Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn bảo đảm không bằng tài sản đối với doanh nghiệp tại NHTMCP công thương chi nhánh đà nẵng

THỰC TRẠNG về HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN mặt TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÔNG HN

THỰC TRẠNG về HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN mặt TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG  CHI NHÁNH ĐÔNG HN
... CH¦¥NG THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÔNG HN 2.1 Tổng quan NHTMCP Công Thương - Chi nhánh Đông HN 2.1.1 Khái quát Chi nhánh Đông ... vụ 13 CH¦¥NG THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÔNG HN .14 CH¦¥NG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN Luận văn tốt ... rộng TTKDTM NHTMCP Công Thương - Chi nhánh Đông HN 2.2.1 Tình hình chung về TTKDTM Chi nhánh Đông HN Thực đề án Chi nh Phủ văn chế độ Ngân hàng Nhà nước về TTKDTM, Chi nhánh không ngừng...
 • 35
 • 37
 • 0

thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương chi nhánh ba đình

thẩm định tài chính dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương chi nhánh ba đình
... khỏi Chi nh vì thế thời gian thực tập tai ngân hàng công thương Ba Đình em đã chọn đề tài sau: Thẩm định tài chi nh dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân ... hàng công thương chi nhánh Ba Đình Đề tài gồm chương: Chương I: Thực trạng thẩm định tài dự án đầu tư vay vốn của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại chi nhánh ngân hàng công thương Ba ... mục các chữ cái viết tắt: DN: Doanh nghiệp DAĐT: Dự án đầu tư TĐTC: Thẩm định tài chi nh NN: Nhà nước DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ NHCT: Ngân hàng công thương NHNN: Ngân hàng...
 • 91
 • 264
 • 0

Hoàn thiện công tác cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương - chi nhánh Đà Nẵng

Hoàn thiện công tác cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương - chi nhánh Đà Nẵng
... phương thức cho vay khách hàng doanh nghiệp như: + Cho vay lần + Cho vay theo hạn mức tín dụng + Cho vay theo hạn mức thấu chi + Cho vay chi t khấu + Cho vay bao toán + Cho vay hợp vốn + Cho vay trả ... 597.289 100 -6 6.824 -9 ,75 -2 1.423 -3 ,46 626.742 572.380 553.685 -5 4.362 -8 ,67 -1 8.695 -3 ,27 58.794 46.322 43.604 2.Tổng chi 3.Lợi nhuận -1 2.642 -2 1,20 -2 .728 -5 ,89 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY THEO HẠN ... giải pháp công tác cho vay theo hạn mức tín dụng khách hàng doanh nghiệp - Tìm kiếm, đánh giá lựa chọn khách hàng doanh nghiệp vay hạn mức tín dụng - Thực quy trình cho vay - Lãi suất cho vay phí...
 • 26
 • 121
 • 0

Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng
... nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng * Câu hỏi nghiên cứu Đánh giá thực trạng kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng ... DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 3.1.1 Những vấn đề đặt từ thực trạng kiểm soát nội hoạt động tín dụng NHTM Cổ phần Công thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng Công tác ... tố ảnh hưởng đến công tác KSNB hoạt động tín dụng NHTMCP Công Thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác KSNB hoạt...
 • 26
 • 402
 • 5

Luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh bắc đà nẵng

Luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh bắc đà nẵng
... thuộc Ngân hàng Công thương Quảng Nam Đà Nẵng Đến năm 2009, thực sách cổ phần hóa Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Công thương Liên Chi u đổi tên thành Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Liên Chi u ... hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG ... công tác kiểm soát nội hoạt động tín dụng NHTM Cổ phần Công thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu công tác KSNB hoạt động tín dụng NHTM Cổ phần Công thương Chi...
 • 121
 • 202
 • 0

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng
... doanh thẻ Ngân hàng Thương mại Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng ... hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động kinh thẻ NHTM Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ ... gây tổn thất cho ngân hàng 1.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại a Tăng trưởng quy mô hoạt động kinh doanh thẻ Tăng...
 • 26
 • 117
 • 0

Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh quảng nam

Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh quảng nam
... tiễn huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Quảng Nam 3.2 Phạm vi - Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu tình hình huy động TGTK ngân hàng TMCP Công thương - chi ... khác 10 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NH TMCP CÔNG THƢƠNG - CHI NHÁNH QUẢNG NAM NĂM 2012-2014 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1.1 Lịch ... quan + Chi n lược kinh doanh ngân hàng + Uy tín vị ngân hàng + Công nghệ ngân hàng + Các hình thức huy động dịch vụ kèm theo + Các hoạt động Marketing ngân hàng 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG...
 • 26
 • 249
 • 2

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng công thương chi nhánh đống đa

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng công thương chi nhánh đống đa
... chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa 29 chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng xuất nhập chi nhánh ngân hàng công thơng khu vực đống đa 2.1 Khái quát chi nhánh Ngân hàng công th ơng đống đa ... công nhân viên ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa vợt qua thời kỳ khó khăn ngân hàng (1989-1992) mà đạt ngân hàng kinh doanh hiệu nhiều năm liên tục Ngân hàng Công thơng Đống Đa ... hoạt động hệ thống ngân hàng, hệ thống Ngân hàng Nhà nớc chuyển từ hệ thống ngân hàng cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp Ngân hàng Công thơng Đống Đa đời chi nhánh ngân hàng Công thơng Việt Nam...
 • 78
 • 237
 • 0

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng
... Nam, ngân hàng TMCP Công thương nói chung ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng nói riêng không nằm tình trạng Để góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tài dự án đầu ngân hàng TMCP ... Khái quát sở lý luận công tác thẩm định tài dự án đầu ngân hàng thương mại - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác thẩm định tài dự án đầu ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng ... lượng công tác thẩm định tài dự án đầu ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác thẩm định tài dự án đầu Ngân hàng TMCP...
 • 26
 • 167
 • 2

Phát triển cho vay đối với cá nhân, hộ tại ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định

Phát triển cho vay đối với cá nhân, hộ tại ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định
... triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định Chương 3: Giải pháp phát triển cho ... HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Điều kiện phát triển cho vay ... mạng lưới ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG...
 • 26
 • 62
 • 0

Giải pháp xử lý nợ có vấn đề tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh bắc đà nẵng

Giải pháp xử lý nợ có vấn đề tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh bắc đà nẵng
... Chương 2: Thực trạng công tác xử lý nợ có vấn đề Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác xử lý nợ có vấn đề Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc ... KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN BẮC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá ... thực trạng công tác xử lý nợ có vấn đề Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp khả thi nhằm tăng cường công tác xử lý nợ có vấn đề NHTM CP Công thương...
 • 26
 • 360
 • 3

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng
... Giải ngân Bước 5: Tiến hành giám sát, thu nợ lý tín dụng 2.1.6 Dịch vụ tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đà Nẵng a Các sản phẩm tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Công thương chi ... 1.1.3 Dịch vụ tín dụng ngân hàng Thương mại a Dịch vụ tín dụng b Dịch vụ tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại * Khái niệm tín dụng cá nhân * Các loại tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2 SỰ ... nâng cao công tác phục vụ dịch vụ tín dụng cá nhân chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu (1) Đối tượng nghiên cứu nhóm khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đà...
 • 26
 • 318
 • 3

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Thăng Long

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Thăng Long
... thng chi nhanh Thng Long S 3: Trinh t cỏc nụi dung thm nh d ỏn u t ca ngõn hng Cụng thng chi nhỏnh Thng Long Thẩm định hồ sơ vay vốn Thẩm định khách hàng vay vốn Thẩm định dự án đầu t Thm nh cỏc ... tng chi phớ, bao gm chi phớ sn xut (chi phớ nguyờn võt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ khu hao TSC, chi phớ lói vay, chi phớ qun lý) v chi phớ ngoi sn xut (chi phớ qung cỏo, chi phớ bỏn hng, chi ... HANG TMCP CễNG THNG CHI NHANH THNG LONG 1.1 Qua trinh hinh va phat triờn ca VietinBank chi nhanh Thng Long Ngõn hng Cụng Thng Vit Nam - chi nhỏnh Thng Long (trc õy l chi nhỏnh Nguyờn Trói) l mt chi...
 • 111
 • 303
 • 0

Đồ án nền móng trụ sở làm việc ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh quận

Đồ án nền móng trụ sở làm việc ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh quận
... 2.Xác định chi ̀u cao móng: b c • • • Chọn b =b +0.1=0.4 (cm) h=0.7 m (Chi ̀u cao của sườn hoặc chi ̀u cao móng.) B=b=1.8m (Bề rợng móng) • Chi ̀u cao cánh móng h =0.2m • Chi ̀u cao ... trưng tính toán Nhằm mục đích nâng cao độ an toàn cho ổn đònh chòu tải, số tính toán ổn đònh tiến hành với đặc trưng tính toán Trong QPXD 45-78, đặc trưng tính toán đất xác đònh theo công thức ... thống kê đòa chất việc làm quan trọng tính toán móng 1.1.2 Phân chia đơn nguyên đòa chất 1.1.2.1.Hệ số biến động Chúng ta dựa vào hệ số biến động ν phân chia đơn nguyên Hệ số biến động ν có dạng...
 • 92
 • 166
 • 0

Đồ án trụ sở làm việc ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh quận 11 kèm bản vẽ

Đồ án trụ sở làm việc ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương  chi nhánh quận 11 kèm bản vẽ
... 34 .114 7 34 .114 7 4.7298 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 ... 0,167 0,472 0,778 1 ,111 1,444 1,778 2 ,111 2,444 2,778 3 ,111 0.954 0.756 0.562 0.426 0.332 0.271 0.234 0.200 0.177 0.161 σ gli P1i P2i 2 (KN/m ) (KN/m ) 98.64 40.888 78.17 46.366 58 .11 51.536 44.05 ... 0.006 0.0000 nhận 1-5 0.101 0. 011 0.0001 nhận 1-7 0 .111 0.001 0.0000 nhận 1-9 0.105 0.007 0.0001 nhận 1 -11 0 .113 0.001 0.0000 nhận 1-13 0 .116 0.004 0.0000 nhận 1-15 0 .119 0.007 0.0000 nhận 1-17 0.122...
 • 143
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: v một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh huếđề tài sử dụng thang đo servperf đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh huếcác nguồn lực của doanh nghiệpchiến lược của doanh nghiệp chuyên đề chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp gvhd ts lê đạt chí nth nhóm 4 lớp nh đêm 2 k22thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại ngân hàng công thương ba đình đối với các doanh nghiệp ngành xây dựngthực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay của ngân hàng công thương ba đình đối các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựngđánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương ba đình đối với các doanh nghiệp ngành xây dựnggiải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay đối với các doanh nghiệp ngành xây dựng tại chi nhánh ngân hàng công thương ba đìnhthực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ngân hàng công thương chi nhánh 6 tphcmnhững yếu kém tồn tại trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ngân hàng công thương chi nhánh 6 tphcm và nguyên nhân của những yếu kém tồn tạicác giải pháp mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ngân hàng công thương chi nhánh 6 tphcm từ nay đến 2010giới thiệu về chi nhánh nhpt lâm đồngii sơ lược về ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh huếbài giảng phân tích tài chính doanh nghiệpĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnSÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcSoạn bài Khóc Dương KhuêMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪULuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHDac diem khi hau viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập