ nitron Câu 20: Chất nao sau không pha i la este ? A CH3COOCH3 B HCOOH C HCOOCH3 D HCOOC6H5 Câu 21: Cho 0,3 mol tristearin ... saccarozơ, anilin B glucozơ, anilin, saccarozơ C saccarozơ, glucozơ, anilin D anilin, saccarozơ, glucozơ Câu 18: Số đồng phân của amin ứng v i công thức phân tử C2H7N la A B C D Câu 19: Polime nao ... phân nhánh? A Poli(vinyl clorua) B Polietilen C Xenlulozơ D Amilopectin Câu 23: Chất nao sau không tham gia phản ứng thủy phân? A Glucozơ B Tinh bột C Saccarozơ D Protein Câu 24: Trùng hợp...
 • 3
 • 111
 • 5

đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành lao động thương binh xã hội có đáp án

đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành lao động thương binh xã hội có đáp án
... thần đạo đức d Cả phương án Câu 37 Theo quy định Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 Chính phủ, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh hội thi hành công vụ thẩm quyền xử phạt vi ... Theo anh (chị) thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Thừa Thi n Huế? a Giám đốc Sở Lao động- Thương binh hội tỉnh Thừa Thi n Huế b Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thi n Huế c Chủ ... định Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 Chính phủ, Thanh tra viên Lao động - Thương binh hội thi hành công vụ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nào?...
 • 9
 • 292
 • 3

đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn có đáp án

đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn có đáp án
... hoạch bảo vệ phát triển rừng UBND cấp huyện" thuộc thẩm quyền của: a Chi cục Kiểm lâm; b Chi cục Lâm nghiệp; c Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; d Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Câu 16 ... Chi cục Lâm nghiệp; c Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; d Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Câu 12 Theo quy định Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ việc giao công trình ... thuộc ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cấp tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp (ngành thủy lợi) trở lên; c Trường hợp cá nhân phải thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác bảo vệ công...
 • 9
 • 153
 • 4

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... C v = k.[A].[B]2 CÂU 302 Cân phản ứng hóa học đạt nào? A Nồng độ phân tử chất tham gia phản ứng sản phẩm phản ứng B Nhiệt độ phản ứng thuận nghịch C Vận tốc phản ứng thuận nghịch CÂU 303 mol ... 249C; 250C; 251 ( 1- , 2-S, 3- , 4- , 5-S, 6-S); 252B; 253B; 254A; 255A; 256C; 257C; 258B; 259B; 260C; 261C; 262B; 263A; 264B; 265C; 266B; 267C; 268A; 269( 1- , 2-S, 3- , 4Đ, 5- , 6-S); 270C; 271B; ... sunfuric, 10% oxi 83% nitơ (về thể tích) Hãy tính lượng oxi có đủ để oxi hóa hoàn toàn SO2 thành SO3 không? A Đủ B Thừa C Thiếu 54 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÂU 209C; 210C; 211A; 212(1-S, 2- , 3-S);...
 • 6
 • 292
 • 1

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - OXI, LƯU HUỲNH. LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - OXI, LƯU HUỲNH. LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... 37 A Natri B Kẽm C Lưu huỳnh D Nhôm Hãy cho biết đáp số tập sau CÂU 219 Trộn lít NO với lít O2 Hỗn hợp sau phản ứng (giả sử phản ứng xảy hoàn toàn) là: A lít B lít C lít D lít CÂU 220 Người ta ... nhiệt độ áp suất) A 50 lít 38 B 100 lít C 250 lít CÂU 225 Tính chất sau tính lưu huỳnh A Giòn, dễ vỡ B Có vẻ sáng sắt, đồng C Không tan nước CÂU 226 Ở nhiệt độ thường, lưu huỳnh chất rắn có ... tích oxi thu đktc (K=39, Cl = 35.5) A 4.55 lít B 6.72 lít C 45.5 lít CÂU 221 Người ta đốt lưu huỳnh lít oxi (sự cháy hoàn toàn (đktc)) Tính khối lượng lưu huỳnh đioxit tạo thành A 5.70 g B 7.15...
 • 14
 • 1,216
 • 12

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - Phản ứng oxi hóa - khử

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - Phản ứng oxi hóa - khử
... 3CO2 Chất có tính khử A Fe2O3 B CO C Không có chất khử CÂU 147 Phản ứng số phản ứng sau luôn phản ứng oxi hóa khử A Phản ứng hóa hợp B Phản ứng phân tích C Phản ứng D Phản ứng thủy phân Đề chung ... chất khử B P chất oxi hóa C P vừa chất khử vừa chất oxi hóa D P chất oxi hóa hay khử CÂU 141 Xét phản ứng CuO + H2 = Cu + H2O Chất oxi hóa chất nào? A CuO B H2 C Cu D H2O CÂU 142 Xét phản ứng 10 ... Chất oxi hóa B Chất khử C Chất oxi hóa chất khử D Không phải chất oxi hóa chất khử CÂU 145 Trong phản ứng 3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO Chọn sản phẩm oxi hóa? A HNO3 B NO C HNO3 NO CÂU 146 Trong phản ứng...
 • 13
 • 447
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn hóa sinhtrắc nghiệm môn hóa sinhcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa sinh y họcđề thi trắc nghiệm môn hóa sinhskkn về phương pháp đường chéo trong bài tập trắc nghiệm môn hóa học thpt môn sinh học lớp 11câu hỏi trắc nghiệm môn hóa phân tíchtrắc nghiệm môn hóa học đại cương phần 1câu hỏi trắc nghiệm môn hóa phân tích định tínhtrắc nghiệm môn hóa học đại cương phần 2đề thi trắc nghiệm môn hóa phân tíchtrắc nghiệm môn hóa học đại cương phần 3trăc nghiệm hóa sinh phần vitamin có đáp ántài liệu trắc nghiệm môn hóa học đại cương phần 1 ppttài liệu trắc nghiệm môn hóa học đại cương phần 4tài liệu trắc nghiệm môn hóa học đại cương phần 5Giới thiệu các làng nghề ẩm thực vùng Tây Nam Bộluận văn thạc sĩ chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đông á chi nhánh bắc ninhluận văn thạc sĩ chiến lƣợc cạnh tranh sản phẩm gốm sứ của công ty minh long i tại thị trƣờng việt namluận văn thạc sĩ chiến lƣợc kinh doanh của công ty cổ phần bao bì liksin phƣơng bắcluận văn thạc sĩ chiến lƣợc marketing sản phẩm hàng đồng phục và bảo hộ lao động ở thị trƣờng nội địa của tổng công ty đức giang CTCPluận văn thạc sĩ chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố sơn laluận văn thạc sĩ chính sách phát triển thị trƣờng viễn thông tại thành phố hà nộluận văn thạc sĩ chính sách phát triển thƣơng mại nông thôn trên địa bàn huyện quảng xƣơng, tỉnh thanh hóa (2)ggluận văn thạc sĩ cho vay hộ nghèo tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nộiluận văn thạc sĩ cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh phú thọluận văn thạc sĩ đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng tổng cục hải quanGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thƣơng việt nam chi nhánh sông nhuệGiải pháp nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tƣ vấn của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECTGiải pháp phát triển mạng lƣới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thƣơng mại bán lẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bắc hà nộiGiải pháp thu hút và giữ gìn khách hàng VIP của ngân hàng TMCP quân đội trên địa bàn hà nộiHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần giày hải dƣơngHiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty đức giang công ty cổ phầnluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty TNHH xây dựng hoàng hiệpluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc marketing dịch vụ huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
Đăng ký
Đăng nhập