Yếu tố kỳ ảo trong văn xuôi lãng mạn việt nam giai đoạn 1930 – 1945

Yếu tốảo trong văn xuôi lãng mạn Việt nam giai đoạn 1930- 1945

Yếu tố kì ảo trong văn xuôi lãng mạn Việt nam giai đoạn 1930- 1945
... Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 từ góc nhìn thể tài Chương 3: Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 từ góc nhìn thẩm mĩ Chương YẾU TỐ KỲ ẢO ... biệt giai đoạn 1930 – 1945, hạt giống yếu tố kỳ ảo thực sinh trưởng tốt tươi mảnh đất văn xuôi lãng mạn thu đạt thành tựu rực rỡ Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 ... 2.2 Phân loại yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1930 - 1945 Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 biểu dạng thức nào? Nó gồm chủng loại truyện kỳ ảo? Đó câu hỏi...
 • 116
 • 670
 • 2

YẾU TỐKỲ ẢO TRONG VĂN XUÔI LÃNG MẠN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 1945

YẾU TỐKỲ ẢO TRONG VĂN XUÔI LÃNG MẠN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 – 1945
... kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 từ góc nhìn thể tài Chương 3: Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 từ góc nhìn thẩm mĩ Chương YẾU TỐ KỲ ẢO TRONG ... kỳ ảo tạo nên diện mạo phong phú thể loại cho dòng văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 Tuy nhiên, đặt dòng văn xuôi kỳ ảo lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 vào hệ thống văn xuôi ... biệt giai đoạn 1930 1945, hạt giống yếu tố kỳ ảo thực sinh trưởng tốt tươi mảnh đất văn xuôi lãng mạn thu đạt thành tựu rực rỡ Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945...
 • 116
 • 388
 • 1

luận văn sư phạm ngữ văn tìm hiểu tiêu đề trong văn xuôi lãng mạn việt nam giai đoạn 1930 - 1945

luận văn sư phạm ngữ văn tìm hiểu tiêu đề trong văn xuôi lãng mạn việt nam giai đoạn 1930 - 1945
... CHƯƠNG 2: TIÊU ĐỀ TRONG VĂN XUÔI LÃNG MẠN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 1945 2.1 Vài nét tiêu đề văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 TĐVB văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 ... đó, chọn đề tài: Tìm hiểu tiêu đề văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 Hơn nữa, chọn văn xuôi lãng mạn giai đoạn 1930 - 1945 vì: văn học lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 nét ... sánh tiêu đề văn xuôi lãng mạn với tiêu đề văn xuôi thực phê phán giai đoạn 1930 1945 văn xuôi giai đoạn trước để thấy đặc trưng tiêu đề văn xuôi lãng mạn Ngoài ra, để hoàn chỉnh luận văn, ...
 • 81
 • 122
 • 0

tiêu đề tác phẩm văn xuôi lãng mạn việt nam giai đoạn 1930 - 1945

tiêu đề tác phẩm văn xuôi lãng mạn việt nam giai đoạn 1930 - 1945
... nói chung tiêu đề tác phẩm văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 nói riêng Đề tài Tiêu đề tác phẩm văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 -1 945” đề mẻ kiến thức tiêu đề văn kiến thức ... dung văn 5.1 Tiêu đề mang tính chất dự báo 5.2 Tiêu đề mang tính chất nghệ thuật II Tiêu đề tác phẩm văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 Vài nét tiêu đề tác phẩm văn xuôi lãng mạn Việt ... văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 nên người viết khảo sát tiêu đề tác phẩm văn chương nói chung để làm sở, sang mục “II Tiêu đề tác phẩm văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930...
 • 112
 • 382
 • 1

Sự hồi sinh của yếu tốảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam pot

Sự hồi sinh của yếu tố kì ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam pot
... đời sống văn học đương đại Từ truyền thống văn hoá, văn học dân tộc Sự thực yếu tố ảo không xa lạ với độc giả Việt Nam Ngay từ lúc chào đời, văn học Việt Nam gắn liền với ảo: "Kì ảo đặc trưng ... tạo "bước nhảy" chất văn xuôi yếu tố ảo sau đổi Trở lên cố gắng người viết hành trình tìm nguyên nhân cho hồi sinh phận văn xuôi yếu tố ảo đời sống văn học Việt Nam kể từ sau 1986 đến ... Đó nhân tố quan trọng khiến cho văn xuôi yếu tố ảo đương đại - giống tác phẩm ảo khác lịch sử văn học dân tộc, chịu hấp dẫn tác động mạnh mẽ văn học đại phương Tây với y phục bắt mắt,...
 • 18
 • 456
 • 7

Sự hồi sinh của yếu tốảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam docx

Sự hồi sinh của yếu tố kì ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam docx
... đời sống văn học đương đại Từ truyền thống văn hoá, văn học dân tộc Sự thực yếu tố ảo không xa lạ với độc giả Việt Nam Ngay từ lúc chào đời, văn học Việt Nam gắn liền với ảo: "Kì ảo đặc trưng ... tạo "bước nhảy" chất văn xuôi yếu tố ảo sau đổi Trở lên cố gắng người viết hành trình tìm nguyên nhân cho hồi sinh phận văn xuôi yếu tố ảo đời sống văn học Việt Nam kể từ sau 1986 đến ... Đó nhân tố quan trọng khiến cho văn xuôi yếu tố ảo đương đại - giống tác phẩm ảo khác lịch sử văn học dân tộc, chịu hấp dẫn tác động mạnh mẽ văn học đại phương Tây với y phục bắt mắt,...
 • 15
 • 286
 • 0

Văn hóa khoa cử thời trung đại qua một số tác phẩm văn xuôi tự sự việt nam giai đoạn 1930 1945

Văn hóa khoa cử thời trung đại qua một số tác phẩm văn xuôi tự sự việt nam giai đoạn 1930 1945
... lớn văn xuôi 1930 - 1945 4.2 Phân tích góc độ tiếp cận văn hóa khoa cử thời trung đại văn xuôi tự 1930 - 1945 4.3 Làm sáng tỏ nghệ thuật thể văn hóa khoa cử thời trung đại văn xuôi tự 1930 - 1945 ... rõ, đối tượng nghiên cứu luận văn thể văn hóa khoa cử thời trung đại số tác phẩm văn xuôi tự Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 3.2 Phạm vi tư liệu khảo sát Văn hóa khoa cử qua nhìn Ngô Tất Tố với Lều ... thể văn hóa khoa cử thời trung đại văn xuôi tự 1930 - 1945 12 Chương VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM - NGUỒN CẢM HỨNG LỚN TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ 1930 - 1945 1.1 Những tình sáng tạo đặc thù văn học Việt...
 • 128
 • 484
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Đặc điểm cấu trúc lời chửi của nhân vật trong văn xuôi hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... kiểu cấu trúc phát ngôn nh sau Cấu trúc lời chửi trực tiếp nhân vật tác phẩm văn xuôi thực phê phán giai đoạn 1930-1945 3.1 Lời chửi cấu trúc từ Lời chửi từ đợc xem phát ngôn có cấu trúc ngắn ... luận Qua khảo sát cấu trúc lời chửi nhân vật tác phẩm văn xuôi thực phê phán 1930-1945 bớc đầu rút số kết luận sau: Lời chửi nhân vật chủ yếu tồn dạng trực tiếp đơn thoại, vai chửi chủ yếu ngời ... Hoan - Báo hiếu: Trả nghĩa mẹ) trờng Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVIIi, số 2b-2009 Qua khảo sát, lời chửi nhân vật tác phẩm văn xuôi thực phê phán giai đoạn 1930 -1945 chủ yếu lời chửi...
 • 7
 • 286
 • 3

Sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930 1945 ở trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

Sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930  1945 ở trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử
... Đại học Vinh, Tr ờng đại học Sài Gòn, Phòng Đào Tạo sau Đại Học, thầy cô giáo khoa Lịch Sử, tổ môn Lý luận Ph ơng pháp dạy học môn lịch sử - Tr ờng Đại Học Vinh , khoa lịch sử - Tr ờng Đại Học ... Vit Nam giai on 1930 1954 trng Trung hc ph thụng 53 2.3 Nhng yờu cu xỏc nh cỏc bin phỏp s dng bn theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc lch s Vit Nam giai on 1930 1954 trng Trung ... hc sinh dy hc lch s Vit Nam giai on 1930 1954 trng Trung hc ph thụng (Chng trỡnh chun) 65 2.4.2 Cỏc bin phỏp s dng bn theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc lch s Vit Nam giai...
 • 153
 • 494
 • 1

Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930 1945 lớp 12 trung học phổ thông tỉnh nghệ an (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930  1945 lớp 12  trung học phổ thông tỉnh nghệ an (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử
... NGH AN - 2 012 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH PHM TH HIU sử dụng tài liệu lịch sử địa phơng dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930 - 1945 lớp 12 - trung học phổ thông tỉnh nghệ an (chơng trình chuẩn) ... hc lch s Vit Nam giai on 1930 1945 trng THPT tnh Ngh An (Chng trỡnh Chun) Chng 3: Bin phỏp s dng ti liu lch s a phng dy hc lch s Vit Nam giai on 1930 1945 trng THPT tnh Ngh An 11 NI DUNG ... A PHNG CN KHAI THC TRONG DY HC LCH S VIT NAM GIAI ON 1930 - 1945 TRNG THPT TNH NGH AN (CHNG TRèNH CHUN) 2.1 Mc tiờu, ni dung kin thc c bn Lch s Vit Nam t 1930 n 1945 (lp 12 - THPT, Chng trỡnh...
 • 122
 • 586
 • 5

Những đóng góp và hạn chế của văn học lãng mạn việt nam thời kì 1930 1945

Những đóng góp và hạn chế của văn học lãng mạn việt nam thời kì 1930 – 1945
... đại văn xuôi, đóng góp lớn tiểu thuýết lãng mạn Việt Nam cho văn học nước nhà từ cách tân thơ, tiểu thuyết văn học lãng mạn thực đẩy ngôn ngữ đến mức hoàn thiện Văn học lãng mạn Việt Nam ... phải lúc ta coi nhẹ, đóng góp nội dung văn học lãng mạn Việt Nam, chí phủ nhận Tuy nhiên mặt hình thức, văn học lãng mạn đóng góp mà phải công nhận Những tác phẩm lãng mạn, đặc biệt hai thể ... chung văn học cố để đưa văn học Việt Nam vào thời đại Với nhạy cảm trước cũ, gò bó khuôn sáo hình thức cũ, văn học lãng mạn mạnh dạn tìm Phong trào Thơ từ 1932 cởi dây trói cho thơ Việt Nam, ...
 • 4
 • 411
 • 1

yếu tốảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ xv đến thế kỉ xix)

yếu tố kì ảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ xv đến thế kỉ xix)
... Chính vậy, chọn đề tài luận văn: Yếu tố ảo văn xuôi trung đại (thế kỉ XV đến kỉ XIX) Tìm hiểu yếu tố ảo văn xuôi trung đại giúp có nhìn sâu sắc giới nghệ thuật nhà văn có nhìn nhận, đánh giá ... luận văn Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn khảo sát, phân tích lý giải biểu yếu tố ảo văn xuôi trung đại Việt Nam (thế kỉ XV đến hết kỉ XIX) tìm giá trị thẩm mĩ đặc sắc mà yếu tố ảo mang ... thành yếu tố ảo văn học trung đại Chương 2: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI 2.1 Cốt truyện ảo 2.2 Nhân vật ảo 2.3 Không gian, thời gian ảo Chương...
 • 115
 • 276
 • 2

MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN CHO VĂN XUÔI LÃNG MẠN VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 20

MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN CHO VĂN XUÔI LÃNG MẠN VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 20
... THỰC VÀ CHẤT TRỮ TÌNH LÃNG MẠN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA THẠCH LAM Để rõ cho đóng góp Tự lực văn đoàn văn xuôi Việt Nam đại, phần xét truyện ngắn xuất sắc thành viên nhóm- nhà văn Thạch Lam với truyện ... cương vai trò nhóm “ Tự lực văn đoàn đóng góp cho văn xuôi đại Việt Nam nhà văn Thạch Lam truyện ngắn “ Hai đứa trẻ” chương trình ngữ văn lớp 11 hành NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tính lí luận, ... bạn đồng nghiệp có điều kiện để tiếp nhận cách đầy đủ, xác kiến thức mà trình bày viết CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI Đóng góp Tự lực văn đoàn cho văn xuôi đại Việt Nam Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng...
 • 34
 • 73
 • 0

Điển hình hoá trong văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam (giai đoạn 1930-1945)

Điển hình hoá trong văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam (giai đoạn 1930-1945)
... văn thực phê phán xây dựng điển hình văn học với đặc điểm chi tiết chân thực, tính cách điển hình hoàn cảnh điển hình Điển hình hoá văn học kết lại nhân vật điển hình Các kiểu nhân vật điển hình ... tế văn học Nam Cao nói họ với cảm thông sâu sắc hiểu biết thực Chơng Nghệ thuật điển hình hoá văn xuôi thực phê phán Việt Nam 3.1 Nghệ thuật xây dựng loại hình nhân vật điển hình văn học thực phê ... nghệ thuật bật chủ nghĩa thực phê phán, đặc trng để phân biệt chủ nghĩa thực phê phán với chủ nghĩa lãng mạn Nghiên cứu điển hình hoá văn xuôi thực phê phán Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 giúp ích...
 • 26
 • 909
 • 1

Quá trình hình thành và phát triển của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Quá trình hình thành và phát triển của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
... sống văn hoá - xã hội tác động tới hình thành phát triển văn xuôi quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối kỷ XIX đầu kỷ XX (39tr) Chơng Quá trình vận động văn xuôi quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối kỷ XIX ... xuất phát triển văn xuôi quốc ngữ Việt Nam chặng đầu phôi thai chơng Quá trình vận động văn xuôi quốc ngữ Việt nam giai đoạn cuối kỷ XIX đầu kỷ XX 2.1 Những mầm mống văn xuôi quốc ngữ xuất Nam ... tới hình thnh v phát triển văn xuôi quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối kỷ XIX đầu kỷ XX 1.1 Tiềm lực văn hoá mang tính chất vùng, miền 1.1.1 Văn vần quốc ngữ - bớc đệm văn xuôi quốc ngữ Nam kỳ giai...
 • 13
 • 422
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức học viên lĩnh hội kiến thức cơ bản trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1945 lớp 12 ở các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố hồ chí minhyếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngyếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết ngồi của nguyễn bình phươngyếu tố kỳ ảo trong sáng tác võ thị hảo qua tiểu thuyết giàn thiêu và tập truyện ngắn những truyện không nên đọc lúc nửa đêmkhái quát về sự tác động của yếu tố chính trị đối với yếu tố kinh tế trong quan hệ song phương việt nam hoa kỳ giai đoạn 1954 1994văn hóa dân gian trong văn xuôi đương đại việt namcác khuynh hướng tư tưởng thẩm mĩ trong văn xuôi hiện thực việt nam nửa đầu thế kỉ xx 1900 1945văn học lãng mạn việt namvăn học lãng mạn việt nam 3045vấn đề thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong ngành giáo dục ở việt nam giai đoạn 19932002thực trạng và giải phápcác cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở việt nam giai đoạn 1904 1945một vài biện pháp sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn huyện thọ xuân trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn từ thế kỷ x đến thế kỷ xv lớp 10 chương trình chuẩnđặc trưng của văn học lãng mạn việt namtrào lưu văn học lãng mạn việt namnhững nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút và sử dụng nguồn vốn oda trong ngành giáo dục ở việt nam giai đoạn 1993 2002Lịch sử 11 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ nửa sau thế kỉ XVIIIQuốc gia cổ cham pa và phù nam lịch sử 10giao trinh kết hợp mon đường lối cach mạng của đảng cộng sản việt namgiao trinh tom tắt đường lối cach mạng của đảng cộng sản việt namBài giảng Thị Trường Chứng Khoán(Securities Markets)Tiểu luận cao học môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng yếu công tác quản lỷ nhà nước đổi với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện ninh sơn, tỉnh ninh thuậnBài Giảng Ngắt Và Xử Lý NgắtBài Giảng Truy Cập Bộ Nhớ Trực Tiếp DMABài Giảng Tổng Quan Về Internet Và EmailBài Giảng Microsoft WordWin Word Tạo Bảng TableKinh nghiệm giảng dạy tiết ôn tập học kì I môn Giáo dục công dân lớp 7 ở trường Trung học cơ sở Nga Trường Nga Sơn nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong học tập bộ mônMột số phương pháp tiến hành thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở trường THCSWin Word Vẽ Hình DrawingBài Giảng Tế Bào Nhân SơNghiên cứu giải pháp chống xói lở bờ sông và đê bao khu vực Đồng Tháp bằng vật liệu rơm cuộnTác động của các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.Nâng cao chất lượng học toán cho học sinh lớp 1 thông qua việc tổ chức trò chơi học tập ở trường Tiểu học Nga BạchLUẬN văn tốt NGHIỆP bồi DƯỠNG đạo đức CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN ở HUYỆN SÔNG lô TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYGiai chi tiet de thi THPT QG mon hoa 2015 word
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập