CÔNG NHÂN VẬN HÀNH TRẠM VÀ ĐƯỜNG DÂY

Tài liệu Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động - Công nhân vận hành trạm pptx

Tài liệu Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động - Công nhân vận hành trạm pptx
... quản lý vận hành: Người cho phép đại diện đơn vị Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – CN Vận hành trạm - 12 - quản lý vận hành Nguyên tắc cử người đại diện cho phép thực sau: - Nếu đơn ... bị điện trạm, Quy định vận hành trạm biến áp trung gian để huấn luyện cho nhân viên vận hành Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – CN Vận hành trạm - 35 - ... tra vị trí cắt Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – CN Vận hành trạm -5 - Cắt điện nhân viên vận hành đảm nhiệm Cấm ủy nhiệm việc thao tác cho công nhân sửa chữa tiến hành Cắt điện phần...
 • 35
 • 492
 • 4

Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp của công nhân vận hành thiết bị in offset tờ rời theo tiếp cận linh hoạt

Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp của công nhân vận hành thiết bị in offset tờ rời theo tiếp cận linh hoạt
... tập công nhân vận hành theo tiếp cận linh hoạt Chương 3: Vận dụng mô hình bồi dưỡng lực nghề nghiệp công nhân vận hành thiết bị in offset tờ tời theo tiếp cận vào bồi dưỡng công nhân doanh nghiệp ... thiết bị in offset tờ rời theo hướng tiếp cận linh hoạt v Chương 2: Khảo sát thực trạng bồi dưỡng lực nghề nghiệp công nhân vận hành thiết bị in offset tờ rời theo tiếp cận linh hoạt Đề tài tiến hành ... trúc lực công nhân vận hành thiết bị in offset tờ rời 25 Hình 1.5 Mô hình bồi dưỡng lực nghề nghiệp công nhân vận hành 27 thiết bị in ofset tờ rời theo tiếp cận linh hoạt Hình 2.1 Xếp loại nhóm lực...
 • 22
 • 35
 • 0

BỒI DƯỠNG NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP của CÔNG NHÂN vận HÀNH THIẾT bị IN OFFSET tờ rời THEO TIẾP cận LINH HOẠT

BỒI DƯỠNG NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP của CÔNG NHÂN vận HÀNH THIẾT bị IN OFFSET tờ rời THEO TIẾP cận LINH HOẠT
... CấỐ ỏrúc lực nghề nghiệp công nhân vận hành thiết bị in offset tờ rời 21 Nh n xét 27 1.4.2 Mô hình b iăd ngănĕngăl c ngh nghi p c a công nhân v n hành thi t b in offset ... thiết bị in offset tờ rời Ngành In bao g m r t nhi u ngh ,ăđ tr c chia thành ba lĩnhăv c chính: Các ngh c in (ch b n), ngh In ngh sau In Trong ngh In có ngh in theo t ng công ngh nh ă sau:ă In ... Offset, ă in lõm, in Flexo, in l i, in k thu t s m t s k thu t in chuyên d ng Đ i v i ngh in Offset có hai m ng ngh nghi p in Offset cu n (web -offset) in Offset t r i (sheetfed -offset) Công nhân/ (th...
 • 169
 • 57
 • 0

Quy Trình Vận Hành Thao Tác Đường Dây

Quy Trình Vận Hành Thao Tác Đường Dây
... phải vị trí vận hành + Để đóng- cắt DCL từ xa chổ máy cắt phải cắt 17 Tác dụng mạch chống giã giò MC: Khi thao tác đóng MC, mà thời điểm đường dây bị cố (ví dụ cắt điện đường dây để công tác, sau ... toàn tổn thất công suất đường dây - Tổn thất công suất đoạn đường dây 2: Vậy: - Công suất đầu đoạn đường dây là: - Công suất đầu đoạn đường dây là: - Tổn thất công suất đường dây đoạn 1: Vậy * Nếu ... này, ngắn mạch đường dây đường dây điện, máy biến áp làm việc bình thường Nhưng cố máy biến áp đường dây tạm thời bị điện Vì sơ đồ thích hợp cho trạm biến áp chiều dài đường dây lớn c Sơ đồ...
 • 58
 • 402
 • 8

qui tình kỹ thuật an toàn điện trong công tác vận hành quản lý sửa chữa đường dây trạm điện

qui tình kỹ thuật an toàn điện trong công tác vận hành quản lý sửa chữa đường dây và trạm điện
... trờn thang ớt nht phi cỏch ngn thang m v phi khoỏ chõn vo thang hoc ng bc trờn bc di, thang phi dng vi tng mt gúc 300 Chỳ ý: i vi thang di ng khụng c eo tht lng an ton vo thang iu 106: Khụng mang ... dõy ang mang in thỡ phi cú trỡnh an ton ớt nht bc IV iu 258: Cụng nhõn bc III an ton c lm cỏc cụng vic di t hoc cú trốo lờn ct ng dõy ang mang in nhng phi cỏch dõy dn di cựng ng dõy ang mang ... chớnh: Nhng vic lm bờn ngoi hng ro chn thit b ang mang in hoc ngoi khong cỏch an ton vi thit b ang mang in Nhng vic lm gn hoc trờn cỏc b phn v thit b ang mang in khụng cú kh nng che chn, cú th gõy...
 • 108
 • 115
 • 1

Nghiên cứu công nghệ tích hợp để xây dựng hệ thống điều khiển giám sát vận hành trạm biến áp từ xa

Nghiên cứu công nghệ tích hợp để xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp từ xa
... n hành tr m bi n áp - Xây d ng chương trình k t n i, trao ñ i d li u ñ th c hi n trình ñi u n, giám sát v n hành tr m bi n áp t xa - Áp d ng k t qu nghiên c u ñ xây d ng chương trình ñi u n giám ... Chương 3: Xây d ng chương trình ñi u n giám sát v n hành n truy n th ng cho tr m bi n áp thu c Công ty CP Đi n l c Khánh Hòa 1.4 CÔNG TÁC ĐI U Đ Chương 4: Áp d ng xây d ng h th ng ñi u n giám sát v ... truy c p t xa Do ñó c n thi t ph i xây d ng h th ng tích h p ñi u n giám sát v n hành tr m bi n áp theo công ngh m i th c hi n thao tác xa Có th tóm lư c l i ích c a vi c xây d ng tr m tích h p...
 • 13
 • 425
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty CP Tư vấn giao nhận Vạn Hạnh

Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty CP Tư vấn và giao nhận Vạn Hạnh
... ch c công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công Ty CP V n Giao Nh n V n H nh - Đ xu t m t s ki n ngh , gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công ty Nhi ... t ch c công tác k toán t i Công Ty CP V n Giao Nh n V n H nh (EVERGOOD CLC) Chương III: Nh n xét ki n ngh v công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công Ty CP V n Giao Nh n V n ... ñơn v có t ch c công tác k toán riêng - Tài kho n không ph n ánh s v n ñ u công ty m ñ u v n vào công ty kho n toán gi a công ty m công ty - Tài kho n 136 ph i h ch toán chi ti t theo...
 • 142
 • 411
 • 1

Luận văn:Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty CP Tư vấn giao nhận Vạn Hạnh docx

Luận văn:Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty CP Tư vấn và giao nhận Vạn Hạnh docx
... ch c công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công Ty CP V n Giao Nh n V n H nh - Đ xu t m t s ki n ngh , gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công ty Nhi ... t ch c công tác k toán t i Công Ty CP V n Giao Nh n V n H nh (EVERGOOD CLC) Chương III: Nh n xét ki n ngh v công tác k toán n ph i thu - n ph i tr t i Công Ty CP V n Giao Nh n V n ... ñơn v có t ch c công tác k toán riêng - Tài kho n không ph n ánh s v n ñ u công ty m ñ u v n vào công ty kho n toán gi a công ty m công ty - Tài kho n 136 ph i h ch toán chi ti t theo...
 • 142
 • 317
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐƯỜNG DÂY 220KV Giáo viên hướng dẫn TRẦN VĂN TỚP (ĐỀ 2)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220KV VÀ ĐƯỜNG DÂY 220KV Giáo viên hướng dẫn TRẦN VĂN TỚP (ĐỀ 2)
... Tnh (1 9) Đồ án tốt nghiệp 2.2 kỹ thuật điện cao áp Phạm vi bảo vệ dây thu sét 2.2.1Phạm vi bảo vệ dây thu sét Phạm vi bảo vệ dây thu sét dải rộng Chiều rông phạm vi bảo vệ phụ thuộc vào mức cao ... Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp mở đầu 60 1.1 Các yêu cầu kỹ thuật 60 1.2 Các tiêu bảo vệ chống sét đường dây 61 1.3 tính toán tiêu bảo vệ chống sét đường dây ... By Giangdt 3.1 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp CHƯƠNG i TíNH TOáN BảO Vệ Chống SéT ĐáNH TRựC TIếP VàO TRạM Biến áp 220/110kV ******* CáC YÊU CầU Kỹ THUậT 1)Tất thiết bị bảo vệ cần phải nằm...
 • 124
 • 293
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐƯỜNG DÂY 220KV Giáo viên hướng dẫn TRẦN VĂN TỚP (ĐỀ 1)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220KV VÀ ĐƯỜNG DÂY 220KV Giáo viên hướng dẫn TRẦN VĂN TỚP (ĐỀ 1)
... bảo vệ chống sét hợp lý Nếu so sánh tiêu bảo vệ chống sét đường dây thiết kế nhiều so với đường dây điển hình cần có biện pháp tăng cường bảo vệ chống sét đặt thêm dây chống sét, giảm góc bảo vệ, ... điện sét đánh vào đường dây 3.3.4 Số lần cắt điện sét đánh vào đường dây 3.3.5 Số lần cắt điện điện áp cảm ứng 3.4 Tính toán tiêu bảo vệ chống sét đường dây 3.4.1 Mô tả đường dây cần bảo vệ 3.4.2 ... đảm bảo yêu cầu nối đất an toàn Như nối đất an toàn đạt yêu cầu 2.5 Nối đất chống sét 2.5.1 Sơ đồ nối đất chống sét Trong thiết kế nối đất chống sét cho trạm biến áp phạm vi đề tài bảo vệ trạm biến...
 • 109
 • 443
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định số 26452005qđbtmquyết định số 2645qđubndBộ đề thi tuyển công chức giáo viên trung học cơ sở (có đáp án chi tiết)Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại chi nhánh công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Quảng NinhĐề, đáp án vật lí 9 chọn đội tuyển thi tỉnh vòng 2 2016 2017 ngọcBiến đổi văn hóa của cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long, tỉnh Quảng NinhĐánh giá tác động của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên HuếKinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi (1)Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi (3)Mức độ hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (1)Đề đáp án 9 2015 2016 (ngọc)22 8 2016Mối quan hệ giữa diễn ngôn đạo đức và diễn ngôn tình yêu tình dục trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn DữQuản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại trường mầm non Thực hành – Đại học Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dụcChinh phục điểm 8 9 10 hóa học quyển 2 hữu cơHệ Thống Nhân Vật Trong Sử Thi M’nông Và Vấn Đề Thể Loạitrắc nghiệm hàm số, logarit có đáp ánĐánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Hoài Đức AĐề thi tiếng nhật JTEST AD 96Đề thi tiếng nhật JTEST AD 97Đề thi tiếng nhật JTEST AD 98Đề thi tiếng nhật JTEST AD 92tổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập