Nghiên cứu ứng dụng quá trình anammox để xử lý amoni cho nước thải sinh hoạt khu đô thị pháp vân tử hiệp

Báo cáo nghiên cứu khoa học xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước

Báo cáo nghiên cứu khoa học xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước
... pháp sinh học Xử lý nước thải phương pháp sinh học dựa hoạt động sống vi sinh vật, chủ yếu vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh có nước thải Thực chất phương pháp sinh học dựa vào hoạt động sinh tồn vi sinh ... Dƣơng Hồng Dinh Ứng dụng tảo cột lọc sinh học xử lý nước thải quy mô nhỏ Báo cáo khoa học hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc lần thứ tháng 12/1999, Nxb khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1999 ( Trang ... nhiễm lại nguồn nước Báo cáo đề tài nghiện cứu khoa học 23 Trường ĐHDL Hải Phòng Ngành Kỹ Thuật Môi Trường CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Kết thí nghiệm Sau kết nghiên cứu (mỗi thông số lấy...
 • 33
 • 377
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước 

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước 
... nước Phragmité communis Báo cáo đề tài nghiện cứu khoa học Sậy 14 Trường ĐHDL Hải Phòng Ngành Kỹ Thuật Môi Trường CHƢƠNG II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.1.2 Phưong pháp phân ... nhiễm lại nguồn nước Báo cáo đề tài nghiện cứu khoa học 23 Trường ĐHDL Hải Phòng Ngành Kỹ Thuật Môi Trường CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Kết thí nghiệm Sau kết nghiên cứu (mỗi thông số lấy ... quy định 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu Nước thải sinh hoạt thôn Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, Hải Phòng 2.2.2 Giới thiệu bèo tây Bèo tây (danh pháp khoa học: Eichhornia crassipes)...
 • 33
 • 382
 • 0

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước
... pháp sinh học Xử lý nước thải phương pháp sinh học dựa hoạt động sống vi sinh vật, chủ yếu vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh có nước thải Thực chất phương pháp sinh học dựa vào hoạt động sinh tồn vi sinh ... hòa tan ( DO) Hàm lượng oxy hòa tan tiêu quan trọng oxy thiếu với sinh vật Oxy trì trình trao đổi chất sinh lượng cho sinh trưởng, sinh sản tái sản xuất Khi thải chất thải vào nguồn nước trình oxy ... phẩm trình phân huỷ nước thải vi sinh vật sử dụng nhiều lĩnh vực đời sóng sản xuất tạo Biogas, tạo Protein sinh khối vi sinh vật để làm thức ăn gia súc … Hệ vi sinh vật tham gia xử lý nước thải...
 • 24
 • 372
 • 0

BÁO CÁO KỸ THUẬT môi TRƯỜNG xử LÝ nước thải sinh hoạt

BÁO CÁO KỸ THUẬT môi TRƯỜNG xử LÝ nước thải sinh hoạt
... cứu 2.1.1 Định nghĩa nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt nước thải bỏ sau sử dụng cho mục đích sinh hoạt cộng đồng: tắm, giặt giũ,tẩy rửa, vệ sinh cá nhân,vệ sinh nhà cửa… Chúng thường thải ... thải sinh hoạt gồm loại:  Nước thải nhiễm bẩn chất tiết người từ phòng vệ sinh  Nước thải nhiễm bẩn chất thải sinh hoạt: cặn bã từ nhà bếp, chất rửa trôi, kể làm vệ sinh sàn nhà Nước thải sinh ... trình xử lý sinh học điều kiện nhân tạo : Bể lọc sinh học loại, trình bùn hoạt tính, lọc sinh học tiếp xúc dạng trống quay(RBC), hố sinh học thổi khí, mương oxy hóa, a) Đĩa quay sinh học(RBC)...
 • 29
 • 236
 • 0

hiện trạng và giải pháp cho việc quản lý bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại thành phố nha trang

hiện trạng và giải pháp cho việc quản lý bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại thành phố nha trang
... n s c kh đến sức khỏe vệ sinh cộ đ ng ng r t t t cho vi sinh v t gây b truy n b lo ng v t t, gián, ru i mu i sinh sôi n y n Vi c v t rác b a bãi ng cho vi khu n, vi sinh v t côn trùng phát tri ... I.1 Đ T V N Đ – p p chôn - ỤC T C Đ TÀ   2020 2  Nha Trang I.3 T NG NV C TT R N I.3 I.3 – ) I.3 Ch t th i r n sinh ho t sinh t ho sinh ho t th i m ng ngày c i Rác th i i lúc thành ph ho ... VÀ T O N .46 NHA TRANG 46 – Nha Trang 46 48 ế 48 49 51 ế .52 54 độ đ IV.1.3.3 ế 54 để đ 55 .56 TRANG ...
 • 90
 • 167
 • 0

hiện trạng và giải pháp cho việc quản lý bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại thành phố nha trang ppt

hiện trạng và giải pháp cho việc quản lý bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại thành phố nha trang ppt
... lý chất thải rắn và tình hình hoạt động của các bãi chôn lấp Chúng tiến hành đề tài: Hiện trạng và giải pháp cho vệc quản lý bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt tại ... lượng chất thải rắn của thành phố đến năm 2020 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và bãi chôn lấp tại thành phố PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Thành phố Nha Trang Dân ... thải sinh hoạt tại thành phố Nha Trang Mục tiêu đề tài Đề xuất một số giải pháp cho việc quản lý các bãi chôn lấp của thành phố Dự báo về dân số và diễn biến về...
 • 37
 • 220
 • 0

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”.

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”.
... Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Tìm hiểu biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất một số biện pháp ... phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất giải pháp quản lý và xử lý 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, ... thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng rác thải sinh hoạt tại phường...
 • 58
 • 95
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình”.

Khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình”.
... cua công tác quản lý rác thải tại địa phương, chúng tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, ... tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Tân Phong • Nguồn phát sinh • Khối lượng rác thải sinh hoạt • Thành phần rác thải sinh hoạt • Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt ... – MTB54 4.3 Hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Tân Phong 4.3.1 Tổ chức quản lý và các văn bản pháp lý về quản lý rác thải  Bộ máy quản lý về môi...
 • 65
 • 162
 • 0

Công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
... phương phần phát huy hiệu công tác c Xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt Tp Buôn Ma Thuột Công tác x lý, thu gom rác thải sinh hoạt Tp Buôn Ma Thuột giao cho Công ty TNHH thành viên ... thành phố Buôn Ma Thuột có 13 phường, xã Đặc biệt có buôn (làng) nội thành với gần 10 nghìn người Êđê 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 2.2.1 Công tác ... quan trọng công tác quản lý rác thải sinh hoạt đô thị a Vai trò công tác quản lý rác thải sinh hoạt đô thị Xã hội b Vai trò công tác quản lý rác thải sinh hoạt đô thị Kinh tế c Vai trò công tác...
 • 26
 • 99
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp chưa fe (fe mn, fe nd, fe ti) kích thước nanomet ứng dụng để xử lý asen trong nước sinh hoạt

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp chưa fe (fe mn, fe nd, fe ti) kích thước nanomet ứng dụng để xử lý asen trong nước sinh hoạt
... đơn oxit cần quan tâm Vì vậy, đề tài Nghiên cứu tổng hợp số oxit hỗn hợp chứa Fe (hệ Fe Mn, Fe – Ti, Fe – Nd) kích thước nanomet ứng dụng để xử lý Asen nước sinh hoạt” thực với ... đồng kết tủa Vật liệu loại bỏ asen sắt bao gồm hydroxit sắt, oxit sắt, quặng sắt vật liệu oxit sắt chất mang khác Hydroxit sắt (Fe( OH)3), oxi hydroxit sắt (FeOOH) oxit sắt sử dụng rộng rãi để ... cứu tổng hợp số oxit hỗn hợp chứa Fe (hệ Fe Mn, Fe – Ti, Fe - Nd) kích thước nanomet ứng dụng để xử lý Asen nước sinh hoạt”, thực khuôn khổ luận án khoa học với nội dung sau: - Nghiên cứu tổng...
 • 101
 • 214
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BUỔI SINH HOẠT CHI ĐỘI LỚP 4A NĂM HỌC 2014-2015

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BUỔI SINH HOẠT CHI ĐỘI LỚP 4A NĂM HỌC 2014-2015
... Kết lớp nhi TS Kết Chi Nhi đồng 3A đạt đội đội lớp 4A đồng năm học 2013-2014 viên năm học 2014-2015 tham NĂM HỌC: 2014 - 2015 13 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BUỔI SINH HOẠT CHI ĐỘI LỚP ... Ban chi huy Chi đội tham gia sinh hoạt thêm Chi đội khác Để em có dịp để giao lưu học tập kinh nghiệm giúp đỡ lẫn Đặc biệt Ban chi huy Chi đội lớp 4A phải học tập anh chị Chi đội khối lớp ... biện pháp nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt Chi độ lớp 4A Liên đội Trường Tiểu học Tân Thạnh huyện Tân Biên” suốt thời gian năm học năm NĂM HỌC: 2014 - 2015 15 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT...
 • 32
 • 269
 • 0

đồ án tốt nghiệp xây dựng chung cư cao tầng ct5 khu đô thị mới trung văn - từ liêm - hà nội

đồ án tốt nghiệp xây dựng chung cư cao tầng ct5 khu đô thị mới trung văn - từ liêm - hà nội
... công trình: Chung c- cao tầng CT5 Địa điểm xây dung :Khu Đô Thị Trung Văn Từ Liêm Nội Trong giai đoạn nay, tr-ớc phát triển xã hội, dân số thành phố lớn tăng, dẫn tới nhu cầu nhà ngày trở ... thể Nội chung c- thể loại nhà - c xây dựng nhằm giải vấn đề thiếu nhà Nhà chung c- (do hộ hợp thành) tiết kiệm - c đất đai, hạ tầng kỹ thuật kinh tế Sự phát triển theo chiều cao cho phép đô ... cho ng-ời dân có chỗ chất l-ợng, tránh tình trạng xây dựng chàn lan, đồng thời nhằm tạo kiến trúc thành phố đại, phù hợp với quy hoạch chung, việc xây dựng nhà chung c- lựa chọn cần thiết Từ điều...
 • 343
 • 379
 • 0

thiết kế nhà ở chung cư cao tầng nơ 23 khu đô thị mới pháp vân tứ hiệp

thiết kế nhà ở chung cư cao tầng nơ 23 khu đô thị mới pháp vân  tứ hiệp
... 1.2.1 Điều kiện xã hội: Công trình thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, khu đất quy hoạch phát triển đô thị thủ đô Hà Nội Trớc khu đất sản xuất nông nghiệp nên việc vận chuyển thi công có nhiều ... kế 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Địa hình khu vực Công trình Nơ- 23 đợc xây dựng khu vực đợc san lấp, quy hoạch khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, địa hình khu đất phẳng thuận tiện cho trình tô chức ... án tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp bao gồm: Mở đầu Chơng 1: Cơ sở thiết kế Chơng 2: Kiến trúc (10%) Chơng 3: Kết cấu(45%) Chơng 4: Thi công(45%) Kết luận Tài liệu tham khảo Chơng1 sở thiết kế 1.1 Điều...
 • 11
 • 182
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh thái sinh vật học một số loài rau rừng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng

nghiên cứu đặc điểm sinh thái sinh vật học một số loài rau rừng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng
... A sẵn có đƣợc cung cấp từ rau tƣơi dƣới dạng caroten gần 100% vitamin C đƣợc cung cấp từ rau Trong kết dƣới cho thấy: Trong loại rau rau ngót, rau đay, rau dền loại rau quý, có giá trị dinh dƣỡng ... công tác sút kém.[5] Về vị: loại rau quen thuộc rau Sắng nƣớc ta loại rau ngon đƣợc dân ta quen gọi rau “mì chính”, nhiều loại rau có tác dụng chữa bệnh nhƣ rau Bò Khai (Erythropalum scandens ... pháp quản lý sử dụng 3.3.6.3 Giải pháp chính sách kinh tế 3.3.6.4 Giải pháp xã hội 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp luận Rau rừng thành phần sinh học hệ sinh thái rừng, nghiên cứu...
 • 94
 • 255
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quá

Nghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quá
... hiện, cảnh báo nồng độ cồn thở người lái không gian buồng lái Chuyên đề 2: Phân tích chọn phương án phát nồng độ cồn không gian buồng lái xe tải Chuyên đề 3: Nghiên cứu để chọn cảm biến để đo nồng ... chất bán dẫn có độ dẫn điện thay đổi theo nồng độ cồn mẫu thở Cảm biến này được sử dụng khá rộng rãi vì tính chính xác, giá thành rẻ và độ bền cao + Cảm biến kiểu ... trông thở không mức cho phép) - Khi xe hoạt động, biện pháp cảnh báo đèn màu đỏ nhấp nháy, còi có ý nghĩa không với người lái xe mà cảnh báo cho hành khách xe để có ứng xử thích hợp ngăn không cho...
 • 88
 • 1,132
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng rác thải sinh hoạttrong một buổi sinh hoạt em hãy phát biểu ý kiến chứng minh nam là một bạn học sinh rất tốtđồ án tốt nghiệp xây dựng chung cư cao tầng ct5 khu đô thị mới trung văn từ liêm hà nộinghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quánghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoidnghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu cho gà đẻ nuôi công nghiệpthí nghiệm 3 thí nghiệm nghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu và điền thanh thân xanh trên gà đẻ trứng thương phẩm leghorntài liệu đổi mới sinh hoạt chuyên môn môn thiếng anh trung học cơ sởkhởi động quá trình cài đặtchất lượng nước thảihệ thống xử lý nước thảibài giảng xết nghiệm nước thảiđánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới đồng văn tỉnh hà namhình 2 2 công thức tính phí bvmt đối với nước thải công nghiệp tính cho từng chất gây ô nhiễm môi trườngtính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thức ăn nuôi tôm công ty tnhh long hiệpGiao trinh năng lượng tái tạo 2Từ điển dược tải free tại book.quangtuyen.netCâu hỏi di truyên theo dòng mẹ và thường biếnchuyên đề Hiện trạng về sản xuất giống và nuôi cá nước lợ, mặn ở Việt NamCHUYÊN ĐỀ:Tổng quan về kỹ thuật nuôi, giá trị dinh dưỡng và sử dụng thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy sảnluyện thi toeic and B1CHUYÊN ĐỀ:Nghiên cứu sự chọn lựa thức ăn của cá bột và ứng dụng trong thực tế sản xuất giốngCHUYÊN ĐỀ:NGHIÊN CỨU ƯƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOCĐề thi kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Địa lí 12Bài tập dự báo sản xuất FTUBài giảng nguyên lý thống kêBài giảng quản trị sản xuấtCHUYÊN ĐỀ:Nghiên cứu sử dụng chitosan để lắng tảo làm thức ăn cho động vật thân mềm104 câu chuyên đề peptit hay lạ khóGIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 28Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề tuyển chọn chất lượng cao số 01 File word Có lời giải chi tiếtMẫu Slide Powerpoint đẹpƯƠNG ẤU TR ÙNG CUA BI NG CUA BIỂN (Scylla paramamosain Scylla paramamosain ) VỚI C ÁC HÌNH TH C HÌNH THỨC KH ÁC NHAUGiáo án lớp 1 thủ côngCâu hỏi di truyền menden
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập