SKKn thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học 10

skkn thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học 11

skkn thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học 11
... KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 11 Nguyên tắc thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học Hóa học • Đảm bảo tính xác, khoa học • Đảm bảo tính thực tiễn • Đảm ... kỹ thuật thiết kế 10 • Bước : Thiết kế tình • Bước : Hoàn thiện tình Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 11 Bảng 2.1 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 11 Tên tình STT ... đến hóa học đời sống sản xuất giáo viên học sinh Từ lý đó, tác giả chọn đề tài Thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học hóa học 11 để nghiên cứu xây dựng số tình có nội dung gắn với thực...
 • 30
 • 460
 • 4

SKKn thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học 10

SKKn thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học 10
... Nguyên tắc thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học Hóa học 2.2 Quy trình thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học Hóa học 2.3 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 10 ... HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 2.1 Nguyên tắc thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học Hóa học  Đảm bảo tính xác, khoa học  Đảm bảo tính thực tiễn  Đảm ... thuật thiết kế  Bước : Thiết kế tình  Bước : Hoàn thiện tình 2.3 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 10 Bảng 2.1 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 10 STT Tên tình Bài học...
 • 48
 • 94
 • 0

Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Hóa học 10

Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Hóa học 10
... Nguyên tắc thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học Hóa học 2.2 Quy trình thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học Hóa học 2.3 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 10 ... HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 2.1 Nguyên tắc thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học Hóa học  Đảm bảo tính xác, khoa học  Đảm bảo tính thực tiễn  Đảm ... thuật thiết kế  Bước : Thiết kế tình  Bước : Hoàn thiện tình 2.3 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 10 Bảng 2.1 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 10 STT Tên tình Bài học...
 • 45
 • 1,906
 • 13

thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học trung học phổ thông

thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học trung học phổ thông
... người học 43 2.3 Quy trình thiết kế hệ thống tình gắn với thực tiễn dạy học Hóa học THPT 43 2.4 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học THPT 46 2.4.1 Hệ thống tình gắn với ... 41 Bảng 2.4 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 10 46 Bảng 2.5 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 11 63 Bảng 2.6 Hệ thống tình gắn với thực tiễn môn Hóa học lớp 12 ... khoa Hóa học THPT - Nghiên cứu, đề xuất nguyên tắc quy trình thiết kế tình gắn với thực tiễn dạy học hóa học THPT - Thiết kế hệ thống tình có nội dung gắn với thực tiễn dạy học hóa học THPT - Thiết...
 • 193
 • 194
 • 0

Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông

Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông
... pháp thiết kế toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trƣờng THPT Từ lí trên, đề tài đƣợc chọn là: Thiết kế toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường Trung học phổ thông ... (2) Thực tiễn việc thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trƣờng THPT nhƣ nào? (3) Biện pháp thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trƣờng ... thực trạng việc thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trƣờng THPT - Những biện pháp thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn làm cho HS hứng thú học hình học...
 • 167
 • 147
 • 0

Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông (TT)

Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông (TT)
... gắn với thực tiễn dạy học HH trường THPT? (2) Thực tiễn việc thiết kế sử dụng toán HH gắn với thực tiễn dạy học HH trường THPT na nào? (3) Biện pháp thiết kế sử dụng toán HH gắn với thực tiễn dạy ... cách thiết kế dạng toán thực tiễn, khắc sâu ứng dụng tổ chức dạy học toán thực tiễn dạy học Hình học trường THPT - Đề xuất biện pháp thiết kế toán HH gắn với thực tiễn nhằm sử dụng dạy học HH trường ... thực tiễn: - Đánh giá phần thực trạng việc thiết kế sử dụng toán HH gắn với thực tiễn dạy học HH trường THPT - Những biện pháp thiết kế sử dụng toán HH gắn với thực tiễn làm cho HS hứng thú học...
 • 27
 • 216
 • 0

Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông

Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông
... pháp thiết kế toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường THPT 2.5.23 Từ lí trên, đề tài chọn là: Thiết kế toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường Trung học phổ thông ... (2) Thực tiễn việc thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường THPT nào? (3) Biện pháp thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường THPT ... phần thực trạng việc thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học truờng THPT 1 - Những biện pháp thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn làm cho HS hứng thú học hình...
 • 184
 • 74
 • 1

Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông

Thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông
... pháp thiết kế toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường THPT 2.5.23 Từ lí trên, đề tài chọn là: Thiết kế toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường Trung học phổ thông ... (2) Thực tiễn việc thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường THPT nào? (3) Biện pháp thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học trường THPT ... thực trạng việc thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn dạy học Hình học truờng THPT - Những biện pháp thiết kế sử dụng toán Hình học gắn với thực tiễn làm cho HS hứng thú học hình học...
 • 164
 • 289
 • 2

thiết kế hệ thống tình huống trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông

thiết kế hệ thống tình huống trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông
... HUỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 THPT 2.1 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC Nguyên tắc sở quan trọng để thiết kế THCVĐ dạy học Hóa học 10 Hệ thống tình có vấn đề cần thiết kế theo nguyên ... 1.5.4 Kết điều tra .34 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 THPT 39 2.1 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC 39 2.2 QUY TRÌNH THIẾT KẾ TÌNH ... dựng tình dạy học hiệu hơn, có tính khả thi Tất vấn đề sở lí luận thực tiễn để thiết kế hệ thống tình dạy học (63 tình huống) môn hóa học lớp 10 THPT CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG TRONG...
 • 193
 • 95
 • 0

thiết kế hệ thống tình huống trong dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông

thiết kế hệ thống tình huống trong dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông
... Bích Thảo Thiết kế hệ thống tình dạy học phần hóa hữu lớp 11 THPT Chương THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỮU CƠ 11 THPT 2.1 Giới thiệu tổng quan phần hóa hữu lớp 11 THPT 2.1.1 ... lượng dạy học hóa học Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu lý luận thiết kế hệ thống tình dạy học hóa học - Thiết kế hệ thống tình quy trình sử dụng tình để dạy học phần hóa hữu lớp 11 ban ... PPDH tình 30 Chương THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỮU CƠ 11 THPT 36 2.1 Giới thiệu tổng quan phần hóa hữu lớp 11 THPT 36 2.1.1 Nội dung phần hóa học hữu...
 • 141
 • 98
 • 0

SKKN-Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm để dạy một bài học môn lịch sử

SKKN-Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm để dạy một bài học môn lịch sử
... 4: Bài tập nhà: Phần tập nhà ta hớng dẫn học sinh thực tập phối hợp trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệm tự luận sau Hãy xác định nội dung lịch sử kiện lịch sử sau kết nối kiện thành luận lịch ... chiếu để tiến hành thao tác chiếu cxác câu hỏi tập lên hình để học sinh tiến hành giải tập - Việc thiết kế hệ thống câu hỏi tập để tiến hành dạy ôn tập đòi hỏi phải tốn nhiều công sức đầu t để làm ... làm cho tiết dạy trở nên sôi hào hứng 4- Để sử dụng hệ thống câu hỏi, tập mà đầu t công sức trí lực công phu cho tiết dạy, sử dụng phải linh động, khoa học để sử dụng đồ dùng dạy học đợc nhiều...
 • 6
 • 339
 • 1

SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
... nhiều lần Trên số kinh nghiệm sử dụng thiết kế hệ thống câu hỏi tập để dạy 23 - ôn tập lịch sử giới đại ( 1917 - 1945) chương trình lịch sử lớp Dù thân nhận thấy có số thành công định, song đề tài ... giải tập - Việc thiết kế hệ thống câu hỏi tập để tiến hành dạy ôn tập đòi hỏi phải tốn nhiều công sức đầu tư để làm phương tiện dậy học, người daỵ cần có cách sử dụng hợp lý khoa học để sử dụng ... động, làm cho tiết dạy trở nên sôi hào hứng 4- Để sử dụng hệ thống câu hỏi, tập mà đầu tư công sức trí lực công phu cho tiết dạy, sử dụng phải linh động, khoa học để sử dụng đồ dùng dạy học nhiều...
 • 13
 • 434
 • 1

Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy ép gạch trong dây truyền sản xuất gạch không nung năng suất 10 triệu viên năm

Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy ép gạch trong dây truyền sản xuất gạch không nung năng suất 10 triệu viên năm
... hình sản xuất TỔNG QUAN VỀ MÁY ÉP GẠCH 1.2 Phamtrongthuan.tbd@gmail.com Trang Đề tài tốt nghiệp Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy ép gạch - Máy ép gạch máy nằm dây truyền sản xuất gạch không nung ... nghiệp Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy ép gạch Băng tải Hình 1.1: Sơ đồ khối dây truyền công nghệ sản xuất gạch không nung Trong dây truyền này: Đá loại đá loại đưa vào phễu đá tương ứng nhờ máy ... động Truyền sản xuất gạch không nung( gọi máy chính) - Tùy vào suất dây truyền máy ép gạch có loại khác 1.2.1 Sơ đồ công nghệ máy ép gạch Hình 1.2 Sơ đồ công nghệ máy ép gạch 1.2.1.1 Cơ cấu ép...
 • 69
 • 1,517
 • 39

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập gắn với thực tiễn để rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức của học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập gắn với thực tiễn để rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức của học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông
... thớch hin tng ny? Cõu 4: Trong cỏc nh mỏy cung cp nc sinh hot thỡ khõu cui cựng ca vic x lớ nc l kh trựng nc Mt cỏc phng phỏp kh trựng nc ang c dựng ph bin nc ta l dựng clo Lng clo c bm vo nc ... Hu vo khong 800 ngn, mi ngi dựng 200L nc/ngy, thỡ cỏc nh mỏy cung cp nc sinh hot cn dựng bao nhiờu kg clo mi ngy cho vic x lớ nc? Cõu 5: Trờn th trng hin cú bỏn mt dựng bng in cho cỏc gia ỡnh ... kim tra lng clo d l dựng kali iotua v h tinh bt Hóy nờu hin tng ca quỏ trỡnh kim tra ny v vit PTHH ca phn ng xy (nu cú) 34 Cõu 7: Trong y hc, dc phm Nabica (NaHCO3) dựng trung hũa bt lng HCl...
 • 110
 • 617
 • 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC 12
... sáng tạo Hóa học môn khoa học gắn liền với thực tế sống Chương trình Hóa học phổ thông gồm kiến thức hóa học sở nói chung, kiến thức hóa học vô cơ, kiến thức hóa học hữu cơ, với phần kiến thức bắt ... mở đường để người học đến gần với môn hóa học 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Thuận lợi Môn hóa học môn học nhóm môn Khoa học tự nhiên Môn Hóa học cung cấp cho học sinh tri thức khoa học phổ thông, chất, ... việc học tập Dạy học tình hình thức dạy học gây hứng thú có tính thực tiễn cao Thông qua tình người học học cách đưa câu hỏi chuyên biệt, cách tìm giải pháp, chứng minh câu trả lời kiến thức học...
 • 22
 • 204
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tăng cường liên hệ kiến thức môn toán với thực tiễn trong dạy học hàm sốphân tích thiết kế hệ thống theo hướng đối tượngphan tich thiet ke he thong tinh cuoc dien thoaithiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa huyện hòa bình tỉnh bạc liêuthiet ke he thong giu xe gan maythiết kế hệ thống dẫn hướngthiết kế he thong cap nuoc cho khu dan cu binh thuan khanh hoađồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản potnghiên cứu thiết kế hệ thống truyền động chính của máy tiện hitachi seiki 4ne 600skkn sử dụng phương pháp tình huống pháp luật để liên hệ tính thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 trường thpt tĩnh gia iv nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinhnâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục2 xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu về môi trường dùng trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 12 trường thptday hoc gan voi thuc tien trong mon gdcdvận dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy học vật lý 10 thpttieu luan liên hệ thực tiễn trong dạy học ở trường thcsTCVN 11026 2 2015 ISO chất dẻo đúc phun mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo phần 2 thanh kéo nhỏTCVN 11026 3 2015 ISO chất dẻo đúc phun mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo phần 3 tấm nhỏNghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại huyện đảo phú quý, tỉnh bình thuậnQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông nam trực nam địnhSử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong dạy học định lí hình học lớp 8TCVN 11022 6 2015 ISO chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan phương pháp thửTCVN 11024 2015 ISO chất dẻo xác định sự thay đổi màu sắc và biến tính chất sau khi phơi nhiễm với ánh sáng ban ngày dưới kính, thời tiết tự nhiên hoặc nguồn sáng phòng thí nghiệmNâng cao năng lực quản lý trong kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản đại học quốc gia hà nộiSO SÁNH HỒ TỰ NHIÊN VÀ HỒ NHÂN TẠOLuận văn xac định tinh nhạy của một số loai thuốc khang sinh đối với edwardsiella sp va aeromonas sp gay bệnh tren ca tra tại cần thơ va an giangnghiên cứu các sản phẩm – dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Danko (Báo cáo thực tập tốt nghiệp)Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế tìm hiểu về aseanPhát triển sản xuất lúa RVT tại xã yên khánh, huyện ý yên, tỉnh nam địnhQuản trị nhân lực tại trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ươngCông tác xã hội đối với người bán dâm từ thực tiễn tỉnh thanh hoáPhát triển du lịch di sản văn hóa dưới nước ở quảng namNghiên cứu tật khúc xạ và mô hình can thiệp ở học sinh trung học cơ sở thành phố đà nẵngnghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình tại phường mường thanh,thành phố điện biên phủ,tỉnh điện biênCác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt namTHIẾT KẾ KỸ THUẬT NHÀ MÁY GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập