Đang tải lên nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố ứng dụng cho thành phố hà nội tt

Đang tải lên nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố ứng dụng cho thành phố nội tt

Đang tải lên nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố  ứng dụng cho thành phố hà nội tt
... dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố; Chương 3: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố - ứng dụng cho thành phố Nội ... trò hệ thống VTHKCC xe buýt Việt Nam nay, đặc biệt 05 thành phố lớn (thành phố Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ) để xây dựng, đề xuất số tiêu ... xây dựng tiêu chuẩn cho VTHKCC xe buýt thành phố Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động VTHKCC xe buýt xây dựng tiêu chuẩn VTHKCC xe buýt thành phố Xây dựng số tiêu chuẩn cho VTHKCC xe buýt thành...
 • 27
 • 141
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố ứng dụng cho thành phố Nội

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố ứng dụng cho thành phố Hà Nội
... dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố; Chương 3: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố - ứng dụng cho thành phố Nội ... tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố - ứng dụng cho thành phố Nội MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Hệ thống hóa sở lý luận VTHKCC luận xây dựng tiêu chuẩn cho VTHKCC xe buýt ... cho VTHKCC xe buýt thành phố Việt Nam Nghiên cứu bất cập tiêu, tiêu chuẩn áp dụng cho VTHKCC xe buýt thành phố Việt Nam Đồng thời đề xuất phương pháp xây dựng tiêu chuẩn cho VTHKCC xe buýt thành...
 • 166
 • 102
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu các giải pháp kích cầu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố" ppt

Báo cáo khoa học:
... hành khách thói quen niềm tin chất lợng dịch vụ xe buýt Theo tốc độ O - D hành khách sử dụng xe buýt phải lớn tốc độ O - D hành khách sử dụng xe đạp (12 km/giờ) Mặt khác, đặc điểm nhu cầu vận tải ... tham gia thành phần kinh tế đầu t vào vận tải hành khách cộng cộng để tạo cạnh tranh lành mạnh - Nhóm 4: Các giải pháp khác nh: Quy hoạch phân khu chức cách hợp lý; tuyên truyền giáo dục cộng đồng ... hoá xe buýt nói riêng Vì vậy, để kích cầu VTHKCC xe buýt, giải pháp mang lại hiệu cao nâng cao chất lợng dịch xe buýt thể thông qua tiêu chí thời gian chuyến theo phơng pháp O - D để tạo cho hành...
 • 2
 • 130
 • 0

HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRONG THÀNH PHỐ NỘI VÀ TỔNG QUAN TUYẾN 14

HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỔNG QUAN TUYẾN 14
... Buýt Buýt Buýt Buýt Buýt Buýt + Nam Buýt + Nam + Điện Buýt + Nam + Điện Buýt + Nam + Điện Transeco Transeco TCT vận tải TCT vận tải +2 doanh nghiệp XHH TCT vận tải +2 doanh nghiệp XHH Số Số đầu xe ... 56 57 58 13:10 13:20 13:30 13:40 13:55 14: 05 14: 15 14: 25 14: 35 14: 45 14: 55 15:05 15:15 15:25 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14: 00 14: 10 14: 20 14: 30 14: 45 14: 55 15:05 15:15 15:25 74 75 76 77 78 ... - 57 901 - tuyến (Nguồn: Báo cáo tổng công ty vận tải Nội) Qua bng tng hp ta thy sn lng ti hnh khỏch bng xe buýt phỏt trin rt nhanh, ỏp ng c nhu cu i li ca ngi dõn thnh ph, xe buýt ngy cng...
 • 24
 • 1,032
 • 2

Nghiên cứu xây dựng chợ công nghệ trực tuyến cho sở khoa học và công nghệ bình định

Nghiên cứu xây dựng chợ công nghệ trực tuyến cho sở khoa học và công nghệ bình định
... xây dựng Chợ công nghệ trực tuyến cho Sở KH&CN Bình Định; Về mặc thực tiễn: Xây dựng Chợ công nghệ trực tuyến cho Sở KH&CN Bình Định nhằm cung cấp thông tin Công nghệ, công trình nghiên cứu danh ... hiểu, nghiên cứu số chợ công nghệ trực tuyến chương 1, việc xây dựng chợ công nghệ trực tuyến cho Sở KH&CN Bình Định phải đảm bảo yêu cầu sau: - Có hệ thống sở liệu công nghệ, thiết bị trực tuyến; ... chóng, tăng cường khả lựa chọn công nghệ thích hợp để đổi công nghệ, hoàn thiện kết nghiên cứu Đề tài nghiên cứu xây dựng chợ công nghệ trực tuyến cho Sở KH &CN Bình Định , góp phần thiết lập mối...
 • 25
 • 218
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHỢ CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN CHO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHỢ CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN CHO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH pot
... xây dựng Chợ công nghệ trực tuyến cho Sở KH&CN Bình Định; Về mặc thực tiễn: Xây dựng Chợ công nghệ trực tuyến cho Sở KH&CN Bình Định nhằm cung cấp thông tin Công nghệ, công trình nghiên cứu danh ... hiểu, nghiên cứu số chợ công nghệ trực tuyến chương 1, việc xây dựng chợ công nghệ trực tuyến cho Sở KH&CN Bình Định phải đảm bảo yêu cầu sau: - Có hệ thống sở liệu công nghệ, thiết bị trực tuyến; ... chóng, tăng cường khả lựa chọn công nghệ thích hợp để đổi công nghệ, hoàn thiện kết nghiên cứu Đề tài nghiên cứu xây dựng chợ công nghệ trực tuyến cho Sở KH &CN Bình Định , góp phần thiết lập mối...
 • 25
 • 182
 • 1

tóm tắt luận án NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHỈ SỐ CHẤT lượng nước TTRONG PHÂN VÙNG chất lượng CÁC sông trên đia bản tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận án NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHỈ SỐ CHẤT lượng nước TTRONG PHÂN VÙNG chất lượng CÁC sông trên đia bản tỉnh thái nguyên
... địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phục vụ đánh giá phân vùng chất lượng nước cho sông Cầu Công địa bàn tỉnh Kết nghiên cứu Luận án cho phép phân vùng chất lượng nước sông địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sông ... lượng nước luận án nghiên cứu: Phân loại chất lượng nước điểm khảo sát theo WQI, i) phân loại chất lượng nước điểm Lập đồ phân vùng chất lượng nước sông tỉnh ii) Thái Nguyên dựa theo kết phân loại ... tỉnh Thái Nguyên Và từ đó, lựa chọn phương pháp xây dựng WQI - cải tiến dạng tích cho sông địa bàn tỉnh Thái Nguyên Luận án đóng góp làm sáng tỏ phương pháp luận xây dựng số chất lượng nước sông...
 • 28
 • 135
 • 0

Nghiên cứu sác định hệ số tiêu hóa hồi tràng của một số axit amin thiết yếu trong một số loại thức ăn thường dùng cho lợn

Nghiên cứu sác định hệ số tiêu hóa hồi tràng của một số axit amin thiết yếu trong một số loại thức ăn thường dùng cho lợn
... Việt Nam chưa có nghiên cứu xác định hệ số tiêu hoá hồi tràng axit amin thức ăn nguyên liệu cho lợn Đó khó khăn việc xây dựng công thức thức ăn cho lợn nói chung nghiên cứu xác định nhu cầu dinh ... thí nghiệm 3.3 Hệ số tiêu hoá hồi tràng biểu kiến (AID) tiêu chuẩn (SID) axit amin thiết yếu loại nguyên liệu thức ăn cho lợn Kết hệ số tiêu hoá hồi tràng biểu kiến nguyên liệu thức ăn trình bày ... bột cá Hệ số tiêu hoá hồi tràng tiêu chuẩn (SID) cao hệ số tiêu hoá hồi tràng biểu kiến (AID) loại nguyên liệu thức ăn 4.2 Đề nghị Tiếp tục nghiên cứu đánh giá hệ số tiêu hoá hồi tràng tiêu chuẩn...
 • 9
 • 83
 • 0

nghiên cứu hiệu chỉnh hệ thống truyền động điện của máy xúc эkt - 5a bằng phần mềm mô phỏng matlab

nghiên cứu hiệu chỉnh hệ thống truyền động điện của máy xúc эkt - 5a bằng phần mềm mô phỏng matlab
... dòng điện làm việc hệ thống máy phát - động máy xúc không lớn dòng điện hệ thống máy phát - động thông thường ( Đánh gục đặc tính hệ thống máy phát động ) + Cuộn YMC6 : Là cuộn hồi tiếp âm cứng mềm ... bị qua tải - Khi rò điện YK-P6 YK-P7 có điện bình thường Nhưng lý mà bị rò điện YK-P1, YK-P3, YK-P4, YK-P5 máy có dòng điện chạy qua chúng tác động tiếp điểm YK-P8 nên YK-P6 YK-P7 điện cắt mạch ... A - 2, M2 : máy phát điện động điện chiều A - 2- ДΠ, M 2- Π : cuộn dây cực từ phụ máy phát động A - 2-OBШ : cuộn dây kích từ song song máy phát A - 2-OBH : cuộn dây kích từ độc lập máy phát A - 2-RTH...
 • 75
 • 296
 • 0

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống tiêu thụ ít năng lượng cho mạng sensor

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống tiêu thụ ít năng lượng cho mạng sensor
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỒ ĐỨC ÁI NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG TIÊU THỤ ÍT NĂNG LƯỢNG CHO MẠNG SENSOR Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng máy tính Mã số: 60 48 15 ... Chương 3- KIẾN TRÚC HỆ THỐNG WSN 14 3.1 KIẾN TRÚC MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 14 3.1.1 Giới thiệu [8] .14 3.1.2 Kiến trúc phân tầng mạng sensor [7], [17] .15 3.2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CỦA NÚT SENSOR ... chế lượng yêu cầu thời gian sống nút cao hàng năm, việc nghiên cứu, khám phá vấn đề tiêu thụ lượng cho WSN ưu tiên hàng đầu Với tầm quan trọng lượng WSN nên việc Nghiên cứu kiến trúc hệ thống tiêu...
 • 36
 • 185
 • 0

Nghiên cứu mô phỏng hệ thống tiêu Cổ Đô - Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Nội và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp

Nghiên cứu mô phỏng hệ thống tiêu Cổ Đô - Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp
... 4000 4000 4000 4000 Số máy bơm 3 4 24 Luu vực tiêu (ha) Các tuyến kênh tiêu Lúa, mầu K .tiêu Cổ Đô -Vạn Thắng (cấp1 ); Kênh tiêu Trung - Phú Đông Kênh tiêu nhánh Phú Cờng Trn Tun Thch Lp: CH17Q2 ... t nhit i gõy Lng ma mt ngy ln nht ó quan trc c ti cỏc trm Ba Vỡ: X1 max = 232,6 mm 18-VI-1986 - Sn Tõy X1 max = 283,2 mm 10-XI-1984 - Ba Vỡ P P R P R P R R Bng 1.7 Tng lng ma cỏc nm n v: mm Nm ... A - Ngun lao ng 1- S ngi tui lao ng Cú kh nng lao ng Mt kh nng lao ng 2- S ngi ngoi tui lao ng thc t Trờn tui lao ng Di tui lao ng B- Phõn phi ngun lao ng 1- Lao ng lm vic cỏc ngnh KTQD 2-...
 • 128
 • 333
 • 0

đề tài nghiên cứu khoa học thực trạng và giải pháp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong nội thành nội

đề tài nghiên cứu khoa học thực trạng và giải pháp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong nội thành hà nội
... dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt I Khái niệm dịch vụ vận tải hành khách công dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt Theo quan điểm Bộ Giao thông vận tải đưa ra, vận tải hành khách ... Chương Thực trạng dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt nội thành Nội I Hệ thống doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt địa bàn Nội Trên địa bàn ... dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt - Đưa số giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển nâng cao dịch vụ vận tải hành khách cộng cộng xe buýt nội thành Nội 5 Chương Những vấn đề dịch...
 • 72
 • 269
 • 0

VẬN tải HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝTTHÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

VẬN tải HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... vẫn chưa có các phương tiện vận tải công cộng khố i lươ ̣ng lớn Hiê ̣n ̣ thố ng vâ ̣n tải công cô ̣ng chủ yế u chinh là xe buýt Tuy nhiên, ̣ thố ng xe buýt ́ hiê ̣n chỉ mới đáp ... của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh là miề n đấ t hứa cho rấ t nhiề u người đến để học tập, kiế m số ng và lâ ̣p nghiê ̣p Vì lẽ đó, Thành phố Hồ Chí Minh phải đón nhận luồng ... tải hành khách công cô ̣ng Do vâ ̣y, để đạt mục tiêu khối lượng vận tải hành khách công cộng phải đáp ứng được khoảng 14% nhu cầ u lại, đó vâ ̣n tải bằ ng xe buýt phải đáp...
 • 7
 • 191
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống chính sách đảm bảo thực hiện công bằng xã hội trong từng bước phát triển kinh tế để phát huy nhân tố con ngườithực trạng hệ thống mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt ở thành phố h nộinghiên cứu xây dựng hệ thống mạng lan tại công ty vpsnghiên cứu xây dựng hệ thống radar thụ động sử dụng tín hiệu phát thanh truyền hình tại việt namnghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sổ dữ liệu tổng hợp thanh tra kinh tế xã hộinghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê kh cn đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới nghiệp vụ kế toánđề tài nghiên cứu xây dựng nông thôn mớinghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân sau ghép gan tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu xây dựng ứng dụng cho hệ điều hành windows phonenghiên cứu xây dựng ứng dụng cho hệ điều hành iosbước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sảnnghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ecu hệ thống nhiên liệu động cơ dieselnghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 140012004 áp dụng cho công ty cổ phần thuộc da hào dương docxnghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển khả năng phối hợp vận độngSản xuất sạch hơnNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài GòPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập