Khảo sát tính thích nghi của cây hoàng lan cananga odorata (lam ) hook f et thomson tạo được từ các kỹ thuật nhân giống khác nhau tại tỉnh bình phước

khảo sát tính thích nghi của cây hoàng lan [cananga odorata (lam.) hook. f. et thomson] tạo được từ các kỹ thuật nhân giống khác nhau tại tỉnh bình phước

khảo sát tính thích nghi của cây hoàng lan [cananga odorata (lam.) hook. f. et thomson] tạo được từ các kỹ thuật nhân giống khác nhau tại tỉnh bình phước
... hồng lan – có giá trị kinh tế cao – trồng rộng rãi Việt Nam, đề tài Khảo sát tính thích nghi hồng lan [Cananga odorata (Lam.) Hook f et Thomson] tạo từ kỹ thuật nhân giống khác Thị xã Bình Long, ... Long, tỉnh Bình Phước tiến hành Mục tiêu nghi n cứu   ‐ Nghi n cứu kỹ thuật nhân giống tính hồng lan biện pháp ni cấy invitro giâm cành ‐ Khảo sát tính thích nghi Hồng lan đất tỉnh Bình Phước ... nghi m khảo sát tính thích nghi sinh trưởng tạo từ hạt giâm cành thực Bình Long Địa danh thị xã thuộc tỉnh Bình Phước, cách Đồng Xồi khoảng 40km, phía đơng Nơi mang đặc điểm tự nhiên khí hậu tỉnh Bình...
 • 77
 • 538
 • 0

nghiên cứu sự sinh trưởng và khả năng ra hoa của cây hoàng lan (cananga odorata (lamk.) hook.f.& thomson) trồng ở huyện giồng trôm, tỉnh bến tre

nghiên cứu sự sinh trưởng và khả năng ra hoa của cây hoàng lan (cananga odorata (lamk.) hook.f.& thomson) trồng ở huyện giồng trôm, tỉnh bến tre
... Nghiên cứu sinh trưởng khả ế hoa c hồng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook.f.& Thomson ) trồng huyện Giồng Trơm, tỉnh Bến Tre 2- Mục tiêu đề tài - Đánh giá sinh trưởng hòang lan trồng tại huyện ... liệu sinh trưởng khả hoa hồng lan làm sở cho nghiên cứu khả thích ứng, suất hồng lan trồng huyện giồng Trơm, tỉnh Bến Tre 5.2- Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài sở khoa học cho việc đẩy mạnh trồng ... 4m • Về sinh trưởng: nghiên cứu tiêu sinh trưởng chiều cao, đường kính thân cây, cành sơ cấp, tỉa cành, đường kính tán sinh khối • Về khả hoa: nghiên cứu q trình hoa phát triển hoa hồng lan •...
 • 105
 • 256
 • 0

nghiên cứu sự sinh trưởng của cây hoàng lan (cananga odorata (lamk.) hook.f. & thomson) ở giai đoạn vườn ươm với các chế độ bón phân khác nhau

nghiên cứu sự sinh trưởng của cây hoàng lan (cananga odorata (lamk.) hook.f. & thomson) ở giai đoạn vườn ươm với các chế độ bón phân khác nhau
... Nghiên cứu sinh trưởng hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook f & Thomson) thuộc họ Na (Annonaceae) giai đoạn vườn ươm với chế độ bón phân khác nhau Mục tiêu đề tài Nghiên cứu sinh trưởng hoàng ... - Nghiên cứu ảnh hưởng mức độ che sáng khác đến sinh trưởng hoàng lan Phạm vi nghiên cứu Do thời gian có hạn nên phạm vi đề tài khảo sát sinh trưởng hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Hook f & ... alternifolia), …và đề tài nghiên cứu khả nảy mầm hạt hoàng lan (Cananga odorata) với nghiệm thức khác [2] 1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố khoáng lên sinh trưởng giai đoạn vườn ươm Sinh trưởng phát triển...
 • 105
 • 451
 • 0

Nghiên cứu khả năng nẩy mầm và sinh trưởng của cây hoàng lan (cananga odorata(lamk ) hook f thomson) ở giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu khả năng nẩy mầm và sinh trưởng của cây hoàng lan (cananga odorata(lamk ) hook f thomson) ở giai đoạn vườn ươm
... tiến hành đề tài " Nghiên cứu khả nẩy mầm sinh trưởng hồng lan (Cananga odorata (Lamk .) Hook. f. & Thomson ) giai đoạn vườn ươm" Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu khả nẩy mầm hạt hồng lan với nghiệm thức ... 2.1: Cây hoa hồng lan (Cananga odorata (Lamk .) Hook f & Thomson) 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu Các thí nghiệm khảo sát nẩy mầm sinh trưởng lồi Hồng lan tiến hành Vườn ... nẩy lượng mầm nẩy tốt mầm ( %) ĐC NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Lần Lần Trung bình Số hạt nẩy mầm tốt Chất lượng nẩy mầm ( %) Số hạt nẩy mầm tốt Chất lượng nẩy mầm ( %) Số Chất hạt lượng nẩy nẩy mầm mầm...
 • 118
 • 42
 • 0

kỹ thuật nhân giống khoai tây sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy

kỹ thuật nhân giống khoai tây sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô
... đoạn khoai tây để nhân Sau - lần nhân khoai tây trở kích thớc bình thờng khoai tây nuôi cấy - Khi hoàn chỉnh cần chuyển sang môi trờng để nhân dòng Nếu kiểm tra virus nuôi cấy môi trờng nhân ... núi VI Sản xuất củ nhỏ giống khoai tây: Việc nhân nhanh giống khoai tây bệnh phơng pháp nuôi cấy sản xuất củ siêu nhỏ (còn gọi siêu bi) Những củ giống đợc tiếp tục nhân giống nhà cách ly côn ... lớn bệnh Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Vùng Sổ tay Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi III Sản xuất khoai tây bệnh kỹ thuật nuôi cấy mô: Kỹ thuật sản xuất khoai tây bệnh...
 • 12
 • 452
 • 1

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây đậu ma và cây đậu rồng hoang với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây đậu ma và cây đậu rồng hoang với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ
... tài: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÂY ĐẬU MA (Centrosema Pubescens ) VÀ CÂY ĐẬU RỒNG HOANG (Psophocarpus Tetra gonolobus) VỚI CÁC MỨC ĐỘ PHÂN BÓN KHÁC NHAU TẠI THÀNH PHỐ ... Thí nghiệm Khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất Đậu Ma (Centrosema Pubescens )và Đậu Rồng Hoang (Psophocarpus Tetra gonolobus) với mức độ phân bón khác Thành Phố Cần Thơ với mục tiêu ... đất trồng.Vì thực đề tài Khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất Đậu Ma (Centrosema Pubescens Benth) Đậu Rồng Hoang (Psophocarpus Tetra gonolobus) với mức độ phân bón khác Thành Phố Cần Thơ ...
 • 57
 • 141
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA CÂY ĐIỀU ĐỐI VỚI KHÍ HẬU, ĐẤT ĐAI CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, HUẾ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA CÂY ĐIỀU ĐỐI VỚI KHÍ HẬU, ĐẤT ĐAI CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, HUẾ
... thích nghi với điều kiện sinh thái tỉnh - Xác định đợc số biện pháp kỹ thuật canh tác điều thích hợp 4 Đối tợng phạm vi nghi n cứu 3.1 Đối tợng nghi n cứu - Đối tợng nghi n cứu đề tài dòng điều ... nghi n cứu điều giới 1.2.2 Những nghi n cứu điều nớc 24 Chơng 2: Vật liệu, nội dung v phơng pháp nghi n cứu 42 2.1 Vật liệu nghi n cứu 42 2.2 Nội dung nghi n cứu 43 2.2.1 Điều tra, đánh giá đất, ... đề tài Nghi n cứu khả thích nghi điều (Anacardium occidentale L.) khí hậu, đất đai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa ThiênHuế Đề tài có ý nghĩa thiết thực cấp thiết, nhằm xem xét vị trí điều địa...
 • 208
 • 414
 • 2

Đánh giá mức độ thích nghi của cây lạc đối với một số yếu tố môi trường thiết yếu ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang trong các vụ gieo trồng

Đánh giá mức độ thích nghi của cây lạc đối với một số yếu tố môi trường thiết yếu ở huyện hiệp hoà  tỉnh bắc giang trong các vụ gieo trồng
... sinh lý lạc với đặc điểm yếu tố địa lý để đánh giá mức độ thích nghi lạc với điều kiện để phát triển lạc huyện Hiệp Hoà Mức độ thích nghi đợc đánh giá theo mức độ: Rất thích nghi S1 Thích nghi S2, ... diện tích trồng lạc huyện Hiệp Hoà Bản luận văn đánh giá mức độ thích nghi lạc sở: - Nghi n cứu đặc điểm yếu tố địa lý huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang - Nghi n cứu đặc điểm sinh lý lạc yếu tố địa ... nghi: N b Đánh giá mức độ thích nghi lạc Đất trồng - Đánh giá mức độ thích nghi lạc yếu tố Độ pH Nếu so sánh độ pH đất huyện Hiệp Hoà với yêu cầu sinh lý lạc độ pH chênh lệch mức: + Trong giới hạn...
 • 56
 • 1,491
 • 12

Nghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá, tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệu

Nghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá, tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệu
... chọn đề tài Nghi n cứu khả thích nghi dâu tằm địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệu Việc hình thành vùng dâu tằm nguyên liệu tận dụng phát huy hiệu diện tích ... đích nghi n cứu Trên sở đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội huyện Thiệu Hoá, đề tài nghi n cứu mức độ thích nghi dâu tằm đặc điểm địa huyện Thiệu Hoá, qua đề xuất hớng phát triển vùng nguyên liệu ... phạm vi lãnh thổ nghi n cứu Địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá Quan điểm nghi n cứu phơng pháp nghi n cứu 6.1 Quan điểm nghi n cứu 6.1.1 Quan điểm hệ thống Không có đối tợng địa lý đứng riêng...
 • 54
 • 276
 • 1

Ứng dụng GIS vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện quỳ châu, tĩnh nghệ an

Ứng dụng GIS vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện quỳ châu, tĩnh nghệ an
... LUậN ứng dụng GIS lĩnh vực đánh giá, quy hoạch sử dụng đất đợc nhiều nhà khoa học thực đem lại kết cao Vận dụng GIS vào đánh giá mức độ thích nghi Keo lai với điều kiện đất đai huyện miền núi Quỳ ... Chúng sinh trởng tốt đất feralit, đất xám, đất giàu chất dinh dỡng Loại đất thích nghi với Keo lai đất feralit đỏ vàng 93 Trần Thị Tuyến ứNG DụNG GIS V O ĐáNH GIá MứC Độ THíCH NGHI , TR 92-99 + ... đánh giá cho mức độ thích nghi cao (mức thích nghi S1 không lấy giá trị s2, S2 không lấy giá trị s3, S3 không lấy giá trị n) - Kết chồng xếp đồ thành phần Bảng Mức độ thích nghi Keo lai huyện Quỳ...
 • 8
 • 939
 • 24

Đánh giá mức độ thích nghi của cây cao su đối với một số yếu tố môi trường thiết yếu ở huyện Đức Thọ tỉnhTĩnh

Đánh giá mức độ thích nghi của cây cao su đối với một số yếu tố môi trường thiết yếu ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh
... thái cao su huyện Đức Thọ - Tĩnh CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH NGHI CỦA CÂY CAO SU HUYỆN ĐỨC THỌ 3.1 Đặc điểm cao su yêu cầu kỹ thuật trồng cao su 3.1.1 Sơ lược nguồn gốc, đặc điểm giá ... 1153074198 Đánh giá cảnh quan: Đánh giá mức độ thích nghi sinh thái cao su huyện Đức Thọ - Tĩnh 3.2.1.5 tiêu độ pH Cao su không yêu cầu cao độ pH Độ pH thích hợp với cao su 3,5 – 7,5 thích hợp ... điểm mức độ thích nghi cao su theo mức sau: Rất thích nghi điểm Thích nghi trung bình điểm Kém thích nghi điểm Không thích nghi điểm Bảng: đánh giá thành phần Mức độ thích nghi Yếu tố Không thích...
 • 32
 • 1,120
 • 15

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây anh đào giả với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây anh đào giả với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ
... P & SINH H C NG D NG LU N VĂN T T NGHI P KH O SÁT ð C TÍNH SINH TRƯ NG VÀ TÍNH NĂNG S N XU T C A CÂY ANH ðÀO GI (Gliricida sepium) V I CÁC M C ð PHÂN BÓN KHÁC NHAU T I THÀNH PH C N THƠ C n Thơ, ... ñai, phân bón, khác ñi u c n thi t Xu t phát t v n ñ ñó, ñã ti n hành th c hi n ñ tài “Kh o sát ñ c tính sinh trư ng tính s n xu t c a Anh ñào gi (Gliricida sepium) v i m c ñ phân bón khác t i Thành ... THƠ KHOA NÔNG NGHI P & SINH H C NG D NG Lu n văn t t nghi p Ngành: CHĂN NUÔI - THÚ Y Tên ñ tài: KH O SÁT ð C TÍNH SINH TRƯ NG VÀ TÍNH NĂNG S N XU T C A CÂY ANH ðÀO GI (Gliricida sepium) V I CÁC...
 • 54
 • 100
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây keo củi (calliandra calothyrsus) ở các thời điểm thu hoạch khác nhau tại cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây keo củi (calliandra calothyrsus) ở các thời điểm thu hoạch khác nhau tại cần thơ
... Khảo sát đặc tính sinh trƣởng tính sản xuất Keo củi (Calliandra calothyrsus) thời điểm thu hoạch khác Cần Thơ Mục tiêu đề tài: Khảo sát khả sinh trƣởng, suất chất lƣợng Keo củi (Calliandra calothyrsus) ... súc đồng thời phát huy lợi để phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ nên đề tài Khảo sát đặc tính sinh trưởng, tính sản xuất Keo củi (Calliandra calothyrsus) thời điểm thu hoạch khác Cần Thơ Thí ... HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CHĂN NUÔI NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ ĐỀ TÀI KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƢỞNG TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÂY KEO CỦI (Calliandra calothyrsus) CÁC THỞI...
 • 47
 • 28
 • 0

Khảo sát sự thích nghi sinh thái của 10 dòng lúa nhập nội

Khảo sát sự thích nghi sinh thái của 10 dòng lúa nhập nội
... tài: Khảo sát thích nghi sinh thái 10 dòng lúa nhập nội Mục đích nghi n cứu Đánh giá khả thích nghi sinh thái 10 dòng lúa nhập nội thông qua việc khảo sát, đánh giá tiêu 10 dòng nhập nội gieo ... thích nghi sinh thái 10 dòng lúa nhập nội nhằm chọn dòng có khả thích nghi tốt với điều kiện sinh thái khu vực, đưa vào sản xuất 12 Khóa luận tốt nghi p Nguyễn Thị Đông - k33C - sinh PHẦN NỘI DUNG ... nhiều giống lúa nhập nội, nhiên khả thích nghi chúng với điều kiện nước ta khác việc khảo sát thích nghi chúng cần thiết Nhằm góp phần đánh giá khả thích nghi số dòng nhập nội, tiến hành nghi n cứu...
 • 63
 • 27
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kỹ thuật nhân giống trên cây lan 27các kỹ thuật nhân giống trên cây lannghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệudanh gia muc do thich nghi cua cay lua voi dat dai huyen hung nguyen tinh nghe anđánh giá thích nghi của cây keo huyện hương khê hà tĩnhứng dụng gis vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện quỳ châu tĩnh nghệ anthích nghi của cây chè trênkhảo sát sự phát triển của cây lúađặc điểm thích nghi của cây ưa sángđặc điểm thích nghi của cây cao suđặc điểm thích nghi của cây xương rồngđặc điểm thích nghi của cây rừng ngập mặnđặc điểm thích nghi của cây đướcđánh giá sự thích nghi của cây lạc đối với đất đai ở nghệ andanh gia muc do thich nghi cua cay lacmạch điện ba phaTIEU LUAN XK IUHTIEU LUAN NK XE MAY TAI CTY QHQT DTSX IUHTIEU LUAN XK LAO DONG IUHt22 tiet61 u10 listeningTIEU LUAN NK THEP o CTY CP TONG BH BO TM IUHTIEU LUAN NK THEP PHE LIEU o CTY CN TAU THUY NGO QUYEN IUHt22 tiet62 u10 writingt23 tiet65 u11 speakingTIEU LUAN XK HANG THU CONG MY NGHE TAI ARTEXPORT IUHTIEU LUAN NK o CTY XNK VA KI THUAT BAO BI IUHt28b tiet78 u13 speakingTIEU LUAN XK HANG MY MAC TAI TONG CTY DET MAY VN IUHTIEU LUAN BH24 IUHTIEU LUAN XK HANG DET MAY VN SANG TT PHI HAN NGHACH IUHTIEU LUAN NANG CAO HIEU QUA KHAI THAC TAI BH NHAN THO BAC GIANG IUHtua35a tiet98 u16 writingTuan30 bai 9TIEU LUAN XK HANG DET MAY VN SANG TT MI IUHTIEU LUAN KHU KT CUA KHAU VA TAC DONG CUA NO DEN VIEC PHAT TRIEN VUNG DONG BAC IUH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập