Đường ghi cho thấy nhịp xoang với block AV hoàn toàn và nhịp thoát tự thất với TS 29 ckmin.

ÁP DỤNG một số PPNT vật lí PHỔ BIẾN NHẰM bồi DƯỠNG NĂNG lực tự học CHO HS KHI GIẢNG dạy CHƯƠNG 4 DAO ĐỘNG SÓNG điện từ, vật lí 12 NÂNG CAO

ÁP DỤNG một số PPNT vật lí PHỔ BIẾN NHẰM bồi DƯỠNG NĂNG lực tự học CHO HS KHI GIẢNG dạy CHƯƠNG 4 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ, vật lí 12 NÂNG CAO
... số PPNT Vật phổ biến nhằm bồi dưỡng lực tự học cho HS giảng dạy chương Dao động Sóng điện từ, VL 12 NC Giả thuyết khoa học Vận dụng lý luận dạy học đại, áp dụng số PPNT Vật phổ biến giảng ... trên, chọn đề tài nghiên cứu: Áp dụng số PPNT Vật phổ biến nhằm bồi dưỡng lực tự học cho HS giảng dạy Chương Dao động Sóng điện t ừ, VL 12 NC” Mục đích đề tài Nghiên cứu việc áp dụng số ... Luân Đối tượng nghiên cứu Các hoạt động dạy học GV HS áp dụng số PPNTVL phổ biến nhằm bồi dưỡng lực tự học cho HS giảng dạy Chương Dao động Sóng điện t Vật 12 NC Các giai đoạn thực đề tài GĐ1:...
 • 111
 • 119
 • 0

Tạo động lực cho người lao động tại công ty điện toán truyền số liệu

Tạo động lực cho người lao động tại công ty điện toán và truyền số liệu
... cứu: động lực lao động công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Điện toán Truyền số liệu Phạm vi nghiên cứu: Công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Điện toán Truyền số liệu ... trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Điện toán Truyền số liệu Chương : Giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty Điện toán Truyền số liệu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC ... động lực cho người lao động doanh nghiệp 6 Chương - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU 2.1 Tổng quan Công ty Điện toán Truyền số liệu...
 • 29
 • 204
 • 0

Rèn luyện kỹ năng giải toán phát triển duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chương số phức - giải tích lớp 12 nâng cao trung học phổ thông

Rèn luyện kỹ năng giải toán và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chương số phức - giải tích lớp 12 nâng cao trung học phổ thông
... toán, sáng tạo - Nghiên cứu thực trạng việc rèn luyện kỹ giải toán phát triển sáng tạo cho học sinh dạy học chương Số phức - Hệ thống hóa kỹ cần rèn luyện cho học sinh dạy học chương Số phức ... văn trình bày chương Chƣơng Cơ sở lý luận Chƣơng Rèn luyện kỹ giải toán phát triển sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chương số phức - giải tích lớp 12 nâng cao trung học phổ thông Chƣơng ... GIẢI TOÁN VÀ PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƢƠNG SỐ PHỨC – GIẢI TÍCH LỚP 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Phân tích nội dung chƣơng trình Số phức sách giải tích 12...
 • 103
 • 159
 • 1

Rèn luyện kỹ năng giải toán phát triển duy sáng tạo cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông qua nội dung tổ hợp

Rèn luyện kỹ năng giải toán và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông qua nội dung tổ hợp
... LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN VÀ PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA NỘI DUNG TỔ HỢP 34 2.1 Các định hƣớng phát triển sáng tạo cho học sinh qua nội dung tổ ... NĂNG GIẢI TOÁN VÀ PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA NỘI DUNG TỔ HỢP 2.1 Các định hƣớng phát triển sáng tạo cho học sinh qua nội dung tổ hợp Ở phần trƣớc ... thức toán hay khó nhƣng có nhiều tiềm rèn luyện sáng tạo cho học sinh Với lý định chọn đề tài là: “ Rèn luyện kỹ giải toán phát triển sáng tạo cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông qua nội...
 • 101
 • 199
 • 0

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH – ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN SAI SÓT

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH – ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ SAI SÓT
... mà thay đổi ước tính kế toán; + Khi khó xác định thay đổi thay đổi sách kế toán hay thay đổi ước tính kế toán thay đổi coi thay đổi ước tính kế toán 3.2 Kế toán ảnh hưởng việc thay đổi ước tính ... thông tin THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỒI TỐ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 2.1 Thay đổi sách kế toán áp dụng thay đổi sách kế toán 2.1.1 Thay đổi sách kế toán - ... THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ SAI SÓT -o0o SAI SÓT VÀ KẾ TOÁN ẢNH HƯỞNG DO ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT NĂM TRƯỚC 1.1 Sai sót kế toán 1.1.1 Phân loại theo nội dung: - Sai sót tính toán: ...
 • 14
 • 95
 • 0

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học tình huống an toàn cách xử lý tai nạn điện

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học tình huống an toàn và cách xử lý tai nạn điện
... điện + Môn công nghệ: Để tự trang bị cho kiến thức cần sơ cứu nạn nhân bị điện giật cách xử trí nhanh chóng tình tai nạn điện cách thông minh an toàn cho thân người bị tai nạn + Môn sinh học: Để ... tế xã hội Cách xử tình tai nạn điện giúp cứu sống nạn nhân bị điện giật cách nhanh chóng an toàn cho thân người bị nạn Qua tình giúp người có kiến thức nguồn điện tránh tai nạn điện đáng tiếc ... an Phượng - TP Hà Nội Điện thoại : Email : Tên Tình : An toàn điện cách xử tai nạn điện Các môn học tích hợp : Vật - Sinh học – Công nghệ - Văn học Thông tin học sinh : Nguyễn Thị Thanh...
 • 12
 • 1,586
 • 22

Các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị lý thuyết, thuật toán ứng dụng

Các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị lý thuyết, thuật toán và ứng dụng
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐOÀN HOÀNG HẢI CÁC THUẬT TOÁN TÌM ĐƢỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRONG ĐỒ THỊ: LÝ THUYẾT, THUẬT TOÁN VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã ... THỨC CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 1.1 Các khái niệm thuyết đồ thị .2 1.1.1 Định nghĩa đồ thị 1.1.2 Các thuật ngữ 1.1.3 Định nghĩa đường đi, chu trình, đồ thị liên ... Cấu trúc đƣờng ngắn Chúng ta bắt đầu cách đặc tả nghiệm tối ưu Với toán tìm đường ngắn tất cặp đỉnh đồ thị G = (V,E), chứng minh (bổ đề 2.1) đường đường ngắn đường ngắn Giả sử đồ thị biểu diễn...
 • 76
 • 121
 • 0

Các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị lý thuyết, thuật toán ứng dụng

Các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị lý thuyết, thuật toán và ứng dụng
... nhiều toán giải thuật toán cho toán tìm đường ngắn từ đỉnh, có biến thể sau đây: - Tìm đường ngắn đến đỉnh - Tìm đường ngắn cặp - Tìm đường ngắn tất cặp Bổ đề (Đoạn đường ngắn đường ngắn nhất) ... : Ứng dụng thuật toán tìm đường ngắn vào mô hình hệ thống routing tĩnh 2 Chương I: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 1.1 Các khái niệm thuyết đồ thị 1.1.1 Định nghĩa đồ thị Đồ ... tạp thuật toán O(n3) 1.3 Một số toán dẫn đến toán tìm đường ngắn đồ thị 1.3.1 Tìm đường ngắn từ đi m A đến đi m B thành phố Trong đời sống, thường gặp tình sau: để từ địa đi m A đến địa đi m...
 • 74
 • 22
 • 0

Những quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại đối với rượu, thuốc lá điếu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em

Những quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại đối với rượu, thuốc lá điếu và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em
... 3 .Hoạt động quảng cáo thương mại với sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em 3.1 Quy định pháp luật • Nghị định số 37/2006/NĐ-CP Tại điều 23 “Bảo vệ trẻ em hoạt động quảng cáo thương mại quy định: ... tới hệ tiêu cực hoạt động quảng cáo nói chung hoạt động quảng cáo thương mại với rượu, thuốc điếu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em nói riêng: • Thương nhân thực quảng cáo thương mại phải ự rà ... khốc liệt nên hoạt động xúc tiễn thương mại đẩy mạnh hoạt động quảng cáo Quảng cáo đối tượng nhằm tác động vào hai đối tượng bà nội trợ trẻ em Quảng cáo thương mại với đối tượng quy định chặt chẽ...
 • 16
 • 625
 • 0

Đường thăng song song với một đường thẳng cho trước

Đường thăng song song với một đường thẳng cho trước
... cân Câu 4: (5 điểm) Cho tam giác cân DEF có DE = DF (cm), EF = (cm), kẻ đờng cao DK (K EF) a) Chứng minh: KE = KF EDK = FDK b) Tính độ dài DK c) Kẻ KM KN lần lợt vuông góc với DE DF {(M DE), ... điểm) Hãy điền dấu x vào ô trống cách thích hợp Câu Nội dung Đúng Sai Góc tam giác lớn góc kề với Nếu hai cạnh góc tam giác hai cạnh góc tam giác hai tam giác Nếu góc B góc đáy tam giác cân...
 • 2
 • 226
 • 1

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
... Nếu đường thẳng song song cách cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp - Nếu đường thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp chúng song song ... cách đường thẳng cố định khoảng h không đổi hai đường thẳng song song với đường thẳng cách đường thẳng khoảng h Đường thẳng song song cách a A b B c C d D * Các đường thẳng a, b, c, d gọi đường thẳng ... hai đường thẳng a//b Khoảng cách hai đường thẳng song song Đinh nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến đường thẳng A d • d//d’ d’ H Độ dài đoạn thẳng...
 • 8
 • 3,102
 • 9

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
... C vạch nên đường thẳng song song với AB cách AB 10 cm? C  A D B Giải Giải Căn vào tính chất đường thẳng song song với đường thẳng cho trước ta kết luận điểm C cách mép gỗ AB khoảng 10 cm nên đầu ... gỗ AB khoảng 10 cm nên đầu chì C vạch nên đường thẳng song song với AB cách AB khoảng 10 cm C D A  B Tiết 19 : LUYỆN TẬP Dụng cụ vạch đường thẳng song song thợ mộc, thợ khí Tơ- ruýt - canh Hướng ... cũ: Áp dụng: Cho CC’//DD’//EBvà AC= CD=DE.Chứng minhAC’= C’D’=D’B Vẽ đường thẳng d qua A song song với EB Ta có: AC=CD=DE(gt) Và d//C’C//D’D//BE Nên d;C’C;D’D;BE đường thẳng song song cách Do...
 • 14
 • 1,433
 • 5

Đường thẳng song song với một đương thẳng cho trước

Đường thẳng song song với một đương thẳng cho trước
... dong a' A' M' • Vậy điểm cách đường thẳng b khỏang h nằm hai đường thẳng a a’ song song với b cách b khoảng h 2.TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM CÁCH ĐỀU MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC ADi dong • Các điểm A A’ ... hai đường thẳng a a’ xách đường thẳng b khoảng h ngược lại ,Bất kỳ điểm cách b khoảng h nằm rên đường thẳng a a’ • ( GV dùng Sketchpaid minh họa) A' A 2 H'' B a H C H' b a' A'' 3.ĐƯỜNG THẲNG SONG ... nên chuyển độmg đường thẳng song song với BC cách BC khoảng 1/2 AH • ( Dùng Sketchpad minh họa) A D P M Q E B H K I C BÀI TẬP VỀ NHÀ • 1/ Cho tam giác ABC Dựng đường thẳng m cho khoảng cách A...
 • 10
 • 629
 • 3

TIẾT 18 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

TIẾT 18 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
... cách đường thẳng cố định khoảng h không đổi hai đường thẳng song song với đường thẳng cách đường thẳng khoảng h 10 ?4 Cho hình 96b, đường thẳng a, b, c, d song song với Chứng minh rằng: a) Nếu đường ... (1) (2) suy : EF = FG = GH 14 Định lý: -Nếu đường thẳng song song cách cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp -Nếu đường thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng ... nên C di chuyển đường thẳng song song với d cách d khoảng 2cm 17 Hướng dẫn nhà : - Nắm định nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song - Tính chất điểm cách đường thẳng cho trước - Ôn tập lại...
 • 18
 • 295
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017Thư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chè Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty chè Á Châu)Xóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 1516KẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 2016201710 de thi tieng anh 2016 NO KEY NEW10 de thi tieng anh 2016 NO KEY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập