GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8 CẢ NĂM HAY NHẤT

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 10 ppt

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 10 ppt
... vào bảng 27.2 Yêu cầu :(5 ) điền "thế năng" (6 ) điền "động năng" (7 ) điền "động năng" (8 ) điền "thế năng" (9 ) điền "cơ năng" (1 0) điền "nhiệt năng" (1 1) điền "nhiệt năng" (1 2) điền "cơ năng" - Đại ... Làm tập 28 - Động nhiệt Từ 28. 1 đến 28. 7 - Trả lời phần ôn tập (bài 29 - SGK) vào tập chuẩn bị tiết sau tổng kết chương Giáo viên: Nguyễn Văn Chung - 98- Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật Tiết ... Sự bảo toàn lượng tượng nhiệt (SBT) Từ 27.1 đến 27.6 - Học phần ghi nhớ Giáo viên: Nguyễn Văn Chung -94- Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật Tiết 33 Tuần S: Bài 28 : Động nhiệt G: I- Mục tiêu...
 • 10
 • 255
 • 1

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 9 potx

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 9 potx
... thức vào Vật toả Vật thu Khối nhiệt nhiệt lượng m1 (kg) m2 (kg) N.độbanđ t1 ( C) t2 (0 C) ầu t (0 C) t (0 C) N.độ cuối C1 (J/kg.K) C2 (J/kg.K) Nhiệt dung riêng m1 C1 (t1 - t) = m2 C2 (t2 - t) m1 C1 ... làm tập 25- Phương trình cân nhiệt (SBT) Từ 25.1 đến 25.7 - Làm tập 16 - Cơ (SBT) Giáo viên: Nguyễn Văn Chung - 89 - Trường THCS Hoàng Kim Tuần S: G: Giáo án vật Tiết 31 Bài 26 : Năng suất tỏa ... làm vật khác Để kiểm tra phụ thuộc nhiệt lượng vào chất làm Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật rút kết luận cần thiết vật C7 : Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật...
 • 10
 • 286
 • 1

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 8 doc

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 8 doc
... 19.5 (SBT) - GV đánh giá cho điểm cho HS C Bài mới: Hoạt động giáo viên học sinh HĐ1: Tổ chức tình học tập (như phần mở SGK) Hoặc GV thông báo : Năm 182 7 Bơ-rao nhà thực vật học (người Anh) (treo ... pháp: Giáo viên: Nguyễn Văn Chung -76- Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật Thuyết trình, vấn đáp, làm TN, hoạt động nhóm IV Các bước lên lớp: A, ổn định lớp: 8A: 8B: B, Kiểm tra: HS1 : Nhiệt vật ... yêu cầu HS ghi Giáo án vật nghĩa nhiệt năng, mối quan hệ nhiệt nhiệt độ - HS ghi : + Nhiệt vật = Tổng động phân tử (W ) cấu tạo nên vật + Mối quan hệ nhiệt nhiệt độ : Nhiệt độ vật cao phân tử...
 • 10
 • 269
 • 1

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 7 potx

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 7 potx
... tổ chức: 8A: 8B: B - Kiểm tra cũ: HS1 : - Khi nói vật có ? -6 3Giáo viên: Nguyễn Văn Chung Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật - Trong trường hợp vật ? Trong trường hợp động ? Lấy ví dụ vật có ... pháp: Toongr h[pj hoạt động nhóm IV Các bước lên lớp: A, ổn định lớp: 8A: 8B: -6 6Giáo viên: Nguyễn Văn Chung Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật B, Kiểm tra: - Kiểm tra mẫu báo cáo thí nghiệm ... C13 đến C 17 + Cân "lơ lửng" : GV ghi tóm tắt bảng : P = FA hay d1=d2 ĐK để có công học Biểu thức tính công : A = F.s Giáo viên: Nguyễn Văn Chung - 67- Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật Định luật...
 • 10
 • 266
 • 1

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 6 ppt

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 6 ppt
... HS hoàn thành C6 : C6 : Giải : v = 9km/h = 2,5 m/s a) (3 60 0 s) ngựa km = 9000 m F = 200N A = F S = 200 9000 = 1 .80 0.000 (J) A 180 0000 a) p = ? P= 500(W ) t 360 0 b) p = F.v b) Chứng minh : p= ... định luật công P.h = F.l P.h 60 0.5 F= 7 5( N ) l 40 Fk = 75 + 20 = 95(N) A = 95.40 = 380 0 (J) Cách : A = Ací + Ahp = P.h + Fms.l = 60 0.5 + 20.40 = 380 0(J) C Bài mới: Giáo viên: Nguyễn Văn Chung ... lên cao: A = P.h = 10.m.h = 10.50.2 = 1000J (0 ,5 ) (1 ) b Chiều dài mặt phẳng nghiêng : A= F.l l = A 1000 = = 8( m) F 125 Kết luận toán (1 ) (0 ,5 ) D Củng cố: - Thu kiểm tra - Nhận xét rút kinh...
 • 10
 • 247
 • 1

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 5 pdf

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 5 pdf
... : Tiến thành thí nghiệm ? Lực (N) - GV yêu cầu HS quan sát, hướng dẫn làm thí Giáo viên: Nguyễn Văn Chung - 45- S (m) Công (J) Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật nghiệm C1 : F2 1/2F1 HS: tiến ... hợp lực kéo nhỏ Giáo viên: Nguyễn Văn Chung -46- Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật F1 < F2 F1 = F2/2 b) Công kéo vật trường hợp (theo định luật công) A = P.h = 50 0N 1m = 50 0J b) Trường hợp công ... lên A2 lớn công kéo vật lực ma sát (tức công kéo vật không dùng MCĐG) - HD C6: C6 : P = 420N Giải S = 8m a) Dùng ròng rọc động lợi lần lực : a) F = ? h = ? F = P/2 = 210(N) b) A = ? Quãng đường...
 • 10
 • 226
 • 1

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 4 pptx

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 4 pptx
... : P = Fđ2 - 38- Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật - GV thông báo : Vật lên Fđ > P, lên mặt thoáng thể tích phần vật chìm chất lỏng giảm Fđ giảm Fđ = P vật lên mặt thoáng (Ghi v ) - Y/c thảo ... ác-si- mét vật mặt thoáng chất lỏng - Y/c thảo luận trả lời C3? (HS trao đổi câu C 3) A B O Fđ1 Fđ2 Pđ Pn - Y/c thảo luận trả lời C4? (HS trao đổi câu C 4) - So sánh lực đẩy Fđ1 lực đẩy Fđ2 ( ại diện ... HS làm TN kiểm tra (Các nhóm tiến hành TN) Từ TN y/c HS rút nhận xét ( ại diệm rút nhận xét) Y/c so sánh Fđ Pnước tràn ( ại diện đưa câu trả lời) Đưa CT tính FA (Ghi v ) Giáo viên: Nguyễn Văn...
 • 10
 • 227
 • 1

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 3 pdf

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 3 pdf
... lên lớp: A, ổn định lớp: 8A: 8B: B, Kiểm tra: (Kiểm tra đồng thời HS) HS1 : Chữa 8. 1 ; 8. 3 HS2 : Chữa 8. 2 HS3 : Chữa tập 8. 6 h Tóm tắt : h1 h = 18 mm h2 d1 = 7,000 N/m A B d2 = 10 .30 0 N/m3 Giáo ... lao ng (khu trang, m cỏch õm, cỏch li cỏc khu vc mt an ton) áp lực (F) S bị ép Độ lún (h) F2 > F1 F3 = F1 S2 = S1 S3 < S1 h2 h1 h3 h1 Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật (HS nêu phương án thí ... 1,2m A h2 = 1,2m-0,4m = 0,8m pA = d.h1 - GV hướng dẫn HS trả lời câu C8 : ấm vòi hoạt = 10000.1,2 = 12000(N/m ) pB = d.(hA - 0, 4) = 80 00(N/m 2) động dựa nguyên tắc ? C8 : ấm vòi hoạt động dựa -...
 • 10
 • 370
 • 2

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 2 pot

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 2 pot
... gian Bài 2: Công thức tính vận tốc trung bình chuyển động không đều: S v: Vận tốc TB (m/s) v= S: Quãng đường (m) t t: T/g chuyển động hết quãng đường (s) Phần IV: (4 ) Mỗi câu làm 2 -2 0Giáo viên: ... đến B dài 24 ,3 km Bài 2: Một vật có khối lượng chuyển động mặt đường Tính lực ma sát tác dụng lên vật Biết lực kéo vật 30% trọng lượng vật Đáp án - Thang điểm Phần I: (2 ) Mỗi câu ... hoàn thành C1 ép vào bánh xe ngăn cản chuyển động vành (Hoàn thành C 1) - Fms trượt xuất bánh xe mặt đường C1: Giáo viên: Nguyễn Văn Chung -16- Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật Chốt lại : Lực...
 • 10
 • 213
 • 0

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 1 pdf

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 1 pdf
... v(m/s) s(km); t(h) thỡ v(km/h) v ngc li Giáo án vật v = 12 km/h s = ? (km) Gii: T cụng thc: v = s/t suy s = v.t Thay s: s = 12 km/h h = km Vy quóng ng ngi xe p i c l 8km S: km C8: ... Vt ta cng gii v s(km) 81 km 54km / h t ( h) 1, 5h tng t nh mt bi toỏn ngha l phi da vo túm tt tỡm mi quan h gia cỏc i lng ó v s(m) 81 000m 15 m / s bit v i lng cn tỡm t ( s ) f 400 s v1 ... in ct 4, (bng ph) v gii thớch cỏch lm mi trng hp H: Tr li C1 nh bờn C2: Gii thớch cỏch in ct 4, 5: (1 ) (4 ) (5 ) + (4 ): Ai ht ớt thi gian nht chy nhanh An Ba 6m nht Bỡnh Nhỡ 6,32m + (5 ): Ly quóng...
 • 10
 • 180
 • 2

giáo án vật lớp 9 cả năm

giáo án vật lí lớp 9 cả năm
... đơn vị b)A=P.t=75W.4.30.3600s=32408640J A=32408640:3,6.10 ≈9kW.h =9 “số” j sau đó đổi kW.h bằng hoặc A=P.t=0,075.4.30kW.h≈9kW.h =9 số” cách chia cho 3,6.10 hoặc Vậy điện tiêu thụ của ... mức P=75W=0,075kW -Gọi HS đưa cách làm khác So Áp dụng công thức: A=P.t 39 39 sánh các cách →A=0,075.4=0,3 9kW.h) Vậy lượng điện mà bóng đèn này sử dụng là 0,3kW.h, tương ứng ... R.t=(2,4) 5.300J=8640J Q1 = C1.m1.∆ t = 4200.0, 2 .9, 5 J = 798 0 J -Yêu cầu HS tảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1, C2, C3 Q2 = C1.m1.∆ t = 4200.0, 2 .9, 5 J = 652, 08 J -Gọi HS lên bảng chữa câu...
 • 204
 • 251
 • 0

giáo án vậtlớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án vật lý lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn
... tiêu: Kiến thức: - Ôn tập cng cố cho HS số kiến thức từ đến - Gip HS ghi nhớ kiến thức cách h thống, Kỹ năng: - Giải tập vật lí định tính định lng Thái độ: - Nghiêm tc học II/ Chuẩn bị: * Giáo ... tut *Rỳt kinh nghim: Ngy son: Ngay kiờm tra: Tun 8Tiờt 8: Kim tra Tiết A Mc tiêu: + Kim tra, đánh giá nhận thức ca học sinh vic học tập, vận dng kiến thức v chuyn ng, lc rèn kỹ giải tập vật lí Tính ... học sinh nghìn mét > p chất lỏng lớn làm theo gi ý ca - Yêu cầu học sinh ghi tóm tắt đ Giáo viên trả lời - Gọi học sinh lên chữa C7 -Giáo viên chuẩn bị lại kiến thức cách trình bày ca học sinh...
 • 117
 • 1,590
 • 3

GIÁO ÁN VẬTLỚP 8 CẢ NĂM - RẤT ĐẢM BẢO DÙNG NĂM HỌC 2011-2012

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 8 CẢ NĂM - RẤT ĐẢM BẢO DÙNG NĂM HỌC 2011-2012
... trí vật so với vật mốc, vật chuyển động - u cầu HS nêu lại nội dụng học - dùng máy chiếu cho HS làm 1.1, 1.2, 1.3 SBT - Dặn dò: Học - Làm BT 1.4 → 1.6 SBT - Chuẩn bị số GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP - Làm ... C6, C7, C8, C9 Dặn dò: - Học hiểu phần ghi nhớ - Làm tập SBT - Đọc thêm phần “Có thể em chưa biết” - Đọc trước “Cơng học biết có cơng học GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP II Độ lớn lực đẩy Acsimet vật mặt ... HS - GọiHS lên bảng trả lời - NỘI DUNG BÀI HỌC - Cấu tạo chất (3đ) - Nêu thí nghiệm (3đ) - 19.1-D (2đ) - 19.2-C (2đ) Đọc phần mở SGK I- Thí nghiệm Brao: Quan sát tranh theo -Năm 182 7 nhà bác học...
 • 77
 • 91
 • 1

Giáo án địa lớp 8 cả năm

Giáo án địa lí lớp 8 cả năm
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý Chủ đề (nội dung)/mứ c độ nhận thức Trường THCS Trọng Điểm Nhận biết - Trình bày Vị trí địa vị trí địa lý châu Á lí, ... Xác lập mối quan hệ vị trí địa lí, địa hình khí hậu khu vực Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý Trường THCS Trọng Điểm - KNS: Tư – thu thập xử thông tin (HĐ1, HĐ2, HĐ3); ... Philippin Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý (Kito giáo) Hồ giáo Méc – ca Ảrập – Xê - ut Trường THCS Trọng Điểm TK VII sau C.N Thánh A - la Nam Á Inđônêxia Malaixia Liên hệ Việt Nam? Địa phương...
 • 224
 • 2,810
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lí lớp 8 cả nămgiáo án địa lý lớp 8 cả nămgiáo án lịch sử lớp 8 cả nămgiáo án tin học lớp 8 cả nămgiáo án tiếng anh lớp 8 cả nămgiáo án địa lí lớp 7 cả nămgiáo án vật lý lớp 6 cả nămgiáo án địa lí lớp 9 cả nămgiao an anh van lop 8 ca namgiáo án hình học lớp 8 cả nămgiáo án ngữ văn lớp 8 cả nămgiáo án vật lý lớp 9 cả nămgiáo án đại số lớp 8 cả nămgiáo án môn toán lớp 8 cả nămgiáo án hóa học lớp 8 cả nămTHỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SX GIÀY UY VIỆTbo de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 11 nam 2015 truong thpt le hong phongAssignment group5 FPT polytechnichĐề đa ks giáo viên anh huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016SKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2cong thuc vat ly 12 co ban 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyCảm nhận khổ cuối trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn DuVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Bài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Đề thi HSG lớp 9 môn Văn tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiCảm nhận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 2Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về hút thuốc lá có hại cho sức khỏeĐề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Thị Trấn Xuân Trường năm 2014 2015QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)
Đăng ký
Đăng nhập