Luận văn thiết kế kỹ thuật dây chuyền đóng gói artemia và trứng bào xác khô năng suất 10kg mẻ đạt tiêu chuẩn thương phẩm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản

Thiết kế kỹ thuật dây chuyền đóng gói Artemia trứng bào xác khô năng suất 10kg/ mẻ đạt tiêu chuẩn thương phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản

Thiết kế kỹ thuật dây chuyền đóng gói Artemia và trứng bào xác khô năng suất 10kg/ mẻ đạt tiêu chuẩn thương phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản
... trường Đại học Thuỷ sản, em nhận đề tài: Thiết kế kỹ thuật dây chuyền đóng gói Artemia trứng bào xác khô suất 10kg /mẻ đạt tiêu chuẩn thương phẩm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản thầy PGS.TS Phạm ... quan công nghệ sản xuất khô artemia trứng bào xác phục vụ nuôi trồng thuỷ sản Chương 2: Những vấn đề chung dây chuyền đóng gói lựa chọn phương án thiết kế Chương 3: Thiết kế kỹ thuật thiết bị định ... TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHÔ ARTEMIA VÀ TRỨNG BÀO XÁC PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 1.1 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ARTEMIA 1.1.1 Hệ thống phân loại Artemia thuộc nhóm giáp xác có hệ thống phân...
 • 117
 • 497
 • 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT KHI THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VEN BIỂN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT KHI THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VEN BIỂN
... cấp nước… II HỆ THỐNG THỦY LỢI VEN BIỂN: CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CẦN GIẢI QUYẾT II.1 Đặc điểm hệ thống ni trồng thủy sản ven biển Đặc điểm chung nguồn nước hệ thống ni trồng thủy sản ven biển: - Chịu ... DỤNG CHO CÁC HỆ THỐNG NI TRỒNG THỦY SẢN Trên trình bày số vấn đề cần thiết phải xem xét thiết kế hệ thống ni trồng thủy sản Dưới đây, với mục đích minh họa, chúng tơi xin trình bày số ví dụ tính ... đoạn quy hoạch, thiết kế vận hành hệ thống Các cơng cụ tính tốn hệ thống thủy lợi phục vụ ni trồng thủy sản (trong quy hoạch, thiết kế, vận hành) thường (1) Lý thuyết truyền thống, xem [12,13,18,19]...
 • 14
 • 62
 • 0

thiết kế lập quy trình chế tạo ống nối hướng dòng trong bơm nước chuyên dùng phục vụ nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu composite

thiết kế và lập quy trình chế tạo ống nối hướng dòng trong bơm nước chuyên dùng phục vụ nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu composite
... www.pdffactory.com 43 CT Ln V¨n Tèt NghiƯp -17- GVHD: Th.S §Ỉng Xu©n Ph­¬ng Ao nuôi Họng xã nước Cửa hút Bơm nước Đường ống H×nh 1.8: M¸y ®¶o n­íc dïng b¬m Ph­¬ng ph¸p sơc khÝ dïng b¬m nµy cã ­u ... 35 2.2.4 VËt liƯu composite 35 VËt liƯu composite vµ c«ng nghƯ chÕ t¹o 38 3.1 tỉng quan vỊ vËt liƯu composite 38 3.1.1 Kh¸i niƯm vỊ composite 38 3.2 ®Ỉc ... ph¸t huy thªm Ph©n lo¹i theo b¶n chÊt nỊn cđa vËt liƯu cã: - Composite nỊn polime, - Composite nỊn kim lo¹i, - Composite nỊn ceramic, - Composite nỊn hçn hỵp nhiỊu pha Ph©n lo¹i theo cÊu tróc cđa...
 • 92
 • 92
 • 0

thiết kế - chế tạo khuôn đúc cánh bơm hướng trục phục vụ nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu composite

thiết kế - chế tạo khuôn đúc cánh bơm hướng trục phục vụ nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu composite
... tạo khuôn đúc cánh bơm hướng trục phục vụ nuôi trồng thủy sản vật liệu composite ” Nội dung đề tài: Tổng quan bơm hướng trục đảo nước sục khí phục vụ nuôi trồng thủy sản Đặc điểm cấu tạo phương ... nghiên cứu chế tạo loại bơm nước nông - công nghiệp Các bơm chuyên dụng nuôi trồng thủy sản có chưa nghiên cứu chế tạo vật liệu phi kim loại Đối với nước: bơm nước chuyên dụng nuôi trồng thủy sản chủ ... -1 0- 1.2.6 Máy đảo nước sục khí kiểu bơm hướng trục Nguyên lý làm việc sở lý thuyết bơm hướng trục: Bơm hướng trục nằm nhóm bơm cánh dẫn, nhiên khác với bơm li tâm chỗ chất lỏng chuyển động bơm...
 • 107
 • 255
 • 1

Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm công ty nuôi trồng thủy sản việt nam

Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm công ty nuôi trồng thủy sản việt nam
... Nhiệm vụ kế toán nội dung tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW a) Nhiệm vụ kế toán : Thành phẩm mục tiêu trình sản xuất doanh nghiệp sản xuất ... KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TW I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TW Quá trình hình thành phát triển Công ty ... tổ chức máy kế toán : 18 Sơ đồ cấu tổ chức phòng tài kế toán Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Kế toán trưởng Kế toán quỹ tiền mặt Kế toán tiền gửi ngân hàng Kế toán hàng hoá Kế toán chi phí...
 • 72
 • 106
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ TRƯỢT ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ TRƯỢT ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ
... động điện 84 V.2 sở hệ điều khiển tr-ợt mờ từ điều khiển tr-ợt 85 kinh điển V.3 Các b-ớc thực thiết kế điều khiển mờ 87 V.4 Thiết kế điều khiển mờ tr-ợt cho động 88 Ch-ơng VI Mô nhận xét kết ... nghiên cứu thuật toán điều khiển mờ ứng dụng điều khiển mờ tr-ợt điều khiển tốc độ động Tuỳ theo đối t-ợng mà áp dụng luật điều kiện khác nhau, nhiên điều khiển có đầy đủ -u điểm điều khiển mờ bản, ... III.3.3.2 Bộ điều khiển mờ tự chỉnh cấu trúc 68 III.3.3.3 Bộ điều khiển mờ tự chỉnh có mô hình theo dõi 69 III.3.3.4 Bộ điều khiển mờ lai 71 Ch-ơng IV điều khiển tr-ợt ý nghĩa ứng dụng 73 điều khiển...
 • 104
 • 641
 • 3

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài : THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC KHỬ NITƠ CHO BÃI RÁC CŨ CÔNG SUẤT 400 m3/NGÀY

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài : THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC KHỬ NITƠ CHO BÃI RÁC CŨ CÔNG SUẤT 400 m3/NGÀY
... hoá cho nguồn tiếp nhận Luận văn thực nhằm thiết kế hệ thống xử lý nitơ nước rác phương pháp sinh học (quá trình nitrát hoá khử nitrát) nhằm loại bỏ hàm lượng nitơ nước rác đến mức cho ... pháp sinh học 13 2.4.3 Giới thiệu số công trình sinh học ứng dụng khử nitơ 22 Chương : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ 26 3.1 THÔNG SỐ THIẾT KẾ 26 3.2 LỰA CHỌN CÔNG ... Thiết kế trạm xử lý nước rỉ rác công suất 40 0m3/ngày CHƯƠNG : TỔNG QUAN xi 2.1 BÃI RÁC ĐÔNG THẠNH TP.HỒ CHÍ MINH: 2.1.1 Giới thiệu bãi rác Đông Thạnh : Theo kế hoạch bãi rác Đông Thạnh phải đóng...
 • 125
 • 240
 • 2

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng potx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng potx
... k thu t quang n, ng d ng c a quang n, so sánh ưu c ñi m c a quang n h th ng thông tin khác h th ng thông tin s i quang h th ng thông tin n 1.2 Gi i thi u v k thu t quang n 1.2.1 ... chung thành ph Đà N ng nói riêng M C ĐÍCH NGHIÊN C U ng d ng k thu t quang n, xây d ng m ng thông tin băng r ng cho ñô th l n Tính toán thi t k m ng thông tin quang n c th cho thành ph Đà ... ng thông tin quang n ñ i b sung thêm ưu ñi m cho h thông thông tin n làm hoàn thi n thêm h th ng 1.4.4 H th ng thông tin cáp quang * Cáp quang phương ti n tr i cung c p dung lư ng thông tin...
 • 26
 • 229
 • 2

luận văn: THIÊT TIÊN TRÌ NH HOAT ĐÔNG DAY HOC CAC ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ KIÊN THỨC PHÂN “SỰ CHUYÊN THÊ CUA CAC CHÂT” ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ́ (SGK VÂT LÍ 10 CƠ BAN) THEO HƢƠNG PHAT HUY TÍ NH ̣ ̉ ́ ́ TÍCH CỰC, TỰ LỰC NHÂN THỨC CUA HOC SINH pot

luận văn: THIÊT KÊ TIÊN TRÌ NH HOAT ĐÔNG DAY HOC CAC ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ KIÊN THỨC PHÂN “SỰ CHUYÊN THÊ CUA CAC CHÂT” ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ́ (SGK VÂT LÍ 10 CƠ BAN) THEO HƢƠNG PHAT HUY TÍ NH ̣ ̉ ́ ́ TÍCH CỰC, TỰ LỰC NHÂN THỨC CUA HOC SINH pot
... (SGK VÂT LÍ 10 BAN) THEO HƢƠNG PHAT HUY TÍ NH ̣ ̉ ́ ́ TÍCH CỰC, TƢ LƢC NH N THƢC CUA HOC SINH ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ Chuyên nganh: Lí luận và phƣơng pháp dạy học Vât lí ̀ ̣ Mã sô: 60.14 .10 ́ ... đƣơc ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ dạy một kiến thức cụ thê c) Thiêt tiên trì nh hoat đông day hoc cu thê ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ Thiêt tiên trì nh hoat đông day hoc môt kiên thƣc cu thê la ... gian đ ̉ HS ́ làm việc tại các góc 1.5 THIÊT KÊ TIÊN TRÌ NH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VẬT LÍ ́ ́ ́ * Sƣ cân thiêt cua viêc thiêt tiên trì nh hoat đông day hoc ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Nh ...
 • 149
 • 487
 • 1

luận văn xây dựng dân dụng thiết kế kỹ thuật căn hộ cho thuê – 26 quang trung quận 9 - tp hồ chí minh

luận văn xây dựng dân dụng thiết kế kỹ thuật căn hộ cho thuê – 26 quang trung quận 9 - tp hồ chí minh
... MƠN KỸ THUẬT XÂY DỰNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CĂN HỘ CHO TH 26 QUANG TRUNG QUẬN - TP HỒ CHÍ MINH (PHẦN THUYẾT MINH) CBHD: HỒNG VĨ MINH SVTH: VÕ MINH TRUNG MSSV: 1080617 LỚP: XDDD&CN K3 4-1 ... MƠN KỸ THUẬT XÂY DỰNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CĂN HỘ CHO TH 26 QUANG TRUNG QUẬN - TP HỒ CHÍ MINH ( PHẦN PHỤ LỤC ) CBHD: HỒNG VĨ MINH SVTH: VÕ MINH TRUNG MSSV: 1080617 LỚP: XDDD&CN K3 4-1 ... NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1.1.1 Qui mơ cơng trình Cơng trình Căn Hộ Cho Th”, xây dựng số 26 - Quang Trung - Quận - TP Hồ Chí Minh, cơng trình xây dựng nhằm mục đích cung cấp chỗ cho người dân q trình...
 • 157
 • 100
 • 1

luận văn xây dựng dân dụng thiết kế kỹ thuật chung cư đông hưng 1 (phần thuyết minh)

luận văn xây dựng dân dụng thiết kế kỹ thuật chung cư đông hưng 1 (phần thuyết minh)
... MSSV: 10 80676 Trang 32 Chương 4: Thiết kế kết cấu sàn S34 S35 S34 A A S29 S1 S30 S7 S 31 S12 S2 S3 S4 S5 S8 S9 S10 S 11 S15 S6 S16 S4 S 11 S3 S2 S1 S29 S10 S5 S9 S8 S7 S30 B B S13 S14 S16 S15 S14 S13 ... gttc S1 1. 95 3 .15 15 .2 18 0 72.7 S2 2.55 3 .15 14 .8 18 0 97.7 S8 12 .45 3 .15 15 18 0 470.6 S 11 6.55 3 .15 10 .4 18 0 357 .1 b) Hoạt tải Hoạt tải tác dụng lên sàn mái lấy bảng 3.2: hoạt tải tác dụng lên ... 17 3 10 .1. 3.4 XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN 18 2 10 .2 THIẾT KẾ NỀN MĨNG 18 5 10 .2 .1 THIẾT KẾ MĨNG M1 18 5 10 .2 .1. 1 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MĨNG M1...
 • 233
 • 116
 • 0

luận văn xây dựng dân dụng thiết kế kỹ thuật chung cư đông xuyên an giang (phần thuyết minh)

luận văn xây dựng dân dụng thiết kế kỹ thuật chung cư đông xuyên an giang (phần thuyết minh)
... CHƯƠNG II: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU THANG CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG SVTH: PHẠM TẤN TÀI_MSSV: 1064346 Trang 14 CHƯƠNG 1: TIÊU CHUẨN VÀ TẢI TRỌNG THIẾT KẾ CHƯƠNG ... nghiệm thu Viện Khoa Học Kỹ Thuật Xây Dựng- Bộ Xây Dựng biên soạn I.2 Tải trọng thiết kế : I.2.1 Tĩnh tải : - Tĩnh tải tải trọng tác dụng khơng biến đổi q trình xây dựng sử dụng cơng trình Tĩnh tải ... kết cấu (cầu thang 1- tầng 2) : SVTH: PHẠM TẤN TÀI_MSSV: 1064346 Trang 42 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU THANG - Cầu thang thiết kế dạng chịu lực - Cầu thang vế, bề rộng thân thang 1.650m, chiều...
 • 206
 • 77
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ kỹ THUẬT NGÀNH tự ĐỘNG HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU

LUẬN văn THẠC sĩ kỹ THUẬT NGÀNH tự ĐỘNG HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH : TỰ ĐỘNG HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU Học viên : Nguyễn Đình Khoát ... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU Học viên: Nguyễn Đình Khoát Lớp: CHK8 ... từ thông stator, từ xây dựng bảng chuyển mạch Hệ thống điều khiển trực tiếp moment sử dụng tham số động điện trở Rs, không sử dụng điều khiển dòng điện điều khiển biên Số hóa Trung tâm Học liệu...
 • 104
 • 450
 • 1

LUẬN VĂN: Thiết kế phương án dạy học một số kiến thức thuộc chương "Cân bằng của vật rắn" - SGK vật lí 10 hiện hành nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập pptx

LUẬN VĂN: Thiết kế phương án dạy học một số kiến thức thuộc chương
... lượng dạy học vật lý trường THPT, chọn đề tài: "Thiết kế phương án dạy học số kiến thức thuộc chương "Cân vật rắn" - SGK vật 10 hành nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh học tập" làm ... nghiệm vật lý tiến trình giải vấn đề + /Phát huy tính tích cực học sinh học tập Để thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương "Cân vật rắn" theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh ... mở đầu phần kết luận, luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài Chương 2: Thiết kế phương án dạy học số kiến thức cân vật rắn chương “ Cân vật rắn ” - SGK vật 10 hành Chương 3: Thực...
 • 209
 • 439
 • 1

kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật xây dựng miền tây

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật xây dựng miền tây
... cla cdns ka ty Th'i Q,ly ty sodoI 4;sdda, ch'rc neyk6loiniai cong t6 bO ty 2,2,K6 totn tianluongt?i c6Dg c6 PhiDTDv6n Thi6tK6 Ki Thuir xay DrrngMianTay 2.2.1 Hinhthic td lu('ng C6ngty tr]i lu@gvaocu6ithdngthuimsld ... (gid Do.nl thu bdnhdngnoi bO @ thuii) 1.1.4 CAcknoadt.ich theolrdrg D6i vdi doanh nghi9p ngoaiti& lu@g phAitrd theoquy dinh,cdnlhdi tinh theo$ le danlu@g c6ckhoan siDIxa hoi vd duqch?chtoiinvnochi ... cbanhort.loDg 9PhuoDg Ncuyen hont.l6ng c6ns "Uy ttuh- ch6tIuqng" dc cna ty cong c6phin ty tu klr fti.l k6xaydllils MianTay.Dan c6nsty c6phin ru vdr ttriiltk6xey vdi dsngMianTaybansethathai ldngvt seduqcnh0ng...
 • 59
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành tự động hóa thiết kế bộ điều khiển mờ trượt điều khiển tốc độ động cơluận văn thiết kế chế tạo rơle tự động hoà đồng bộ chính xác dùng vi điều khiểnđặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ươngcông tác hạch toán kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ươngluận văn xây dựng dân dụng thiết kế kỹ thuật nhà khám đa khoa phụng hiệp – hậu giangluận văn thiết kế giáo án điện tử môn hoá học lớp 10 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cựcđánh giá điều kiện địa chất công trình nhà a khu nhà phùng khoang trung văn từ liêm hà nội thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trìnhhô sơ thiêt kê ky thuat x lý nên dât yêu ca d án dưng cao tôc tp hô chí minh – long thành – dâu giây do tư vân thiêt kê nippon koei lap nam 2009luận văn thiết kế và đánh giá một bài kiểm tra tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên xây dựng dân dụng tại trường đại học dân lập hải phòngxay dung va ap dung sang kien cai tien ky thuat day chuyen cong nghe nham tao mau theu khau tay dap khua dot lo trang tri hoa van san xuat cac loai giay ung nu thoi trang xuat khau va noi diathiet ke ky thuat to hop thiet bi kdt 1 khai thac via day doc bang cong nghe chia lop ngang guong khau ngan ket hop thu hoi than noc trong dieu kien khoang sang than viet namlua chon va thiet ke ky thuat cong nghe khai thac co gioi hoa via day doc tai via 7 tay vang danh cong ty than vang danhthiết kế kỹ thuậtđồ án thiết kế kỹ thuậtluận văn thạc sĩ kỹ thuậtIUH KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NEN KT NHAT BAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu LongHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long BiênIUH FDI VA VAN DE VIEC LAM DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC VON CHO DT PT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEN TRO ODA CUA NHAT DANH CHO VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty khai thác cảng hàng không miền BắcIUH VIEC LAM VA GIAI QUYET VIEC LAM TRONG KE HOACH PHAT TRIEN KTXH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN VE FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 44 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANSÁCH KINH điển tập 48 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam.PDFIUH FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH NGHANH CO KHI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFIUH EU ASEAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng tại ngân hàng công thương Việt namIUH QL NGOAI HOI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập