Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tác động làm tăng năng suất, chất lượng quả và phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây Na

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh làm tăng năng suất dứa cayen tại nghệ an

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh làm tăng năng suất dứa cayen tại nghệ an
... ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh làm tăng su t d a Cayen t i Ngh An v i m c ñích hoàn thi n quy trình k thu t thâm canh d a Cayen ng d ng vào s n xu t ... th y có nhi u d ng d a hoang d i loài Ananas ananassoides, A.bractratus Pseudananas sgenrius [42] Tr ng thái hoang d i c a loài d a A.ananassoides, A.bracteatus Pseudananas sagenarius ñã ñư c ... gian nghiên c u 29 3.2 N i dung nghiên c u 29 3.3 Phương pháp nghiên c u 34 K T QU NGHIÊN C U 35 4.1 K t qu nghiên c u nh hư ng c a m t ñ tr ng ñ n sinh trư ng phát tri n d a Cayen quy trình canh...
 • 139
 • 131
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện lục nam bắc giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện lục nam  bắc giang
... Tàu, na dai Huy n L c Nam - B c Giang [3], [24], [25] 2.1.2 Phân lo i gi ng na hi n ñang tr ng Cây na thu c chi Na (Annona), h na (Annonaceae) Chi na có nhi u loài, Vi t Nam có b n loài Na dai ... Trung Qu c Vi t Nam, na dai ñư c tr ng r ng rãi c B c Nam, na xiêm ch tr ng Nam, mi n B c ch m i tr ng thí nghi m nư c ta có m t s vùng tr ng na t p trung có ti ng nư c như: Na Chi Lăng c u ta ... a ñi m nghiên c u T i vư n h nông dân (Bà Tăng Th Xuân) xã ðông Hưng huy n L c Nam t nh B c Giang 3.2 N i dung nghiên c u 3.2.1 Hi n tr ng s n xu t ñi u ki n khí h u ñ t ñai vùng na L c Nam -...
 • 102
 • 209
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao năng suất đậu tương vùng tứ kỳ hải dương

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao năng suất đậu tương vùng tứ kỳ  hải dương
... cho suất cao vụ đông vụ khác năm Hải Dơng, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao suất đậu tơng vùng Tứ Kỳ - Hải Dơng" 2.2 Tình hình sản xuất nghiên ... "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao suất đậu tơng vùng Tứ Kỳ - Hải Dơng" 12 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài * Mục đích - Xác định số giống đậu tơng cho suất cao phù hợp với điều ... dung phơng pháp nghiên cứu 36 Kết nghiên cứu thảo luận 43 4.1 Thực trạng sản xuất đậu tơng huyện Tứ Kỳ- Hải Dơng 43 4.1.1 Giống đậu tơng 44 4.1.2 Thời vụ gieo trồng 44 4.1.3 Biện pháp kỹ thuật đợc...
 • 110
 • 165
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt năng suất cao trên đất cát ven biển huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt năng suất cao trên đất cát ven biển huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh
... tồn trên, tiến h nh thực đề t i: "Nghi n cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt suất cao đất cát ven biển huyện Nghi Xuân, tĩnh H Tĩnh mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Xây dựng kỹ thuật ... 26 1.4 Kết nghi n cứu biện pháp kỹ thuật tăng suất lạc giới v việt nam 1.4.1 Kết nghi n cứu chọn tạo giống 27 27 1.4.1.1 Kết nghi n cứu giới 27 1.4.1.2 Kết nghi n cứu chọn tạo giống lạc nớc 29 ... nghi n cứu phân bón 31 1.4.2.1 Kết nghi n cứu phân bón giới 31 1.4.2.2 Kết nghi n cứu phân bón Việt Nam 35 1.4.3 Kết nghi n cứu thời vụ 39 1.4.4 Kết nghi n cứu mật độ trồng lạc 40 1.4.5 Kết nghi n...
 • 113
 • 368
 • 1

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển khoai mỡ năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện hữu lũng, lạng sơn

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển khoai mỡ năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện hữu lũng, lạng sơn
... P VI T NAM -* - LÊ VĂN TÚ NGHIÊN C U M T S PHÁT TRI N KHOAI M BI N PHÁP K THU T NĂNG SU T CAO, CH T LƯ NG T T T I HUY N H U LŨNG, L NG SƠN Chuyên ngành: Khoa h c tr ng Mã s : 60.62.0110 ... c u khoai m th gi i 21 1.7.1 Nghiên c u k thu t nhân gi ng canh tác khoai m 21 1.7.2 Nghiên c u v sâu b nh h i khoai m 24 1.7.3 Nh ng nghiên c u v b o qu n ch bi n khoai m 26 1.8 Tình hình nghiên ... ng Sơn nói riêng vùng bán sơn ñ a nói chung, th c hi n ñ tài Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t phát tri n khoai m su t cao, ch t lư ng t t t i huy n H u Lũng, L ng Sơn Trư ng ð i h c Nông nghi...
 • 147
 • 273
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hạt lai f1 giống lúa lai lc25 việt lai 50 tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hạt lai f1 giống lúa lai lc25 và việt lai 50 tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... sản xuất hạt lai F1 tập trung lớn Xuất phát từ đặc điểm tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 giống lúa lai LC25 Việt Lai 50 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc ... ––––––––––––––––––––––– HÀ VĂN TUYỂN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT LAI F1 GIỐNG LÚA LAI LC25 VÀ VIỆT LAI 50 TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 ... bố mẹ sản suất hạt lai F1 hai dòng ba dòng huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang Đóng góp sở lý luận để hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống lúa lai F1 hai dòng, ba dòng huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang...
 • 106
 • 154
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nông nghiệp nhằm tăng cường bảo tồn in - situ các giống lúa địa phương tại xã Bản Khoang - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nông nghiệp nhằm tăng cường bảo tồn in - situ các giống lúa địa phương tại xã Bản Khoang - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai
... thuật nông nghiệp nhằm tăng cờng bảo tồn in- situ giống lúa địa phơng Bản Khoang - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai" 1.2 Mục đích đề tài Trên sở điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội ... nghiên cứu bảo tồn in- situ đa dạng trồng giới 13 2.2.2 Một số kết nghiên cứu bảo tồn in- situ đa dạng lúa Việt Nam21 2.3 Một số kết nghiên cứu thâm canh lúa 31 2.3.1 Giống trình đổi cấu giống ... quán canh tác lúa làm sở xác định yếu tố ảnh hởng đến việc bảo tồn giống lúa địa phơng để từ xác định nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng cờng bảo tồn in- situ giống lúa Bản Khoang 1.3 Yêu...
 • 124
 • 43
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao năng suất sắn ở thị xã an khê –tỉnh gia lai

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao năng suất sắn ở thị xã an khê –tỉnh gia lai
... tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao suất sắn thị An Khê, tỉnh Gia Lai 1.2 MỤC TIÊU ðỀ TÀI Tìm hiểu ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật chủ yếu ñến sinh trưởng phát ... kiện tự nhiên, kinh tế- hội trạng phát triển kinh tế vùng nguyên liệu sắn An Khê 30 3.3.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác sắn An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai Triển khai thực 03 ... triển suất sắn Trên sở ñó xác ñịnh biện pháp kỹ thuật thích hợp góp phần làm tăng suất, phẩm chất sắn Góp phần bổ sung ñể hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh sắn ñất xám vùng nguyên liệu sắn An...
 • 117
 • 106
 • 0

Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Sản Xuất Hạt Lai F1 Giống Lúa Lai LC25 Việt Lai 50 Tại Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Sản Xuất Hạt Lai F1 Giống Lúa Lai LC25 Và Việt Lai 50 Tại Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
... sản xuất hạt lai F1 tập trung lớn Xuất phát từ đặc điểm tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 giống lúa lai LC25 Việt Lai 50 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc ... ––––––––––––––––––––––– HÀ VĂN TUYỂN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT LAI F1 GIỐNG LÚA LAI LC25 VÀ VIỆT LAI 50 TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 ... bố mẹ sản suất hạt lai F1 hai dòng ba dòng huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang Đóng góp sở lý luận để hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống lúa lai F1 hai dòng, ba dòng huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang...
 • 102
 • 37
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại Ba Bể - Bắc Kạn

 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại Ba Bể - Bắc Kạn
... kiện tự nhiên chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc Kạn làm sở khoa học thực tiễn ... triển giống hoa lily sorbbonne Ba Bể - Bắc Kạn - Xác định chu vi củ trồng cho suất chất lượng cao giống hoa lily sorbonne Ba Bể - Bắc Kạn Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa h ọc tập nghiên cứu khoa học: Thu ... xuất hoa Lily địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên1 http:// www.lrc-tnu.edu.vn Mục đích Xác định số biện pháp kỹ thuật thích hợp nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc...
 • 125
 • 506
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất , chất lượng hoa lyli tại ba bể - bắc cạn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất , chất lượng hoa lyli tại ba bể - bắc cạn
... 2,8 - 3,2 >1 0-1 2 > 3,2 - 3,8 1 2-1 4 3,8 - 4,4 >1 4-1 6 > 4,4 - 5,1 1 0-1 2 phương Chu vi 9-1 0 Nhóm châu Á Đường kính 3,2 - 3,8 >1 2-1 4 > 3,8 - 4,4 (Nguồn: Đặng Văn Đông - Đinh Thế Lộc, 2004) 1.6 Những nghiên cứu ... 9-1 0cm, 1 0-1 2cm, 1 2-1 4cm, 1 4-1 6cm, 16cm lớn Hệ lai Đông 1 2-1 4cm, 1 4-1 6cm, 1 6-1 8cm, 1 8-2 0cm, 2 0-2 2cm, 22cm Phương lớn Hệ lai Longiflorum Hệ L/A 1 0-1 2cm, 1 2-1 4cm, 1 4-1 6cm, 16cm lớn 1 0-1 2cm, 1 2-1 4cm, ... kiện tự nhiên chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc Kạn” làm sở khoa học thực tiễn...
 • 113
 • 266
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông ở tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông ở tỉnh Thái Nguyên
... mt s bin phỏp k thut ch yu cho cõy lc v thu ụng tnh Thỏi Nguyờn 46 2.2.4 Xõy dng mụ hỡnh v phỏt trin lc thu ụng Thỏi Nguyờn 47 2.2.5 Xõy dng quy trỡnh k thut trng lc thu ụng cho tnh TN ... phỏt trin v lc thu ụng Vit Nam - Kt qu nghiờn cu v k thut trng lc thu ụng tnh Thỏi Nguyờn l ti liu khoa hc phc v cho nghiờn cu v ging dy 2.1 í ngha thc tin - Xỏc nh cỏc yu t hn ch v thun li i vi ... kt qu nghiờn cu k thut trng v phỏt trin lc thu ụng, ó xõy dng c quy trỡnh k thut trng lc thu ụng v hỡnh thnh v lc mi Thỏi Nguyờn - Phỏt trin v lc thu ụng ó em li li ớch nhiu mt nh: Gúp phn chuyn...
 • 241
 • 356
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại ba bể - bắc Cạn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại ba bể - bắc Cạn
... kiện tự nhiên chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc Kạn” làm sở khoa học thực tiễn ... xuất hoa Lily địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http:// www.lrc-tnu.edu.vn Mục đích Xác định số biện pháp kỹ thuật thích hợp nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc ... triển giống hoa lily sorbbonne Ba Bể - Bắc Kạn - Xác định chu vi củ trồng cho suất chất lượng cao giống hoa lily sorbonne Ba Bể - Bắc Kạn Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa h ọc tập nghiên cứu khoa học: Thu...
 • 113
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật thâm canh cây vừngkỹ thuật thâm canh cây điềukỷ thuật thâm canh cây lạckỹ thuật thâm canh cây míakỹ thuật thâm canh cây ngôkỹ thuật thâm canh cây khoai tâykỹ thuật thâm canh cây lúa laikỹ thuật thâm canh cây chètài liệu kỹ thuật thâm canh cây ngô lai vụ đông docxkỹ thuật thâm canh cây đậuphần i kỹ thuật thâm canh cây cam canhkỹ thuật thâm canh cây trám ghép vỏ vàngcây có củ và kỹ thuật thâm canh mônsọ part 1kỹ thuật thâm canh lúa cấyky thuat tham canh tang nang suat cho cay nhan dang thoi ky cho quaCẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU)GIAO AN TUAN 23NOI DUNG TIEU LUANVận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên HòaTrục đẳng phương, phương tích và một số ứng dụngBài toán stick slip và một số phương pháp tìm nghiệm gần đúngDE CUONG ON GIUA HOC KY 2 TOAN 6Các dạng bài tập chương halogenDE CUONG ON TAP TOAN 6 GIUA HOC KY 2I want to become a doctorSố cân bằng và số đối cân bằngTổng hợp cách phát âm và đánh trọng âm trong Tiếng Anhlý thuyết word transformation cho FCE, CAEA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCKINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GIÁO DỤC THĂNG LONG - HÀ NỘI VỀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠONghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông cầu, tỉnh bắc kạnĐề kiểm tra 15 phút vật lí 12Baye, m r (2010) managerial economics and business strategy (7th ed) mcgraw hill irwinCÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ( GT)CƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập