KE HOACH KIEM TRA NOI BO 2015 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA nội bộ 2015 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA nội bộ 2015 2016
... viên - Kiểm tra thực quy đònh dạy thêm học thêm - Kiểm tra nề nếp học sinh - Kiểm tra bảo quản CSVC trang thiết bò - Kiểm tra hoạt động y tế - Kiểm tra việc thực kế hoạch giảng dạy GV - Kiểm tra ... chiều) III/ Kế hoạch cụ thể : Tháng NỘI DUNG KIỂM TRA PHÂN CÔNG THỰC HIỆN - Kiểm tra việc thi lại, xét lên lớp - Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp - Kiểm tra việc phân công chuyên môn - Kiểm tra hồ ... - Kiểm tra hồ sơ CM + Các phận - Kiểm tra CSVC – Thư viện – Thiết bò cuối năm 2014 - Kiểm tra thu-chi ngân sách -Kiểm tra hồ sơ học bạ học sinh - Kiểm tra tình hình dạy thêm-học thêm - Kiểm tra...
 • 6
 • 127
 • 0

KẾ HOẠCH kiểm tra nội bộ năm học 2015 2016

KẾ HOẠCH kiểm tra nội bộ năm học 2015 2016
... kiểm tra: - Kiểm tra Kế toán - Kiểm tra thủ quỹ - Kiểm tra Y tế học đường - Kiểm tra văn thư - Kiểm tra nhân viên bảo vệ phòng chống cháy nổ IV Kiểm tra dạy thêm học thêm dạy buổi/ngày: Học ... VT HIỆU TRƯỞNG PHỤ LỤC Kế hoạch kiểm tra nội năm học 2015 2016 Tháng Nội dung kiểm tra Tháng 9 /2015 Kiểm tra các hoạt động chuyên môn thực hồ sơ giáo viên Kiểm tra việc xây dựng văn ... gian kiểm tra: từ 01/01 /2016 đến 31/5 /2016 b Các đối tượng kiểm tra: - Kiểm tra việc thực nội quy trường lớp học sinh - Kiểm tra tổ chủ nhiệm GVCN - Kiểm tra các tổ chức Đoàn, Đội - Kiểm tra...
 • 15
 • 103
 • 0

Mau ke hoach kiem tra noi bo truong hoc 09-10

Mau ke hoach kiem tra noi bo truong hoc 09-10
... thể Duyệt kiểm tra hồ sơ th viện, thí nghiệm, sổ mợn trả đồ dùng giáo viên Kiểm tra hoạt động NGLL khối 6, 7, 8, Kiểm tra việc chấm giáo viên Kiểm tra: kết làm học sinh b Kiểm tra nề nếp học ... không để chậm hai tuần h Kiểm tra kết giảng dạy học tập Chỉ tiêu Kiểm tra 100% sổ điểm cá nhân, sổ lớp Kiểm tra 70% ccá kiểm tra học sinh (15 phút, 45 phút học kỳ) Kiểm tra 100% ghi chép, tập, việc ... để kiểm tra việc tự học học sinh GV môn thờng xuyên kiểm tra vở, đồ dùng học sinh i Kiểm tra việc quản lý tài - tài sản Chỉ tiêu: Kiểm tra toàn chứng từ thu - chi, sổ sách kế toán, kểm tra quỹ...
 • 16
 • 1,584
 • 6

Ke hoach - Kiem tra noi bo 2010 - 2011

Ke hoach - Kiem tra noi bo 2010 - 2011
... lập - Tự - Hạnh phúc TRƯỜNG THCS YÊN VƯỢNG Số: /KH-KTNB Yên Vượng, ngày 15 tháng năm 2010 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Năm học 2010 - 2011 Căn thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16 tháng năm 2010 ... Công tác kiểm tra BGH nhà trường: - Kiểm tra chế độ dạy học: kiểm tra thường xuyên hàng tuần - Kiểm tra việc xây dựng thực kế hoạch: Hàng tuần - Kiểm tra chế độ hồ sơ: Hàng tháng - Phấn đấu học ... dục Trung học năm học 201 0-2 011; Công văn số 640 /PGD&ĐT- GDTrh ngày 31/ 08 /2010 Phòng GD&ĐT Huyện Hữu Lũng việc hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục Trung học sở năm học 201 0-2 011 Trường THCS Yên...
 • 9
 • 456
 • 1

kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học
... VIỆC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC : Nhiệm vụ ban kiểm tra nội trường học : Trực tiếp thực nghiệp vụ tra , kiểm tra , kiểm tra nội trường học theo phân công trưởng ban văn đạo , hướng dẫn công tác kiểm ... , ytế vệ sinh trường học Công tác kiểm tra BGH nhà trường - Kiểm tra chế độ dạy học , kiểm tra thường xuyên hàng tuần - Kiểm tra việc xây dựng thực kế hoạch hàng tuần - Kiểm tra chế độ hồ ... sót 2/ Việc lập hồ sơ kiểm tra: - Mọi nội dung kiểm tra xây dựng kế hoạch phải thực thời gian phán ảnh đầy đủ hồ sơ kiểm tra nhà trường - Kết kiểm tra phải đối tượng kiểm tra thống nhất, ký vào...
 • 9
 • 793
 • 2

hoạch kiểm tra nội bộ trương học

Kê hoạch kiểm tra nội bộ trương học
... lớp kiểm tra lần/1 kỳ học + Biện pháp: Ban kiểm tra tiến hành kiểm tra thường xuyên kiểm tra đột xuất nội dung thông qua hình thức: - Kiểm tra qua lớp học thông qua tiếp xúc với học sinh, kiểm tra ... diện b, Kiểm tra chuyên đề : + Nội dung : Kiểm tra hồ sơ, giáo án , lịch báo giảng giáo viên, kiểm tra việc kiểm tra việc đổi kiểm tra đánh giá học sinh, Kiểm tra việc bàn giao chất lượng học sinh ... việc kiểm tra - Kế hoạch kiểm tra nội hiệu trưởng xây dựng có lịch cụ thể có chuẩn bị tốt từ lực lượng kiểm tra người kiểm tra triển khai thực từ đầu năm học - Lực lượng tham gia kiểm tra nội...
 • 17
 • 982
 • 9

Kế hoạch kiểm tra nội bộ

Kế hoạch kiểm tra nội bộ
... trường - Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp - Kiểm tra việc trang trí lớp - Kiểm tra hồ sơ PCTH CMC - Kiểm tra việc thực chương trình lơp - Kiểm tra hồ sơ thư viện - Phổ biến kế hoạch kiểm tra nội trường ... tác đôi lúc thực kế hoạch kiểm tra chưa theo kế hoạch đề + Một vài cá nhân chưa khắc phục kòp thời hạn chế mà thành viên Ban kiểm tra góp ý PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2010 - ... Bộ giáo dục + Ban giám hiệu đònh thành lập ban kiểm tra nội trường, tổng kết công tác kiểm tra nội năm trước, thông qua đònh thành lập ban kiểm tra cho hội đồng giáo viên nắm + Ban kiểm tra nội...
 • 8
 • 392
 • 0

KE HOACH KIEM TRA NOI BO

KE HOACH KIEM TRA NOI BO
... tiờu: Kim tra ti thiu 02 ln/nm/T (cú th tin hnh kim tra b sung, kim tra li tu vo tỡnh hỡnh thc t) c Kim tra nh kỡ - Kim tra vic thc hin phõn phi chng trỡnh- S u bi - Kim tra vic s dng v bo qun thit ... hot 15 u gi ca hc sinh * Ch Tiờu: kim tra ti thiu 02 ln/nm/GVCN (cú th tin hnh kim tra b sung, kim tra li tu vo tỡnh hỡnh thc t) b Kim tra t chuyờn mụn - Kim tra vic xõy dng ni dung, k hoch hot ... 2.1 Kim tra chuyờn : ( Kim tra cú k hoch v kim tra t xut ) a Kim tra cụng tỏc ch nhim lp - Kim tra vic xõy dng k hoch v cỏc bin phỏp thc hin ca cụng...
 • 4
 • 248
 • 0

kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị

kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị
... I , cuối năm học ) e .Kiểm tra hoạt động, thực kế hoạch năm học đoàn thể -Nội dung : Kiểm tra nội dung kế hoạch hoạt động, chế độ hội họp đoàn thể -Chỉ tiêu: + Kiểm tra kế hoạch hoạt động năm học, ... nghệ - Kiểm tra tài tháng 10 - Kiểm tra hồ sơ văn thư Tháng 11/2010 - Kiểm tra toàn diện 06 giáo viên - Kiểm tra kế hoạch thực chuyên đề tổ Toán - Tin - Kiểm tra tài tháng 11 - Kiểm tra chuyên ... Kiểm tra kế hoạch thực chuyên đề tổ Văn – Anh văn - Kiểm tra tài tháng - Kiểm tra ôn tập kiểm định đề kiểm tra học kỳ II - Kiểm tra chuyên đề thực hồ sơ sổ sách toàn thể GV Tháng 05/2011 - Kiểm...
 • 7
 • 249
 • 1

ke hoach kiem tra noi bo

ke hoach kiem tra noi bo
... 06 - kiểm tra nề nếp học tập trước sau tết - Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra PGD - kiểm tra hoạt động dạy học lớp - kiểm tra thực chuyên đề tổ - kiểm tra công tác trì sĩ số - kiểm tra hoạt ... tra hoạt động dạy học lớp - kiểm tra khoản thu công khai tài - Kiểm tra hoạt động TV - TB - kiểm tra công tác chủ nhiệm - kiểm tra hoạt động dạy học lớp - kiểm tra việc vào điểm , ghi sổ đầu , ... chủ nhiệm , NGLL - kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ công văn - kiểm tra hồ sơ thư viện - Kiểm tra việc ôn tập thi HKII - kiểm tra việc xét TN ,THCS hồ sơ tuyển sinh 10 - kiểm tra việc dạy phụ đạo hs...
 • 4
 • 241
 • 0

Tài liệu Ke hoach kiem tra noi bo

Tài liệu Ke hoach kiem tra noi bo
... kiểm tra toàn diện : 16 người +Kiểm tra hoàn thành hồ sơ theo tháng * Chỉ Tiêu :- Mỗi tháng kiểm tra chuyên đề.- Cả năm kiểm tra toàn diện đủ kế hoạch dự kiến -Đảm bảo 100% số giáo viên kiểm tra ... thể giáo viên kiểm tra toàn diện, chuyên đề Đồng thời phân công thành viên ban kiểm tra thực Tổ trưởng rà soát lên danh sách GV KTNB năm học gồm : Kiểm tra toàn diện – kiểm tra chuyên đề ( nộp ... Ban Thanh Tra Nhân Dân làm uỷ viên: Tham gia giám sát ,kiểm tra Thư Viện; Tài vấn đề khiếu nại (nếu có) IV.3 - Tổ chức thực Hiện : Từ chương trình công tác năm học , lên kế hoạch kiểm tra hàng...
 • 5
 • 322
 • 0

Bài soạn kế hoạch kiểm tra nội bộ 2010-2011

Bài soạn kế hoạch kiểm tra nội bộ 2010-2011
... Tổ trưởng - Kiểm tra Bộ phận, chuyên đề: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, TTND - Kiểm tra đột xuất : Hiệu trưởng - Hiệu trưởng TTND kiểm tra cần thiết IV LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2010-2011 • ... * Kiểm tra phận: - Kiểm tra việc thực HSSS kế hoạch, chứng từ, nếp sinh hoạt tổ * Kiểm tra chuyên đề (C): - Kiểm tra giáo viên tiết chun đề thao giảng năm ... viên( lần/năm) - Kiểm tra đột xuất: 12/12 GV – NV(1 lần/ năm) - Bộ phận: gồm Tổ chun mơn, Tài chính… III PHÂN CÔNG KIỂM TRA - Kiểm tra toàn diện: Hiệu trưởng + Phó hiệu trưởng - Kiểm tra tay nghề:...
 • 4
 • 214
 • 1

Bài soạn Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm hcọ 2010-2011

Bài soạn Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm hcọ 2010-2011
... hiện: - Đầu tháng, ban kiểm tra nội xây dựng kế hoạch kiểm tra cho tháng tuần cụ thể công khai kế hoạch kiểm tra trước tập thể để người biết thực - Sau kiểm tra phải có kết luận biện pháp khắc ... NỘI DUNG KIỂM TRA - Kiểm tra việc thực quy chế dân chủ 02 6-7 - Kiểm tra việc dạy học theo chuẩn KT-KN - Kiểm tra toàn diện giáo viên - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng học tập học sinh - Kiểm tra ... công tác tài - Kiểm tra hồ sơ học sinh - Kiểm tra việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HSG - Kiểm tra toàn diện GV - Kiểm tra khoản thu quy định - Kiểm tra đánh giá xếp loại HS - Kiểm tra sở vật...
 • 2
 • 169
 • 0

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ THCS CÁT KHÁNH 2012 - 2013

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ THCS CÁT KHÁNH 2012 - 2013
... HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH - NĂM HỌC 2012 - 2013 - II Tổ: Tiếng Anh – Âm nhạc- Mĩ thuật TT Kế hoạch kiểm tra Kiểm tra chuyên đề ... Cát Khánh, ngày 20 tháng 10 năm 2012 Tổ trưởng CM HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ Ghi ch NĂM HỌC 2012 - 2013 - TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH - IV Tổ: Hóa – Sinh – C.Nghệ TT Kế hoạch kiểm tra Kiểm ... X Cát Khánh, ngày 20 tháng 10 năm 2012 Tổ trưởng CM PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ Ghi ch NĂM HỌC 2012 - 2013 - TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH - III Tổ: Toán – Lý - Tin TT Kế...
 • 4
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch kiểm tra nội bộ của tổ chuyên mônkế hoạch kiểm tra nội bộ trường tiểu họcmẫu kế hoạch kiểm tra nội bộ trường họckế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo tuầnkế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo thángkế hoạch kiểm tra nội bộ trường học mầm nonkế hoạch kiểm tra nội bộ trường học thcskế hoạch kiểm tra nội bộ trường học thptkế hoạch kiểm tra nội bộ trường học tiểu họckế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 1415kế hoạch kiểm tra nội bộ trường mầm nonkế hoạch kiểm tra nội bộ tổ chuyên mônkế hoạch kiểm tra nội bộ trường tiểu học violetkế hoạch kiểm tra nội bộ ở trường mầm nonkế hoạch kiểm tra nội bộ trong trường mầm nonkhả năng sinh sản của tổ hợp lai giữa lợn nái f1(landrace × yorkshire), f1(yorkshire × landrace) được phối với đực duroc và pidu nuôi tại trại chăn nuôi xã thượng lan, việt yên, bắc giangxác định nhu cầu năng lượng cho duy trì và tăng khối lượng ở bò thịt laikhả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa gà trống móng, lạc thủy và btvn11 với gà mái vbtPhân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện quận 9 thành phố hồ chí minh năm 2015Phân tích danh mục thuốc được sử dụng tại bệnh viện quân y 7b tỉnh đồng nai năm 2015Phân tích danh mục thuốc đã được sử dụng tại bệnh viện đa khoa thị xã bình long tỉnh bình phước năm 2015110 test bank for auditing and assurance services 5th edition louwers111 test bank for cost management measuring monitoring and motivating performance 2nd edition112 test bank for financial accounting the impact on decision makers 7th edition by porter113 test bank for income tax fundamentals 2015 33rd edition by whittenburg113 test bank for managerial accounting 2nd editionroi loan chuyen hoa lipid115 test bank for cornerstones of cost accounting 1st edition by hansen115 test bank for financial and managerial accounting 15th edition116 test bank for prentice halls federal taxation corporations partnerships estates and trusts117 test bank for introduction to management accounting 15th editiontong quan Cay thuoc nam hay121 test bank for financial and managerial accounting the basis for business decisions 17th edition williams123 test bank for financial ACCT 1st edition125 test bank for financial accounting 2nd edition kemp overview
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập