Xác định khả năng giữ nước của đất Bài tập sinh thái học

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn vật liệu trong nướcnước ngoài

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn vật liệu trong nước và nước ngoài
... Kết đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ, thông qua tính trạng tổ hợp lai chúng, giúp có định xác việc giữ lại dòng khả kết hợp cao, loại dòng khả kết hợp thấp Trong xác định khả kết hợp nhà nghiên ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Xác định khả kết hợp số dòng ngô đợc tạo từ nguồn vật liệu nớc nớc ngoài. 1.2 mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 mục đích - Chọn số tổ hợp lai có suất cao, có đặc tính ... giống ngô lai cần phải tiến hành công việc sau: - Thu thập vật liệu tạo dòng - Đánh giá khả kết hợp - Sản xuất hạt lai Trong công đoạn trên, công việc đánh giá khả kết hợp chung khả kết hợp riêng...
 • 78
 • 402
 • 1

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heo

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heo
... nuôi heo PIGFARM TRÍ CÔNG hướng dẫn tận tình TS DƯƠNG DUY ĐỒNG, thực đề tài: “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO ... bổ sung 100 mg vit E – 0,2 mg Se 22 Hình 4.6: lô bổ sung 150 mg vit E – 0,2 mg Se 23 TÓM TẮT LUẬN VĂN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ ... • Lô2: bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium vào phần với mức 100 mg vit E – 0,2 mg Se/kg thức ăn • Lô 3: bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium vào phần với mức 150 mg vit E - 0,2 mg Se/kg thức...
 • 43
 • 861
 • 2

Khả năng giữ nước của thịt

Khả năng giữ nước của thịt
... vai trò việc xác định khả giữ nước Vậy chìa khóa làm thay đổi cấu trúc có ảnh hưởng đến khả giữ nước thịt Chương II: Tổng quan nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến khả giữ nước thịt 2.1 Cấu tạu xương ... với protein gọi nước liên kết, thay đổi co cứng Nước liên kết chiếm phần nhỏ toàn nước Các phân tử nước tự thịt giữ hiệu ứng không gian hay bị hút vào nước liên kết Phần nước giữ cấu trúc không ... khỏi cấu trúc Phần lớn nước mà bị tác động giai đoạn chuyển đổi thành thịt loại nước bị nhốt Giữ nhiều loại nước thịt mục tiêu nhiều trình Vài nhân tố ảnh hưởng đến khả giữ nước lôi kéo điện tích...
 • 18
 • 363
 • 0

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp bằng phương pháp lai đỉnh

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp bằng phương pháp lai đỉnh
... 2005: Tạo tổ hợp lai phơng pháp lai đỉnh Vụ Xuân 2006: Khảo nghiệm tổ hợp lai, so sánh chọn tổ hợp lai u tú xác định KNKH dòng 30 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Khảo sát dòng ngô nếp - Xác định thời ... pháp lai đỉnh 1.2 Với mục tiêu - Khảo sát dòng ngô nếp - Xác định khả kết hợp số dòng ngô nếp - Chọn số tổ hợp lai có u lai cao, có đặc điểm sinh trởng phát triển, khả chống chịu, chất lợng tốt ... khởi đầu chọn tạo dòng - Xác định khả kết hợp chọn tổ hợp lai u tú - Thử nghiệm tổ hợp lai u tú sản xuất hạt lai Để chọn đợc tổ hợp lai u tú, hiệu cao chọn giống phơng pháp lai đỉnh (Topcross)...
 • 101
 • 265
 • 0

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tự phối bằng phương pháp lai luân giao

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tự phối bằng phương pháp lai luân giao
... phải xác định khả kết hợp dòng thông qua phơng pháp luân giao để chọn dòng khả kết hợp cao phục vụ có hiệu công tác chọn tạo giống ngô lai 4.2 Khả kết hợp (KNKH) dòng ngô thí nghiệm phơng pháp ... Tạo tổ hợp lai phơng pháp lai luân giao - Vụ xuân 2006: Khảo nghiệm tổ hợp lai, chọn tổ hợp lai u tú, 27 đánh giá khả kết hợp dòng 3.2 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát dòng ngô tẻ, xác định đặc ... u lai v chênh lệch trung bình tổ hợp lai Chia hai khả kết hợp: - Khả kết hợp chung: l đại lợng trung bình u lai tất tổ hợp lai m dòng tham gia - Khả kết hợp riêng: l khả cho u lai dòng đem lai...
 • 81
 • 537
 • 1

Phương pháp xác định khả năng sản xuất của hộ Nông dân

Phương pháp xác định khả năng sản xuất của hộ Nông dân
... đến khả sản xuất hộ Nh vậy, hệ thống khuyến nông hay tăng cờng lớp đào tạo, tập huấn cho nông dân điều cần thiết việc nâng cao nhận thức khả hộ Đây hớng nhằm nâng cao suất trồng thu nhập hộ nông ... yếu tố (tuổi văn hoá chủ hộ, tham gia lớp tập huấn hộ hay chủ hộ, số mảnh ruộng hộ) để phân tích trờng hợp Khả sản xuất hộ đợc đo phần trăm (hoặc số lần) Do đó, phơng pháp ớc lợng đợc sử dụng ... cho mô hình khác Đây bớc thứ hai phơng pháp Để xem xét ảnh hởng yếu tố đến khả sản xuất hộ, tác giả sử dụng mô hình đơn giản để phân tích Khả sản xuất hộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố Tuy nhiên,...
 • 10
 • 201
 • 0

Xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô rau bằng phương pháp lai luân giao

Xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô rau bằng phương pháp lai luân giao
... su t c a dòng ngô rau 47 4.2 Kh k t h p (KNKH) c a dòng ngô rau b ng phương pháp lai luân giao v xuân 2007 50 4.2.1 ð c ñi m th i gian sinh trư ng c a t h p ngô rau lai luân giao 50 ... chi u cao c a t h p ngô rau lai luân giao 53 4.2.3 ð ng thái tăng trư ng s c a t h p ngô rau lai luân giao 55 4.2.4 Di n tích ch s di n tích (LAI) c a t h p ngô rau lai luân giao ... ngô rau lai luân giao (lá) 56 B ng 4.11 Di n tích ch s di n tích (LAI) c a t h p ngô rau lai luân giao 58 B ng 4.12 ð c trưng hình thái c a t h p ngô rau lai luân giao...
 • 103
 • 260
 • 0

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA GAM SORB P ĐẾN KHẢ NĂNG GIỮ ẨM CỦA ĐẤTNĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHONG HÓA TRONG MÙA KHÔ Ở HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG ppt

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA GAM SORB P ĐẾN KHẢ NĂNG GIỮ ẨM CỦA ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHONG HÓA TRONG MÙA KHÔ Ở HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG ppt
... tưới canh tác đậu phộng cách sử dụng GAM Sorb P ảnh hưởng đến suất đậu phộng trồng mùa khô PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PH P Thí nghiệm có diện tích 1.000 m2 đất phong hóa p An Ninh, xã Lương Phi, huyện ... h p giữ ẩm Tài liệu hướng dẫn sử dụng, TP HCM Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN An Giang, 2008 Kết kế hoạch Thử nghiệm chế phẩm giữ ẩm cho đất canh tác địa bàn tỉnh An Giang Báo cáo tổng kết, An Giang ... kê Độ ẩm đất thí nghiệm biến động lớn (CV = 23,2%) Điều lượng GAM Sorb P không đủ để trộn hoàn toàn vào l p đất mặt nên ảnh hưởng đến mẫu đất thu th p 3.1.2 Quan hệ chu kỳ tưới nước ẩm độ đất bổ...
 • 7
 • 266
 • 0

Tài liệu Đánh giá đặc điểm nông học, cảm quan chất lượng và xác định khả năng kết hợp của các dòng ngô đường mới tại Đan Phượng, Hà Nội năm 2009 doc

Tài liệu Đánh giá đặc điểm nông học, cảm quan chất lượng và xác định khả năng kết hợp của các dòng ngô đường mới tại Đan Phượng, Hà Nội năm 2009 doc
... Metter; ỏnh giỏ cm quan cht lng bp ti theo thang im10 TCN 314-2006 gm: dy v, ngt, hng v thm v di ht III Kế QUả THảO LUậN ỏnh giỏ mt s c im nụng hc v cm quan cỏc THL ngụ ng v xuõn 2009 Bng cho ... 2006 ó c s dng ỏnh giỏ mt s c im nụng, sinh hc; ỏnh giỏ kh nng kt hp (KN KH) nm 2009 bc u cho kt qu tt II VậT LIệU PHƯƠN G PHáP N GHIÊN CứU Vt liu nghiờn cu Gm 17 dũng ngụ ng th h S6: TD1, TD12, ... v cm quan cht lng ca cỏc THL ngụ ng, ti an Phng-H i v xuõn 2009 TT T h p lai GieoPR (ngy) Chi u cao cõy (cm) Chi u cao b p (cm) TB TB CV% Sõu thõn CV% (%) Khụ v n (15) r (%) ỏnh giỏ c m quan...
 • 10
 • 292
 • 2

xác định khả năng phản ứng của các hợp chất hữu cơ

xác định khả năng phản ứng của các hợp chất hữu cơ
... thường C Etylamin phản ứng với axit nitrơ nhiệt độ thường, sinh bọt khí D Các ancol đa chức phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam Câu 22: Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc A ... (benzen) Số chất dãy phản ứng với nước brom A B C D Câu 17: Hiđrocacon X không làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X B xiclopropan D stiren C xiclohexan A etilen Câu 18: Hợp chất hữu X tác ... phản ứng: HBr + C2H5OH t  C2H4 + Br2  C2H4 + HBr  C2H6 + Br2 askt (mol )  1:1  Số phản ứng tạo C2H5Br A B C D Câu 14: Ảnh hưởng nhóm -OH đến gốc C6 H5- phân tử phenol thể qua phản ứng...
 • 5
 • 860
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố quyết định khả năng hấp thụ của đấtyếu tố quyết định khả năng hấp phụ của đấtkhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin e selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heocác thử nghiệm sau đây phải đợc tiến hành để xác định khả năng giữ xe trong điều kiện ổn định nh đã đợc nêu trong điều 4 và 5phương pháp xác định khả năng tạo iaa của các chủng vi khuẩn nội sinh trong rễ cây ngôkết quả nghiên cứu xác định khả năng tạo iaa của các chủng vi khuẩn cố định đạmnhững tiêu chí cơ bản xác định khả năng cạnh tranh của ngân hàngtiêu chuẩn phân ngành và dấu hiệu xác định khả năng phá sản của doanh nghiệpdấu hiệu xác định khả năng phá sản của doanh nghiệpví dụ xác định khả năng trả nợ của dnxác định khả năng tạo bọt của fpixác định khả năng nhũ hóa của fpixác định khả năng lưu trữ của khoxác định khả năng chịu cắt của bê tôngxác định khả năng vay nợ của dnNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)CHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAY20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Renewables information2017 overviewCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn THI THPT QG môn TOÁN PHẠM đức QUANG (CHỦ BIÊN)Tài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHBản đồ địa chất thành phố hà nộiKỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGSơ đồ tư duy ngữ văn 12Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNluyện tập tin học lớp 5 học kì 2thực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDEN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập