10 dạng tích phân hay gặp trong bài thi Toán Thi THPT

10 DẠNG TÍCH PHÂN HAY GẶP TRONG CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG

10 DẠNG TÍCH PHÂN HAY GẶP TRONG CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
... 0947141139 0925509968 http://www.facebook.com/giaidaptoancap3 TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Trước vào 10 dạng tích phân hay gặp thi Đại Học Cao Đẳng em cần nắm cách tính tích phân lượng ... 0925509968 http://www.facebook.com/giaidaptoancap3 IV 10 DẠNG TÍCH PHÂN HAY GẶP TRONG CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG  DẠNG 1: I1     f g ( x), n g ( x) g '( x)dx (*)  CÁCH GIẢI CHUNG Các ... GV: THANH TÙNG 0947141139 0925509968 http://www.facebook.com/giaidaptoancap3 III LỚP TÍCH PHÂN HỮU TỈ VÀ TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁC LỚP TÍCH PHÂN HỮU TỈ  CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỈ I   f (...
 • 115
 • 2,350
 • 19

10 dạng tích phân hay gặp trong các kỳ thi đại học cao đẳng

10 dạng tích phân hay gặp trong các kỳ thi đại học cao đẳng
... http://www.facebook.com/giaidaptoancap3 TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Trước vào 10 dạng tích phân hay gặp thi Đại Học Cao Đẳng em cần nắm cách tính tích phân lượng giác qua ví dụ sau: Ví dụ Tính tích phân sau với k ... http://www.facebook.com/giaidaptoancap3 IV 10 DẠNG TÍCH PHÂN HAY GẶP TRONG CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG  DẠNG 1: I1     f g ( x), n g ( x) g '( x)dx (*)  CÁCH GIẢI CHUNG Các ví dụ minh họa Ví dụ Tính tích phân sau: 1) ... LỚP TÍCH PHÂN HỮU TỈ VÀ TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁC LỚP TÍCH PHÂN HỮU TỈ  CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỈ I   f ( x) dx  g ( x) (*) Chú thích: Sơ đồ hiểu sau : Khi đứng trước toán tích phân có dạng...
 • 114
 • 380
 • 1

Các dạng bài tập tích phân thường gặp trong đề thi đại học

Các dạng bài tập tích phân thường gặp trong đề thi đại học
... Bình luận: Trong tích phân nhận dạng tích phân  f ( x)dx  f(x) hàm số lẻ a (Chứng minh cách đặt x = -t) Loại 2: Dùng công thức tích phân phần b Tính:  f ( x) bt lgdx a Chuyên đề độc quyền ... hóa n  x  a sin t +) Nếu tích phân dạng  R ( x, a  x )dx đặt   x  a cos t m n +) Nếu tích phân dạng  R ( x, a  x )dx đặt x  a tan t m Ví dụ 4: Tính tích phân sau I   (9  x )3 x6 ... http://baigiangtoanhoc.com  I 5''   x cos x   14 chủ đề ôn thi cấp tốc môn toán 2013     cos xdx  sin x    4 Vậy I  Bài tập luyện tập Bài 2: Tính tích phân sau: 9) x 1 x 10)  x dx 11)  x dx...
 • 19
 • 1,488
 • 6

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 1

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 1
... (1 sin )  0 2  u du (1  u )2 1  (u  1)  (u  1) 1 1  u2 u2 1           Mà ta có: 2 2 2 2 (1  u ) (u  1) u  (u  1) (u  1) u   (u  1) (u  1) u     I6   1 1 ...  Khi : t t  1 +) I9   ln    (t  1) 2 t t 1 tdt  1 dt  t 1  3 dt  (t 1) (t  1)   t 1    t 1  t   dt  ln t  3  2 +) V y I  ln 10 ) I10     1 2 xdx x  x2  ...  t :     I4  1  t t13  12  cos3 x cos3 x sin x cos xdx   t (1  t ).2t 5dt 2 (t  t 12 )dt       1391 0 12 91 Bài Tính tích phân sau: +) V y I   1) I1   sin x sin x ...
 • 15
 • 45
 • 0

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 2

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 2
... e2  sin (2 ln x)dx   e2  J  x sin(2ln x)   cos(2ln x) dx  2 I e2 (2)   e 1 c: I  e   I  I   (2* ) T (1) (2) ta đ  2  e  e  2e    10 c: I  Thay (2* ) vào (*) ta đ  x2 ... (1), (2) vào (*) ta đ c: I  Nguyên hàm – Tích phân 2e  e du  dx u  x   t   2x 2x dv  e dx v  e  3) I   ( x  2) e dx 2x 1 ( x  2) e2 x  e2 e2 x  3e  I3    e2 xdx    20 ... t  , I  te  et dt  2e2  et  2e2  (e2  1)  e2    t t 0 dv  e dt v  e +) V y I1  e2  2) I   +) x3 e x2 1 x2  dx tdt  xdx t t  x2   t  x2    2  x  t 1 i c n x ...
 • 20
 • 46
 • 0

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 3

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 3
...  I7  (e x  3) e x t 3 dx   dt (*) 2x x e  3e  t  3t  2 2 (2t  3)  dt d (t  3t  2) 2 dt  d (t  3t  2)    = t  3t  2 1 t  3t  2 1 (t  1)(t  2) 1 t  3t  2 2  1  ... 2)(t  2)   t  t   3 3   2t  3ln t   ln t     3ln  ln +) Vậy I14   3ln  ln Bài Tính tích phân sau: 1 03 1) I1   log x  dx x log x  2) I  e  1  3ln x ln x dx (B – 2004) ... x 4e x    ln12  ln11 ln  ln 2e3 x  e2 x ln 8) I8  dx 4e3 x  3e2 x  +) Đặt t  4e3 x  3e2 x  t  4e3 x  3e2 x  2tdt  (12e3 x  6e2 x )dx  (2e3 x  e2 x )dx  tdt Đổi cận x   t...
 • 14
 • 44
 • 0

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 4

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 4
...   sin x.cos5 x  Phân tích hướng giải: Tích phân dạng I   m n   ta nghĩ tới việc biến đổi tích phân dạng   dx (với m  3; n  ) m n sin x.cos x f (tan x)dx (7*1) dạng cos x    f ... dx sin x  3cos x 4) I   Phân tích hướng giải: Ta nhận thấy biểu thức dấu tích phân 1   2 2 sin x  3cos x cos x.(tan x  3) sin x.(1  3cot x)  Nghĩa ta đưa tích phân hai dạng  f (tan x) ... – Tích phân  x  2sin x.(cos x  x sin x)  x.(4sin x  1)  sin x   1  cos x   cos x sin 2 x  cos x (4sin x  1) cos x  sin x sin x   cos x  cos x        2 4    3  x.(4sin...
 • 17
 • 52
 • 0

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 5

10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP PHẦN 5
...  15 2sin x  cos x dx  Phân tích hướng giải : Do tích phân dạng I   f (sin x) cos xdx nên ta nghĩ tới việc đặt t  sin x   đưa tích phân dạng  f  g ( x),  n  g ( x) g '( x)dx (Dạng ... sin x)  ln +) Vậy I  ln Nhận xét: +) Sau phần đổi biến Cách bạn gặp dạng tích phân hàm hữu tỉ có dạng tổng quát  dx   x(a  x n ) , việc giải tích phân thực phương pháp tách ghép sau:   ...  +) Khi tích phân đưa dạng  f (a  b sin  k x).sin k 1 x.cos xdx ta nghĩ tới việc đặt t  a  sin k x theo Cách  sin 3x dx  cos x 3) I   Phân tích hướng giải: Dưới dấu tích phân có ...
 • 19
 • 44
 • 0

LUYỆN TẬP: 10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP

LUYỆN TẬP: 10 DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP
... biểu thức dấu tích phân dạng có bảng nguyên hàm thường hay sử dụng công thức hạ bậc Cách 2: Chuyền dạng để đặt t  tan x cot x (các bạn xem lại dạng ) 2) Khi gặp tích phân dạng tích cos x hàm ... biến  t  sin x  cos x tích phân dạng tích phân CHÚ Ý : Dưới dấu tích phân thường chưa nhìn thấy cấu trúc dạng 10 Vì bạn cần nắm rõ công thức lượng giác để biến đổi chúng dạng VÍ DỤ MINH HỌA  ... Khóa học Luyện thi THPT quốc gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tuấn – Thanh Tùng) Nguyên hàm – Tích phân sin x cos x biểu thức chứa hiệu (hoặc tổng) tích sin x cos x hay tích phân dạng  I10  ...
 • 7
 • 38
 • 0

Một số tích phân thường gặp trong đề thi

Một số tích phân thường gặp trong đề thi
... =1 −1 , dx = −dt 1 t4 2t.t x x I = − ∫ −t dt = ∫ t dt = ∫ x dx +1 +1 +1 −1 −1 x5 Kết hợp với tích phân ban đầu, ta có: I = x dx = ∫ −1 a ) x = −t x =−π ⇒t =π = ⇒I= 5 , dx = −dt x =π ⇒t =−π −π ... −1 π π sin t 3t.sin t 3x.sin x I = − ∫ − t dt = ∫ t dt = ∫ dx x +1 +1 π +1 −π −π Kết hợp với tích phân ban đầu ta có 2I = π ∫ sin xdx = −π ⇒I = π π 1 sin x  (1 − cos2x)dx =  x − ÷ −∫ 2 ...
 • 4
 • 348
 • 3

hướng dẫn giải 6 dạng tích phân thường gặp ôn điểm 10 môn toán

hướng dẫn giải 6 dạng tích phân thường gặp ôn điểm 10 môn toán
... ữ ; 6 ố ổổ ổ pử pử ổ pử pử sin x = sin ỗ ỗ x - ữ + ữ = sin ỗ x - ữ + cos ỗ x - ữ 6 6 6 6 ố ố ốố ổ p pử sin ỗ x - ữ dx 6 3 dx ố = ịI= + ũ ũ 16 ổ ổ p 16 pử cos3 ỗ x - ữ cos2 ỗ x - ữ 6 6 ... = p ũ sin6 x + cos6 x 6x + p dx ã t t = - x ị dt = -dx ị I = p ũ t sin t + cos t 6t + p ị 2I = p - ịI = (6 x + 1) ũ sin x + cos x x +1 p dx = p ũ x sin6 x + cos6 x 6x + p (sin x + cos6 x )dx = ... + ữ ố2 6 p p Cõu I = ũ (sin x + cos4 x )(sin6 x + cos6 x )dx ã Ta cú: (sin x + cos4 x )(sin6 x + cos6 x ) = 33 33 + cos x + cos8 x ị I = p 64 16 64 128 p Cõu I = ũ cos2 x (sin x + cos4 x )dx...
 • 44
 • 1,017
 • 119

Tài liệu cac dang cau thuong gap trong bai thi toiec pdf

Tài liệu cac dang cau thuong gap trong bai thi toiec pdf
... in the afternoon 8 (we / redecorate / our walls) _last summer Whenever Clara is staying at this hotel, (she / carry / her bags) _into her room 10 (we / organise / our last party) ... / redecorate / our walls) we had our walls redecorated last summer Whenever Clara is staying at this hotel, (she / carry / her bags) she has her bags carried into her room 10 (we / organise /...
 • 5
 • 308
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: 10 dạng tích phân hay gặp10 dạng tích phân thường gặp trong thi đại học10 dạng tích phân thường gặpcác dạng tích phân thường gặpcác dạng tích phân hay thi đại họcmột số dạng tích phân thường gặpTiểu luận Đầu tư quốc tế Vai trò của ODA với nền kinh tế, thực trạng thu hút vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013khảo sát tình hình mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo mẹ và so sánh một số phác đồ điều trị tại Trại chăn nuôi lợn Sông PhanTiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải phápTiểu luận Đầu tư quốc tế Thực trạng mất cân đối trong các hình thức đầu tư FDI tại Việt Nam và những giải pháp khắc phụcLuận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninPhân tích tính khả thi khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam của 7 – ElevenTăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổnTiểu luận Đầu tư quốc tế Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư ra nước ngoài - Cơ hội và thách thứcThiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha 400 HzThe Trade Union QuestionArchitectural Record 2014-03Arquitetura e Urbanismo Janeiro 2015Các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Trí TuệCộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon TumĐánh Giá Hiện Trạng Phế Thải Đồng Ruộng Và Xử Lý Rơm Rạ Bằng Chế Phẩm Sinh Học Thành Phân Bón Hữu Cơ Tại Xã Quỳnh Phú, Bắc NinhHoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Làodiễu hành đón học sinh lễ khai giảngCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MAGMATổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức
Đăng ký
Đăng nhập