Tiểu thuyết 3 3 3 9 những mảnh hồn trần của đặng thân nhìn từ góc độ thể loại (LV01784)

đặc điểm ngôn ngữ trong tiểu thuyết 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] của Đặng Thân

đặc điểm ngôn ngữ trong tiểu thuyết 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] của Đặng Thân
... cá tính ngôn ngữ tiểu thuyết Đặng Thân Ở chương tiếp theo, luận văn tập trung tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Đặng Thân tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] phương diện: từ ngữ, câu ... Từ ngữ tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] Chương 3: Câu văn hình thức diễn đạt tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] Chương NHỮNG GIỚI THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Ngôn ngữ tiểu thuyết ... hệ thống ngôn ngữ văn xuôi, ngôn từ tiểu thuyết đương đại Việt Nam ngôn từ tiểu thuyết hậu đại - Chỉ nét đặc sắc cách dùng từ ngữ tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] - Chỉ đặc điểm câu...
 • 119
 • 83
 • 0

Người trần thuật trong văn xuôi đặng thân từ ma net đến 3 3 3 9 những mảnh hồn trần

Người trần thuật trong văn xuôi đặng thân  từ ma net đến 3 3 3 9 những mảnh hồn trần
... cứu Người trần thuật văn xuôi Đặng Thân từ Ma net đến 3. 3 .3. 9 [những mảnh hồn trần] 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Tập truyện ngắn Ma net, Nhà xuất Văn học, 2008; - Tiểu thuyết 3. 3 .3. 9 [những mảnh hồn ... thuyết người trần thuật để phân tích nét độc đáo hình tượng người trần thuật văn xuôi Đặng Thân - Phân tích vận động hình tượng người trần thuật văn xuôi Đặng Thân từ Ma net đến 3. 3 .3. 9 [những mảnh ... - TRẦN THỊ BAN MAI NGƯỜI TRẦN THUẬT TRONG VĂN XUÔI ĐẶNG THÂN – TỪ MA NET ĐẾN 3. 3 .3. 9 [NHỮNG MẢNH HỒN TRẦN] Chuyên ngành: LÍ LUẬN VĂN HỌC Mã số: 60 22 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN...
 • 106
 • 88
 • 0

tiểu thuyết “thời xa vắng” nhìn từ góc độ thể loại

tiểu thuyết “thời xa vắng” nhìn từ góc độ thể loại
... THỜI XA VẮNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 3.1 Nghệ thuật Xây dựng nhân vật 3.2 Kết cấu, giọng điệu, tiểu thuyết “Thời xa vắng” 3.2.1 Kết cấu cuat tiểu thuyết “Thời xa vắng” 3.2.2 Giọng điệu tiểu thuyết ... TIỂU THUYẾT “THỜI XA VẮNG” NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 2.1 Sự tái sống đậm chất văn xuôi 2.2 Số phận người dòng chảy lịch sử 2.4 Khát khao hạnh phúc cá nhân CHƯƠNG NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU CỦA TIỂU THUYẾT ... nét đăc sặc thể tài bút pháp Lê Lựu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trong luận văn này, với đề tài tiểu thuyết “Thời xa vắng” Lê lựu từ góc nhìn thể loại người nghiên cứu dựa đặc điểm tiểu thuyết làm...
 • 74
 • 487
 • 4

tiểu thuyết gia đình má bảycủa phantứ nhìn từ góc độ thể loại

tiểu thuyết gia đình má bảycủa phantứ nhìn từ góc độ thể loại
... tộc góc độ đời tư tiểu thuyết Gia đình Bảy CHƯƠNG III: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT GIA ĐÌNH MÁ BẢY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 3.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Gia đình ... nghiên cứu tiểu thuyết nhìn tiểu thuyết từ góc độ thể loại việc làm mẻ Các công trình nghiên cứu tiểu thuyết đa phần mang tính chất văn học sử nên vấn đề tiếp cận tiểu thuyết từ góc độ thể loại mở ... giá trị thể loại việc sáng tác tác phẩm 41 CHƯƠNG NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT GIA ĐÌNH MÁ BẢY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 3.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Gia đình Bảy...
 • 73
 • 494
 • 3

tiểu thuyết mẫn và tôi của phan tứ nhìn từ góc độ thể loại

tiểu thuyết mẫn và tôi của phan tứ nhìn từ góc độ thể loại
... VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Vài nét thể loại tiểu thuyết 1.1.1 Khái niệm thể loại tiểu thuyết 1.1.2 Đặc điểm thể loại tiểu thuyết 1.1.2.1 Tiểu thuyết nhìn sống từ góc độ đời tư 1.1.2.2 Tiểu thuyết tái sống ... phẩm “ Mẫn Tôi 1.2.2.1 Hoàn cảnh đời, bối cảnh lịch sử tác phẩm 1.2.2.1 Hoàn cảnh đời, bối cảnh lịch sử tác phẩm CHƯƠNG 2: NỘI DUNG TIỂU THUYẾT MẪN VÀ TÔI CỦA PHAN TỨ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 2.1 ... cách nhìn nhận khía cạnh khác thể loại Vì vậy, khó giới thiệu đầy đủ đưa khái niệm thống thể loại này, điều dễ hiểu 1.1.2 Đặc điểm thể loại tiểu thuyết 1.1.2.1 Tiểu thuyết nhìn sống từ góc độ đời...
 • 95
 • 1,206
 • 5

Tiểu thuyết lịch sử Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác (từ góc độ thể loại

Tiểu thuyết lịch sử Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác (từ góc độ thể loại
... dung "Sông Côn mùa lũ" Nguyễn Mộng Giác - nhìn từ góc độ tiểu thuyết lịch sử - Chất liệu lịch sử - nhân vật lịch sử trong" Sông Côn mùa lũ" 1.1 Chất liệu lịch sử "Sông Côn mùa lũ" 1.2 Nhân vật lịch ... trò tiểu thuyết với văn học sống - Tiểu thuyết lịch sử, giới thuyết thể loại - Đôi điều thể loại tiểu thuyết lịch sử - Vấn đề phản ánh qua tiểu thuyết lịch sử - Tiểu thuyết tiểu thuyết lịch sử, ... lịch sử "Sông Côn mùa lũ" - Nguyễn Huệ - Nguyễn Nhạc - Nguyễn Lữ - Chất liệu tiểu thuyết- nhân vật tiểu thuyết "Sông Côn mùa lũ" 2.1 - Chất liệu tiểu thuyết "Sông Côn mùa lũ" 2.2 - Nhân vật tiểu thuyết...
 • 124
 • 191
 • 0

nghệ thuật miêu tả nhân vật trong tiểu thuyết thất dạ tuyết của thương nguyệt nhìn từ góc độ văn học mạng

nghệ thuật miêu tả nhân vật trong tiểu thuyết thất dạ tuyết của thương nguyệt nhìn từ góc độ văn học mạng
... gắm nhân vật Nghiên cứu đề tài Nghệ thuật xây dựng nhân vật tác phẩm Thất Dạ Tuyết Thương Nguyệt từ gốc nhìn văn học mạng hướng vào mục tiêu sau: - Nghiên cứu nghệ thuật xây dựng nhân vật Thương ... biệt văn học Trung Hoa đương đại nhà trường công tác giảng dạy sau PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Với đề tài nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết thất tuyết Thương Nguyệt nhìn từ góc độ văn học mạng ... nhanh mạng, vừa đọc văn học vừa thực thao tác khác người đọc tác động cách sâu sắc lên trình sáng tạo tác giả cấu trúc văn văn học mạng Thứ ba, văn Văn văn học mạng có hai loại, loại thứ văn văn học...
 • 88
 • 221
 • 0

Tiểu thuyết nguyễn huy thiệp từ góc độ thể loại

Tiểu thuyết nguyễn huy thiệp từ góc độ thể loại
... 1: Từ truyện ngắn đến tiểu thuyết - thử nghiệm nghệ thuật Chƣơng 2: Kết cấu tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp Chƣơng 3: Nhân vật tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp Chƣơng 4: Ngôn ngữ tiểu thuyết Nguyễn Huy ... Hachette, 1998) Nguyễn Huy Thiệp quan niệm nhƣ tiểu thuyết? Nhà văn có thành công thử sức thể loại mới? 1.2.2 Quan niệm Nguyễn Huy Thiệp tiểu thuyết Quan niệm Nguyễn Huy thiệp tiểu thuyết đƣợc thể trực ... công trình khoa học viết tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp Luận văn "Tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp từ góc độ thể loại" xem công trình đóng góp khoa học có ý nghĩa nghiên cứu tiểu thuyết nhà văn MỤC ĐÍCH,...
 • 119
 • 143
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng - nhìn từ góc độ pháp lý " doc

Tài liệu Báo cáo
... nghiên cứu - trao đổi nh m (d i b t kỡ hỡnh th c no) cú h i cho cỏc t ch c tớn d ng v khỏch hng khỏc; - u c d n n lng o n t giỏ ngo i t , vng v th tr ng ti n t ; - Cỏc hnh vi c nh tranh b t h ... ny lm c i u ú, cú th s d ng cỏc d u hi u c nh tranh khụng lnh m nh c ghi nh n Lu t c nh tranh trờn c s cú tạp chí luật học số 12/2007 nghiên cứu - trao đổi tớnh n cỏc c thự c a lnh v c ngõn hng ... d ng Theo kho n 11 i u Lu t c nh tranh thỡ m t kinh doanh l thụng tin th a cỏc i u ki n sau: - Khụng ph i l hi u bi t thụng th ng v t c b ng cỏch thụng th ng; - Giỳp ng i n m gi thụng tin ú cú...
 • 7
 • 376
 • 2

những biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của công ty nhìn từ góc độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

những biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của công ty nhìn từ góc độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
... cụng ty Vit Nam hin s t chc ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu theo mt mụ hỡnh trc tuyn, chc nng ú: Giỏm c cụng ty l i din phỏp nhõn ca cụng ty v chu trỏch nhim trc Tng giỏm c Tng cụng ty, ... cụng ty lỳc ng ký kinh doanh t ti khuụn viờn c quan Tng cụng ty Thu tinh v Gm xõy dng 43B Hong Hoa Thỏm, qun Tõy H, H Ni Hin tr s chớnh ca cụng ty t ti s Hong Quc Vit, Cu Giy, HNi Cụng ty kinh ... cụng ty Chc nng ca cụng ty kinh doanh v xut nhp khu: Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu cú chc nng c bn sau: - Chc nng kinh doanh: Nghiờn cu quy lut cung cu trờn th trng v cỏc loi sn phm cỏc cụng ty...
 • 89
 • 124
 • 0

những biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của công ty nhìn từ góc độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

những biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của công ty nhìn từ góc độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
... cụng ty Vit Nam hin s t chc ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu theo mt mụ hỡnh trc tuyn, chc nng ú: Giỏm c cụng ty l i din phỏp nhõn ca cụng ty v chu trỏch nhim trc Tng giỏm c Tng cụng ty, ... cụng ty lỳc ng ký kinh doanh t ti khuụn viờn c quan Tng cụng ty Thu tinh v Gm xõy dng 43B Hong Hoa Thỏm, qun Tõy H, H Ni Hin tr s chớnh ca cụng ty t ti s Hong Quc Vit, Cu Giy, HNi Cụng ty kinh ... cụng ty Chc nng ca cụng ty kinh doanh v xut nhp khu: Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu cú chc nng c bn sau: - Chc nng kinh doanh: Nghiờn cu quy lut cung cu trờn th trng v cỏc loi sn phm cỏc cụng ty...
 • 90
 • 132
 • 0

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại (qua việc khảo sát một số tác phẩm những năm gần đây

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại (qua việc khảo sát một số tác phẩm những năm gần đây
... hóa tiểu thuyết lịch sử Việt Nam năm gần Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thùy Minh Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể ... trưng thể loại Do lựa chọn đề tài “ Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại (Qua việc khảo sát số tác phẩm năm gần đây) ” cho luận văn Chúng tiếp cận đối tượng từ góc độ loại ... trưng thể loại tiểu thuyết lịch sử: 1.1.2.1 Trước hết, TTLS loại hình thể loại tiểu thuyết nên có đặc trưng thể loại tiểu thuyết Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại ...
 • 100
 • 212
 • 1

Tiểu thuyết nguyễn công hoan trước cách mạng tháng tám, nhìn từ đặc trưng thể loại

Tiểu thuyết nguyễn công hoan trước cách mạng tháng tám, nhìn từ đặc trưng thể loại
... Nguy n Công Hoan trư c Cách m ng tháng Tám 10 Chương TI U THUY T NGUY N CÔNG HOAN TRONG VĂN H C VI T NAM TRƯ C CÁCH M NG THÁNG TÁM 1.1 Hành trình sáng t o c a Nguy n Công Hoan trư c Cách m ng tháng ... ti p ñ c p ñ n ñ c trưng th lo i ti u thuy t chưa có công trình ñi sâu tìm hi u m t cách toàn di n h th ng v Ti u thuy t Nguy n Công Hoan trư c Cách m ng tháng Tám, nhìn t ñ c trưng th lo i Ti ... 294] Nhìn chung ñ n ñã có m t s công trình nghiên c u, ñánh giá ti u thuy t c a Nguy n Công Hoan trư c Cách m ng tháng Tám Các tác gi ñ c p ñ n nhi u khía c nh c a ti u thuy t c a Nguy n Công Hoan, ...
 • 93
 • 285
 • 0

Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật nhìn từ góc độ văn hóa và thi pháp

Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật nhìn từ góc độ văn hóa và thi pháp
... THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA Chƣơng ba: TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT TỪ GÓC ĐỘ THI PHÁP 15 NỘI DUNG Chƣơng 1: KHÁI LƢỢC VỀ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VÀ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ... 2: TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA Trong chƣơng công trình, tiến hành tìm hiểu tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật từ góc độ văn hóa cách giới thuyết khái niệm văn hóa, ... 3: TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT TỪ GÓC ĐỘ THI PHÁP……………………………………………………………… 66 3.1 Giới thuyết khái niệm thi pháp thi pháp học 66 3.2 Các yếu tố thi pháp tiểu thuyết lịch sử Nguyễn...
 • 100
 • 131
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN TIỂU THUYẾT MƯỜI NGƯỜI DA ĐEN NHỎ AGATHA CHRISTIE NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI VĂN HỌC TRINH THÁM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN TIỂU THUYẾT MƯỜI NGƯỜI DA ĐEN NHỎ  AGATHA CHRISTIE NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI VĂN HỌC TRINH THÁM
... 1: Thể loại văn học trinh thám dòng trinh thám kinh dị Chương 2: Nghệ thuật trinh thám Agatha Christie tiểu thuyết Mười người da đen nhỏ Chương 3: Giá trị tư tưởng tiểu thuyết Mười người da đen ... thuyết Mười người da đen nhỏ - Agatha Christie tiểu thuyết điển hình dòng văn học trinh thám kinh dị Bằng việc phân tích đặc trưng nghệ thuật giá trị tư tưởng tiểu thuyết Mười người da đen nhỏ, ... trưng dòng văn học trinh thám để từ thấy đặc trưng riêng dòng văn học trinh thám; so sánh phương diện tiểu thuyết Mười người da đen nhỏ với tác phẩm khác thể loại nhà văn Agatha Christie nhằm thấy...
 • 112
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhung bai hoc kinh nghiem nhin tu goc do lich sungôn ngữ truyền thông sự kiện nhìn từ góc độ của lí thuyết giao tiếpcơ sở xác lập tiêu chí nhận diện chủ ngữ nhìn từ góc độ loại hình học3 9 những lớp bồi dưỡng dành cho nhà lãnh đạo quản trị dn3 9 diện tích phục vụ của htx huyện chợ mới tỉnh an giang từ năm 2001 2005biểu đồ 3 9 thu nhập trung bình của khách hàng tiềm năng đối với các tour du lịch nhật bản3 9 cấu trúc bên trong của adc3 9 kiểu thoát vị theo hình ảnh cộng hưởng từ n 883 9 vị trí và kích thư­ớc khối máu tụ trên lều3 9 kinh nghiệm hoạt động của hacisco3 9 chu trình làm việc của khiên đào3 3 điểm mạnh điểm yếu của công ty điện tử bình anh3 9 cấu trúc cơ bản của ss73 2 những thay đổi về mức lương tối thiểu từ năm 2011 2013sơ đồ 3 2 quy trình sản xuất của máy nghiền nguồn từ phòng kỹ thuậtmothers day giftshelp the crabseprechaun and his pot of goldpresent simple 3rd person singularbài giảng dạy học tich hợp liên môn hình học 9 tiết 16 ôn tập CHƯƠNG i (tiết 2)wonderful tunisiaalphabet writingpagoda toeic RC 해설(10)đề thi ôn luyện KET test 1unit temperaturewhat are they doing now pptunit electronicsunit engineeringunit jobsbài giảng tích hợp liên môn ngữ văn 6 tiết 5 văn bản THÁNH GIÓNGbài giảng tích hợp liên môn hoạt động ngoài giờ lên lớp thcs XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNGĐề tài Thực trạng và các biện pháp tổ chức thực hiên quy chế dân chủ trong trường mầm nonbài giảng TÍCH hợp liên môn KIẾN THỨC văn học, SINH học, vật lý và CÔNG NGHỆ TRONG dạy học hóa học 11 bài 16 PHÂN bón hóa họcmẫu slide powerpoint weathersimplifying fractions
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập