Nghiên cứu tổng hợp mesna thông qua trung gian trithiocarbonat

Nghiên cứu tổng hợp mafenid acetat qua trung gian phthalimid và phthalami

Nghiên cứu tổng hợp mafenid acetat qua trung gian phthalimid và phthalami
... hp mafenid acetat qua trung gian phthalimid v phthalamid vi cỏc mc tiờu sau: Tng hp c mafenid acetat t nguyờn liu phthalimid Thm dũ mt s phn ng nh hng tng hp mafenid acetat qua trung gian phthalamid ... nghim 19 3.1.1 Tng hp mafenid base qua trung gian phthalimid 19 3.1.2 Tng hp mafenid base qua trung gian phthalamid 25 3.1.3 To mui mafenid acetat t mafenid base 29 3.2 Xỏc ... lun: ó tng hp thnh cụng mafenid acetat t nguyờn liu ban u l anhydrid phthalic i qua cht trung gian phthalimid Nghiờn cu phn ng nh hng tng hp mafenid acetat qua trung gian phthalamid Kin ngh: Tip...
 • 70
 • 445
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều khiển quá trình nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm có sử dụng năng lượng mặt trời

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều khiển quá trình nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm có sử dụng năng lượng mặt trời
... gi ng gia c m qu c gia Tr c nm 1990, mỏy p tr ng gia c m ủó ủ c ch t o t i Vi n Cụng c v C gi i hoỏ Nụng nghi p hi n l Vi n C i n v Cụng ngh sau thu ho ch T nm 1997 m t s lo i mỏy p tr ng gia c ... ủ i nhi t c a tr ng quỏ trỡnh p n ủ c chia lm hai giai ủo n cú th i gian b ng nhau: giai ủo n ủ u tr ng nh n nhi t t khụng khớ mụi tr ng p v giai ủo n sau tr ng to nhi t ngoi mụi tr ng p [111] ... xu t t p trung quy mụ l n Cỏc mỏy p tr ng gia c m s n xu t n c cng xu t hi n ngy cng nhi u cỏc c s chn nuụi gia c m khu v c nụng nghi p nụng thụn, tham gia tớch c c vo th tr ng cung c p gi ng trờn...
 • 205
 • 300
 • 0

Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp mafenid acetat qua trung gian n (p nitrobenzyl)acetatmid

Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp mafenid acetat qua trung gian n (p nitrobenzyl)acetatmid
... công nghiệp hóa dược đ n năm 2020 [1] Để góp ph n làm phong phú thêm nghi n cứu tổng hợp mafenid thực hiê n đề tài: Nghi n cứu phương pháp tổng hợp mafenid acetat qua trung gian N- (pnitrobenzyl)acetamid” ... - Tổng hợp mafenid acetat qua trung gian N- (p- nitrobenzyl)acetamid từ nguy n liệu alcol benzylic 3 Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 .Tổng quan mafenid acetat Mafenid chất chống nhiễm trùng tổng hợp, ... Scientilic- Scotland 2.2 .N i dung nghi n cứu Qua việc tìm hiểu phương pháp tổng hợp khác nhau, kết hợp điều kiê n phòng thí nghiệm ti n hành nghi n cứu tổng hợp mafenid acetat qua hợp chất trung...
 • 67
 • 131
 • 0

Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp mafenid acetat qua trung gian succinimid và succinamid

Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp mafenid acetat qua trung gian succinimid và succinamid
... succinimid succinamid Tổng hợp qua trung gian succinimid Sơ đồ 2.2a: Tổng hợp mafenid qua trung gian succinimid 17  Tổng hợp qua trung gian succinamid Sơ đồ 2.2b: Tổng hợp mafenid qua trung gian succinamid ... dựng quy trình tổng hợp mafenid acetat qua trung gian succinimid succinamid 2 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Khái quát chung mafenid acetat Mafenid acetat dạng muối acetat mafenid, đâ dẫn chất mafenid sử ... dược chứa mafenid 1.2 Phương ph p tổng hợp mafenid 1.2.1 Tổng hợp mafenid từ N-benzylacetamid 1.2.2 Tổng hợp mafenid qua trung gian phthalimid 1.2.3 Tổng hợp mafenid...
 • 55
 • 50
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH TỔNG hợp MAFENID ACETAT QUA TRUNG GIAN SUCCINIMID ở QUY mô 100g mẻ

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH TỔNG hợp MAFENID ACETAT QUA TRUNG GIAN SUCCINIMID ở QUY mô 100g mẻ
... thiện quy trình tổng hợp mafenid acetat qua trung gian succinimid quy phòng thí nghiệm  Triển khai tổng hợp mafenid acetat quy 50g /mẻ  Triển khai tổng hợp mafenid acetat quy 100g/ mẻ  ... acetat qua trung gian succinmid Và tiến hành nâng quy tổng hợp mafenid aceat lên 50g /mẻ theo quy trình s u: Sơ đồ 3.1: Quy trình tổng hợp mafenid acetat quy 50g /mẻ 3.2 Nghiên cứu tổng hợp mafenid ... u Xây dựng quy trình tổng hợp mafenid acetat qua trung gian succinimid quy 100g/ mẻ Tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn hàm lượng theo USP 38 CHƢƠNG : TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan mafenid acetat...
 • 95
 • 131
 • 0

nghiên cứu tổng hợp hệ thống truyền động cho động cơ di chuyển xe cầu

nghiên cứu tổng hợp hệ thống truyền động cho động cơ di chuyển xe cầu
... nghiên cứu tổng hợp hệ thống truyền động cho động di chuyển xe cầu việc tính toán thông số giá trị cần thiết cho mạch động Sinh viên: Nguyễn Đăng Phú Tự Động Hoá 3_K44 Đồ án tổng hợp hệ điện ... trục + Chuyển động xe cầu : chuyển động giúp cho toàn cầu trục tiến hay lùi theo phơng ngang, dọc theo đờng ray + Chuyển động xe : chuyển động theo phơng vuông góc với chuyển động xe cầu mặt ... cầu, trọng lợng xe vật nâng truyền qua bánh xe qua đờng ray Trên mặt kết cấu khung có lắp đặt cấu di chuyển xe cầu - Xe con: Xe đợc thiết kế lắp đặt xe cầu, di chuyển dọc cầu, tạo điều kiện cho...
 • 46
 • 161
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điện Phả Lại
... Bỡnh ng- ng ngng Bộ nhiệt Bơm Bm ng- ng ngng Gia nhiệt hạ áp(3-5) Bao Hơi Bề mặt hấp thụ nhiệt Bình khử khí Buồng đốt GW H GN Bơm cấp N04 Gia nhiệt cao áp(6-8) P21 Van điều chỉnh Hỡnh 3.1: S ... nc bao hi cao quỏ s phỏ v s cõn bng v cỏc thit b phõn ly hi bao hi mt tỏc dng Nu mc nc bao hi 23 23 gim xung quỏ thp s phỏ v s cõn bng bao hi, phỏ v vũng tun hon t nhiờn Quỏ trỡnh thu ng hc bao ... c tớnh thu ng ca chu trỡnh ống góp Hơi tới Tua bin S cụng ngh Bao Hơi Tới lò số Lò Hơi 13 13 Hỡnh 2.1: S lũ hi Trong ú : 1- o lu lng hi sau lũ 2- o ỏp sut bao hi 3- vi phõn 4- tng hp tớn hiu...
 • 81
 • 150
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp TECPINEOL từ QUÁ TRÌNH HYDRAT hóa α PINEN TRÊN xúc tác ZEOLIT y

NGHIÊN cứu TỔNG hợp TECPINEOL từ QUÁ TRÌNH HYDRAT hóa α PINEN TRÊN xúc tác ZEOLIT y
... cho minh chứng khả xúc tác phản ứng khả chọn lọc sản phẩm zeolit HY Thực phản ứng hydrat hóa α- pinen xúc tác rắn HY hai điều kiện nhiệt độ 80oC 100oC thời gian Độ chuyển hóa α pinen đạt 76% 88%, ... tác zeolit hệ xúc tác HY đánh giá hướng phản ứng tìm hiểu chế phản ứng, biện luận tính chất chọn lọc sản phẩm tạo thành 2.2.1 .Tổng hợp zeolit NaY biến tính thành dạng HY Zeolit NaY tổng hợp từ ... D–verbenon; α tecpineol; bixiclo [3.1.0] hexan-3-ol; 3-xiclopenten-1-axetandehit,1,3,5 – heptatrien Phản ứng hidrat hóa α pinen hệ xúc tác zeolit HY thu sản phẩm α tecpineol Xúc tác zeolit HY có lực...
 • 14
 • 161
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp α–tecpineol từ quá trình hydrat hóa α pinen trên xúc tác FCC và zeolit HY

Nghiên cứu tổng hợp α–tecpineol từ quá trình hydrat hóa α pinen trên xúc tác FCC và zeolit HY
... Nghiên cứu tổng hợp α tecpineol từ trình hydrat hóa α- pinen xúc tác FCC zeolit HY Mục tiêu đề tài Nghiên cứu tiềm tái sử dụng xúc tác FCC Nghiên cứu tổng hợp α tecpineol từ trình hydrat hóa α- pinen ... nghiên cứu Xúc tác FCC, zeolit HY Quá trình hydrat hóa α- pinen 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Xúc tác FCC Quá trình xúc tác trình làm thay đổi tốc độ phản ứng hóa học gây tác dụng chất gọi chất xúc ... mẫu vật liệu FCC zeolit HY Hình 3.6 Sơ đồ chuyển hóa α- pinen Hình 3.7 Sơ đồ trình đồng phân hóa α- pinen Hình 3.8 Sơ đồ trình hydrat hóa α- pinen Hình 3.9 Sơ đồ trình epoxyl hóa α- pinen DANH MỤC...
 • 58
 • 152
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp, KHẢO sát đặc TRƯNG cấu TRÚC vật LIỆU CACBON AEROGEL và ỨNG DỤNG xử lý một số CHẤT hữu bền TRONG môi TRƯỜNG nước

NGHIÊN cứu TỔNG hợp, KHẢO sát đặc TRƯNG cấu TRÚC vật LIỆU CACBON AEROGEL và ỨNG DỤNG xử lý một số CHẤT hữu bền TRONG môi TRƯỜNG nước
... trình tổng hợp vật liệu; + Khảo sát cấu trúc vật liệu tổng hợp + Nghiên cứu ứng dụng vật liệu tổng hợp để xử số hợp chất hữu bền nước; + Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình xử hợp chất hữu ... tạo vật liệu aerogel cacbon - Nghiên cứu đặc trưng nước thải chứa hợp chất hữu khó phân hủy làm đối tượng xử - Triển vọng ứng dụng vật liệu aerogel cacbon xử nước thải chứa hợp chất hữu bền ... carbon khảo sát khả xử hợp chất hữu bền gây ô nhiễm môi trường nước V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Tổng hợp aerogel cacbon; - Nghiên cứu điều kiện tối ưu cho trình tổng hợp vật liệu; - Khảo sát cấu trúc...
 • 17
 • 99
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA 15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA 15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng
... kết cụ thể cho lĩnh vực tổng hợp, biến tính ứng dụng vật liệu MQTB làm xúc tác cho trình cracking phân đoạn dầu nặng 33 Chương THỰC NGHIỆM 2.1 TỔNG HỢP VẬT LIỆU XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ SBA- 15 2.1.1 ... thực làm phong phú thêm khả tổng hợp, biến tính, sử dụng chất xúc tác vật liệu mao quản trung bình trật tự SBA- 15, tiếp nối kiến thức tiên tiến giới lĩnh vực nghiên cứu xúc tác cracking Chương TỔNG ... giai đoạn tổng hợp chất xúc tác hấp phụ Sau đó, nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu mao quản trung bình thu hút quan tâm nhà khoa học nước Bên cạnh vật liệu M41S, họ vật liệu mao quản trung bình...
 • 167
 • 260
 • 0

nghiên cứu tổng hợp một số dị vòng chứa hai nitơ đi từ dẫn xuất 3 - axetyl benzo-cumarin thông qua các xeton α,β -không no tương ứng

nghiên cứu tổng hợp một số dị vòng chứa hai nitơ đi từ dẫn xuất 3 - axetyl benzo-cumarin thông qua các xeton α,β -không no tương ứng
... 1 ,3, 5- triaryl-2-pyrazolin 45 3. 4.2 Chuyn húa cỏc ,- xeton khụng no t 3- axetyl- 4-metylcumarin thnh cỏc dn xut 2 , 3- ihiro-1,5-benzoiazepin 53 3.4 .3 Chuyn húa cỏc ,- xeton khụng no t 3- axetyl- 4- ... metylbenzocumarin Hỡnh 3. 2 Ph 1H-NMR ca 3- axetyl- 4- metyl benzocumarin 38 Hỡnh 3. 3 Ph MS ca 3- axetyl- 4metylbenzocumarin 3. 2 Tng hp cỏc xeton ,- khụng no i t 3- axetyl- 4-metylbenzocumarin 3. 2.1 Tng hp theo ... 2 .3. 1 Tng hp naphtylaxetat 25 2 .3. 2 Tng hp 1 -axetyl- 2- hiroxinaphtalen 25 2 .3. 3 Tng hp 3- axetyl- 4-metyl benzocumarin 26 2 .3. 4 Tng hp cỏc xeton ,- khụng no i t hp cht 3- axetyl- 4metylbenzocumarin...
 • 74
 • 72
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống ti cấy thêm fe n, s và ứng dụng làm xúc tác cho quá trình xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống ti cấy thêm fe n, s và ứng dụng làm xúc tác cho quá trình xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm
... ̣u s t ch ống Ti cấy thêm Fe N, S ứng ̣ dụng làm xúc tác cho trình xử màu nước thải dệt nhuộm CHƢƠNG I TỔNG QUAN 1.1 VẬT LIỆU NANO TiO2 VÀ VẬT LIỆU TiO2 BIẾN TÍNH 1.1.1 Vật liệu nano TiO2 ... đƣợc vật liệu TiO2-1.75%FeNS, TiO2-2%FeNS, TiO22.25%FeNS Đem TiO2-2 % FeNS nung nhiệt độ 450, 550, 650oC vòng thu đƣợc vật liệu TiO2- 2%FeNS-350; TiO2-2%FeNS -450; TiO2-2%FeNS -550 Loại TiO2-1.75%FeNS, ... màu vật liệu TiO TiO2 doping Fe, N, S 40 2.4.4 Khảo s t khả xử phẩm màu vật liệu bentonite chống TiO pha tạp Fe, N, S 41 2.4.5 Đánh giá hiệu xuất xử phẩm màu vật...
 • 88
 • 112
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác nano bạc phân tán trên vật liệu mao quản trung bình (SBA) sử dụng cho quá trình khử para-Nitrophenol trong nước thải

Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác nano bạc phân tán trên vật liệu mao quản trung bình (SBA) sử dụng cho quá trình khử para-Nitrophenol trong nước thải
... TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Duyến NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HỆ XÚC TÁC NANO BẠC PHÂN TÁN TRÊN VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH (SBA) SỬ DỤNG CHO QUÁ TRÌNH KHỬ para-NITROPHENOL TRONG NƢỚC THẢI Chuyên ngành: Hóa Môi ... Trên sở đó, đề tài tiến hành: Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác nano bạc phân tán vật liệu mao quản trung bình (SBA) sử dụng cho trình khử para-nitro phenol nƣớc thải CHƢƠNG 1- TỔNG QUAN 1.1 Vật ... xúc tác 20 1.3.4.2 Tổng hợp nano bạc vật liệu mao quản trung bình SBA Quá trình sử dụng vật liệu mao quản trung bình SBA-15 có cấu trúc lục lăng SBA-16 có cấu trúc lập phƣơng Sử dụng phức bạc...
 • 85
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp biến tính vật liệu mao quản trung bình sba 15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặngnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101nghiên cứu tổng hợp muối canxi hydroxycitrat từ axit hydroxycitric của vỏ quả bứa ở quảng ngãinghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu chúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu trúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợpnghiên cứu tổng hợpluận án nghiên cứu tổng hợp biodieselnghiên cứu tổng hợp về thị trườngphòng nghiên cứu tổng hợpphương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệuphương pháp nghiên cứu tổng hợpnghiên cứu tổng hợp là gìthuc nghiem nghien cuu tong hop khao sat hoat tinh xuc tac khu nox cua he osm2nghiên cứu tổng hợp nano oxitĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng Việthu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020TÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTING900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóaNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôTình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nộiBáo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọc
Đăng ký
Đăng nhập