Ôn thi Nguyên lý marketing

Ôn thi Nguyên marketing

Ôn thi Nguyên lý marketing
... bậc nào? a Sinh lý, an toàn, tôn trọng, cá nhân, tự hoàn thi n b An toàn, sinh lý, tự hoàn thi n, tôn trọng, cá nhân c Sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng, tự hoàn thi n d Không câu Một người ... Thông tin tình báo cạnh tranh b Thông tin từ báo cáo lượng hàng tồn kho đại phân phối c Thông tin từ tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin d Thông tin từ lực lượng công chúng đông đảo e Thông ... hệ ngược d Nhiễue Phương tiện truyền thông Truyền thông Marketing khó thành công khi: a Mã hoá thông tin không giải mã b Người truyền tin người nhận tin không trực tiếp nói chuyện với c Có nhiều...
 • 29
 • 1,292
 • 0

Đề 1 - Bài tập ôn thi nguyên kế toán ppt

Đề 1 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán ppt
... bán Nguyên tắc B Quá khứ Yêu cầu C Đếm Phương pháp kế toán D Tính giá Nguồn vốn E Tiền Kế toán tài F Trung thực Kế toán quản trị G Chuẩn mực Kiểm kê H Xem xét, cân nhắc Hệ thống pháp luật kế toán ... toán I Tương lai 10 Thận trọng J Thận trọng BÀI TẬP Hãy phân loại đối tượng thành tài sản Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau cộng kiểm tra tính cân theo tài liệu (đvt: 10 .000đ) Đối tượng ... Số tiền 10 .000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 Phải thu khách hàng 250.000 Phải trả cho người bán 10 0.000 Phải thu khác 50.000 Nguyên vật liệu tồn kho 15 0.000 Công cụ, dụng cụ kho 10 .000 Thuế...
 • 6
 • 404
 • 6

Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên kế toán ppsx

Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán ppsx
... - 52) 18 Li cổ phiếu (*) M số Đơn vị tính: Thuyết Năm Năm minh trước 01 02 10 VI .25 11 20 VI .27 21 22 23 24 25 30 VI .26 VI .28 31 32 40 50 51 52 60 VI.30 VI.30 70 Lập, ngày tháng năm BÀI TẬP ... Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 ) - (24 + 25 )} 11 Thu nhập khc 12 Chi phí khc 13 Lợi nhuận khc (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí ... kinh doanh không năm 20 05, tình hình cửa hàng sau: 20 06 Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Chi phí bán hàng quản Lãi 20 05 325 .000 22 5.000 100.000 75.000 25 .000 350.000 22 5.000 125 .000 50.000...
 • 8
 • 379
 • 0

đề cương ôn thi nguyên thống kê kinh tế doc

đề cương ôn thi nguyên lý thống kê kinh tế doc
... Chương 2: trình nghieen cứu thống Điều tra thống kê: 1.1 khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ yêu cầu thống - Khái niệm: điều tra tổ chức cách khoa học theo kế hoạch thống nhất, tiến hành thu thập ... thống Tổng hợp thống 2.1 số luận chung tổng hợp thống - kn: tiến hành tập trung chỉnh hệ thống hóa cách khoa học tài liệu thu thập trình điều tra thống - ý nghĩa: + qua tổng hợp ... báo thống + Nhiệm vụ tổng hợp : biến đặc trưng đơn vị, phần tử thành đặc trưng tượng nghiên cứu 2.2 phân tổ thống • khái niệm: • ý nghĩa: + điều tra thống kê, sử dụng phương pháp phân tổ thống...
 • 8
 • 1,114
 • 40

Tài liệu ôn thi nguyên thống kê có đáp án

Tài liệu ôn thi nguyên lý thống kê có đáp án
... tra không thờng xuyên, đợc tiến hành theo kế hoạch phơng pháp qui định riêng cho lần điều tra Điều tra chuyên môn khác với báo cáo thống định kỳ chỗ không thờng xuyên tổ chức thu thập tài liệu, ... bin thi n ca cỏc lng bin Nếu lợng biến dãy số biến thi n vài trị số dãy số phân phối không cần khoảng cách tổ Nếu lợng biến dãy số biến thi n phạm vi lớn dãy số phân phối cần phải khoảng ... bin thi n ca cỏc lng bin Nếu lợng biến dãy số biến thi n vài trị số dãy số phân phối không cần khoảng cách tổ Nếu lợng biến dãy số biến thi n phạm vi lớn dãy số phân phối cần phải khoảng...
 • 24
 • 51
 • 0

ÔN THI ĐỊA 12 - SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ppt

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ppt
... kỹ thuật đất dốc -Quy hoạch sử dụng nguồn nước có hiệu -Xử sở sản xuất gây ô nhiễm -Giáo dục ý thức người dân bảo vệ môi trường 5) Nêu tình hình sử dụng biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản ... - Ô nhiễm môi trường đặc biệt môi trường nước làm cho nguồn thuỷ sản bị giảm sút c/ Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học - Xây dựng hệ thống vườn quốc gia khu bảo tồn thi n nhiên - Ban hành ... Biện pháp bảo vệ: -Quản chặt chẽ việc khai thác Tránh lãng phí tài nguyên làm ô nhiễm môi trường từ khâu khai thác, vận chuyển tới chế biến khoáng sản -Xử trường hợp khai thác không giấy...
 • 3
 • 904
 • 6

Tài liệu ôn thi vật 12- Hạt nhân nguyên tử

Tài liệu ôn thi vật lý 12- Hạt nhân nguyên tử
... đònh hạt nhân nguyên tử ? A Khối lượng nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân B Bán kính nguyên tử bán kính hạt nhân C Điện tích nguyên tử điện tích hạt nhân D Lực tỉnh điện liên kết nuclôn hạt nhân ... A Số nguyên tử Na nhiều gấp lần số nguyên tử Mg B Số nguyên tử Na nhiều gấp lần số nguyên tử Mg C Số nguyên tử Mg nhiều gấp lần số nguyên tử Na D Số nguyên tử Mg nhiều gấp lần số nguyên tử Na ... ỨNG HẠT NHÂN * Phản ứng hạt nhân tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt khác theo sơ đồ: A+B → C+D Trong đó: A B hai hạt nhân tương tác với C D hai hạt nhân tạo thành - Số hạt nhân...
 • 19
 • 110
 • 1

Đề cương ôn tập nguyên thị trường

Đề cương ôn tập nguyên lý thị trường
... giá thị trường tăng cao 22  Tóm lại có xu hướng khách quan tác động cầu tới giá thị trường - Cầu thị trường yếu tố tác động trực tiếp nhanh nhạy tớ hình thành vận động giá thị trường, cầu thị trường ... mức giá tị trường biến động thuân chiều với lượng cầu thị trường - Cầu thị trường luôn vạch giới hạn cho mức giái thị trường, giới hạn bao hàm yếu tố sức mua hành vi mua, yếu tố tâm người mua ... lượng cầu thị trường mức giá thị trường vân động theo xu hướng khách quan định tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm đặc điểm thị trường Câu 16: Sự tác động cung dài hạn tới vận động giá thị trường hàng...
 • 43
 • 58
 • 0

Bài tập hạt nhân nguyên tử _ Tài liệu ôn thi vật 2016

Bài tập hạt nhân nguyên tử _ Tài liệu ôn thi vật lý 2016
... mol-1, khối lượng mol hạt nhân urani nơtron 119 gam urani A 2,2.10 25 hạt Câu 30 Hạt nhân 10 Be 238 92 U U 238 92 U 238 gam / mol Số : B 1,2.10 25 hạt C 8,8.10 25 hạt D 4,4.10 25 hạt có khối lượng ... đây? A MeV/c2 B Đơn vị khối lượng nguyên tử (u), MeV/c2 Kg C Kg D Đơn vị khối lượng nguyên tử (u) hay đơn vị bon Câu 21 Hạt nhân có lượng liện kết riêng lớn hạt sau đây? 235 207 A 92 U B 82 Pb ... nhân Be A 0,0561u B 0,0691u C 0,0811u D 0,9110u Câu 18 Cho hạt nhân nguyên tử Liti Li có khối lượng 7,0160u Cho biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân...
 • 3
 • 100
 • 0

Nguyên marketing Thương trường toàn cầu.pdf

Nguyên lý marketing Thương trường toàn cầu.pdf
... thị địa phương Bài đọc Nguyên marketing Ch 19 Thương trường toàn cầu nước xuất dịch vụ quản sản phẩm Hilton sử dụng phương án để quản khách sạn giới Hợp đồng quản phương pháp có rủi ... giảng dạy kinh tế Fulbright Tiếp thị địa phương Bài đọc Nguyên marketing Ch 19 Thương trường toàn cầu L’Oreal điều chỉnh thương hiệu toàn cầu cho phù hợp với văn hoá địa phương Làm công ty ... địa phương Bài đọc Nguyên marketing Ch 19 Thương trường toàn cầu Silver Mist thị trường Đức, nơi mà mist có nghĩa “phân bón” Tuy nhiên, công ty Sunbeam lại gia nhập thị trường Đức với máy...
 • 37
 • 221
 • 0

Đề cương ôn tập nguyên máy f1

Đề cương ôn tập nguyên lý máy f1
... định + Bậc tự thừa: số bậc tự mà thêm vào hay bớt không làm ảnh hưởng đến quy luật cđ cấu  Nguyên tạo thành cấu: Cơ cấu hình thành theo nguyên sau: Bất cấu hình thành cách nối nhóm chuỗi có ... Quy định chế độ bôi trơn hợp cho khớp động xác định công suất cho máy  Phương pháp: có phương pháp + Phương pháp đồ giải (họa đồ) + Phương pháp giải tích  Nguyên Ddalambe phương pháp động ... lực cấu máy:  Các loại lực tác dụng lên cấu máy: + Lực phát động: lực làm cho cấu cđ Lực phát động sinh công dương, nghĩa tăng động máy + Lực cản có ích: gọi lực cản sản xuất hay lực cản công nghệ...
 • 8
 • 1,105
 • 61

đề cương ôn tập nguyên máy f2

đề cương ôn tập nguyên lý máy f2
... giải thích công thức tính tỷ số truyền hệ bánh vi sai hệ bánh hành tinh Lấy ví dụ minh hoạ? Câu 29: Phát biểu chứng minh định ăn khớp Tại cặp biên dạng thân khai thoả mãn định ăn khớp? ... khai: - Đoạn ăn khớp thuyết đoạn ăn khớp thực tế điểm đối hợp - Phần làm việc biên dạng Góc ăn khớp Tm ăn khớp biết RO1 rO2; LO1O2 (khoảng cách trục) rd1, rd2 rc1,rc2 Câu 28: Công dụng hệ bánh ... hình cấu khâu lề phẳng Tay quay gì? điều kiện tồn tay quay cấu khâu lề phẳng tay quay khâu dài không? Câu 18: Các loại hình cảu cấu phẳng khâu nội dung thiết kế cấu gì? lấy ví dụ? Trình bầy phương...
 • 4
 • 817
 • 22

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp 01

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 01
... mang tính chất tổng hợp , ko mang tính phân tích? 7/chỉ so cấu thành cố định nghiên cứu đồng thời biến động thân tiêu thức kết cấu tổng thể nghiên cứu TRẢ LỜI: 1, chưa chắn coi tổng thể việt nam ... đủ phần khái niệm số tổng thể phậm vi rộng hơn, ví dụ nước châu á, việt nam đ[n vị tổng thể, dân số việt nam tiêu thức với lượng biến 86 triệu người sai lượng biến biến thi n lượng biến tổ, ... đổi sai, phương pháp số phân tích ảnh hưởng nhân tố đến toàn tổng thể nghiên cứu nghiên cứu số cấu thành cấu định xi thay đổi kết cấu tổng thể cố định ...
 • 2
 • 1,989
 • 39

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp và bài giải 02

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 02
... liệu thi u kiểm kê triệu chưa xác định nguyên nhân, kế toán phản ánh nào? Câu Việc báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình kết họat động kinh doanh kỳ kế toán ... tài sản có số dư bên Nợ B Mỗi đơn vị kế toán có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm C Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản doanh nghiệp theo mặt kết cấu tài sản nguồn hình thành D ... đầu tư, quan quản chức B Chủ nợ D Cả a b Câu 57 Tài khoản là: A Chứng từ kế toán C Sổ kế toán tổng hợp B Báo cáo kế toán D Phương pháp ghi chép phản ánh Câu 58 Vật liệu tồn kho đầu tháng 10kg,...
 • 3
 • 2,412
 • 154

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp và bài giải 03

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 03
... kế toán để ghi nhận kiểm soát đối tượng kế toán là: A Lập chứng từ kế toán, Tính giá, Kiểm kê, Ghi sổ kép, Tổng hợp cân đối B Lập chứng từ kế toán, Tính giá, Tài khoản, Ghi sổ kép, Kiểm kê, Tổng ... trị phải tuân thủ theo quy tắc chung kế toán mang tính pháp lệnh B Thông tin kế toán chia làm loại: kế toán quản trị kế toán tài C Sổ chi tiết hình thức kế toán chi tiết số liệu phản ánh tài khoản ... Kiểm kê, Tổng hợp cân đối C Lập chứng từ kế toán, Kiểm kê, Tính giá, Ghi sổ cái, Tài khoản, Tổng hợp cân đối D Lập chứng từ kế toán, Tài khoản, Tính giá, Kiểm tra, Ghi sổ kép, Tổng hợp cân đối...
 • 3
 • 2,304
 • 175

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ôn thi nguyên lý kế toántài liệu ôn thi nguyên lý thống kêôn thi nguyên lý thống kê kinh tếtài liệu ôn thi nguyên lý kế toánôn thi nguyên lý kế toánôn thi nguyên lý cắtôn thi quản lý tài nguyêntài liệu ôn thi vật lýôn thi vật lýđề thi nguyên lý kế toánđề thi nguyên lý thông kêôn thi vật lý 12ôn thi vật lý đại họcvận dụng nguyên lý marketingôn thi vật lý 10 chuyênCác yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại vietnam airlines khu vực miền namMột số giải pháp nâng cao sự tuân thủ pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninhHoàn thiện luật thuế thu nhập cá nhân tại việt nam thực trạng và giải phápNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh trường đại học văn langNghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tham nhũng kinh tế trong các cơ quan hành chính nhà nước khu vực miền nam việt namNghiên cứu ứng dụng STATCOM để cải thiện ổn định quá độ hệ thống điệnNghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp của hệ thống điệnTừ sinh lý đến dưỡng sinh Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện Sách dưỡng sinh cho người ViệtKhai thác điểm học tập để dự đoán kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh trung họcThiết kế tối ưu trọng lượng dầm composite có xét biến thiết kế phần trăm thể tích vật liệu nền và sợiTái cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM cơ khí hồng kýCác yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namThực hiện các chức năng ngôn ngữ tiếng Anh để dạy tiếng Anh cơ bản trong hệ thống Đại học Thái NguyênNghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nhà nước sử dụng vốn ngân sách thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minhNhận dạng các yếu tố rủi ro trong việc thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới huyện krông pắc, tỉnh đăk lăkGiáo án địa lý lịch sử lớp 4 VNENBản sắc dân tộc Nga trong truyện ngắn A.ChekhovBiến đổi văn hóa của cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long, tỉnh Quảng NinhNâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tàu biển tại Nha Trang, Khánh HòaPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập