Xây dựng chương trình mô phỏng bài toán luồng cực đại trong mạng

Xây dựng chương trình phỏng thuật toán HEURISTIC giải bài toán xếp BALO

Xây dựng chương trình mô phỏng thuật toán HEURISTIC giải bài toán xếp BALO
... chọn thuật toán heuristic để giải toán xếp balo kết hợp sử dụng ngôn ngữ C-Sharp để thuật toán vào toán cụ thể Nội dung xây dựng thuật toán chia thành chương: Chương 1: Tìm hiểu ngôn ngữ thuật ... thỏa mãn đạt max? 1.1 Giao diện chương trình Hình 2.2 Các chức chương trình Các chức chương trình là: thuật toán heuristic giải toán xếp balo Chương trình winform ngôn ngữ C-Sharp a Chức ... nhìn thấy panel) 1.2 .Thuật toán heuristic toán xếp balo 1.2.1 Thuật toán Heuristic 1.2.1.1.Mở rộng khái niệm thuật toán: giải thuật Trong trình nghiên cứu giải vấn đề - toán, người ta đưa nhận...
 • 35
 • 304
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG THUẬT TOÁN MÃ ECC( bao gồm code c)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN MÃ ECC( bao gồm code c)
... ECDSA xây dựng tương tự sơ đồ chữ ký ElGamal Tuy nhiên thuật toán thuật toán kiểm thử xây dựng dựa đường cong Elliptic 20 AT8B – Học Viện Kỹ Thuật Mật Xây dựng chương trình thuật toán ... Viện Kỹ Thuật Mật Xây dựng chương trình thuật toán ECC độ bảo mật tương đương Và việc tính toán tiến trình hệ hoá đường cong elliptic nhanh nhiều 23 AT8B – Học Viện Kỹ Thuật Mật KẾT ... có không có y 1, 4,3 2,5 2,5 Chương Mật đường cong Elliptic 14 AT8B – Học Viện Kỹ Thuật Mật Xây dựng chương trình thuật toán ECC Trong hệ mật , rõ M hóa thành điểm P M tập hữu...
 • 25
 • 641
 • 13

Bài toán luồng cục đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh

Bài toán luồng cục đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh
... bài toán luồng cực đại mạng với khả thông qua cung đỉnh , toán luồng cực đại mạng với khả thông qua cung thuật toán xây dựng dựa thuật toán tìm luồng cực giải toán tối ưu rời rạc mô hình toán ... dạng sơ đồ thuật toán sau: SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG VỚI KHẢ NĂNG THÔNG QUA CÁC CUNG CÁC ĐỈNH Begin Mạng G Mạng G’ Luồng cực đại G’ End SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN FORD-FULKERSON ... Trong đó: di khả thông qua đỉnh i; C[i,j] khả thông qua cung [i,j] 2 Output * Ma trận A’ biểu diễn mạng G’ = (V’,E’) với khả thông qua cung tương ứng * Ma trận luồng cực đại mạng * Giá trị luồng...
 • 11
 • 543
 • 10

Luận văn tốt nghiệp bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh - file word

Luận văn tốt nghiệp bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh - file word
... G với khả thông qua cung đỉnh Hình 1b mạng G’ tương ứng có khả thông qua cung Do luồng vào đỉnh v+ phải qua cung (v+,v-) với khả thông qua d(v), nên luồng cực đại G’ luồng cực đại G với khả thông ... thông qua cung đỉnh 37 Thí dụ Xác định mạng G’ từ mạng G cho sau: u[6] s[7] t[6] v[8] Hình Mạng G với khả thông qua cung đỉnh u- u- s+ s7 t+ t6 v+ v- Hình Mạng G’ tương ứng với khả thông qua cung ... sau mạng với luồng cực đại biểu diễn phân nhóm sinh hoạt Trong khả thông qua đỉnh SVi khả thông qua cung (S,SVi) : m ∑aij ; i =1, n j= Khả thông qua cung (Ni,t) { k ∈1, m}, i = , n Khả thông qua...
 • 70
 • 383
 • 2

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh ppsx

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh ppsx
... Lưu ý Vì vẽ theo quy tắc đa giác vẽ cách nối tiếp, nên có trường hợp vectơ chồng lên Vì làm bài, bạn nên tạo khoảng cách vừa phải để khỏi nhầm lẫn Vd:  pha so với UC giá trị điện trở: A R = 100 ... khơng Qua thấy giản đồ vectơ có tầm quan trọng việc dạy học mơn Vật Lí 2 L C L C L IV Các cơng thức thường dùng * ABC tam giác vng A, ta có: B A  B  C (Py-ta-go) Gọi AH đường cao kẻ từ đỉnh ... có giá trị bằng: 12 A.60Ω B 85Ω C 100Ω D 120Ω (Bài làm siêu nhanh với phương pháp số phức ^^) Bài 10: Một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, điện áp hiệu dụng hai...
 • 10
 • 125
 • 2

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh pot

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh pot
... Do luồng vào đỉnh v phải qua cung (v+,v-) với khả thông qua d(v), nên luồng cực đại G’ luồng cực đại G với khả thông qua cung đỉnh + Hai bước ta biểu diễn dạng sơ đồ thuật tốn sau: Begin Mạng ... E Trong đó: di khả thông qua đỉnh i; C[i,j] khả thông qua cung [i,j] Output * Ma trận A’ biểu diễn mạng G’ = (V’,E’) với khả thông qua cung tương ứng * Ma trận luồng cực đại mạng * Giá trị luồng ... Cho mạng G=(V,E) Hãy tìm luồng f* mạng với giá trị luồng val(f*) lớn Luồng ta gọi luồng cực đại mạng 4.1 Thuật tốn Ford – Fulkerson tìm luồng cực đại mạng Bắt đầu từ mạng với luồng tất cung...
 • 16
 • 95
 • 0

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh
... thơng qua cung đỉnh Hình 1b mạng G’ tương ứng có khả thơng qua cung Do luồng vào đỉnh v+ phải qua cung (v+,v-) với khả thơng qua d(v), nên luồng cực đại G’ luồng cực đại G với khả thơng qua cung đỉnh ... Ford-Fullkerson tìm luồng cực đại cách gán nhãn cho đỉnh mạng G với luồng f cho Hình 1, hai số viết bên cạnh cung khả thơng qua luồng cung Kết bước thuật tốn mơ tả đồ thị bảng Mạng với luồng cực đại thu ... thơng qua d(v), tức khả thơng qua đỉnh v G Phương pháp giải Từ mạng G = (V,E) với khả thơng qua cung đỉnh Ta tìm luồng cực đại mạng qua hai bước sau: Bước 1: Xác định mạng G’ Bước 2: Tìm luồng cực...
 • 70
 • 78
 • 0

Bài toán luồng cực đại trong mạng

Bài toán luồng cực đại trong mạng
... Bài toán luồng cực đại mạng N-(v) – tập đỉnh mạng mà từ có cung đến v, N+(v) - tập đỉnh mạng mà từ v có cung đến nó: Giá trị luồng f số Bài toán luồng cực đại mạng: Cho mạng G(V,E) Hãy tìm luồng ... 3/13 Bài toán luồng cực đại mạng suy val(f)≤c(X, X*) Bổ đề chứng minh Hệ Giá trị luồng cực đại mạng không vượt khả thông qua lát cắt hẹp mạng Ford Fulkerson chứng minh giá trị luồng cực đại mạng ... với luồng f với lát cắt (X,X*) Vì vậy, từ đẳng thức val(f) = c(X,X*) suy luồng f luồng cực đại mạng Thuật toán tìm luồng cực đại Định lý sở để xây dựng thuật toán lặp sau để tìm luồng cực đại mạng: ...
 • 13
 • 31
 • 0

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG QUY TRÌNH lập PHIẾU THU CHI TIỀN MẶT TRONG kế TOÁN

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG QUY TRÌNH lập PHIẾU THU CHI TIỀN MẶT TRONG kế TOÁN
... viên khoa tài kế toán xây dựng chương trình thực hành kế toán ảo mà cụ thể chương trình quy trình lập phiếu thu chi tiền mặt Nhằm giúp bạn sinh viên kế toán hiểu rõ môi trường kế toán thực ... thu tiền- Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan - Đề nghị toán, đề KTTT Lập phiếu thu (chi) nghi thu tiền Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan - Lập phiếu thu (chi) - Đề nghị toán, đề nghi thu tiền ... tra, đối chi u, ký duyệt hoá đơn gốc có liên quan - Kiểm tra, ký duyệt phiếu thu (chi) - Phiếu thu, phiếu chi TQ - Thu tiền, chi tiền - Cập nhật sổ quỹ tiền mặt - Đề nghị toán, Đề nghi thu tiền Chứng...
 • 125
 • 842
 • 0

Xây dựng chương trình phỏng quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng báo cáo nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng báo cáo nghiên cứu khoa học
... evaluation only b) hình l p phi u quy t toán t m ng: Sinh viên 2.1 L p phi u quy t toán t m ng Phi u quy t toán t m ng Nh t ký công n NV Hóa đơn 2.2 Phi u chi ti n m t Ki m tra phi u quy t toán t m ... phi u b ph n k toán làm phi u chi đ nhân viên đ n b ph n th quĩ lãnh ti n Khi làm quy t toán đ xóa t m ng nhân viên làm phi u quy t toán t m ng Nhân viên ph i đưa phi u quy t toán t m ng v i ... Không đ ng ý tr phi u Phi u quy t toán t m ng Hình III.17: hình l p phi u quy t toán t m ng Ghi chú: 13 Đ y đ thông tin, phù h p yêu c u, đ ng ý t phi u quy t toán t m ng 14 Không đ y đ thông...
 • 72
 • 1,368
 • 4

Xây dựng chương trình phỏng quy trình tính lương và thanh toán theo lương báo cáo nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình tính lương và thanh toán theo lương báo cáo nghiên cứu khoa học
... kế toán kế toán viên đảm nhiệm theo vai trò Ở đây, phần nghiên cứu này, lại số qui trình kế toán, qui trình Tính lương toán theo lương máy tính Đây qui trình cần thiết quan trọng toàn ... III.4.2 Tính lương khoản trích theo lương a) Thông tin chung Lương tính theo hình thức lương theo sản phẩm lương theo thời gian tùy vào công ty, đơn vị áp dụng cho phận Nếu tính lương theo lương ... tài cố gắng nghiên cứu tìm hiểu số nội dung sau: Tìm hiểu qui trình tính lương khoản trích theo lương Tìm hiểu kĩ thuật VB.NET để phục vụ trình xây dựng đề tài Đặc biệt chương trình nên cố...
 • 65
 • 1,044
 • 0

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo :Không gian trạng thái được tả là trò chơi cờ tướng. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo phương pháp cắt tỉa alpha-beta

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo :Không gian trạng thái được mô tả là trò chơi cờ tướng. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo phương pháp cắt tỉa alpha-beta
... phức tạp thuật toán Alpha-Beta: Trong trường hợp điều kiện lý tưởng, thuật toán Alpha-Beta cần xét số nút: +Số d chẵn: +Số d lẻ: b số nút, d độ sâu Phương pháp alpha-beta: -Giả sử trình tìm kiếm ... eval(u)eval(v) Thuật toán cắt tỉa Alpha-Beta: private int AlphaBeta(int[][] gt, int[][] ch, Point vitri, int buoc, int val, int hang) //Thu+Hq0-t to+AOE-n c+Hq8-t c+HuU-t alpha-beta ... i; } } } } } return min; } } Thiết kế chương trình: Nút Newgame để chơi lại từ đầu Nút Caidatdulieu để thiết lập database cho máy Nút Close đóng chương trình ...
 • 5
 • 2,114
 • 46

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Không gian trạng thái được tả là bài toán n- queens. Xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo giải thuật gene với phương pháp chọn là Elitism

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Không gian trạng thái được mô tả là bài toán n- queens. Xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo giải thuật gene với phương pháp chọn là Elitism
... 5A Báo cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Hà Nội- 2010 Mở Đầu Bài báo cáo gồm phần: Giải thuật Gene với phương pháp chọn Elitism Ý tưởng toán N-queens tả thuật toán Chương trình DEMO Chương trình ... cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo  Phương pháp Elitism tăng tốc cho GA, Nó khác với số phương pháp khác ngăn không làm cá thể tốt Ý tưởng toán n-queens giải thuật Gene: • Yêu cầu toán N-queens: ... không đáng kể Khi thuật toán dừng, cá thể tốt hệ cuối chọn làm nghiệm cần tìm Chương trình DEMO: a)Giao diện: Nguyễn Như Nam Lớp :Tin 5A Báo cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Giao diện chương trình...
 • 11
 • 331
 • 0

xây dựng chương trình phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận

xây dựng chương trình mô phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận
... bên trái") **Cần ý phép nhân ma trận không giao hoán PHẦN ll: PHẠM THỊ LÝ Xây dựng chương trình phép toán ma trận XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN MA TRẬN 2.1 LỰA CHỌN ... LÝ Xây dựng chương trình phép toán ma trận Hà nội,tháng năm 2012 LỜI MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đề tài :Xây dựng chương trình phép toán ma trận Thực vẽ ma trận hình máy tính, thực nhập ma trận ... niệm phép toán ma trận Trang PHẦN II: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN MA TRẬN Trang 1) Lựa chọn ngôn ngữ Trang 2) Các module Trang 3) Xây dựng...
 • 17
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình mô phỏngxây dựng chương trình mô phỏng hệ thống viba số bằng phần mềmxây dựng chương trình mô phỏng số trong dạy học thực hành trang bị điện nghành điện tự động hóaxây dựng chương trình mô phỏng theo quỹ đạo đã được số hóabài toán luồng cực đại trên mạng§10 bài toán luồng cực đại trên mạngtrình sau là chương trình phục vụ cho việc học tập và giảng dạy về bài toán tìm luồng cực đại trong mạng chương trình sau được xây dựng bằng công cụ lập trình delphiây dựng chương trình mô phỏng trong bài mạch điện điều khiển dịch cự lò hồ quangchương trình mô phỏng thuật toán sắp xếpchương trình mô phỏng thuật toán dijkstrachương trình mô phỏng thuật toán tìm kiếmchương trình mô phỏng thuật toánxây dựng chương trình quản lý trẻ em và giáo viên trong trường mầm non bằng ngôn ngữ lập trình javavận dụng những quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo về xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học amp cao đẳngxây dựng chương trình quản lý nhân sự trường phpt đại từ thái nguyênĐề xuất mô hình chấp nhận quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội ở Việt Namtrac nghiem sinh 12 theo tung bai chuan scah giao khoaChuyên Đề Áp Dụng Phương Pháp Dạy Học Bàn Tay Nặn Bột Vào Môn TNXH Và Khoa Học Ở Tiểu HọcChia Sẻ Bài Học Kinh Nghiệm Và Kiến Nghị Chương Trình Vệ Sinh Tổng Thể Do Cộng Đồng Làm Chủ Ở Việt NamĐề Án Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Phục Lễ Đến Năm 2015Quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình (Nghiên cứu ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán tp HCMNghiên cứu các nhân tố tác động đến giá bán căn hộ của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường đại học quốc tếQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt NAm chi nhánh tp hồ chí minhMột số giải pháp nâng cao sự tuân thủ pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninhNghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng của các trạm công cộng tại công ty điện lực gia địnhCác yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà phố tại thành phố hồ chí minh dự báo xu hướng và giải pháp phát triển bền vững đến năm 2020Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực khi việt nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)Cấu trúc nguồn điện hướng tới nền kinh tế carbon thấp cho việt namNghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp của hệ thống điệnĐiều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán điều khiển trượtKhai thác điểm học tập để dự đoán kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh trung họcTái cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM cơ khí hồng kýCác yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập