Cấu trúc trường ca hữu thỉnh

Thế giới nghệ thuật trường ca hữu thỉnh

Thế giới nghệ thuật trường ca hữu thỉnh
... trư ng ca: Đư ng t i thành ph , Trư ng ca Bi n, S c b n c a Đ t ….Trong ñó, trư ng ca Đư ng t i thành ph ñã ñư c gi i thư ng H i nhà văn Vi t Nam năm 1995; t p thơ Thư mùa Đông, có Trư ng ca Bi ... m trư ng ca dài thơ tình ng n …” Phan Cung Vi t phê bình : “Nhân ñ c Trư ng ca Bi n c a H u Th nh”, báo Văn ngh quân ñ i s tháng 4/1995, ñã vi t l i ca ng i thơ H u Th nh, nh t Trư ng ca Bi n ... , v i nh ng trư ng ca : Đư ng t i thành ph , Ttrư ng ca Bi n, S c b n c a Đ t … m t s thơ có tính trư ng ca khác, Hũu Th nh th t s m t dòng riêng gi a ngu n chung c a thơ ca Vi t Nam hi n ñ i...
 • 26
 • 121
 • 1

đặc điểm trường ca hữu thỉnh

đặc điểm trường ca hữu thỉnh
... lẫn hình thức nghệ thuật sáng tác trường ca Hữu Thỉnh, chọn Đặc điểm trường ca Hữu Thỉnh làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Nghiên cứu Đặc điểm trường ca Hữu Thỉnh giúp có nhìn toàn diện nghiệp ... Một số vấn đề lí luận thể loại trường ca trình sáng tác Hữu Thỉnh Chương 2: Thế giới hình tượng trường ca Hữu Thỉnh Chương 3: Đặc sắc nghệ thuật trường ca Hữu Thỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu ... khảo tập thơ, trường ca hệ nhà thơ chống Mĩ để đối sánh, tìm nét tương đồng khác biệt trường ca Hữu Thỉnh Đóng góp luận văn Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu trường ca Hữu Thỉnh, luận văn đặc trưng nội...
 • 114
 • 412
 • 5

Trường ca hữu thỉnh nhìn từ góc độ thể loại

Trường ca hữu thỉnh nhìn từ góc độ thể loại
... chia thành chương: Chƣơng 1: Trường ca Việt Nam đại trường ca Hữu Thỉnh Chƣơng 2: Trường ca Hữu Thỉnh nhìn từ phương diện nội dung Chƣơng 3: Trường ca Hữu Thỉnh nhìn từ phương diện hình thức Số ... dung nghệ thuật góc độ thể loại, chọn Trường ca Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ thể loại làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Lịch sử vấn đề 2.1 Những ý kiến đánh giá thơ Hữu Thỉnh Ngay từ ngày đầu cầm ... luận văn đặc trưng góc độ thể loại trường ca Hữu Thỉnh Qua nhằm khẳng định đóng góp bật mặt thể loại trường ca thơ ca Việt Nam đại tác giả Luận văn tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả quan tâm,...
 • 101
 • 52
 • 0

cung cầu thị trường phê thế giới

cung cầu thị trường cà phê thế giới
... -7.7 Thay đổi dự trữ 17 Cung & cầu phê 130 125 120 Mn Bags 115 110 105 100 95 90 Consumption Production 85 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 '07/08 18 Cung & cầu phê Mn 60k g Bags 2004/05 ... -1.2 +1.1 Thay đổi dự trữ 19 Cung & cầu phê 130 125 120 Mn Bags 115 110 105 100 95 90 Consumption Production 85 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 20 Cung & cầu phê 2004/05 2005/06 2006/07F ... -3.2 -0.5 -1.7 Triệu bao 21 Cung & cầu phê Arabica Robusta 10.0 8.0 6.0 Mn Bags 4.0 2.0 0.0 2004/05 2005/06 2006/07F 2007/08F -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 22 Cung & cầu phê 2004/05 2005/06 2006/07F...
 • 35
 • 673
 • 0

Bài giảng vật liệu học - Chương 4: Cấu trúc vật liệu hữu cơ (Polyme) pptx

Bài giảng vật liệu học - Chương 4: Cấu trúc vật liệu hữu cơ (Polyme) pptx
... H O H N -( CH2)6 - N- + H O OH- C - (CH2)4 - C -OH H O O - N -( CH2)6 - N- C - (CH2)4 - C - + nH2O n H Tháng 02.2006 H TS Hà Văn Hồng 12 4.1.2.Các chất phụ gia Vật liệu = Hạt nhựa + Chất phụ gia ... xếp ng.tử khác H H H H H H- C – C - C- C-H H H H-C-H H H-C –C- H H H H H i-butan n-butan Tháng 02.2006 H C-H TS Hà Văn Hồng 28 4.2.2.Phân tử polyme 4.2.2.1.Bản chất hóa học 4.2.2.2.Các polyme thường ... Hồng 38 •Các Polyme thường gặp: H O H O - N – - C- - N- C - - C - -CH H H H Nylon 6.6 Tháng 02.2006 TS Hà Văn Hồng 39 • Các Polyme thường gặp: O -C– O H H - C- O – C – C – O – H H Polyetylen Terephthalate...
 • 65
 • 458
 • 6

Các phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ (NMR, IR, MS, ...)

Các phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ (NMR, IR, MS, ...)
... phương pháp Có khả lựa chọn phương pháp phổ Giải phổ xác định cấu trúc hợp chất hữu thường gặp ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC Thi kỳ: 30% Thi cuối kỳ: 70% Hình thức thi: trắc nghiệm NGUYÊN TẮC CỦA PHƢƠNG PHÁP ... tương tác cấu trúc PHƢƠNG PHÁP PHỔ - THÔNG TIN Phƣơng pháp phổ Thông tin thu đƣợc Phổ khối lƣợng cân phân tử Khối lượng phân tử thành phần cấu tạo 1H NMR (proton NMR) cho biết kết nối cấu trúc 13C ... 13C NMR phân biệt tất loại C Phổ hồng ngoại cho biết loại nối Loại proton số lượng proton loại Sườn carbon Các nhóm chức cấu trúc hóa học UV-VIS cho biết liên hợp Phần liên hợp phân tử phân tử...
 • 102
 • 3,146
 • 11

Bài giảng điện tử môn hóa học: cấu trúc phân tử hữu cơ docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: cấu trúc phân tử hữu cơ docx
... NỘI DUNG CHÍNH Cơng thức cấu tạo Thuyết cấu tạo hố học Đồng đẳng, đồng phân Liên kết hố học cấu trúc phân tử hợp chất hữu Luyện tập, củng cố I Cơng thức Khái niệm cấu tạo Cơng thức cấu tạo biểu ... (ts=-23oC) Đồng phân loại nhóm chức Đồng phân vị trí nhóm chức I Cơng thức cấu tạo II Thuyết cấu tạo hóa học III Đồng đẳng, đồng phân IV Liên kết hóa học cấu trúc phân tử hợp chất hữu Liên kết đơn ... dung phân tử gọi chất đồng phân Các loại Phân loại: có nhiều loại đồng phân: đồng phân cấu tạo (đồng phân CTCT mạch C, đồng phân loại nhóm chức, đồng phân vị trí liên kết bội nhóm chức) đồng phân...
 • 14
 • 599
 • 3

Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ pdf

Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ pdf
... *) Nhiệt phân hợp chất chứa nitơ bậc * Dealkyl hoá Các phơng pháp v khái niệm khác 6.1 Hoá va chạm điện tử (EI) - Do chất dễ bay phân tử nhỏ phân cực EI : Bất lợi l hay ion phân tử ion phân tử ... tử v chí thnh phần nguyên tố hợp chất Qua việc phân mảnh khối phổ suy cấu trúc thông tin phân tử Đối với phân tử phân cực, khó bay hơi, để tránh phân huỷ có phơng pháp ion hoá nh : EI (va chạm ... Trong trờng hợp ny ta để dụng cụ thu ion đầu phận phân tích khối Để tăng dòng điện ion ta dùng thiết bị nhân điện tử (electron multiplier) Tức l : Để xác định 26 Sự phân mảnh hợp chất hữu Pic mạnh...
 • 57
 • 324
 • 10

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC HỢP CHẤT HỮU CƠ docx

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC HỢP CHẤT HỮU CƠ docx
... Chất ghi nhãn metylpropylketon có lẫn đồng phân Đồng phân chứa nhóm carbonyl ( > C= O) nhóm CH gắn trực tiếp với CH3 (2,4 ppm) khả nh sau xem xét: O O H O O Ta loại cấu trúc 4, không phù hợp ... hợp phơng pháp phổ Ví dụ : Phổ Bài toán : Xác định cấu trúc chất MS : + m/z = 215 217 cờng độ có Br phân tử (79 81) m/z = 169 171 m/z = 136 pic sở (base peak) không Br- cắt mảnh + chứa N phân ... CH2 O : ~ 1,6; H2C CH3 : ~ 1,0ppm ~ ~ Độ bội, vaf tỷ lệ đờng tích phân : không thật phù hợp Ví dụ : Tỷ lệ 2,4/2,11/1,6/1,0 có tích phân : 3,04/3,00/2,01/4,65 H phải 3/2/2/3 H Triplett 1,00 ppm...
 • 9
 • 241
 • 3

Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ part 6 pps

Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ part 6 pps
... Sẽ xuất giọt nhỏ tích điện, dung môi (MeOH/H2O ; CH3CN/H2O) bốc hơi, giọt nhỏ v đợc đa vo phận phân tích capila Hệ quang điện tử Kapila Dòng chất lỏng (Dung môi + mẫu) Phân tích khối Phun sơng ... 44 6. 6 Kết nối thiết bị khác với máy khối phổ GC/MS Khí mang Ion hoá v thu gom ion chân Phân tích Hệ thống khối detectơ SKK nguồn ion MS FID- detectơ v máy ghi ts MS bốn cấu tử SKK cho bốn cấu ... pic dung môi (LM) ts Cấu trúc đồng phân Cờng độ tơng đối Từ phổ khối hỗn hợp đồng phân dẫn xuất pyrrolizidin tách phổ A, B (sản phẩm 95%, M = 223 v C, D để so sánh Phổ khối cấu tử 45 Tỷ lệ đồng...
 • 7
 • 91
 • 1

Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ part 5 doc

Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ part 5 doc
... hình thnh phân cắt khác (ví dụ phân cắt ) Phản ứng RDA l trình trung ho điện 34 chế I: chế II: Phổ khối 1,2,3,4-tetrahydrocarbazol (m/z = 143) Phản ứng RDA hợp chất khác : Phổ khối 5, 7-dihydroxy-4'metoxyisoflavanon ... *) Nhiệt phân hợp chất chứa nitơ bậc * Dealkyl hoá Các phơng pháp v khái niệm khác 6.1 Hoá va chạm điện tử (EI) - Do chất dễ bay phân tử nhỏ phân cực EI : Bất lợi l hay ion phân tử ion phân tử ... tin hữu ích để giải cấu trúc chất ny 4 .5 Chuyển vị Mc Lafferty Chuyển vị Mc Lafferty tơng tự phản ứng Norrish II quang hoá, nhiệt phân ester, phản ứng Tschugaev,v phản ứng "En" 35 Còn gọi l phân...
 • 10
 • 284
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơphương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơkinh nghiệm phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơgiáo trinh phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơtài liệu phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơcấu trúc của cá thịtcung cầu thị trường cà phêcung cầu thị trường cà phê việt namphân tích cung cầu thị trường cà phêcấu trúc phân tử hữu cơphan tich cau truc hop chat huu cocác nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu thị trường cà phêcấu trúc tất cả các thì trong tiếng anhcấu trúc tổ chức hữu cơcấu trúc trường chuyển mạch không gian sốTăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)tuyển tập đề thi vào 10 toán 9BDTX năm 2015 2016Bài tiểu luận thiết kế hình học và cảnh quan môi trường đường ô tôBộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt NamĐầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầuĐề án quản lý và phát triển nhân sự tại đơn vị cấp phòngỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrNghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện naNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú YênPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập