Luận văn Thạc sĩ ngành Điều khiển tự độngĐHBKHN Mạng điều khiển Fuzzy và Neural

Luận văn thạc ngành điều khiển tự động ĐHBKHN mạng điều khiển fuzzy neural

Luận văn thạc sĩ ngành điều khiển tự động ĐHBKHN mạng điều khiển fuzzy và neural
... thành cấu trúc điều khiển thích nghi Chúng ta giới thiệu vài cách liệu huấn luyện mạng nơron thu công việc liên quan đến điều khiển :  Sao chép từ điều khiển có: Nếu có điều khiển điều khiển thiết ... thông số  Điều khiển Feedback: bù tín hiệu, cung cấp tín hiệu điều khiển hiệu chỉnh cần thiết để điều chỉnh loại nhiễu lân cận nhỏ xung quanh quỹ đạo điều khiển Bộ điều khiển điều khiển mờ ứng ... cứng -Mạng Mờ-Nơron điều khiển Hexapod Di động, 1993-2000 Điều khiển Robot Mạng Nơron gọi Điều khiển khớp mô hình tiểu não CMAC Albus 1975 –1979 Giáo s F.L.Lewis,Viện nghiên cứu Robot Tự động...
 • 150
 • 144
 • 0

LUẬN VĂN THẠC NGÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ MẠNG THÔNG TIN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ MẠNG THÔNG TIN QUANG
... nói mạng quang, mạng chứa số thiết bò điện tử Trước hết, điện tử đóng vai trò chủ yếu việc thực chức điều khiển quản lý thông minh mạng Tuy nhiên, đường liệu, hầu hết trường hợp, thiết bò điện tử ... LƯU NGOC ĐIỆP 22 LUẬN ÁN CAO HỌC Chương 4: Các Thành Phần Trong Hệ Thống Thông Tin Quang CHƯƠNG CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG Trong thông tin quang, tín hiệu quang (ánh sáng) ... ngõ • Giá thành thấp tin cậy thiết bò điện tử, cho phép hệ thống thông tin sợi quang cạnh tranh với hệ thống thông tin thông thường Các hệ thống thông tin quang hoạt động cửa sổ 850 nm, 1300 nm,...
 • 93
 • 177
 • 0

Điều khiển hệ tay máy robot di động bám theo quỹ đạo luận văn thạc ngành kỹ thuật điện tử

Điều khiển hệ tay máy và robot di động bám theo quỹ đạo luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử
... phỏngăkhi Robot bám đ hình 1.20, 1.21 19 ng cong hay m t ng thẳng,ăđ ngăcongănh ă Hình 32 :Robot bám theo đ Hình 33 :Robot bám theo đ Ph ngăthẳng ngăcong ngănƠyăchoăthấy robot bám theo quỹ đ oăđ ... t điều khiển mà đóălƠăs k t h p c a b điều khiển tr học v i gi i thu t điều khiển tr theo chi năl t tích phân cho m t robot di đ ng hai bánh bám c mong muốn v i m t v n tốcăkhôngăđổi Điều khiển tr ... chuyển bám theo quỹ đ oăchoătr c Hình 22:Chuyểnăđ ngăc ăb năc aăWMRă a) di chuyển t điểm b tăđầuăđ năđiểm đích, b) di chuyển theo quỹ đ o WMR di chuyển theo m tă quĩă đ oă định sẵnă đ Robot bám đ...
 • 80
 • 100
 • 0

LUẬN VĂN THẠC NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÔNG XE CỦA NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÔNG XE CỦA NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU
... sau: Nghiên cứu phơng pháp tính toán khả thông hành nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu Nghiên cứu yếu tố ảnh hởng đến khả thông xe nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu Nghiên cứu mô hình tính ... hùng Luận án thạc sỹ khkt Chơng II tổng quan điều khiển giao thông khả thông xe nút giao thông điều Khiển đèn tín hiệu 2.1 tổng quan điều khiển giao thông đèn tín hiệu 2.1.1 Mục đích điều khiển giao ... Chơng iII Nghiên cứu ảnh hởng yếu tố đến khả thông xe nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu 3.1 Các tham số điều khiển tín hiệu đèn 3.1.1 Pha điều khiển Pha hệ thống điều khiển cho số hớng định...
 • 128
 • 420
 • 0

Mô hình điều khiển của người lái xe luận văn thạc ngành kỹ thuật cơ khí động lực

Mô hình điều khiển của người lái xe luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí động lực
... t c u của hình đi u n lái xe vớiăđặc tính thầnăkinh 12 Hình 2.10 : hình bùăh ớng di chuy n xe 13 Hình 2.11 : hình đi n hình lái xe xemătr ớc 14 Hình 2.12 : hình chi ... i lái Hình 2.5 : hình t aăđ xe .8 Hình 2.6 :Mô hình xe m t v t Hình 2.7 :Mô hình xe chuy năđ ng quay vòng 10 Hình 2.8 : hình b c tự xe 10 Hình ... năthầnăkinh ng i lái V trí cánh tay ng i lái d 2.3 hình c a xe vƠăng i lái 2.3.1 hình xe M t hình xe toán h c xác thực t làăđi u cần thi tăđ h th ngăđi u n xe Nhi u hình khác...
 • 80
 • 93
 • 0

Điều khiển máy phát điện gió dùng DFIG luận văn thạc ngành kỹ thuật điện

Điều khiển máy phát điện gió dùng DFIG luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện
... tăk ăh ăth ng điều khiển máy phát đi n gió dùng môăhìnhăn i 4.1.1ăH ăth ng điều khiển tuabin gió dùng DFIG: H thống điều khiển tuabin gió tốc độ thay đổi dùng DFIG gồm m c tiêu: Điều khiển công ... thống điều khiển máy phát n gió dùng mô hình nội 40 4.1.1 H thống điều khiển tuabin gió dùng DFIG 40 4.1.2 Thiết kế gi i thuật điều khiển mô hình nội 42 4.1.3 B ng thông số c a máy phát ... đồ điều khiển tổng thể c a h thống biến đổi lư ng gió tốc độ thay đổi dùng máy phát không đồng c p nguồn từ hai phía DFIG, phân bi t hai kênh điều khiển sau:  Điều khiển máy phát DFIG (điều khiển...
 • 104
 • 208
 • 3

Điều khiển thích nghi động cơ không đồng bộ ba pha luận văn thạc ngành kỹ thuật điện

Điều khiển thích nghi động cơ không đồng bộ ba pha luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện
... đồng ba pha 1.6Các bước ti n hƠnh - Xây dựng mối quan hệ thông số mô hình động không đồng pha - Tìm hiểu phương pháp điều khiển động không đồng pha - Tìm hiểu giải thuật điều khiển thích nghi động ... 62901-6603 Thiết kế điều khiển thích nghi dựa quan sát tốc độ rotor động không đồng pha Bộ điều khiển đồng thời độc lập tốc độ từ thông động bỏ qua điện trở tải động ớc lượng thích nghi từ thông dựa ... điều khiển động KĐB pha +Nghi n cứu giải thuật thích nghi( MRAS) đểthực thi khâu ước lươ ̣ng tốc độ rotor động KĐB pha + Nghi n cứu xây dựng mô hình điều khiển thích nghi động KĐB pha + So sánh...
 • 115
 • 65
 • 0

LUẬN VĂN THẠC NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT QUY HOẠCH VÀO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH GTVT TỈNH HƯNG YÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT QUY HOẠCH VÀO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH GTVT TỈNH HƯNG YÊN
... hoạch hợp cho tỉnh Trang Luận án Thạc sỹ KHKT Nghiên cứu ứng dụng thuyết quy hoạch vào điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Hưng Yên Chương 2: Các thuyết áp dụng lập quy hoạch GTVT Quy hoạch giao ... hoạch vào điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Hưng Yên Chương 3: Nghiên cứu, ứng dụng thuyết quy hoạch lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch GTVT tỉnh Hưng Yên 3.1 Mục đích Dựa sở thuyết lập quy hoạch ... điểm (i) đường thực nghiệm (Qt) đường thuyết Trang 15 Luận án Thạc sỹ KHKT Nghiên cứu ứng dụng thuyết quy hoạch vào điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Hưng Yên (Qlt) Khi đường hồi quy thuyết...
 • 97
 • 529
 • 5

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật ứng dụng logic mờ vào nhận dạng điều khiển hệ phi tuyến

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  ứng dụng logic mờ vào nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến
... PID 17 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI *) Kết luận: Đề tài “ Ứng dụng logic mờ vào nhận dạng điều khiển hệ phi tuyến đạt số kết sau: Đánh giá tổng quan logic mờ điều khiển mờ Trình bày ... tính phi tuyến thấp Khi đối tượng có tính phi tuyến cao, độ bất định lớn hệ mờ phù hợp để nhận dạng Ở chương nói đến phương pháp nhận dạng mờ cho số toán cụ thể CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LOGIC MỜ VÀO NHẬN ... Xây dựng điều khiển mờ theo luật PD điều khiển vị trí động chiều Hệ thống điều khiển với điều khiển FPD Dạng hàm liên thuộc vào ra: 15 Hình dạng hàm liên thuộc đầu vào đầu Luật điều khiển E R...
 • 19
 • 122
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu ĐỘNG học, ĐỘNG lực học xây DỰNG bộ điều KHIỂN ĐỘNG học NGƯỢC CHO ROBOT HAI KHÂU

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ĐỘNG học, ĐỘNG lực học và xây DỰNG bộ điều KHIỂN ĐỘNG học NGƯỢC CHO ROBOT HAI KHÂU
... chuyển động Robot nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Với lý trên, chọn đề tài “NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC, ĐỘNG LỰC HỌC VÀ XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG HỌC NGƯỢC CHO ROBOT HAI KHÂU” để làm đề tài nghiên cứu ... Trong luận văn nghiên cứu khảo sát cho số kết sau: + Khảo sát động học động lực học Robot, từ xác định vị trí hướng chuyển động Robot, tìm tham số động lực học để từ xây dựng điều khiển Robot xác ... vi nghiên cứu xác định, luận văn tập trung nghiên cứu thiết kế điều khiển động học ngược ứng dụng điều khiển mờ vào điều khiển robot khâu Qúa trình thực hiện, tác giả thấy rằng, việc sử dụng điều...
 • 33
 • 83
 • 0

Một số tính năng nổi trộ của MPLS TP só với MPLS luận văn thạc ngành kỹ thuật điện tử

Một số tính năng nổi trộ của MPLS TP só với MPLS luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử
... mạng MPLS- TP M tăs tính nĕngăn iătr iăc a MPLS- TP soăv i MPLS Trang 13 GVHD:ăPGS.TSăPh măH ngăLiên HVTHă:ăTr ngăHoƠng Huy Hình 2.5Kiến trúc cao cấp mạng MPLS- TP Hình 2.6Kiến trúc mạng MPLS- TP với ... tăs tính nĕngăn iătr iăc a MPLS- TP soăv i MPLS: • Kh ănĕngăchuy năm chăb oăv ăcaoăh n MPLS • ệtămấtăgóiătinăh n MPLS • Th iăgianădelayăgóiătinăthấpăh n MPLS MPLS- TP cóăLSPăhaiăh ngăsoăv i MPLS ... căh ăt ătrong MPLS- TP LSPs M tăs tính nĕngăn iătr iăc a MPLS- TP soăv i MPLS Trang 16 GVHD:ăPGS.TSăPh măH ngăLiên HVTHă:ăTr ngăHoƠng Huy 2.4.2 Cácălo iăđ nhătuy n MPLS- TP M t MPLS- TP LSRăhoặcălƠă...
 • 78
 • 142
 • 1

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu KHẢO SÁT TÍNH TOÁN hệ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN tần ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU để ỨNG DỤNG điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG BÀN MÁY GIA CÔNG TIA lửa điện

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu KHẢO SÁT và TÍNH TOÁN hệ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN tần ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU để ỨNG DỤNG điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG BÀN MÁY GIA CÔNG TIA lửa điện
... lượng ỨNG DỤNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN – ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐIỀU KHIỂN BỞI PLC S7-300 CHO BÀN MÁY GIA CÔNG TIA LỬA Ứng dụng hệ truyền động để điều khiển chuyển động bàn máy gia công tia lửa điện ... kết tính toán - Đề xuất ứng dụng hệ truyền động để điều khiển chuyển động bàn máy gia công tia lửa điện 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Tên đề tài: “ NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN HỆ TRUYỀN ĐỘNG ... VÀ TÍNH TOÁN HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỂ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG BÀN MÁY GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN” Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa GVHD: PGS.TS Võ Quang...
 • 20
 • 65
 • 0

Luận văn thạc ngành công nghệ thông tin

Luận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tin
... dụng công nghệ thông tin trình thu thập xử lý kết 1.1.3 Độ tin cậy câu hỏi trắc nghiệm Trong nghiên cứu khoa học, giá trị khoa học số liệu thu phụ thuộc chủ yếu vào độ tin cậy độ giá trị công ... 761 761 765 760 761 45 Các thông tin độ tin cậy toàn trắc nghiệm cho bảng sau Bảng 3.2: Các thông số độ tin cậy (Reliability Statistics) Hệ số tin cậy item chuẩn Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha ... dụng công thức hệ số tin cậy giảm so với hệ số tin cậy thật trắc nghiệm trắc nghiệm vốn có số item gấp hai lần (trắc 22 nghiệm có nhiều item độ tin cậy cao) Ta sử dụng công thức chuyển hệ số độ tin...
 • 81
 • 687
 • 4

Luận văn thạc sĩ: Ngành vận tải biển Việt nam.Thực trạng giải pháp phát triển

Luận văn thạc sĩ: Ngành vận tải biển Việt nam.Thực trạng và giải pháp phát triển
... pháp cụ thể thiết thực để phát triển ngành vận tải biển Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH ... trạng giải pháp phát triển. ” Được lựa chọn nghiên cứu xuất phát từ tính cấp thiết thực tế hoạt động ngành vận tải biển Việt nam Phân tích thực trạng ngành vận tải biển Việt nam nhằm đề xuất giải ... NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM 1.1 Khái niệm vai trò ngành vận tải biển 1.1.1 Khái niệm ngành vận tải biển Vận tải biển hoạt động vận tải có liên quan đến việc sử dụng kết cấu hạ tầng phương tiện vận...
 • 34
 • 635
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ ngành tài chính ngân hàngluận văn thạc sĩ ngành khoa học máy tínhluận văn thạc sĩ ngành nông nghiệpluận văn thạc sĩ ngành nuôi trồng thủy sảnluận văn thạc sĩ ngành cơ khíluận văn thạc sĩ ngành xã hội họcluận văn thạc sĩ ngành tài chính doanh nghiệpđề cương luận văn thạc sĩ ngành môi trườngđề tài luận văn thạc sĩ ngành môi trườngluận văn thạc sĩ ngành kinh tế phát triểnluận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tinluận văn thạc sĩ kỹ thuật điện tửluận văn thạc sĩ ngành kế toánluận văn thạc sĩ kinh tế đầu tưluận văn thạc sĩ ngành ngân hàngMidas Hướng dẫn thiết kế cầu dầm hộp DUL theo AASHTO LRFD 12Tiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền Độc Cước, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh HóaXây dựng bản mô tả công việc bản tiêu chuẩn thực hiện công việc một số chức danh tại công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phướcĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcĐánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại một số xí nghiệp của nhà máy sản xuất quốc phòng z131Nâng cao công tác quán lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giangcâu hỏi phát triển năng lực môn Địa khối 7NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MANET VỚI INTERNET SỬ DỤNG GIAO THỨC MOBILE IPNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DOPERATIONAL DETECTION AND MANAGEMENT OF SHIPS IN VIETNAM COASTAL REGION USING VNREDSAT-1 IMAGEPhân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámTHIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM CẢM BIẾN GÓC NGHIÊNG ĐIỆN TỬ CẤU TRÚC HAI PHA LỎNG – KHÍTích hợp tri thức sử dụng các kỹ thuật tranh cãiTÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI THUẬT TÌM KIẾM CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ QUY TRÌNHTỐI ƯU HÓA TRUY VẤN TÌM ĐƯỜNG NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ ĐỘNG QUY MÔ LỚN - CopyTRUYỀN DẪN QUANG SỢI KẾT HỢP TỐC ĐỘ 100 GbpsXÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG 4G LTEHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi tỉnh yên báiGiải pháp nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng của viện kiến trúc quốc gia (viar) bộ xây dựng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập