Sự tạo mô sẹo và dịch treo tế bào từ cây sưa (dalbergia tonkinensis prain) in vitro

sự tạo sẹo dịch treo tế bào từ cây sưa (dalbergia tonkinensis prain) in vitro

sự tạo mô sẹo và dịch treo tế bào từ cây sưa (dalbergia tonkinensis prain) in vitro
... sung vào môi trường tạo sẹo từ Sưa in vitro 37 Bảng 2.4 Nồng độ chất điều hoà tăng trưởng thực vật bổ sung vào môi trường tạo dịch treo tế bào từ sẹo từ Sưa in vitro 38 Bảng 3.1 Sự ... trung nghiên cứu tạo sẹo, phát sinh quan từ sẹo bước đầu tạo dịch treo tế bào từ sẹo Sưa in vitro 2 Chương1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) 1.1.1 Phân ... 1.3.2 Sự tạo dịch treo tế bào Dịch treo tế bào dịch chứa tế bào cô lập nhóm nhỏ tế bào phân tán di chuyển môi trường lỏng di động Dịch treo tế bào thường khởi phát cách đặt sẹo vào môi trường...
 • 112
 • 25
 • 0

tìm hiểu sự tạo sẹo phát sinh hình thái cây mướp đắng (momordica charantia l.) trong nuôi cấy in vitro

tìm hiểu sự tạo mô sẹo và phát sinh hình thái cây mướp đắng (momordica charantia l.) trong nuôi cấy in vitro
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN TR N TH PHƯƠNG H NH TÌM HI U S T O MÔ S O VÀ PHÁT SINH HÌNH THÁI CÂY MƯ P NG(momordica charantia l. )TRONG NUÔI C Y IN VITRO Chuyên ngành: Sinh h c th ... s t o s o phát sinh hình thái mư p ng nuôi c y in vitro s tìm m i liên h gi a mô, t bào, giai o n phát sinh hình thái gi i thích vai trò c a ch t i u hòa tăng trư ng th c v t s phát sinh quan ... bi n i sinh lý trình hình thành s o 58 4.2 S phát sinh ch i t s o c a mư p ng 59 4.2.1 S thay i hình thái s phát sinh ch i 59 4.3.3 Các bi n i sinh lý trình phát sinh ch...
 • 104
 • 242
 • 0

ảnh hưởng của ba, tdz naa lên sự tạo sẹo khả năng phát triểncủa sẹo từ mẫu lá non cây bằng lăng nhiều hoa (lagerstroemia floribundajack) in vitro

ảnh hưởng của ba, tdz và naa lên sự tạo mô sẹo và khả năng phát triểncủa mô sẹo từ mẫu lá non cây bằng lăng nhiều hoa (lagerstroemia floribundajack) in vitro
... KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Hoa viên Cây cảnh ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA BA, TDZ NAA LÊN SỰ TẠO MÔ SẸO VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ NON ... VÀ NAA LÊN SỰ TẠO MÔ SẸO VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ NON CÂY BẰNG LĂNG NHIỀU HOA (Lagerstroemia floribunda Jack) IN VITRO sinh viên NGUYỄN PHẠM HỒNG HẠNH thực kính trình lên ... LƯỢC Đề tài: Ảnh hưởng BA, TDZ NAA lên tạo sẹo khả phát triển sẹo từ mẫu non lăng nhiều hoa (Lagerstroemia floribunda Jack) in vitro thực hiệ n nhằm khảo sát ảnh hưởng môi trường nuôi...
 • 57
 • 200
 • 0

ảnh hưởng của naa ba lên sự tạo sẹo khả năng phát triển của sẹo từ mẫu lá non cây cẩm cầu (hydrangea macrophylla (thun b.) ser. ex dc.) in vitro

ảnh hưởng của naa và ba lên sự tạo mô sẹo và khả năng phát triển của mô sẹo từ mẫu lá non cây cẩm tú cầu (hydrangea macrophylla (thun b.) ser. ex dc.) in vitro
... VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Hoa viên Cây cảnh ẢNH HƢỞNG CỦA NAA BA LÊN SỰ TẠO MÔ SẸO VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ NON CÂY CẨM TÚ CẦU (Hydrangea macrophylla ... 1.1 Cây hoa Cẩm cầu 2.1 Cây Cẩm cầu in vitro 16 3.1 Sự hình thành sẹo từ mẫu Cẩm cầu non môi trƣờng MS + NAA mg/l + BA 0,1 mg/l nuôi cấy in vitro 20 3.2 Sự hình thành sẹo từ mẫu Cẩm ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HOÁ Luận văn tốt nghiệp ngành Hoa Viên & Cây Cảnh với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA NAA BA LÊN SỰ MÔ SẸO VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ NON...
 • 55
 • 247
 • 0

hiệu quả của benzyl andenine naphthalene acetic acid lên sự tạo sẹo tái sinh chồi cây cà chua (lycopersicon esculentum l.)

hiệu quả của benzyl andenine và naphthalene acetic acid lên sự tạo mô sẹo và tái sinh chồi cây cà chua (lycopersicon esculentum l.)
... NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT ………  ……… ĐẶNG THỊ THÚY VÂN HIỆU QUẢ CỦA BENZYL ANDENINE NAPHTHALENE ACETIC ACID LÊN SỰ TẠO MÔ SẸO VÀ TÁI SINH CHỒI CÂY CÀ CHUA (Lycopersicon esculentum ... HIỆU QUẢ CỦA BA VÀ NAA LÊN SỰ TẠO MÔ SẸO VÀ TÁI SINH CHỒI TỪ ĐỈNH SINH TRƯỞNG CÂY CÀ CHUA 17 3.1.1 Tỷ lệ tạo sẹo (%) 17 3.1.2 Đường kính sẹo (mm) 18 3.1.3 Tỷ lệ sẹo tái ... Hiệu benzyl adenine naphthalene acetic acid lên tạo sẹo tái sinh chồi chua (Lycopersicon esculentum L.) thực nhằm mục tiêu xác định nồng độ thích hợp hai chất cho tạo sẹo tái sinh chồi...
 • 58
 • 100
 • 0

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT LOÀI CÂY SƯA (DALBERGIA TONKINENSIS PRAIN) TÌNH HÌNH GÂY TRỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT LOÀI CÂY SƯA (DALBERGIA TONKINENSIS PRAIN) VÀ TÌNH HÌNH GÂY TRỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx
... angustifolia)… 3.6 Tình hình gây trồng 3.6.1 Động cơ, mục đích gây trồng Kết khảo sát năm 2009 cho thấy: đa số người dân trồng Sưa Thừa Thiên Huế có mục đích, định hướng rõ ràng (chiếm 77,5%) Chỉ số không ... (Quảng Bình) Có khác rõ nét xuất xứ Sưa gây trồng Thừa Thiên Huế hình thái quan sinh dưỡng, tình hình hoa kết tốc độ sinh trưởng Trong hai xuất xứ có khác biệt lớn Nam Đông Bắc Cây Sưa gây trồng ... Một số kết khảo sát loài Sưa 20 thể Sưa phân bố tự nhiên gây trồng theo phương thức khác thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, số huyện vùng gò đồi vùng núi Hương Trà, Phú Lộc Nam Đông (Thừa Thiên...
 • 10
 • 121
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, hoá học khả năng ứng dụng của loài sưa ( dalbergia tonkinensis prain) ở một số tỉnh đông bắc việt nam

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, hoá học và khả năng ứng dụng của loài sưa ( dalbergia tonkinensis prain) ở một số tỉnh đông bắc việt nam
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN LUYỆN THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA LOÀI SƢA (DALBERGIA TONKINENSIS PRAIN) MỘT SỐ TỈNH ĐÔNG BẮC VIỆT NAM ... dụng làm thuốc xác định hợp chất hoá học có hoạt tính sinh học loài Sưa Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn trên, đề xuất đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học, hoá học khả ứng dụng loài Sƣa (Dalbergia ... (Dalbergia tonkinensis Prain) số tỉnh Đông Bắc Việt Nam nhằm nghiên cứu cách đầy đủ thành phần hoá học, hoạt tính sinh học khả gây trồng, bảo tồn phát triển loài Sưa Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đặc...
 • 38
 • 81
 • 1

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l. harms ppt

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l. harms ppt
... Quan sát tăng trưởng dịch treo tế bào kính hiển vi qua giai đoạn: phân chia, tách rời, tạo nhóm 2.2.3.Khả tạo rễ từ dịch treo tế bào Chuyển 2ml tế bào lắng dịch treo tế bào từ môi trường MS với ... thay đổi mặt tế bào dịch treo dẫn đến tạo rễ 2.2.4.Quan sát hình thái giải phẫu: Quan sát biến đổi mô sẹo đến tạo dịch treo tế bào giai đoạn tạo rễ từ dịch treo tế bào KẾT QUẢ 3.1 .Tạo mô sẹo từ ... tế bào riêng lẽ dòng tế bào ổn định có đặc tính gần giống Sự phóng thích nhóm tế bào tế bào đơn từ mô sẹo khoảng sau tuần nuôi cấy Dịch treo tế bào ổn định sau -5 lần cấy chuyền Dịch treo tế bào...
 • 6
 • 244
 • 4

hiệu quả của auxin cytokinin trên sự tạo sẹo,tái sinh chồi từ túi phấn bắp (zea maysl.)

hiệu quả của auxin và cytokinin trên sự tạo mô sẹo,tái sinh chồi từ túi phấn bắp (zea maysl.)
... túi phấn bắp 29 3.3.1 Tỷ lệ túi phấn bắp xanh 31 3.3.2 Tỷ lệ túi phấn bắp tạo sẹo Hiệu NAA, BA tái sinh chồi từ sẹo túi phấn bắp 32 3.4.1 Tỷ lệ tái sinh chồi từ sẹo túi phấn bắp Hiệu ... đoạn sinh trưởng túi phấn 27 3.2 Hiệu môi trường nuôi cấy tạo sẹo từ túi phấn bắp 27 3.2.1 Tỷ lệ túi phấn bắp xanh 27 3.2.3 Tỷ lệ túi phấn bắp tạo sẹo Hiệu 2,4-D, BA kinetin tạo sẹo từ túi ... Đề tài Hiệu auxin cytokinin tạo sẹo, tái sinh chồi từ túi phấn bắp (Zea mays L.)” thực nhằm tìm nồng độ auxin cytokinin thích hợp cho tạo thành sẹo, tái sinh chồi từ túi phấn bắp, góp...
 • 63
 • 248
 • 0

hiệu quả của auxin cytokinin trên sự tạo sẹo, tái sinh chồi từ túi phấn cà chua

hiệu quả của auxin và cytokinin trên sự tạo mô sẹo, tái sinh chồi từ túi phấn cà chua
... a auxin kinetin s tái sinh ch i t s o túi ph n chua M c ñích: Nh m tìm môi trư ng nuôi c y có ch t ñi u hòa sinh trư ng thích h p cho s s c m ng tái sinh ch i c a s o túi ph n chua ... a auxin cytokinin s t o s o, tái sinh ch i t túi ph n chua (Lycopersicon esculentum L.)” ñư c th c hi n nh m tìm n ng ñ auxin cytokinin thích h p cho s t o thành s o tái sinh ch i t túi ... P VÀ SINH H C B NG D NG MÔN SINH LÝ – SINH HOÁ H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p ñã ch p thu n lu n văn ñính kèm v i ñ tài HI U QU C A AUXIN CYTOKININ TRÊN S T O MÔ S O, TÁI SINH CH I T TÚI...
 • 63
 • 166
 • 0

hiệu quả của chất điều hòa sinh trưởng auxin cytokinin đến sự tạo sẹo, tái sinh chồi từ nhân chồi của giống hoa hồng rosa hybrida

hiệu quả của chất điều hòa sinh trưởng auxin và cytokinin đến sự tạo mô sẹo, tái sinh chồi từ mô lá và nhân chồi của giống hoa hồng rosa hybrida
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C C N THƠ LÊ MINH LÝ HI U QU C A CH T I U HÒA SINH TRƯ NG AUXIN CYTOKININ TÁI SINH CH I T NS T O MÔ S O, MÔ LÁ VÀ NHÂN CH I C A GI NG HOA H NG Rosa hybrida Trung ... i u hòa sinh trư ng auxin cytokinin n s , t o s o, tái sinh ch i t nhân ch i c a gi ng hoa h ng Rosa hybrida c th c hi n nh m tìm n ng ch t i u hòa sinh trư ng thích h p cho s t o s ... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C C N THƠ Lu n văn T t nghi p K sư ngành Tr ng Tr t v i tài: “HI U QU C A CH T I U HOÀ SINH TRƯ NG AUXIN CYTOKININ N S T O MÔ S O, TÁI SINH CH I T MÔ LÁ VÀ NHÂN CH...
 • 87
 • 238
 • 1

NGHIÊN CỨU SỰ TẠO DỊCH TREO TẾ BÀO CÂY ĐINH LĂNG POLYSCIAS FRUTICOSA L. HARMS.

NGHIÊN CỨU SỰ TẠO DỊCH TREO TẾ BÀO CÂY ĐINH LĂNG POLYSCIAS FRUTICOSA L. HARMS.
... nguồn gốc từ non Polyscias fruticosa L Harm chuyển sang môi trường MS có bổ sung 20% nước dừa 2,4 –D 1mg/l KẾT QUẢ • Sau tuần thu dịch treo tế bào Sự tăng trưởng dịch treo tế bào tốt tạo rễ môi trường ... dụng:  Đinh lăng có tác dụng kháng Entamoeba histolytica, làm đơn bào co thành kén có tác dụng kích thích miễn dịch gây chuyển dạng lympho bào thí nghiệm nuôi cấy in vitro  Đinh lăng nghiên cứu ... GIỚI THIỆU: • Đinh lăng hay gỏi cá, nam dương sâm (danh pháp khoa học: Polyscias fruticosa, đồng nghĩa: Panax fruticosum, Panax fruticosus) loài nhỏ thuộc chi Đinh lăng (Polyscias) họ Cam...
 • 20
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dịch treo tế bàodịch treo tế bào là gìluận văn bước đầu nghiên cứu dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l harms trong mục đích thu nhận saponinđiều hòa sự biểu hiện gen và biệt hóa tế bàođặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào từ chủng nấm men phân lập và tuyển chọn từ quả táo mèođặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào từ chủng nấm men phân lập và tuyển chọn từ bánh men lánuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹohô hấp tế bào sự tạo thành co2 và h2ogây tạo và sử dụng các dòng ms có nguồn tế bào chất khác nhaunuôi cấy mô tế bào invitrô tạo mô sẹongười ta đã tiến hành ni cấy mơ tạo vật liệu mới cho giống cây trồng bằng cách tạo và chọn dòng tế bào xơma biến dịsự lớn lên và phân chia tế bàobài 8 sự lớn lên và phân chia tế bàotạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bàosự già và chết của tế bào là gìaction verbsCực trị hàm sốTUYEN CHON 500 CAU TRAC NGHIEM KHAO SAT HAM SO FULL DAP ANĐánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trịĐIỀU CHẾ c2h4Thuyết minh đồ án tốt nghiệp TCS phạm xuân địnhPhật nói kinh các công đức của ruộng phướcBÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUÔNG THỰC TIỄN: Hãy chung tay nói không với túi nilonPhân tích ngữ pháp Tiếng Anh Analysing English Grammar A SystemicBai 26 ankanenglish sentences of unit 8 fun way 4 by richmond publishingPhương pháp gia công đặc biệt: Gia công bằng hồ quang plasmaQUÁ TRÌNH SINH HỌC HIẾU KHÍ TRONG XỮ LÝ NƯỚC THẢITạp chí Amazing World of Plants _Tell Me WhyChuyên đề ôn thi học sinh giỏi toán 6Đồ án virushướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị an ninhphân quá trình thiết kế mạng internetquản lý khách sạnfalling leaves
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập