Xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học phần trồng trọt, lâm nghiệp đại cương công nghệ 10

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng sử dụng bản đồ duy trong dạy học phần trồng trọt, lâm nghiệp đại cương công nghệ 10

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học phần trồng trọt, lâm nghiệp đại cương công nghệ 10
... kế sử dụng đồ vào dạy học tích cực nên nghiên cứu đề tài: “ Xây dựng sử dụng đồ dạy học phần: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương - Công nghệ 10 Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng đồ duy, ... cứu sở lí luận xây dụng sử dụng đồ dạy học 3.2 Phân tích “Chuẩn kiến thức, kỹ phần Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương - Công nghệ 10 làm sở cho việc xây dựng hệ thống đồ cách sử dụng chúng ... nội dung kiến thức phần Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương - Công nghệ 10 để xây dụng hệ thống đồ 3.4 Xây dựng đồ giấy sử dụng phần mềm vẽ đồ để hoàn thành hệ thống đồ 3.5 Thực nghiệm...
 • 75
 • 306
 • 2

Xây dựng sử dụng bản đồ duy trong dạy học phần trồng trọt, lâm nghiệp đại cương công nghệ 10 (KL07194)

Xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học phần trồng trọt, lâm nghiệp đại cương công nghệ 10 (KL07194)
... cứu đề tài: “ Xây dựng sử dụng đồ dạy học phần: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cƣơng – Công nghệ 10 Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng đồ duy, cách tổ chức hoạt động dạy học với đồ tƣ nhằm ... trạng xây dựng sử dụng BĐTD vào dạy học phần Trồng trọt, lâm nghiệp đại cƣơng – Công nghệ 10 số trƣờng phổ thông  Nội dung khảo sát - Phƣơng pháp dạy học chủ yếu dạy học phần Trồng trọt, lâm nghiệp ... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƢ DUY TRONG DẠY HỌC PHẦN TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƢƠNG - CÔNG NGHỆ 10 22 2.1 Khái quát cấu trúc, nội dung, chuẩn kiến thức kỹ phần: Trồng trọt, lâm...
 • 79
 • 533
 • 0

Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học chương 1 trồng trọt, lâm nghiệp đại cương, công nghệ 10

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học chương 1 trồng trọt, lâm nghiệp đại cương, công nghệ 10
... thức học sinh Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HS TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 1: TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG, CÔNG NGHỆ 10 2 .1 Vị trí cấu trúc chương 2 .1. 1 Vị trí ... Nam 1. 2 Cơ sở lý luận 1. 2 .1 Tính tích cực học tập học sinh 1. 2 .1. 1 Khái niệm tính tích cực học tập 1. 2 .1. 2 Tính tích cực học tập học sinh 1. 2 .1. 3 Đặc trưng phương pháp tích cực 1. 2.2 Bản chất câu ... 1, Công nghệ 10 1. 3.2 Nội dung điều tra Điều tra việc sử dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực HS dạy học chương 1, SGK Công nghệ 10 , PPDH sử dụng thiết kế, khó khăn trình áp dụng 1. 3.3...
 • 14
 • 173
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng sử dụng sử dụng bản đồ duy trong dạy học phần chăn nuôi, thủy sản đại cương, công nghệ 10

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng và sử dụng và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học phần chăn nuôi, thủy sản đại cương, công nghệ 10
... người sản xuất, bảo yệ môi trường, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, đồng thời sản phẩm phải đảm bảo an toàn từ đồng đến sử dụng Nguyễn Thị Hoa K37B - SP Sinh Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ... ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở nước ttên giới, sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn cho sức khỏe người môi trường hướng ưu tiên hàng đầu ngành nông nghiệp từ sớm năm ... lạm dụng thuốc, phân hóa học chất kích thích sinh trưởng để ữồng rau Việc quy hoạch xây dựng khu chuyên sản xuất rau sạch, rau an toàn bước đột phá việc phát triển nông nghiệp - nông thôn, đồng...
 • 53
 • 224
 • 0

Sử dụng bản đồ duy vào dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh

Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh
... VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 CÁC TRƯỜNG THPT 1.1 Cơ sở lý luận việc sử dụng bản đồ vào dạy học phần Công dân với kinh tế ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ PHƯƠNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH ... DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 CÁC TRƯỜNG THPT 16 1.1 Cơ sở lý luận việc sử dụng bản đồ vào dạy học phần Công dân với kinh tế môn Giáo dục công dân lớp...
 • 115
 • 574
 • 0

Vận dụng bản đồ duy vào dạy học chương Các Định luật bảo toàn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông

Vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học chương Các Định luật bảo toàn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ THÚY VẬN DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận PPDH môn Vật Mã số: : 60.14.01.11 ... TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 35 “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÝ LỚP 10 THPT .35 2.1 Đặc điểm chương Các định luật bảo toàn Vật 10 THPT 35 2.1.1 Đặc điểm chương Các định luật bảo toàn ... TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 35 “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÝ LỚP 10 THPT .35 2.1 Đặc điểm chương Các định luật bảo toàn Vật 10 THPT 35 2.1.1 Đặc điểm chương Các định luật bảo toàn ...
 • 131
 • 722
 • 3

SKKN nâng cao kết quả học tập môn toán qua sử dụng bản đồ duy vào dạy học ở lớp 12a1 trường THPT số 2 bát xát

SKKN nâng cao kết quả học tập môn toán qua sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học ở lớp 12a1 trường THPT số 2 bát xát
... Nâng cao kết học tập môn Toán qua sử dụng đồ vào dạy học lớp 12A1 trường THPT số Bát Xát Nghiên cứu tiến hành hai nhóm ng đương lớp 12A1 lớp 12A4 trường THPT số Bát Xát (Nhóm học sinh lớp ... chuyên môn Nâng cao kết học tập môn Toán qua sử dụng đồ vào dạy học lớp 12A1 trường THPT số Bát Xát Phạm Văn Sơn - Tổ trưởng chuyên môn Toán – Lí – Tin, trường THPT số Bát Xát Bước Hoạt động - Học ... đến ng học sinh hứng thú học tập 2. 2 Giải pháp thay thế: Qua trạng trên, định chọn đề tài Nâng cao kết học tập môn Toán qua sử dụng đồ vào dạy học lớp 12A1 trường THPT số Bát Xát nhằm...
 • 17
 • 98
 • 0

Skkn xây dựng bản đồ duy trong dạy học địa lý trung học phổ thông áp dụng trong bài 26 cơ cấu ngành công nghiệp SGK lớp 12 chương trình chuẩn

Skkn xây dựng bản đồ tư duy trong dạy học địa lý trung học phổ thông áp dụng trong bài 26 cơ cấu ngành công nghiệp SGK lớp 12 chương trình chuẩn
... thức thông thường đồ sử dụng tiết ôn tập tổng kết chương Thiết kế đồ Bài 26: cấu ngành công nghiệp - SGK lớp 12 - chương trình chuẩn Trong 26: cấu ngành công nghiệp - SGK - lớp 12 chương ... dung học Kết áp dụng Trong năm học 2 012 - 2013 tiến hành thực nghiệm áp dụng đồ dạy học Địa trung học phổ thông số nội dung số Đối với Bài 26: cấu ngành công nghiệp - SGK - lớp 12 - chương ... chung đồ duy, thiết kế sử dụng BĐTD vào học cụ thể: Bài 26 - cấu ngành công nghiệp - SGK lớp 12 - chương trình chuẩn: Phạm vi nghiên cứu Thực nghiệm hướng dẫn sử dụng đồ số nội dung số chương...
 • 15
 • 63
 • 0

Vận dụng phương pháp bản đồ duy vào dạy học phân môn địa lý lớp 5

Vận dụng phương pháp bản đồ tư duy vào dạy học phân môn địa lý lớp 5
... Trờng đại học vinh Khoa giáo dục ==== ==== vận dụng phơng pháp đồ t vào dạy học phân môn địa lớp Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành ph ơng pháp dạy học tự nhiên - xã hội ... hnh th nghim 50 2.3.3 i tng th nghim 50 2.3.4 T chc th nghim 50 2.3 .5 Ni dung th nghim 50 2.3.6 Kt qu th nghim 51 * Mt vi nhn xột chung ... 1 .5 Thc trng s dng phng phỏp bn t dy hc a lớ tiu hc 29 1 .5. 1 Tỡnh hỡnh dy hc phõn mụn a lớ trng tiu hc 30 1 .5. 2 Nhn thc ca giỏo viờn v vai trũ "bn ũ t duy" quỏ trỡnh dy hc a lớ 32 1 .5. 3...
 • 57
 • 2,104
 • 18

SKKN: ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ DUY VÀO DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THCS

SKKN: ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THCS
... dng bn t vo dy hc mụn Ng THCS S Giỏo dc & o to H Ni Phũng GD & DT Thanh Oai -*** đềtài sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng đồ t vào dạy học môn ngữ văn thcs Tỏc gi: Nguyễn Thị Huyền ... thnh ph H Ni Đề TàI THUộC LĩNH VựC: NGữ VĂN N m hc 2011-2012 Tỏc gi: Nguyn Th Huyn Sõm - Trng THCS Kim Th- Thanh Oai- H ni SKKN ng dng bn t vo dy hc mụn Ng THCS CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM C ... s Tỏc gi: Nguyn Th Huyn Sõm - Trng THCS Kim Th- Thanh Oai- H ni SKKN ng dng bn t vo dy hc mụn Ng THCS Nội dung đề tài : NG DNG BN T DUY VO DY HC MễN NG VN THCS A M U Lý chon ti: Ng l mt mụn...
 • 51
 • 3,807
 • 9

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ DUY VÀO DẠY HỌC PHÂN MÔN ĐỊA LÍ Ở CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC PHÂN MÔN ĐỊA LÍ Ở CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5
... Sơ đồ dạy học Địa lí, tìm hiểu việc sử dụng đồ dạy học Địa lớp 33 Chƣơng VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP BẢN ĐỒ TƢ DUY VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 2.1 Qui trình vận dụng phƣơng pháp đồ dạy học phân ... sở luận thực tiễn việc vân dụng phương pháp đồ vào dạy học phân môn Địa lớp Chương Vận dụng phương pháp đồ vào dạy học phân môn Địa lớp Chương Thực nghiệm sư phạm Chƣơng CƠ SỞ LÍ ... Quá trình dạy học Địa lớp 3.2 Đối ng nghiên cứu Vận dụng phương pháp đồ vào dạy học phân môn Địa lớp Giả thuyết khoa học Có thể nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lớp biết vận...
 • 78
 • 872
 • 6

khóa luận tốt nghiệp vận dụng phương pháp bản đồ duy vào dạy học phân môn địa lí lớp 5

khóa luận tốt nghiệp vận dụng phương pháp bản đồ tư duy vào dạy học phân môn địa lí lớp 5
... cứu việc vận dụng phương pháp đồ vào dạy học, đưa số khái niệm phương pháp dạy học, duy, Bản đồ duy số vấn đề sử dụng phương pháp đồ dạy học Địa lớp 5, phân tích sở luận thực ... trình dạy học Địa lớp 3.2 Đối ng nghiên cứu Vận dụng phương pháp đồ vào dạy học phân môn Địa lớp Giả thuyết khoa học Có thể nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lớp biết vận dụng ... sở luận thực tiễn việc vân dụng phương pháp đồ vào dạy học phân môn Địa lớp Chương Vận dụng phương pháp đồ vào dạy học phân môn Địa lớp Chương Thực nghiệm sư phạm Chƣơng CƠ SỞ LÍ...
 • 80
 • 893
 • 3

Ứng dụng bản đồ duy vào dạy học đọc hiểu văn bản văn chương ở lớp 9

Ứng dụng bản đồ tư duy vào dạy học đọc hiểu văn bản văn chương ở lớp 9
... vào dạy học đọc hiểu văn THCS .31 Chƣơng ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƢ DUY VÀO DẠY HỌC MỘT SỐ KIỂU BÀI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN LỚP .32 2.1 Một số định hướng chung ứng dụng đồ vào dạy học đọc ... viên ứng dụng đồ vào dạy đọc hiểu văn lớp + Những cố gắng giáo viên việc ứng dụng đồ vào đọc hiểu văn thời gian qua + Tâm nguyện vọng giáo viên ứng dụng đồ vào dạy đọc hiểu văn 1.2.1.3 ... THCS ứng dụng đồ vào dạy học đọc hiểu văn mà thống kê 1.2.3.3 Những cố gắng giáo viên việc ứng dụng đồ vào dạy học đọc hiểu văn Để biết trình thực ứng dụng đồ giáo viên vào dạy học năm học...
 • 101
 • 559
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ung dung ban do tu duy vao day hoc lam tap lam van lop 7skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn lịch sử lớp 9phần mềm xây dựng bản đồ tư duyxây dựng bản đồ tư duycách sử dụng bản đồ tư duy trong dạy họccác bước xây dựng bản đồ tư duyphương pháp xây dựng bản đồ tư duycách xây dựng bản đồ tư duysu dung ban do tư duy trong day học vat li lop 11sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học hóa họcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học sinh họcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sửsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học ngữ vănsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học tin họcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy họcGiáo án điện tử Bài 45 Axit AxeticMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gonMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3dTOEFL PRACTICAL TESTS MỚI NHẤT có đáp án đầy đủ.Kết cấu đặc biệt bitexco financial towerPhân tích sự lãnh đạo của đảng với việc xây dựng nhà nước pháp quyềnHoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vận tải thương mại xuân trườngHoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương4 de thi duoc ly dai cuongthuoc giam dau khang viem coticoidchong di ung histaminthuoc giam dau non steroidHiện tại hoàn thànhMatlab image processing tutorialThực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại một số trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh việt nam năm 2015Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 31Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 33Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 17Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 21Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 23