Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây mật mông hoa (buddleia officinalis maxim), tại trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp vùng núi phía b ắc, trường đại học nông lâm thái nguyên

Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ sinh trưởng của cây thông tre lá dài tại trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp vùng núi phía bắc, trường đại học nông lâm thái nguyên

Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây thông tre lá dài tại trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp vùng núi phía bắc, trường đại học nông lâm thái nguyên
... TH LAN HNG ảnh hởng chất kích thích tới khả rễ sinh trởng Thông tre dài (Podocarpus neriifolius D Don), Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc Trờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên khóa ... - Cỏc cht iu hũa sinh trng: Cỏc cht iu hũa sinh trng chia theo hot tớnh sinh lý gm hai nhúm tỏc dng l nhúm kớch thớch sinh trng v nhúm kỡm hóm sinh trng Mt s cht kớch thớch sinh trng nh Auxin, ... nhúm nhõn t ngoi sinh v nhúm nhõn t ni sinh - Nhõn t ngoi sinh: gm c im ca di truyn ca tng xut x, tng cỏ th cõy, tui cnh, pha phỏt trin ca cnh v cỏc cht iu hũa sinh trng - Nhõn t ni sinh: cỏc loi...
 • 70
 • 149
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng tiểu khí hậu chuồng nuôi tới khả năng sản xuất của gà Isa brown giai đoạn hậu bị tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng tiểu khí hậu chuồng nuôi tới khả năng sản xuất của gà Isa brown giai đoạn hậu bị tại Thái Nguyên.
... THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM NG CễNG DNG Tờn ti: Nghiên cứu ảnh hởng tiểu khí hậu chuồng nuôi tới khả sản xuất Isa brown giai đoạn hậu bị Thái Nguyên khóa luận tốt nghiệp đại học H o to : ... xut ca g Isa brown giai on hu b ti Thỏi Nguyờn 2.1.1 Mc tiờu ca ti - ỏnh giỏ kh nng sn xut ca g Isa brown giai on hu b - nh hng ca tiu khớ hu chung nuụi ti kh nng sn xut ca g Isa brown giai on ... nghim c tin hnh theo phng phỏp phõn lụ 27 S b trớ thớ nghim Din gii Lụ Lụ Lụ Isa brown Ging Lụ Isa brown Isa brown Isa brown 1300 1300 1300 1300 Gia chung Cui qut hỳt S lng g (con) Tun tui 17 Thc...
 • 53
 • 196
 • 0

Ảnh hưởng của tình trạng Dollar hóa đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay- Nguyên nhân giải pháp khắc phục

Ảnh hưởng của tình trạng Dollar hóa đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay- Nguyên nhân và giải pháp khắc phục
... máy Thực trạng thấy rõ nớc ta Nguyên nhân dollar hoá nớc Việt Nam : Ngoài nguyên nhân dollar hoá đợc trình bày Việt Nam có số nguyên nhân khác Đó : a Nguyên nhân sâu xa : Tình trạng dollar hoá ... tệ) kinh tế lớn 30% kinh tế coi gặp phải tình trạng dollar hoá cao Nguyên nhân dollar hoá : Theo nhà nghiên cứu tình trạng dollar phụ thuộc vào yếu tố sau : Trình độ phát triển tính chất kinh tế ... thiện tình trạng dollar hoá IV- ảNH HƯởng dollar hoá đến kinh tế nớc ta ảnh hởng tích cực dollar hoá Nó tạo hội tái trung gian kinh tế phải trải qua thời kỳ lạm phát cao điều kiện kinh tế vĩ mô...
 • 26
 • 328
 • 0

Đánh giá khả năng nảy mầm sinh trưởng cây con trong dung dịch KClO3 của một số giống cao lương ngọt nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây cao lương tại quế võ bắc ninh

Đánh giá khả năng nảy mầm và sinh trưởng cây con trong dung dịch KClO3 của một số giống cao lương ngọt và nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây cao lương tại quế võ  bắc ninh
... Durra (D) (Võ Văn Quang, 2010) [10] 2.1.3 Giá tr s d ng c a cao lương Theo hư ng s d ng, cao lương ñư c chia thành nhóm: Cao lương h t, cao lương ng t, cao lương ch i cao lương c Cao lương lương ... iii K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 35 4.1 ðánh giá kh n y m m sinh trư ng dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u 4.1.1 Kh n y m m dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c ... 34 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 ðánh giá kh n y m m sinh trư ng dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u 4.1.1 Kh n y m m dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u...
 • 88
 • 263
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây Máu chó lá to (Knema pierrei Warb) tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây Máu chó lá to (Knema pierrei Warb) tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY MÁU CHÓ LÁ TO (KNEMA PIERREI WARB) TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VÙNG ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY MÁU CHÓ LÁ TO (KNEMA PIERREI WARB) TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VÙNG ... Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, giúp đỡ Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ - Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại...
 • 46
 • 58
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ ra chồi của hom cây bò khai

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ và ra chồi của hom cây bò khai
... nghiên cứu nội dung sau: - Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể giâm hom đến tỷ lệ hom sống hom giâm khai - Nghiên cứu tiêu rễ hom giâm khai - Nghiên cứu tỷ lệ chồi hom giâm khai 3.4 Phương pháp nghiên ... NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Cây khai - Erythropalum scandens Blume 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể giâm hom đến khả rễ chồi ... ảnh hưởng tích cực đến khả hình thành hom khai Các tiêu (tỷ lệ hom rễ, số rễ TB /hom, chiều dài rễ TB /hom, số rễ, tỷ lệ hom chồi, số chồi TB /hom, chiều dài chồi TB /hom, số chồi, ) cho kết khả...
 • 59
 • 148
 • 0

Luận văn một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu của bê bị bệnh viêm phổi đang nuôi tại trung tâm nghiên cứu đồng cỏ ba vì hà nội biện pháp phòng trị bệnh

Luận văn một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu của bê bị bệnh viêm phổi đang nuôi tại trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ ba vì  hà nội biện pháp phòng trị bệnh
... sát số tiêu sinh lý, sinh hóa máu HF v Jersey dới tháng tuổi nuôi Trung tâm nghiên cứu v đồng cỏ Ba - H Nội - Biện pháp phòng trị bệnh viêm phổi To n bị viêm phổi Trung tâm ... TƯợNG NGHIÊN Cứu - khỏe mạnh bình thờng nuôi Trung tâm nghiên cứu v đồng cỏ Ba - H Nội - bị viêm phổi nuôi Trung tâm nghiên cứu v đồng cỏ Ba - H Nội 3.3 NộI DUNG NGHIÊN Cứu - ... lý, sinh hoá máu bị bệnh viêm phổi nuôi Trung tâm nghiên cứu v đồng cỏ Ba - H Nội Biện pháp phòng trị bệnh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đa thống kê xác bệnh viêm phổi đ n từ năm...
 • 80
 • 376
 • 0

Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của vịt CV.Super M3 ông bà nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại xuyên

Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của vịt CV.Super M3 ông bà nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại xuyên
... dõi tỷ lệ nuôi sống, khả sinh trởng vịt SM3 giai đoạn vịt vịt hậu bị Khả sinh sản vịt SM3, tiêu chất lợng trứng, tiêu ấp nở Năng suất cho thịt vịt SM3 2.3 Phơng pháp nghiên cứu Vịt SM3 cho ăn ... luận 3.1 Tỷ lệ nuôi sống Vịt CV Super M3 đợc nhập từ Vơng quốc Anh ngày 13/10/2006 Trung tâm tiến hành nuôi dỡng, chăm sóc theo dõi tỷ lệ nuôi sống vịt SM3 ông, từ 26 tuần tuổi kết đợc thể bảng ... trở lên so với tiêu chuẩn Anh 3.3 Tuổi đẻ vịt CV Super M3 Khi theo dõi tuổi đẻ giống vịt CV Super M3 dòng ông, kết qủa thu đợc trình bày bảng Bảng Khối lợng tuổi đẻ vịt SM3 Chỉ tiêu Đơn vị tính...
 • 6
 • 101
 • 1

Khả năng sản xuất của tổ hợp gà lai chọi x LV tại trung tâm nghiên cứu gia cầm thụy phương

Khả năng sản xuất của tổ hợp gà lai chọi x LV tại trung tâm nghiên cứu gia cầm thụy phương
... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu địa điểm nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đàn sinh sản giống bố mẹ: + Chọi; LV; LV (Chọi x LV) - Đàn nuôi thịt: + Chọi; LV; ... VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  PHÙNG VĂN CẢNH KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA TỔ HỢP GÀ LAI CHỌI × LV TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG Chuyên ngành : CHĂN NUÔI Mã số : 60.62.01.05 NGƯỜI HƯỚNG ... Chọi ngày tuổi 44 3.2 Chọi trưởng thành 44 3.3 trống Chọi trưởng thành 45 3.4 LV ngày tuổi 45 3.5 LV trưởng thành 46 3.6 mái LV trưởng thành 46 3.7 Đàn trống Chọi x mái LV...
 • 101
 • 251
 • 0

Nghiên cứu khả năng nẩy mầm sinh trưởng của cây hoàng lan (cananga odorata(lamk ) hook f thomson) ở giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu khả năng nẩy mầm và sinh trưởng của cây hoàng lan (cananga odorata(lamk ) hook f thomson) ở giai đoạn vườn ươm
... tiến hành đề tài " Nghiên cứu khả nẩy mầm sinh trưởng hồng lan (Cananga odorata (Lamk .) Hook. f. & Thomson ) giai đoạn vườn ươm" Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu khả nẩy mầm hạt hồng lan với nghiệm thức ... 2.1: Cây hoa hồng lan (Cananga odorata (Lamk .) Hook f & Thomson) 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu Các thí nghiệm khảo sát nẩy mầm sinh trưởng lồi Hồng lan tiến hành Vườn ... nẩy lượng mầm nẩy tốt mầm ( %) ĐC NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Lần Lần Trung bình Số hạt nẩy mầm tốt Chất lượng nẩy mầm ( %) Số hạt nẩy mầm tốt Chất lượng nẩy mầm ( %) Số Chất hạt lượng nẩy nẩy mầm mầm...
 • 118
 • 141
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa lily nhập nội tại trung tâm giống cây trồng tỉnh phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa lily nhập nội tại trung tâm giống cây trồng tỉnh phú thọ
... phát triển số giống hoa Lily nhập nội trồng Trung tâm giống trông tỉnh Phú Thọ, từ đề xuất số biện pháp kỹ thuật chủ yếu phát triển sản xuất hoa Lily thành phố Việt Trì – Phú Thọ 3.3 Phạm vi nghiên ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Sinh trưởng phát triển giống hoa Lily nhập nội trồng Trung tâm giống trồng tỉnh Phú Thọ 4.1.1 Tỷ lệ mọc mầm Bảng 1: Thời gian mọc mầm ( số ngày sau trồng) Giống ... nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đối tượng hoa Lily nhập nội trồng Trại Nậu Phó, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, thời gian nghiên cứu từ 22/12/2008 đến ngày 22/4/2009 3.4 Nội dung nghiên cứu...
 • 22
 • 264
 • 0

Nghiên cứu khả năng nảy mầm sinh trưởng của cây lim xanh (erythrophleum fordii oliver) trong giai đoạn vườn ươm tại tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu khả năng nảy mầm và sinh trưởng của cây lim xanh (erythrophleum fordii oliver) trong giai đoạn vườn ươm tại tỉnh thừa  thiên huế
... đến sinh trưởng giai đoạn vườn ươm Từ tìm công thức để sinh trưởng tốt giai đoạn vườn ươm 3.4 Nội dung 3.4.1 Nghiên cứu khả nảy mầm hạt giống Nghiên cứu số tiêu phẩm chất hạt giống Nghiên cứu khả ... sinh trưởng giai đoạn vườn ươm Nghiên cứu ảnh hưởng phân super lân đến sinh trưởng giai đoạn vườn ươm Nghiên cứu ảnh hưởng phân chuồng hoai đến sinh trưởng giai đoạn vườn ươm 3.5 Phương pháp nghiên ... trưởng Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) giai đoạn vườn ươm tỉnh Thừa - Thiên Huế ’ Đề tài gồm hai mục tiêu chung nghiên cứu kỹ thuật nhân giống từ hạt Lim xanh, hai yếu tố vô sinh hữu sinh...
 • 73
 • 172
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của các chất kích thích và kìm hãmnghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếbệnh nhân phải trong trạng thái nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trước đo không dùng các chất kích thích có ảnh hưởng đến huyết áp cà phê hút thuốc láảnh hưởng của cây xanh tới kiến trúc cảnh quancác chất kích thích sinh trưởng cây trồngcác chất kích thích sinh trưởng thực vậtảnh hưởng của bão mặt trời tới sức khỏeảnh hưởng của yếu tố văn hóa ngôn ngữ đến các hoạt động marketing thương mại quốc tếđiều 108 buôn bán trái phép các chất ma túy và các chất kích thíchcác chất kích thích sinh trưởng phytohormonecac chat kich thich sinh truongkhuyến cáo sử dụng đối với các chất kích thích sinh trưởngcác chất kích thích ra hoalạm dụng rượu và các chất kích thíchảnh hưởng của quá trình nitride hóa lên tính chất từ của hệ hợp chất r fe co 10mo2 r y và erTOAN THUC TE 2017 NEWPhân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang trung quốcNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Ẩm thực truyền thống của người tày chợ đồn bắc kạn với việc phát triển du lịchCẤU TRÚC CỦA TỔNG ĐÀI EWSD – SIEMENSTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái nguyênThiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng tháiTỔ CHỨC SỰ KIỆN: Chương trình gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư thành phố Đà NẵngCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồng (tt)Các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt NamPhát triển kinh tế huyện thuận thành, tỉnh bắc ninhNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa lai tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhHoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệpQuản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninhASEFSU20 mông cổ kỳ truyệnYêu cầu điều tra của viện kiểm sát từ thực tiễn tỉnh thái nguyên ttTội cướp giật tài sản trên địa bàn miền đông nam bộ, tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập