Tổng quan về marketing quốc tế

Tổng quan về marketing quốc tế

Tổng quan về marketing quốc tế
... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net ... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net ... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net...
 • 14
 • 622
 • 1

slide bài giảng marketing quốc tế tổng quan về marketing quốc tế

slide bài giảng marketing quốc tế tổng quan về marketing quốc tế
... quốc tế có vai trò quan trọng • Không quan trọng lựa chọn thị trường quốc tế, quan trọng trình hoạt động sau • Mức độ hấp dẫn thị trường • Yêu cầu: Chiến lược Marketing quốc tế, Kế hoạch Marketing ... nghi với môi trường kinh doanh quốc tế Phối hợp với Marketing nước • Vốn/Ngân sách dành cho Marketing quốc tế • Tận dụng lợi từ marketing nước • Tận dụng tương đồng từ marketing nước • Sự tương đồng ... Tác động Marketing Quốc tế • • • • Toàn cầu hóa tác động nến kinh tế Tác động đến tất doanh nghiệp Tác động trực tiếp đến xuất nhập Tác động gián tiếp từ hoạt động vĩ mô Marketing quốc tế góp phần...
 • 14
 • 2,286
 • 0

Bài giảng Tổng quan về marketing quốc tế

Bài giảng Tổng quan về marketing quốc tế
... giới quốc gia MARKETING QUỐC TẾ (INTERNATIONAL MARKETING) • Thay đổi chiến lược marketing tổng thể cho phù hợp với đòa phương SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING MARKETING ĐA QUỐC GIA (MULTINATIONAL MARKETING) : ... cần làm gì??? KHÁI NIỆM MARKETING QUỐC TẾ (INTERNATIONAL MARKETING –IM) ứng dụng khái niệm nguyên tắc MARKETING vào thò trường nước (foreign market place) MARKETING QUỐC TẾ đặt mục tiêu sử dụng ... công ty nội đòa quốc tế (domestic & international companies) Những hội bên TT quốc nhờ mở rộng yếu tố marketing mix Thực hành marketing nơi không yêu cầu thích ứng Marketing quốc tế thứ yếu so...
 • 25
 • 410
 • 1

Marketing quốc tế tổng quan về Marketing Quốc tế

Marketing quốc tế tổng quan về Marketing Quốc tế
... Chương 1: Tổng quan marketing quốc tế Quốc tế hoá công ty quốc tế • Bản chất marketing quốc tế • Kế hoạch chiến lược marketing xuất • Mục đích doanh nghiệp tham gia thị trường giới I Quốc tế hoá ... tranh… I Quốc tế hoá công ty quốc tế (t.t) Công ty bối cảnh quốc tế hoá: Khi tiến hành quốc tế hoá • • • • • cần lưu ý vấn đề: Sứ mệnh Tầm nhìn công ty sao? Có phù hợp với định hướng quốc tế hoá ... chất marketing quốc tế (t.t) Khái niệm Bản chất marketing quốc tế Marketing xuất (Export marketing) - Là hoạt động marketing giúp doanh nghiệp bán sản phẩm khỏi thị trường nội địa - Liên quan...
 • 21
 • 267
 • 0

chương 1 tổng quan về marketing quốc tế

chương 1  tổng quan về marketing quốc tế
... dung: Tổng quan Marketing quốc tế Bản chất Marketing quốc tế Tầm quan trọng & cần thiết Marketing quốc tế Bản chất Marketing quốc tế 1. 1 Giới thiệu khái quát Marketing & Marketing quốc tế: Marketing ... Bản chất Marketing quốc tế 1. 2 Các định hướng quản trị M quốc tế: Mở rộng thị trường nội địa Thị trường đa nội địa Marketing toàn cầu Các định hướng Marketing Bản chất Marketing quốc tế 1. 2 Các ... International Marketing Marketing Global Global Marketing Marketing Tầm quan trọng & cần thiết Marketing quốc tế 2 .1 Những lợi ích M quốc tế: Khả riêng biệt (1) Đạt - Các điểm mạnh đạt mức hiệu quả,...
 • 21
 • 61
 • 0

Tổng quan về marketing quốc tế

Tổng quan về marketing quốc tế
... hình kinh tế 1.2 Bản chất marketing quốc tế 1.3 Điểm khác biệt marketing quốc tế marketing nội địa 1.4 Các lý marketing quốc tế 1.5 Các loại hình tiếp thị - kinh doanh quốc tế 1.6.Các nhân tố thúc ... ??? 1.2 Bản chất marketing quốc tế Marketing quốc tế việc thực chiến lược marketing phạm vi biên giới thị trường nội địa Ngoài có marketing xuất khẩu, marketing đa quốc gia, marketing toàn cầu ... khẩu, marketing đa quốc gia, marketing toàn cầu 1.3 Điểm khác biệt marketing quốc tế marketing nội địa Marketing quốc tế Marketing nội địa - Dữ liệu có sẵn - Chung đồng tiền toán - Chung văn...
 • 17
 • 202
 • 0

Bài giảng tổng quan về thuế quốc tế

Bài giảng tổng quan về thuế quốc tế
... THUẾ QUỐC TẾ NỘI DUNG Những vấn đề chung thuế Các khái niệm thuế quốc tế Mục tiêu thuế quốc tế Các nguyên tắc thuế quốc tế Những vấn đề chung thuế • Khái niệm • Các yếu tố hình thành loại thuế ... • Thuế công cụ kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Các khái niệm thuế quốc tế Thuế quốc tế - Các vấn đề thuế mang tính quốc tế - sử dụng để phản ánh khía cạnh quốc tế luật thuế quốc ... 1: Tổng quan thuế quốc tế Chương 2: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Chương 3: Chuyển giá quốc tế cạnh tranh thuế hệ thống thuế Chương 4: Thuế chống bán phá giá thuế chống trợ cấp Chương 5: Thuế...
 • 69
 • 237
 • 0

Tổng quan về marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế

Tổng quan về marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế
... dụng marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1 Định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1.1 Một số định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp ... nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt Nương Kinh tế Quốc tế 46 Chuyên đề tốt nghiệp 10 GVHD: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Chương Tổng quan marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam số kinh nghiệm ... vừa nhỏ cua Việt Nam số kinh nghiệm quốc tế Chương Thực trạng áp dụng marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Chương Giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc áp dụng marketing xuất doanh nghiệp...
 • 112
 • 379
 • 1

Tổng quan về marketing thương mại quốc tế

Tổng quan về marketing thương mại quốc tế
... International Marketing 1.3 Cỏc quan im qun tr v trit lý marketing TMQT 1.3.1 Cỏc quan im qun tr marketing TMQT 1.3.2 Cỏc trit lý marketing TMQT CTK.9/13 International Marketing 1.3.1 Cỏc quan im qun tr marketing ... Tng quan v marketing TMQT 1.2 Cỏc hc thuyt TMQT 1.3 Cỏc quan im qun tr v trit lý marketing quc t 1.4 i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu hc phn CTK.9/13 International Marketing 1.1 Tng quan v marketing ... International Marketing 1.1.2 c trng ca marketing TMQT Marketing thõm nhp L hot ng marketing ca cỏc cụng ty c xõy dng mt nc ngoi vi nhim v thc hin marketing ti th trng nc ngoi ú CTK.9/13 International Marketing...
 • 22
 • 167
 • 1

TỔNG QUAN VỀ QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ IMF

TỔNG QUAN VỀ QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ IMF
... Quỹ tiền tệ quốc tế IMF  Cho tới năm 1914, toán trao đổi thương mại tài chánh cường quốc kinh tế dựa Hệ Thống Tiền Tệ Vàng mà tiêu biểu hệ thống tiền tệ Anh quốc Ngân Hàng Quốc Gia ... trợ từ IMF, những nước buộc phải chấp nhận chương trình cải tổ kinh tế “khổ hạnh” mà IMF đưa MỤC LỤC 16 Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lời nói đầu………………………………………………Trang I /Tổng quan Quỹ tiền tệ ……………………………Trang ... điều kiện rổ tiền tệ, bao gôm loại tiền tệ sử dụng thương mại toán quốc tế: - Tỷ lệ loại tiền tệ tạo SDR chọn theo tầm quan trọng thương mại toán quốc tế. Việc xác định loại tiền tệ rổ SDR tỷ lệ...
 • 19
 • 902
 • 3

Báo cáo "Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển " pptx

Báo cáo
... phòng chống ô nhiễm dầu, điều ước quốc tế giải bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu đời, là: Công ước trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC) 1969, 1992; Công ước quốc tế thành lập quỹ quốc ... 3.2 Nhóm công ước phòng, chống ô nhiễm dầu biển (1) Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm biển dầu (OILPOL 54) Ngày 12/5/1954, Hội nghị quốc tế ô nhiễm biển dầu họp Anh Hội nghị thông qua Công ước ... ước quốc tế trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu Bunker, 2001; v.v… 32 N.B Diến / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 27 (2011) 30-41 Các công ước quốc tế phòng, chống bồi thường thiệt hại ô nhiễm...
 • 12
 • 340
 • 0

Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF

Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF
... lớn nước châu Âu thành viên ASEM trở thành trung tâm kinh tế quan trọng với việc hìn Liên minh tiền tệ Châu Âu (EMU) việc sử dụng đồng tiền chung EURO vào tháng l năm 1999 Liên châu Âu (EU) đẩy ... kinh tế trị quốc tế với tiềm hội thương mại đầu tư liên kết hại khối kinh tế lớn nây thông qua ASEM tạo ta thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư hai Châu lục phát triển, tạo nên sức mạnh tổng ba ... ba khôí kinh tế lớn EU, Nhật Bản nước châu Á phát triển Ngoài ra, bối cảnh Mỹ nước Bắc Mỹ xây dựng phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế với nước Châu Á tro khổ diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á -...
 • 3
 • 219
 • 0

Tổng quan về marketing trong doanh nghiệp thương mại

Tổng quan về marketing trong doanh nghiệp thương mại
... nhà sản xuất, nhà thương mại người tiêu thụ” 2.2 Bản chất marketing thương mại Mục tiêu marketing thương mại cuối đảm bảo lợi nhuận có doanh nghiệp tham gia vào trình kinh doanh thị trường Nhưng, ... thông lý thuyết marketing có lợi ích từ việc ứng dụng marketing vào lĩnh vực hoạt động thương mại tổ chức kinh tế, chấp nhận khái niệm marketing thương mại sau: Marketing thương mại trình tổ chức, ... độ nay, marketing có khả đáp ứng tốt yêu cầu đặt cho thành công hoạt động thương mại doanh nghiệp Nhưng, tính chất trực tiếp phục vụ cho trình thương mại doanh nghiệp dường bị che lấp Marketing...
 • 105
 • 1,935
 • 11

Tổng quan về marketing dịch vụ.doc

Tổng quan về marketing dịch vụ.doc
... Hằng Dịch vụ cốt lõi định chất dịch vụ, quy định dịch vụ loại dịch vụ loại khác Dịch vụ cốt lõi gắn liền với hệ thống sản xuất, cung ứng dịch vụ lõi kỹ thuật dịch vụ Dịch vụ bao quanh gồm dịch ... hàng có cảm nhận tốt dịch vụ cốt lõi Dịch vụ cốt lõi dịch vụ bao quanh dịch vụ riêng biệt hệ thống để tạo dịch vụ tổng thể Thông thường doanh nghiệp phải bỏ chi phí lớn để tạo dịch vụ cốt lõi khoảng ... biệt marketing dịch vụ Phạm vi hoạt động marketing dịch vụ rộng lớn nhiều so với marketing hàng hóa hữu hình Marketing dịch vụ đòi hỏi đổi mới, mở rộng giới hạn suy nghĩ phương thức hoạt động marketing...
 • 57
 • 2,482
 • 41

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập