Luận văn hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP vật tư vận tải xi măng

“Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại nghiệp Vận Tải Đường Sắt Công ty Gang Thép Thái Nguyên

“Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp Vận Tải Đường Sắt Công ty Gang Thép Thái Nguyên
... Cty CP Hp kim st Trung Vit C s ỳc gang DN Phng Tõn DN TN Dng Oanh DN TN Dng Oanh DN TN Dng Oanh Nguyn Quang Thanh Cty CPDV ng st Hi Phũng Cty CPDV ng st Hi Phũng Cty CPDV ng st Hi Phũng Cty ... trờn cỏc tuyn ng st Cụng ty Gang Thộp nhm phc v dõy chuyn sn xut luyn kim v cỏn thộp ca Cụng ty Gang Thộp Thỏi Nguyờn bao gm chuyn, xp d hng húa ca cỏc n v thnh viờn Cụng ty, luõn chuyn cho nhau, ... thuc Cụng ty Gang Thộp Thỏi Nguyờn - Nh mỏy Cc húa - Nh mỏy C khớ - Nh mỏy Luyn Thộp - Nh mỏy Luyn Gang - Nh mỏy Cỏn thộp Lu Xỏ - Nh mỏy Cỏn thộp Gia Sng - Phũng K hoch tiờu th Cụng ty Gang Thộp...
 • 93
 • 126
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II
... phần hoàn thiện phần hành kế toán tiêu thụ thành phẩm nghiệp Theo em, công tác công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ, cần hướng vào số giải pháp để hoàn thiện tồn 2.1 Hoàn ... kế toán chuẩn mực việc xác định kết kinh doanh II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN ... cáo quản trị 2 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 2.1 Ưu điểm Mặc dù phần hành kế toán bao gồm nhiều khâu công...
 • 24
 • 132
 • 0

Hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ tại nghiệp chế biến cà phê.Doc

Hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệp chế biến cà phê.Doc
... TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XN CÀ PHÊ CLC 2.1– ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ 2.1.1– Khái niệm , đặc điểm 2.1.1.1- Khái niệm kết tiêu thụ kế toán tiêu ... Kết chuyển lãi 2.3 - THỰC TẾ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP 2.3.1 HẠCH TOÁN TIÊU THỤ: 2.3.1.1 Chứng từ kế toán: Để theo nội dung kế toán tiêu thụ hàng ho xác ... bán phụ thuộc vào thiện chí người mua 1.2 - Nguyên tắc hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác đònh kết tiêu thụ Hạch toán tiêu thụ hàng hoá cần tuân thủ nguyên tắc sau :Hạch toán tiêu thụ tôn trọng nguyên...
 • 71
 • 249
 • 0

Luận văn - Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu phát triển công nghiệp thương mai T.C.I

Luận văn - Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mai T.C.I
... TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T.C.I Quản lý tiêu thụ hàng hoá chi nhánh Công ty - Đặc điểm tiêu thụ: + Về khối lượng hàng ... TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T.C.I CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh công ty TNHH ... trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ chi nhánh công ty TNHH đầu phát triển công nghiệp thương mại T.C.I Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ...
 • 70
 • 153
 • 0

luận văn: Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kiến trúc & Vật liệu xây dựng DTH ppt

luận văn: Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kiến trúc & Vật liệu xây dựng DTH ppt
... định kết tiêu thụ công ty CP Kiến trúc Vật liệu xây dựng DTH Phần 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty CP kiến trúc Vật liệu xây dựng DTH Trong ... ty Cổ phần Kiến trúc Vật liệu xây dựng DTH em chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty Cổ phần Kiến trúc Vật liệu xây dựng DTH làm báo cáo thực tập ... Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ phần Kiến trúc & Vật liệu xây dựng DTH LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường,...
 • 79
 • 183
 • 0

luận văn hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh thương mại thanh nam

luận văn hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh thương mại thanh nam
... lý luận chung kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thương mại Phần II : Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương Mại Thanh ... Thanh Nam Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương Mại Thanh Nam Phần Thứ Nhất Những vấn đề lý luận chung kế toán tiêu thụ hàng ... định tiêu thụ hàng hoá Có thể khẳng định kết tiêu thụ mục tiêu cuối đơn vị, hàng hoá tiêu thụ hàng hoá phương tiện để thực mục tiêu I.4 Vai trò hàng hoá, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Tiêu thụ hàng...
 • 85
 • 90
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TM & DV Ngọc Hà docx

LUẬN VĂN: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TM & DV Ngọc Hà docx
... v (Ký, h tờn) Bùi Thị Ngọc ngy Biu s 02: Cty TNHH TM & DV Ngọc PHIU XUT KHO Ngy 09 thỏng 12 nm 2006 S phiu: 24329 H v tờn ngi mua hàng: Chị Yến n v toỏn: Công ty TNHH Hoàng Yến a ch: S 381 ... nhim trc Cụng ty v hot ng kinh doanh ca n v mỡnh S b mỏy qun lý Cụng ty TNHH TM & DV Ngc H : S 1.1: S b mỏy qun lý Cụng ty TNHH TM & DV Ngc H I.2.2 c im hot ng kinh doanh ca cụng ty L n v kinh ... Cụng ty TNHH TM & DV Ngc H em hon thin tt hn na bn chuyờn ny Chng TèNH HèNH THC T V T CHC CễNG TC K TON TIấU TH HNG HO V XC NH KT QU TIấU TH CễNG TY TNHH TM & DV NGC H I TNG QUAN V CễNG TY TNHH...
 • 64
 • 83
 • 0

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Kỉ Nguyên Việt V.E.E.S.A.N.O

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Kỉ Nguyên Việt V.E.E.S.A.N.O
... trạng hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá công ty cổ phần Kỉ Nguyên Việt V.E.E.S.A.N.O Thẩm Thị Hoà Lớp: KT2B ĐHCĐ Khoá luận tốt nghiệp đại học Chơng : Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ xác định ... chọn đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty cổ phần Kỉ Nguyên Việt V.E.E.S.A.N.O nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ điều ... biết hạch toán lu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ Đợc giúp đỡ tận tình PGS.TS Nghiêm Văn Lợi phòng tài kế toán công ty cổ phần Kỉ Nguyên Việt V.E.E.S.A.N.O, em chọn đề tài Hoàn thiện hạch toán...
 • 104
 • 111
 • 0

luận văn kế toán Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ tại Doanh Nghiệp Nhân Tùng sơn

luận văn kế toán Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Tùng sơn
... 632 - Giỏ hng bỏn Bờn N: - Giá vốn hàng bán cha tiêu thụ đầu kỳ - Tng giỏ thnh sn phm, dch v sn xut hon thnh k Bờn Cú: - Kết chuyển giá vốn hàng bán cha tiêu thụ cuối kỳ - Kt chuyn giỏ hng bỏn ... quỏ trỡnh sn xut, kinh doanh u c bự p bng doanh thu v cú li nhun T ú doanh nghip cú iu kin m rng kinh doanh, tng doanh thu, m rng th trng kinh doanh, cng c v khng nh v trớ ca doanh nghip trờn thng ... tr Kinh doanh khỏch hng, doanh nghip ú s bỏn c hng v bỏn vi s lng ln, s tip tc tn ti v phỏt trin Ngc li, doanh nghip s cú nguy c i n phỏ sn, tht bi kinh doanh Mt doanh nghip c coi l kinh doanh...
 • 68
 • 162
 • 0

Luận văn hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần đầu FORINCONS

Luận văn hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần đầu tư FORINCONS
... t s ki n ngh hoàn thi n công tác k toán tiêu th hàng hóa xác nh k t qu tiêu th t i công ty CP T Forincons CH NG I LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC K TOÁN TIÊU TH HÀNG HÓA VÀ XÁC NH K T QU TIÊU TH T I ... NG CÔNG TÁC K TOÁN TIÊU TH HÀNG HÓA VÀ XÁC NH K T QU TIÊU TH T I CÔNG TY CP T FORINCONS 2.1 C I M, TÌNH HÌNH CHUNG T I CÔNG TY CP T FORINCONS 2.1.1 Gi i thi u chung v công ty - Tên công ty : CÔNG ... I: Lý lu n chung v công tác k toán tiêu th hàng hóa xác qu tiêu th t i doanh nghi p th ng m i Ch ng 2: Th c tr ng công tác k toán tiêu th hàng hóa xác tiêu th t i công ty CP T Forincons nh k t...
 • 101
 • 149
 • 0

Luận văn hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần đầu FORINCONS

Luận văn hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần đầu tư FORINCONS
... giá công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ 92  3.3 Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác bán hàng xác định kết tiêu thụ công ty CPĐT Forincons 94  KẾT LUẬN ... I: Lý luận chung công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ công ty CPĐT Forincons ... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FORINCONS 46  2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa .46  2.2.2 Kế toán nghiệp vụ tiêu...
 • 9
 • 56
 • 0

Luận văn hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH công nghệ máy tính đức anh

Luận văn hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH công nghệ máy tính đức anh
... b máy k toán Công ty TNHH Công Ngh c Anh 31 2.2 Th c tr ng công tác k toán tiêu th hàng hóa t i Công ty TNHH Công Ngh c Anh 33 c bán hàng t i Công ty TNHH Công Ngh c Anh ... qu tiêu th 68 3: M T S KI N NGH NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN TIÊU TH NH K T QU CÔNG TY TNHH CÔNG NGH 3.2 Nh n xét chung v công tác k toán tiêu th tiêu th hàng hóa t i công ty TNHH Công ... nguyên t c hoàn thi n công tác k toán tiêu th k t qu tiêu th t i công ty TNHH Công Ngh 3.3.2 M t s ý ki c Anh 73 xu t nh m hoàn thi n công tác k toán tiêu th k t qu tiêu th t i công ty TNHH Công...
 • 95
 • 20
 • 0

Luận văn kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên nhật long

Luận văn kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên nhật long
... ch h t Long .26 2.1.4.1 m t ch c b t Long 26 2.1.4.2 ng t t Long 27 2.2 Th c tr ng k TNHH m nh k t qu t t Long 29 2.2.1 Nh t Long ... sau: n chung v k doanh nghi nh k t qu i Th c tr ng k ty TNHH m nh k t qu t Long M t s ki n ngh nh k t qu t t nk nh t Long Thang Long University Library N CHUNG V K NH K T QU 1.1 TRONG DOANH NGHI ... ti p h c tr ng k nh k t qu t Long 23 t i TH C TR NG K NH K T QU T M T T LONG 2.1 t Long 2.1.1 t Long M t t Long n l nh n th y th t th gia d n ng ti m u cao Do v p TNHH M nh c m c m t th u t Vi...
 • 87
 • 67
 • 0

Luận văn hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ tại công ty dược phẩm trung ương 1

Luận văn hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty dược phẩm trung ương 1
... trình mua hàng theo phơng pháp kiểm kê định kỳ TK1 51, 1576 ,15 7 TK 611 2 (1) TK1 51, 156 ,15 7 (4) TK 111 ,11 2,3 31, 333 TK 111 ,11 2,3 31 (2) (5) TK13 31 (3) - Ghi chú: (1) : Kết chuyển trị giá vốn hàng tồn kho, ... giá hàng tồn cuối kỳ Sơ đồ hạch toán trình mua hàng theo phơng pháp kê khai thờng xuyên TK 11 1 ,11 2,3 31 TK 15 6 TK1 51 (1) TK 11 1 ,11 2,3 31 (10 ) (2) (3) TK 13 3 (13 31) (4) TK 13 8,334,642 TK 33 312 (11 ) ... - Kết chuyển kết + Nếu lãi: Nợ TK 911 Có TK 4 21 + Nếu lỗ: Nợ TK 4 21 Có TK 911 Sơ đồ hạch toán xác định kết tiêu thụ TK632 TK 911 Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ kỳ Kết chuyển doanh thu hàng tiêu...
 • 71
 • 62
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ.DOC

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ.DOC
... I sở luận chung công tác hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty TNHH nhà nớc thành viên Xuân Hoà 1.1 Những vấn đề chung tổ chức công tác kế toán, tiêu thụ thành ... sở luận chung công tác hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty TNHH nhà nớc MTV Xuân Hoà Chơng II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán, tiêu thụ thành ... phi quản doanh nghiệp 61 3.4 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty TNHH nhà nớc MTV Xuân...
 • 70
 • 736
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khái quát công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệp dược phẩm trung ương iiđánh giá công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệp dược phẩm trung ương iiphương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệpthực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công tyhoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty thương mại lâm sản hà nộimột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty tnhh đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại t c ithực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh thương mại thanh namđánh giá chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty thương mại thanh namthực trạnh kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh tm âu áphương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh tm âu ámột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh tm âu áphần iii phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tiện lợithực tế kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất hợp phátmột số kiến nghị hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất hợp phátmột số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ bh và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vân phongPython recipes handbook a problem solution approach 1st edition (2016)Python web scraping 2e (2017)Beginners guide to ethical hacking and penetration testing (2017)Lean python learn just enough python to build useful tools 1st edition (2016)Nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phổ hấp thụ và phổ tán sắc của môi trường khí nguyên tử 85Rb khi có mặt hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (LA tiến sĩ)Tài liệu AngularJS 2 đầy đủNghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)BÁO CÁO THỰC TẬP: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY MAI DỊCH TRỰC THUỘC CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘITHIẾT BỊ SẤY CHÂN KHÔNGCác đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMTìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc mường ở phú thọ hiện nayNâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT CÔHNG TRÌNH BỜ BIỂNNâng cao biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương (LA tiến sĩ)THIẾT kế bể KEO tụ tạo BÔNG xử lý nước SÔNG vàm cỏ ĐÔNG CÔNG SUẤT 2000m3 NGÀY đêmKết nối nhà trường, gia đình và xã hội nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÌNH THÁI BỜ BIỂNĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA Dự án: Xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphanlt công suất 120 tấnh – Công ty TNHH Hòa HiệpĐỀ CƯƠNG MÔN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN